archive-ee.com » EE » N » NORRA.EE

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naistevastase vägivalla värske uuring
  Põhiõiguste Agentuuri FRA poolt läbi viidud laiaulatusliku uuringu põhjal on 13 miljonit naist kogenud füüsilist vägivalda viimase 12 kuu jooksul seksuaalvägivalda aga 3 7 miljonit naist 22 naistest on kogenud vägivalda oma partneri poolt 55 naistest on olnud seksuaalse ahistamise ohvrid ning kolmandikul juhtudest oli ahistajaks ülemus kolleeg või klient 5 naisi on vägistatud 67 ei teatanud kõige tõsisemast partneripoolse vägivalla juhtumist politseile ega ühelegi teisele organisatsioonile EMP ja Norra toetused on tõstnud koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise üheks prioriteediks nii Eestis kui ka 15 teises liikmesriigis Tšehhi Vabariigis luuakse ohvritele teenuseid nagu hädaabitelefonid ja nõustamiskeskused Slovakias avatakse 15 uut nõustamiskeskust ning enam kui 200 uut varjupaigakohta naistele Eestis rahastab Koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programm 2 miljoni euro ulatuses mitmete uute nõustamisteenuste pakkumist vägivallaohvritele nõustamise kvaliteedi tõstmist ning hädaabitelefoni pikemat lahtiolekut Lisaks pööratakse suurt tähelepanu avalikkuse teadlikkuse tõstmisele koolituste kampaaniate uuringute ja analüüside kaudu ning ennetavale nõustamisele Island Liechtenstein ja Norra viivad soopõhise vägivalla vastaseid programme ellu tihedas koostöös Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuriga Euroopa Nõukogu millel on pikad kogemused Euroopa standardite kehtestamisega antud alal on tegev mitme seotud programmi juures Nõukogu konventsioon naiste ja koduvägivalla vastu võitlemise ja ennetamise kohta pakub väärtuslikke soovitusi ning juhtnööre Hiljuti

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/news/Naistevastase-vagivalla-varske-uuring/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Üksikprojektid 2004-2009
  Keskkonna ministeerium Jätkusuutlik põhjaveeseire süsteem Ida Viru maakonnas EE0010 673 200 569 569 Tartu Ülikool Lämmastikoksiidi ja metaani emissioonid Eesti põllumajandusmaastikelt ökosüsteemne varieeruvus ja võimalikud tõrjestrateegiad EE0012 442 000 431 838 Tartu Ülikool Eesti elurikkuse andmebaas EE0018 449 995 442 935 Kunda Nordic Tsement AS Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement tsemendipöördeahjudes EE0019 837 240 469 443 Lihula Soojus OÜ Kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine taastuvate biokütuste kasutuselevõtuga OÜ Lihula Soojus katlamajas EE0040 378 550 378 368 Eestimaa Looduse Fond Eesti soode looduskaitseline hindamine EE0045 390 637 370 864 Kultuuripärandi kaitse Viru Nigula Vallavalitsus Vasta mõisakompleksi arendamine piirkondlikuks haridus ja turismikeskuseks EE0023 477 634 477 596 Kõpu Vallavalitsus Kõpu mõisahoone renoveerimistööd ajaloolise miljöö säilitamiseks ja eksponeerimiseks EE0028 926 183 921 463 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine EE0031 1 212 043 1 212 043 Väike Maarja vald Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine EE0029 1 157 129 1 157 129 Haanja vald Rogosi mõisa põhjatiiva renoveerimine EE0032 542 543 542 397 Koigi vallavalitsus Koigi mõisakool kui arhitektuuri ja kultuuripärandi hoidja EE0037 959 999 959 252 Türi vald Laupa mõisakooli restaureerimine EE0036 1 109 813 1 109 813 Puurmani vald Puurmani mõis turismiobjektina EE0047 1 002 024 967 193 Väätsa vald Väätsa mõisa arendustööde kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas