archive-ee.com » EE » O » OTEPAA.EE

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arengukavad ja uuringud
  teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Haridus ja kultuur Arengukavad ja uuringud Arengukavad ja uuringud Neljapäev 20 Detsember 2012 00 00 Monika Otrokova Pühajärve rannapargi projekt zip Otepää valla soojamajanduse arengukava Otepää Vallavolikogu 27 06 2013 määrus nr 10 Otepää valla imago uuring erinevates sihtgruppides zip SOTSIAALHOOLEKANDE ARENGUKAVA PDF Vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20 12 2012 määrusega nr 15 OTEPÄÄ VALLA ARENGUKAVA Otepää valla arengukava 2011 2020 pdf Lisa 1 arengukava tegevuskava pdf HARIDUSVÕRGUSTIKU ARENGUKAVA Haridusvõrgustiku arengukava 2011 2016 pdf Haridusvõrgustiku arengukava rakenduskava pdf Avaliku arutelu protokoll 17 01 2011 Vastused avalikul arutelul tõstatatud küsimustele OTEPÄÄ VALLA TERVISEPROFIIL Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011 2020 pdf Otepää vallavolikogu 16 06 2011 määrus nr 13 VANEMAD ARENGUKAVAD Otepää valla arengukava tegevuskava kinnitamine aastateks 2009 2013 Otepää valla arengukava 2004 2007 DOC 734 KB OTEPÄÄ REGIOONI MOOTORSAANIRADADE ARENGUKAVA Otepää regiooni mootrosaaniradade arengukava pdf KÜLADE ARENGUKAVAD Tõutsi Kaurutootsi Kassiratta ja Ilmjärve külade arengukava 2009 2014 Ilmjärve küla arengukava 2007 2017 PDF 560 KB Arula küla arengukava 2005 2010 PDF 961 KB Arula küla arengukava 2011 2015 PDF Pilkuse küla arengukava 2003 2008 HTML Otepää valla arengukava 2001 2005 HTML Otepää linna arengukava 1997 2002 PDF 541 KB OTEPÄÄ VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2008 2019 Tiitelleht Arengukava seletuskiri Otepää finantsprojektsioonid Investeeringute maksumused Olema solev olukord ja perspektiivne olukord Otepää linn 1 Tingmärgid Otepää linn 2 Jooniste paigutus Vana Otepää Otepää linn Sihva Vana Otepää Pühajärve Kannistiku Sihva Pühajärve Kannistiku Viimati uuendatud Neljapäev 20 November 2014 16 54 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/kultuur/arengukavad (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Sport
  taotluste vormid Kasulikku lugemist Enampakkumised ja hanked Arengukavad ja uuringud Sotsiaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid SA Otepää Tervisekeskus Erihoolekanne Rehabilitatsiooniteenus Lastelaagrid 2014 Arengukavad ja uuringud Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Sport Sport Esmaspäev 04 August 2008 08 21 Martin Teder Spordikeskused Spordiklubid Treeningud Otepääl Otepää kultuuri ja spordisündmused Spordivõistluste tulemused Sporditoetuste taotlemine Sporditöö spetsialist Arengukavad Viimati uuendatud Neljapäev 20 September 2012 14 53 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud E 8 00 18 00 T K ja N 8 00 17 00 R 8 00 15 30 LÕUNA 12 00 13 00 Reedel lõuna kell 12

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Spordispetsialist
  aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud tel 766 4806 5886 5315 Raekoda kabinet 206 Vastuvõtuajad E 9 00 12 00 14 00 17 30 Haridus Haridustase keskharidus 2008 2009 Tallinna Ülikooli Täiendkoolitus koolipedagoogika kursused 2005 Tallinna Ülikool treenerikutse 1996 1997 Tartu Ülikooli kergejõustiku õpetamise metoodika 1978 1979 Viljandi Kultuurikool eriala muusika 1969 1972 Tõrva Keskkool Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses 14 10 2013 spordispetsialist Ametijuhend 1 Üldosa 1 1 Ametikoha nimetus spordispetsialist 1 2 Ametisse nimetamine vallavanem 1 3 Kellele allub haridus ja