archive-ee.com » EE » O » OLE.EE

Total: 380

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Operation Lifesaver Estonia
  ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel dets 15 PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU 12 15 2015 Raudteeohutusega tegelev MTÜ Operation Lifesaver Estonia OLE koos koostööpartneritega tuletavad taas kodanikele meelde et raudtee ületamisel tuleb olla väga tähelepanelik Read More okt 22 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel 10 22 2015 Autor Tuuli Viliberg ABSTRAKT Raudteeülesõitudel toimuvad õnnetused on reeglina väga raskete tagajärgedega ning tekkinud kahju suur nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes Read More OLE aastaraamat 2014 Vaata teisi aastaaruandeid siit Raudteejuhtumite statistika Perioodide võrdlustabel WWW HTML5 FLASH Liiklusmärgid ülesõitudel passivsed reguleerimisvahendid 111 Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht 112 Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht 121 Üherööpmeline raudtee 122 Mitmerööpmeline raudtee Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures 123 128 Ees on raudteeülesõidukoht Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel Vöödid langevad sõidutee poole 222 Peatu ja anna teed Juht peab peatuma stoppjoone ees selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees muudes kohtades raudtee ääres märgi ees Otsi Viimased postitused PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU 12 15 2015 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel 10 22 2015 Lõputöö Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel 10 19 2015 Raudteejuhtumite 2015 aasta I poolaasta statistika 07

  Original URL path: http://ole.ee/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive


 • Ajalugu
  kuberner Cecil Andrusi talituse ühiste jõupingutuste toel Uue kampaania esimesel aastal langes raudteeületuskohtadel asetleidnud õnnetustes hukkunud inimeste arv Idaho osariigis 43 protsendi võrra Järgmisel aastal rakendati sama programmi Nebraskas kus õnnetuste arv vähenes 26 protsendi võrra Kui Kansases ja Georgias saavutati järgmisel aastal võrdväärne edu innustas USA senaator Kay Bailey Hutchison kes oli tollal Riikliku Transpordiohutusameti asepresident transpordi valdkonnas tegevaid osapooli juurutama programmi üleriigilisel tasandil 1986 aastaks olid sõltumatud Operation Lifesaver programmid rajatud USA 49 s mandriosariigis vt lisatud algusaastate nimekiri Columbia ringkonnas käivitati riiklik programm 2002 aastal Autonoomsete osariigiprogrammide eesmärgi sõnumi ja tegevuste koordineerimiseks asutati 1978 aastal Riikliku Ohutusnõukogu NSC egiidi all riiklik programm Operation Lifesaver 1986 aastal viidi programm NSC vastutuse alt välja ning sellele anti riikliku mittetulundusühingu staatus Mittetulundusühingu Operation Lifesaver Inc OLI asutajateks olid Ameerika Raudteede Assotsiatsioon Riiklik Raudteereisijate Korporatsioon Amtrak ja Raudteede Edendamise Instituut kõik mainitud organisatsioonid on seniajani esindatud OLI 11 liikmelises direktorite nõukogus Alates Operation Lifesaveri käivitumisest aastal 1972 on USA Föderaalse Maanteeameti hinnangul selle abil säästetud 11 000 inimelu ja välditud 54 000 vigastust Alates 1972 aastast on maanteede ja raudteede ristumiskohtadel toimuvate õnnetuste arv vähenenud enam kui 70 võrra Ainuüksi viimase kümne aastaga on raudteeületuskohtadel asetleidnud kokkupõrgete arv vähenenud 40 võrra vaatamata kaubarongide üldise läbisõidu 30 protsendilisele kasvule ja maanteeliikluse 25 protsendilisele kasvule Operation Lifesaver Euroopas Esimese riigina Euroopas tutvus Operation Lifesaveri programmiga Eesti Vabariigi esindaja 2003 aasta sügisel tegi AS Eesti Raudtee juhatuse esimees tegevdirektor Herbert Payne Tamo Vahemetsa le ettepaneku tutvuda Ameerika Ühendriikides raudteeohutuse projektiga Operation Lifesaver 2004 a märtsis osaleski Tamo Vahemets koos abikaasaga USA s Kansases kahepäevasel Operation Lifesaveri koolitusel kust tuldi tagasi koju atesteeritud OL esitlejatena 2004 a juulis USA Texases San Antonios toimunud Operation Lifesaver rahvusvaheliselt sümpoosiumil esindas Tamo Vahemets Eestit OL esitlejana Sümpoosiumil andis Operation Lifesaver Inc president Gerri Hall T Vahemetsale volitused asutada