EE0049 1 007 720 839 737 Tervishoid ja lastehooldus SA Ida Viru Keskhaigla Nakkushaiguste diagnoosimis ja ravivõimaluste kaasajastamine SA Ida Viru Keskhaiglas EE0024 372 436 368 454 MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing SOS lasteküla laiendamine EE0026 514 641 514 641 Tartu Ülikool Haiguste seire ning tervise valdkonna monitooringu süsteemi võimestamine Eestis EE0016 769 312 719 870 Tartu Linnavalitsus Tartu Maarja Kooli käsitöökodade väljaehitamine EE0033 805 877 800 006 Haapsalu Linnavalitsus Haapsalu linna staadionikompleksi laiendamine uute sportimisvõimaluste loomiseks lastele EE0025 613 970 613 791 AS Lääne

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/EMP-ja-Norra-toetused-2004-2009/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Teaduskoostöö Fond 2004-2009
  evaluation of forest age and protection requirements 825 840 Norwegian University of Science and Technology Dept of Biology Nord Trøndelag University College Steinkjer University of Tartu Clostridium difficile infection in Estonia and Norway molecular epidemiology incl prevalence of hypervirulent strain 027 phenotypic characteristics of strains and interaction with intestinal lactobacilli 858 216 Stavanger University Hospitals University of Tartu Mass spectrometry aided phosphoproteomics the key for mapping the signalling networks in cells 450 000 University of Bergen Department of Molecular Biology University of Tartu New ethical frameworks for genetic and electronic care record databases 861 840 Centre for Ethics Dept of Philosophy University of Iceland Centre for the Study of the Sciences and the Humanities University of Bergen Tallinn University of Technology Institute of Cybernetics Shoaling and runup of long waves generated by high speed ferries 450 000 Dept of Mathematics University of Oslo Tallinn University of Technology Institute of Geology National Institute of Chemical Physics and Biophysics Environmental impact of oil shale combustion ashes on topsoils in Narva Powerplants region combined geochemical and ecotoxicological approach 789 840 Norwegian Geotechnical Institute NGI Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Bioforsk University of Tartu Angiogenic inflammatory and bone markers in Estonian and

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/Teaduskoostoo-Fond-2004-2009/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Vabaühenduste Fond 2004-2009
  Uudised Lõpetatud projektid Vabaühenduste Fond 2004 2009 Viimati uuendatud 17 08 2012 Vabaühenduste Fond toetas Avatud Eesti Fondi vahendusel esimesel perioodil Eestis kokku 190 projekti neist 76 olid suurprojektid 100 000 500 000 EEK ja 114 väikeprojektid alla 100 000 EEK Fondi raames toimus 6 taotlusvooru ja toetatud projektide tutvustused leiate alljärgnevalt I voor II voor III voor IV voor V voor VI voor Tagasi üles id ctl00 Main MainBodyRegion

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/Vabauhenduste-Fond-2004-2009/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Regionaalarengu toetusskeem 2004-2009