kultuuriteenistuse juhatajale 1 4 Struktuurüksus haridus ja kultuuriteenistus 1 5 Alluvad 1 6 Asendab 1 7 Keda asendab 1 8 Ametikoha eesmärk Otepää valla spordielu koordineerimine ja korraldamine 2 Teenistuskohustused Spordispetsialisti teenistuskohustused on 2 1 Otepää valla sporditöö arengukava elluviimine 2 2 spordiklubide kasvule arengule ja koostööle kaasa aitamine läbi aktiivse kommunikatsiooni ümarlaudade korraldamise vastutuse ja vahendite jagamise 2 3 valmistada ette spordivaldkonna otsuseid eelnõusid ja lepinguid 2 4 spordiklubidele toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuse kasutamise üle 2 5 spordiürituste aastakalendri koostamine ja pidev avalikkuse informeerimine 2 6 valla spordiürituste läbiviiimine 2 8 spordivaldkonna andmete edastamine registritele 2 9 spordirajatiste haldamise ja korrashoiu tagamine 2 11 vallavanema ning haridus ja kultuuriteenistuse juhataja antud ühekordsete ülesannete täitmine 3 Õigused Sporditöö spetsialistil on õigus 3 1 kasutada oma töös vallale kuuluvat vara ja vahendeid 3 2 saada vallavalitsuselt ja selle struktuuriüksustelt dokumente ja muud materjali ning infot mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks ja oma pädevuses olevate küsimuste lahendamiseks 3 3 saada tööks vajalikku tehnilist abi 3 4 saada tööks vajalikku teavet ja täienduskoolitust 3 5 teha omapoolseid ettepanekuid oma pädevusse kuuluva valdkonna töö paremaks korraldamiseks 4 Vastutus Sporditöö spetsialist vastutab 4 1 oma tööülesannete täpse ja õige täitmise eest 4 2 ametialase info sihipärase ja otstarbeka leviku ametialaste saladuste

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/sporditoeoe-spetsialist (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sporditoetuste taotlemine
  Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Sport Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Sporditoetuste taotlemine Neljapäev 09 Juuli 2009 19 57 Monika Otrokova Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklubidele järgmisi toetusi 1 Noortespordi tegevustoetus 2 Koondislase lisatoetus 3 Võistluse korraldamise toetus Otepää valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele toetuste andmise kord Noortespordi tegevustoetus Lapsevanema kinnituskiri Noortespordi tegevustoetuse taotlus Andmekaart Spordiklubide toetuse kasutamise aruanne Koondislase lisatoetuse määramise otsustab vallavalitsus Toetuse määramisest või mittemääramisest teavitab vallavalitsus taotlejat 10 tööpäeva jooksul vastava korralduse vastuvõtmise päevast Koondislase lisatoetuse vorm Toetust saanud spordiklubid 2013 Otepää Vallavalitsuse 20 03 2013 korraldus nr 162 Spordiürituse korraldamise toetus Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuste andmise kord Taotluse vorm Aruande vorm TOETUST SAANUD KLUBID SPORTLASED ÜRITUSED Täiendav info Harald Laidre Spordispetsialist See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud tel 766 4806 5886 5315 Viimati uuendatud Kolmapäev 19 November 2014 09 39 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/toetuse-taotlemine (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Spordikeskused
  Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid SA Otepää Tervisekeskus Erihoolekanne Rehabilitatsiooniteenus Lastelaagrid 2014 Arengukavad ja uuringud Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Sport Spordikeskused Spordikeskused Kolmapäev 10 Märts 2010 16 23 Monika Otrokova Otepääl on mitmeid spordikeskusi kus saab käia sportimas Tehvandi Spordikeskus Kääriku Puhke ja spordikeskus Kuutsemäe Puhkekeskus Väike Munamäe Keskus Ansomäe mäesuusakeskus Lisaks sellele saab vaba aega sportlikult veeta ka Pühajärve Põhikooli spordisaalis ja Pühajärve Spa Puhkekeskuse bowlingusaalis Viimati uuendatud Neljapäev 27 Märts 2014 11 22 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud E 8 00 18 00 T K ja N 8 00 17 00 R 8