  Original URL path: http://ole.ee/ole/ajalugu/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Missioon
  Jõulukampaaniad Jõulud 2015 Jõulud 2014 Jõulud 2013 Jõulud 2012 Jõulud 2011 Jõulud 2010 Jõulud 2009 Jõulud 2008 Jõulud 2007 ILCAD ILCAD 2015 ILCAD 2014 ILCAD 2013 ILCAD 2012 ILCAD 2011 ILCAD 2010 Kontaktid Juhatus Tegevjuhtkond Missioon Meie missioon Suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu Operation Lifesaveri tegevuse kolm tugisammast HEA HARITUS OLE õpetab raudteeülesõidukohtades ja muudes ohtlikes piirkondades õigesti käituma Koolitused ei piirdu ainult tasuta avalike loengute ja esitlustega vaid edastame avalikkusele regulaarselt raudteeohutusalast informatsiooni Samuti korraldame raudtee ohutuskampaaniaid valmistame ja levitame teabematerjale ELLUVIIMINE OLE toetab aktiivset seaduste ja muude normdokumentidega kehtestatud reeglite järgimist sest juhul kui neid ei täideta juhtuvad kokkupõrked ja muud õnnetused raudteedel ka edaspidi ARENDAMINE OLE toetab pidevat turvalisuse suurendamist raudteeülesõidukohtadel andes soovitusi parema kujunduse ja tehnoloogiliste seadmete paigaldamise osas Otsi Viimased uudised PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU 12 15 2015 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel 10 22 2015 Lõputöö Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel 10 19 2015 Raudteejuhtumite 2015 aasta I poolaasta statistika 07 6 2015 ILCAD 2015 Võta aega ära riski eluga 06 1 2015 Facebook Copyright 2007 Operation Lifesaver EU All rights reserved

  Original URL path: http://ole.ee/ole/missioon/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Põhikiri
  määra ja tasumise tähtaja kehtestamine 4 1 7 4 Majandusaasta aruande kinnitamine 4 1 7 5 Majandusaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine 4 1 7 6 Ühingu juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine 4 1 7 7 Juhatuse liikmete valimine ja ühingu revidendi revisjonikomisjoni määramine 4 1 7 8 Juhatuse liikmega või revidendiga revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine 4 1 7 9 Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise ning vastavate tingimuste kehtestamine 4 1 8 Üldkoosolekut juhatab liikmete poolt koosolekul valitud juhataja 4 1 9 Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga Kui kümme üldkoosolekul osalevat ühingu liiget nõuab salajast hääletamist tuleb antud küsimuses võtta vastu otsus salajase hääletamise teel 4 1 10 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija 4 1 11 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest 4 1 12 Kui üldkoosolek ei ole punktis 4 1 11 sätestatud nõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget 4 1 13 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud võib vastu võtta otsuseid kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik ühingu liikmed 4 1 14 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja kellele on antud lihtkirjalik volikiri Esindajaks kellele kandub üle liikme õigus hääletada võib olla ainult teine ühingu liige 4 1 15 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest 4 1 16 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult 4 1 17 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed 4 1 18 Igal ühingu liikmel on üks hääl 4 1 19 Liige ei või hääletada kui ühing otsustab temaga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist 4 1 20 Ühingu liige kes on ka juhatuse liige ei või hääletada ühingu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel Ühingu liige kes on ka juhatuse liige või revident revisjonikomisjoni liige ei või hääletada ühingu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel Neid hääli ei arvestata esindatuse määramisel 4 2 Juhatus 4 2 1 Ühingul on juhatus mis seda juhib ja esindab 4 2 2 Ühingu juhatuse liikmete arv on minimaalselt üks 1 ning maksimaalselt kuus 6 4 2 3 Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek 4 2 4 Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest 4 2 5