  198 450 233 471 Jõgevamaa Ühistranspordikeskus Jõgevamaa ühistranspordi arendamine 851 057 1 001 244 Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Toila ja Mäetaguse valla ühise energiasäästliku arengu kavandamine 1 288 000 1 516 300 Kiili Vallavalitsus Avaliku teenuse parendamine läbi vallakeskuste avaliku ruumi planeerimise elanikkonna suurenemise tingimustes parima praktika väljaselgitamine ja rakendamine 313 731 369 096 Kuressaare Linnavalitsus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering 1 150 390 1 353 400 Lõuna Eesti Turism SA Lõuna Eesti turismi arengukava väljatöötamine 391 000 460 000 Lääne Maavalitsus Turvaline Läänemaa 207 730 250 730 Lääne Viru Maavalitsus Lääne Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Lääne Viru maakonna rannikuala 960 800 1 130 353 Lääne Viru Omavalitsuste Liit MTÜ Lääne Viru Omavalitsuste Liidu ühisametnike projekt 2 406 852 3 030 110 Maarja Küla SA Maarja Küla Arenduskeskuse lõpuniehitamine ja käivitamine 1 644 840 1 827 600 Mustvee Töötuba MTÜ Noorte ja puuetega ning madala konkurentsivõimega inimestele tasakaalustatud arengu loomine 2 934 574 3 260 639 Mäetaguse Vallavalitsus Pilootprojekt Eaka inimese vajadustele ja ootustele vastava kaasaegse teenusega õendushoolduskodu käivitamine Mäetagusel 2 890 464 3 400 546 Narva linn Arenduse ja ökonoomika amet Kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse tugevdamine ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi partnerluse arendamise ja kogemuste vahetamise Narva ja Kristiansandi omavalitsuste vahel 1 487 779 1 750 329 Otepää Vallavalitsus Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine 437 376 514 560 Paikuse Vallavalitsus Loometegevuse keskuse arendamine käsitööga tegelemiseks 507 706 618 806 Piiri Peal MTÜ Töötubade loomine Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp 3 095 945 3 439 939 Põltsamaa Linnavalitsus Põltsamaa linna ning ümbritsevate valdade baasil koostööpiirkonna loomine täiendavate ühiste avalike teenuste pakkumiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks 942 588 1 108 927 Põlva Maavalitsus Põlva maakonna nelja valla miljööväärtuslike alade teemaplaneeringud 1 037 877 1 234 392 Põlva Vallavalitsus Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine 366 185 431 365 Püssi linn Ida Virumaa Kiviõli regiooni omavalitsuste Lüganuse Maidla Püssi ühinemiseelse uuringu läbiviimine 553 010 650 600 Pärnu Linnavalitsus 30 Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents Hansa turism hansaturism korraldamine 279 746 466 244 Pärnu Maavalitsus Panustamine Pärnumaa avaliku sektori võimekusse läbi Buskerudi kogemuse halduskorraldus vanurid õppenõustamine 441 524 519 440 Pärnumaa Omavalitsuste Liit Vändra alevi Vändra Tootsi Kaisma ja Järvakandi valdade ühinemise ettevalmistamine 606 815 713 900 Pärnumaa Omavalitsuste Liit MTÜ Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu koostamine 3 021 041 3 818 456 Rakvere Linnavalitsus Rakvere linna ja lähipiirkonna kalmistualade arendus 466 059 548 305 Rakvere Linnavalitsus Rakvere Turismiinfokeskuse teeninduspiirkonna turismiteenuse kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine 173 124 203 676 Raplamaa Omavalitsuste Liit MTÜ Rapla maakonna keskuste arengustrateegia koostamine 423 045 497 700 Rõuge Vallavalitsus Sänna kultuurimõisa loomekeskuse sisseseadmise I etapp 1 717 673 2 108 973 Saare Maavalitsus Tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamine Saare Hiiu Lääne ja Pärnu maakonnas 1 059 185 1 246 100 Saaremaa Õppekeskus MTÜ Aktiivne töövahendus 315 000 350 000 Setomaa Valdade Liit MTÜ Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste optimaalseks planeerimiseks haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja huvitegevuse noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades 428 354 503 947 Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/Regionaalarengu-toetusskeem-2004-2009/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Keskkond ja säästev areng