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/spordikeskused (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Otepää spordihoone
  Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Sport Otepää spordihoone Otepää spordihoone Neljapäev 04 September 2008 09 45 Monika Otrokova Otepää Spordihoone Koolitare 5A OTEPÄÄ tel 766 3677 e post See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Alates 1 aprillist 2014 on Otepää spordihoone Otepää Gümnaasiumi struktuuriüksus Täiendav lisainfo teenuste kasutamise kohta Otepää Gümnaasiumi majandusjuhataja Kalev Aigro mob 514 1592 Spordihoone teenuste hinnakiri 1 Suur saal üks tund 20 00 eurot ja päeva 5 tundi ja enam maksumus 100 eurot 2 Aeroobikasaal üks tund 7 00 eurot ja päeva 5 tundi ja enam maksumus 35 eurot 3 Koosolekuruum üks tund 13 00 eurot ja päeva 5 tundi ja enam maksumus 65 eurot 4 Tennis üks tund 10 00 eurot 5 Sulgpalli väljak üks tund 6 50 eurot 6 Lauatennis üks tund 2 00 eurot 7 Jõusaal õpilane üks kord 2 00 eurot 8 Jõusaal täiskasvanu üks kord 4 00 eurot 9 Jõusaali kuukaart õpilane kuu 10 00 eurot 10 Jõusaali kuukaart täiskasvanu 20 00 eurot 11 Jõusaali kaart 3 kuud 50 00 eurot 12 Jõusaalikaart 6 kuud 80 00 eurot 13 Jõusaali kaart 12 kuud 150 00 eurot 14 SH magnetkaart tk 3 20 eurot 15 Saun üks tund 20 00 eurot 16 Dušši kasutamine üks kord 1 20 eurot 17 Saun üksikisik N R üks kord 2 50 eurot Vallavalitsuse 01 11 2013 korraldus 2 4 610 Vallavalitsuse 28 05 2014 korraldus nr 2 4 272 Viimati uuendatud Neljapäev 23 Oktoober 2014 13 39 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/otepaeae-spordihoone (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Spordiklubid ja sportimise võimalused
  lubatud www fcotepaa ee Jalgpalliklubi FC Elva jalgpall Info Marek Naaris 521 6916 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www fcelva ee Judoklubi Do judo Info Andres Põhjala 509 6511 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www do ee Karupesa Team murdmaasuusatamineInfo Tanel Ojaste 512 5893 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www karupesateam ee Lumelauaklubi Bricole lumelauasõit Info Jaanus Ilp 5594 6321 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www bricole ee Mäesuusaklubi Väike Munamägi mäesuusatamine slaalom suurslaalom ülisuurslaalom kiirlaskumine algajatele kasutada klubivarustus Info Peeter Siim 513 4877 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Nuustaku Tenniseklubi tennis Info Toivo Lukka 509 7105 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Nüpli Külakeskus ratsutamine Info Marek Piho 505 2282 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www tobrahobused ee Suusa ja Lumelauakool MTÜ Freestyle mäesuusa ja lumelauasport Info Priidik Vesi 51935209 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Tartu Spordiselts Kalev kergejõustik Info Toomas Halliste 5306 9873 www tartukalev ee Tantsukool Tango võistlustants hobitants seltskonnatants Info Veiko Ratas 522 6050 www tango ee Tantsuklubi FeelingGood hip hop tants Info Merit Nigula 5550 2316 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Otepää Golfiklubi golf Info Ake Andressoo 5661 2010 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud www otepaagolf ee Otepää Kõndijad kepikõnd Info Reet Tiido 527 8810 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Otepää Spordiklubi suusahüpped ja kahevõistlus orienteerumine Info Arvo Saal 553 1235 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Silver Eljand 553 4172 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Oti Spordiklubi laskesuusatamine võrkpall maastikuratas Info Neeme Ernits 506 4950 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Ants Orasson 509 4421 Otepää Võrkpalliklubi võrkpall Info Toomas Tiidt 53449159 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Otepää Õhujõud lumelauasõit disc golf Info Ivo Haamer 525 6549 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud Tauno Tõld 525 4844 See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/spordiklubid (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Spordivõistluste tulemused
  Lastelaagrid 2014 Arengukavad ja uuringud Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Haridusalased eeskirjad ja korrad taotluste vormid Kultuuritoetuste taotlemine Otepää Kultuurikeskus Lasteaiad Üldhariduskoolid ja huvikoolid Koolibussiliinid Otepää Noortekeskus Muuseumid Eesti lipu muuseum Otepää Talispordimuuseum Jakob Hurda tuba Raamatukogud Otepää Linnaraamatukogu Pühajärve Raamatukogu Otepää kultuuri ja spordisündmused Euroopa Saunamaraton Otepääl Otepää Laululaps 2014 Arengukavad ja uuringud Sport Ametnikud Eeskirjad ja korrad taotluste vormid Spordikeskused Otepää spordihoone Spordiklubid ja sportimise võimalused Spordivõistluste tulemused Otepää kultuuri ja spordisündmused Arengukavad ja uuringud Volbriöö teatejooks Heakord ja kommunaal Ametnikud Eeskirjad ja korrad Kommunaalmajandus AS Otepää Veevärk Lumetõrje Hajaasustuse programm Jäätmemajandus Otepää jäätmejaam Arengukavad ja uuringud Blanketid Ehitus ja planeerimine Avaliku ürituse luba Elukoht ja rahvastik Heakord Reklaamindus Ettevõtlus Sotsiaalhoolekanne Haridus Ettevõtlus Kauplemine Teenindus Toitlustus Vaba aeg Transport Põllumajandus Metsandus Varia Kinnisvara Turism Avaleht Sport Spordivõistluste tulemused Spordivõistluste tulemused Neljapäev 18 September 2008 09 27 Kadri Ader Otepää valla lahtised meistrivõistlused kergejõustikus 13 09 2014 Otepää valla lahtised meistrivõistlused rattakrossis 07 09 2014 Otepää valla lahtised MV Disc Golfis 31 08 2014 Volbriöö teatejooksu tulemused 30 04 2014 Otepää Suusapäevakute tulemused 2014 Valgamaa Talimängud 2014 tulemused Märts 2014 Otepää valla Suusapäevakud 2013 13 03 2013 Otepää valla meistrivõistlused rattakrossis 2013 22 10 2013 Viimati uuendatud Esmaspäev 22 September 2014 12 29 Aafrika sigade katk Kontaktandmed Vallavolikogu Vallavalitsus Eelarve Majandusaruanne Valla põhimäärus Dokumendiregister Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Transport ja teed Otepää Vallavalitsus müüb Enampakkumised ja hanked Otepäälase kaart Lipu heiskamise päevad Veebikaamera Internetipunktid ja WiFi levialad Pildialbum Otepää politsei Tarbijakaitse Kirikud ja kogudused Euroopa Saunamaraton Eesti lipp 130 Vabad töökohad Otepää Vallavalitsus otsib Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat ning haridus ja kultuurinõunikku Otepää Lasteaed otsib õppealajuhatajat Loe lisa LUMEINFO SÜNDMUSTE KALENDER KONTAKTANDMED Lipuväljak 13 67405 OTEPÄÄ Tel 372 766 4800 Mob 372 515 7139 E post vald otepaa ee Avatud E 8 00 18 00

  Original URL path: http://www.otepaa.ee/sport/spordivoistluste-tulemused (2015-01-21)
  Open archived version from archive •