  Original URL path: http://ole.ee/ole/pohikiri/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • OLE tegevuskava 2014-2020
  kõik Eesti Politsei ja Piirivalveameti noorsoo ja ennetustööd tegevad ametnikud on läbinud OLE esitlejate koolituse tagada Politsei ja Piirvalveameti ja Päästeameti esmareageerijate raudteeohutusalaste koolituste kättesaadavus osaleda võimalikult paljudel koostööpartnerite poolt korraldatavatel avalikel üritustel suurendada raudtee ettevõtete poolt OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutamist suurendada raudtee ettevõtete osalust avaliku raudteeohutusalase tegevuse propageerimisel koolitada meediat raudteel toimuvate õnnetusjuhtumite õiglaseks kajastamiseks hoida OLE tegevus sh finantseerimine läbipaistvana TEGEVUSKAVA Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viiakse igal aastal 2014 2020 läbi järgmisi tegevusi koostöös partneritega valmistatakse ette ja viiakse läbi 2 3 üleriigilist raudteeohutusalast reklaamikampaaniat tunnustatakse koostööpartnereid vabatahtlikke avaliku raudteeohutuse valdkonnas silma paistunud isikuid ja organisatsioone koolitatakse vabatahtlikke esitlejaid eesmärgiga suurendada valmisolekut pakkuda kvaliteetseid raudteeohutusalaseid esitlusi mistahes Eestimaa nurgas viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi erinevatele sihtgruppidele peamiselt haridusasutustes avaliku Eesti Vabariigi territooriumil viiakse läbi raudteeohutusalaseid koolitusi esmareageerijatele Eesti Vabariigi territooriumil koolitus ja esitlusmaterjale vaadatakse regulaarselt üle ja vajadusel kaasajastatakse toodetakse avalikke raudteeohutusalaseid teabematerjale ja reklaamtooteid osaletakse erinevates riiklikes ja piirkondlikkes ohutusalastes projektides osaletakse temaatiliste stendidega nii messidel kui ka teistel avalikel üritustel viiakse läbi erinevaid raudeeohutusalaseid konkursse ja väljastatakse stipendiume suurendatakse avalikkuse teadlikkust OLE liikmete seotusest ennetusalase tegevusega suurendatakse liikmete töötajaskondade kaasamist OLE tegevusse toetatakse OLE tunnuslausete ja sümboolika kasutusele võtmist liikmete poolt kujundatakse meedia õiglast suhtumist raudteel toimuvatesse juhtumitesse kasutatakse ohutussõnumite edastamiseks erinevaid meediakanaleid sh avaldatakse arvamuslugusid jne otsitakse täiendavaid finantseerimisallikaid sh uute liikmete kaasamine ollakse valdkonna käsitlemisel kaasaegsed sh elanikkonna teavitamine panustatakse koostöövõrgustiku laiendamisse eesmärgiga suurendada raudteeohutusalase ennetustöö kandepinda mittetulundus äri ja riigisektorites tehakse ettekandeid avaliku raudteeohutusega tegelemise arengutest erinevatel konverentsidel sh rahvusvahelistel osaletakse erinevatel valdkonnaga seotud rahvusvaheliste töögruppide töös ja ühisüritustel eesmärgiga olla kursis valdkonna arengutega mujal maailmas kodulehel kajastatakse kolmes keeles eesti vene inglise ohutusalaseid nõuandeid olulisemaid sündmusi avaldatakse juhtumite statistikat ja võimaldatakse tutvuda OLE tegevus ja majandusaastate aruannetega jne viiakse läbi regulaarselt avalikke uuringuid sh reklaamikampaaniate märgatavus ohutussõnumite levik jne analüüsitakse koostöös vastavate ametite

  Original URL path: http://ole.ee/2013/10/ole-tegevuskava-2014-2020/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Lõputööd
  2007 ILCAD ILCAD 2015 ILCAD 2014 ILCAD 2013 ILCAD 2012 ILCAD 2011 ILCAD 2010 Kontaktid Juhatus Tegevjuhtkond Category Archive for Lõputööd okt 22 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel Autor Tuuli Viliberg ABSTRAKT Raudteeülesõitudel toimuvad õnnetused on reeglina väga raskete tagajärgedega ning tekkinud kahju suur nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes Veeremi ja maanteesõiduki kokkupõrgete toimumise peamiseks põhjuseks on teekasutajate eksimus Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kõigepealt välja selgitada mis on sõidukijuhtide liikluskäitumises sellist mille tagajärjel võib raudteeülesõidukohal toimuda kokkupõrge ning seejärel pakkuda välja võimalusi problemaatiliste faktoritega tegelemiseks Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi Read More okt 19 Lõputöö Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel Autor Triinu Uiboleht ABSTRAKT Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti raudteedel Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel tuua välja huvipakkuvamad asjaolud ning pakkuda lahendusi kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne käitumine Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit mitteosalevat vaatlust Liiklejate käitumise jälgimiseks kasutati Eesti Raudtee turvakaamerate videosalvestusi Read More Otsi Viimased uudised PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU 12 15 2015 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel 10 22 2015 Lõputöö Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel 10 19 2015 Raudteejuhtumite 2015 aasta I poolaasta statistika 07 6 2015 ILCAD

  Original URL path: http://ole.ee/category/loputood/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Aastaaruanded
  toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine Igal aastal avaldab OLE regulaarselt eelmise majandusaasta tegevusaruande OLE aastaraamat 2014 Vaata meie e aastaraamatuid 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Aruanded pdf versioonis Aastaaruanne 2014 7 6MB Aastaaruanne 2013 11 8MB Aastaaruanne 2012 51 5MB Aastaaruanne 2011 24 3MB Aastaaruanne 2010 13 7MB Aastaaruanne 2009 15 6MB Aastaaruanne 2008 18 7MB Otsi Viimased uudised PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE

  Original URL path: http://ole.ee/ole/aastaaruanded/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive

 • Videod
  2010 Kontaktid Juhatus Tegevjuhtkond Videod Lifesaver Estonia EVR Reklaamklipid ja dokumentaalsalvestused Punane 2013 6 5MB mp4 Kampaania link RON 2012 30MB mp4 Kampaania link Jõulud 2011 16MB mp4 Kampaania link RON 2009 3 8MB mp4 Kampaania link RON 2008 22MB mp4 Jõulukampaania 2008 23MB mp4 RON 2007 25MB mp4 RON 2006 19 5MB mp4 Lavastatud rongiõnnetus 2005 62MB mp4 EVR Union Pacific locomotives in Estonia 2009 Lifesaver OL Professional Drivers Stay Alive When You Drive Sly Fox and Birdie Euroopa ILCAD Professor Green says LoseUrHeadphones NetworkRail ILCAD 2011 Think More Before You Go 21MB mp4 ILCAD 2010 Just in Time Autole pealesõit õppus Poola 2011 Raudteeohutuskampaania Poolas 2010 Animatsioon 1 valm Läti Animatsioon 2 valm Läti Animatsioon 3 valm Läti Animatsioon 4 valm Läti Animatsioon 5 valm Läti Animatsioon 6 valm Läti Animatsioon 7 valm Läti Animatsioon 8 valm Läti Animatsioon 9 valm Läti Animatsioon 10 valm Läti Maailmast New Zealand ja Australia TV kampaania 2009 Tracks are for trains Chris Cairns 2008 North Auckland 2009 Ohutuskampaania Train accidents crashes collisions CCTV Handycam Otsi Viimased uudised PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU 12 15 2015 Lõputöö Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel 10 22 2015 Lõputöö Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

  Original URL path: http://ole.ee/ole/video/ (2016-02-07)
  Open archived version from archive •