  ning läbi kõigi sektorite Mitmel puhul on töösse kaasatud ka Norra uurimisinstituudid konsultatsioonifirmad ja kodanikeühendused Alates EMP lepinguga ühinemisest on Norra rakendanud rohkem kui 200 Euroopa Liidu keskkonnadirektiivi Norra keskkonnaagentuuride pikemaks tutvustuseks vaata brošüüri Norra keskkonnaagentuurid Norra Reostusjärelvalve Amet Keskkonnaagentuuride keskus Postiaadress The Norwegian Pollution Control Authority P O Box 8100 Dep NO 0032 Oslo Norway Tel 47 22 57 34 00 Faks 47 22 67 67 06 E post environcoop sft no Kontaktisik Pr Caterina Torbjørnsdal Tel 47 22 57 36 55 Looduskorralduse Amet Postiaadress Directorate for Nature Management NO 7485 Trondheim Norway Tel 47 73 58 05 00 Faks 47 73 58 05 01 E post postmottak dirnat no Kontaktisik Hr Frank Eklo Tel 47 73 58 08 19 Kultuuriväärtuste Amet Postiaadress The Directorate for Cultural Heritage P O Box 8196 Dep NO 0034 Oslo Norway Tel 47 22 94 04 00 Faks 47 22 94 04 01 E post postmottak ra no Kontaktisik Pr Eva Camerer Tel 47 98 20 28 57 Norra Kaardistusamet veebileht ainult norra keeles Postiaadress Norwegian Mapping Authority NO 3507 Hønefoss Norway Tel 47 32 11 81 00 Faks 47 32 11 81 01 E post firmapost statkart no Kontaktisik Pr Kari Strande Tel 47 32 11 81 37 Norra Polaarinstituut Postiaadress Polar Environmental Centre NO 9296 Tromsø Norway Tel 47 77 75 05 00 Faks 47 77 75 05 01 E post postmottak npolar no Kontaktisik Ms Gunn Sissel Jaklin Tel 47 77750640 Norra Keskkonnaministeerium Postiaadress Norwegian Ministry of the Environment P O Box 8013 Dep NO 0030 Norway Tel 47 22 24 90 90 Faks 47 22 24 95 60 E post postmottak md dep no Kontaktisik Pr Solfrid Foss Tel 47 22 24 60 24 Põhi ja Keskhariduse Amet Keskkonnahariduse võrgustik Aadress Directorate for Primary and Secondary Education P O

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Norpartners/environment/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Teadus
  teadusprojektides ning võtma vastu teadusstipendiaate Euroopa Liidu rahastatavate rahvusvaheliste teaduskonsortsiumite ja teiste koostöökokkulepete partneritena Lehekülje paremas servas viidatud kontaktpunktid arutavad Teiega meeleldi võimalikke koostööprojekte Nad võivad Teid abistada ka sobivate partnerite leidmisel ning pakkuda välja näidisprojekte nii ülaltoodud valdkondades kui teistel teadustegevusega seotud teemadel kooskõlas abisaajariikide allkirjastatud Vastastikuse mõistmise memorandumitega Kui vajate täiendavat abi võtke ühendust kohaliku Norra Saatkonnaga Norra Teadusuuringute Nõukogu Norra Teadusuuringute Nõukogu RCN on Norra teadustegevuse riiklik rahastamisasutus Tal on oluline roll ka valitsuse nõuandjana teaduspoliitika alal RCN vastutab igasuguse teadustegevuse eest baasuuringutest innovatsioonini RCN mängib olulist rolli ka Norra riigi rahvusvahelises teaduskoostöös ning see asutus on vastutav kahepoolsete ja multinatsionaalsete teaduskoostöölepingute täitmise eest EMP lepingu kaudu osaleb Norra täieõigusliku partnerina EL i teaduse ja tehnoloogia arengu 6 raamprogrammis FP6 FP6 koostöö ning Eureka ja COST programmide Norra poolse koordinaatorina etendab RCN tähtsat rolli sidemete tugevdamisel Norra ja Euroopa teaduskogukonna vahel See pakub häid võimalusi koostööks ja võrgustike loomiseks sektorite ja distsipliinide vahel RCN osaleb ka käimasolevas dialoogis teaduskogukondadega ning kaubanduse ja tööstuse riigihalduse ja teiste valdkondade esindajatega nii Norrast kui välisriikidest arutades tulevikuplaane prioriteete ja koostöövaldkondi Seetõttu on RCN juba olemasolev kontaktpunkt igaühele kes soovib uurida koostöövõimalusi Norra partneritega Teadlasvahetuse ressursikeskus Norra Teadusuuringute Nõukogu on loonud teadlasvahetuse ressursikeskuse mis kuulub Euroopa Mobiilsuskeskuste Võrgustikku Keskus on mõeldud nii Euroopa kui teiste maailmajagude teadlastele Ülikoolid kolledžid ja teised asutused kasutavad seda keskust aktiivselt reklaamides saadaval olevaid töökohti ja stipendiume ning teavitades uutest võimalustest oma asutusi külastada ja seal töötada Norra Kõrghariduse Nõukogu UHR Norra Kõrghariduse Nõukogu on Norra ülikoolide spetsialiseeritud ülikoolide ja ülikoolide kolledžite endised riiklikud kolledžid koostööorgan Nõukogu eesmärgid on arendada strateegiaid Norra kõrgharidusasutuste süsteemi jaoks edendada tööjõu koordinatsiooni ja jagamist kõrgharidussektoris ja olla liikmesasutustele ühiseks instrumendiks nende rahvusvahelises koostöös Innovation Norway Riigi omanduses olev ettevõte Innovation Norway edendab üleriigilist tööstuse arengut millest saavad kasu nii ettevõtlus

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Norpartners/research/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Kultuuripärand
  kuulub mälestiste ja kultuuriväärtusega paikade kaitse just keskkonnaministeeriumi vastutusalasse Selles suhtes on tähtis roll ka planeerimis ja ehitusseadusel mis annab suurepärase võimaluse lülitada kultuuripärandi kaitse kohalikku planeerimisprotsessi Muuseumid ja mittemateriaalne kultuuripärand asuvad siiski kultuuri ja kirikuasjade ministeeriumi valitsemisalas Teistel ministeeriumidel kaitseministeerium nafta ja energiaministeerium transpordi ja sideministeerium jne on iseseisev kohustus lülitada kultuuripärandi kaitse oma tavapärasesse tegevusse Norra valitsusasutused teevad tihedat koostööd mitmete kultuuripärandi kaitsega tegelevate kodanikeühendustega riigis Soovime oma sellealaseid teadmisi ja kogemusi jagada ka partneritega teistest riikidest Norra kontaktpunktid Riiklikud ja regionaalsed valitsusasutused Norra Kultuuriväärtuste amet The Norwegian Directorate for Cultural Heritage P O Box 8196 Dep NO 0034 Oslo Tel 47 22 94 04 00 Faks 47 22 94 04 04 E post riksantikvaren ra no Norra Arhiivi Raamatukogu ja Muuseumiamet The Norwegian Rchive Library and Museum Authority P O Box 8145 Dep NO 0033 Oslo Tel 47 23 11 75 00 Fax 47 23 11 75 01 E post post abm utvikling no Kontaktisik Randi Ertesvåg Norra Kultuurinõukogu Arts Council Norway P O Box 101 Sentrum N 0102 Oslo Tel 47 22 47 83 30 Fax 47 22 33 40 42 E post post kulturrad dep no Kontaktisik Astrid Bjerke Tel 47 22 47 83 68 Keskkonn aministeerium The Ministry of Environment P O Box 8013 Dep NO 0030 Oslo Tel 47 22 24 90 90 Faks 47 22 24 95 60 E post postmottak md dep no Kultuuri ja Kirikuasjade Ministeerium The Ministry of Culture and Church Affairs P O Box 8030 Dep NO 0030 Oslo Tel 47 22 24 90 90 E post postmottak kkd dep no Oslo Kultuuriväärtuste osakond Bergeni Kultuuriväärtuste osakond Info maakondade kohta Teadustegevus Norra Kultuuriväärtuste Uurimise Instituut kundeservice niku no Kontaktisik Knut Sørlie Tel 47 23 35 50 46 Sithasutused ja muuseumid Norra Käsitööarendus Norra Kultuuriajaloo Muuseum Hedemarki Muuseum Bryggeni

  Original URL path: http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Norpartners/heritage/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive