archive-ee.com » EE » M » MULTILINGUA.EE

Total: 263

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Keeletase A1 - Keeletasemed - Multilingua Keelekeskus
  keeletest ja saad teada mis tasemega kursus endale valida Soorita keeletest Keeletase A1 Koolituse eesmärk saavutada läbimurre keeleoskuses omandada esmane keeleoskus Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg ca 180 akadeemilist tundi õpet Omandatavad suhtlusoskused Tervitamine hüvastijätmine enda tutvustamine vabandamine kellaaja ja kuupäeva küsimine ning selgitamine telefonivestluse pidamine telefonietikett välimuse kirjeldamine nõuannete andmine tee küsimine ja tee juhatamine kaebuste esitamine jne Õpitulemused Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase Oskab ennast ja

  Original URL path: http://multilingua.ee/keeletasemed/keeletase-a1/ (2016-04-24)
  Open archived version from archive


 • Keeletase A2 - Keeletasemed - Multilingua Keelekeskus
  Keeletase A2 Koolituse eesmärk omandada hea esmane keeleoskus Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg ca 180 akadeemilist tundi õpet Omandatavad suhtlusoskused Ümbruse kirjeldamine tunnete soovide emotsioonide ja unistuste väljendamine kauba kohta küsimine poes või turul vestluse alustamine viisakusväljendite kasutamine vestluses enesetunde kirjeldamine ajamääruste hindade väljendamine broneeringute teostamine ettevõtte tutvustamine oma kodukoha kodulinna tutvustamine informatsiooni hankimine ja jagamine sh telefoni teel probleemide kiire lahendamine jne Õpitulemused Mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste mis on

  Original URL path: http://multilingua.ee/keeletasemed/keeletase-a2/ (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Keeletase B1 - Keeletasemed - Multilingua Keelekeskus
  A1 Keeletase A2 Keeletase B1 Keeletase B2 Keeletase C1 Soorita keeletest ja saad teada mis tasemega kursus endale valida Soorita keeletest Keeletase B1 Koolituse eesmärk omandada keeleoskus iseseisva keelekasutaja ehk suhtlusläve kõrgemal tasemel Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg ca 240 akadeemilist tundi õpet Omandatavad suhtlusoskused Oma arvamuse nõuannete avaldamine palvete ja ettepanekute edastamine informatsiooni hankimine nõustumise ja mittenõustumise väljendamine rahulolu ja rahulolematuse väljendamine kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine hulga ja koguse väljendamine kaastunde ja poolehoiu väljendamine arutlemine töö ja vabaaja teemadel sõnumite edastamine oma töökoha tutvustamine töötingimuste kirjeldamine ettevõtete asutuste võrdlemine e mailide kirjutamine jne Õpitulemused Mõistab lihtsaid tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda Oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides Mõistab üldist arutluskäiku tekstis kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest Oskab kirjutada lühikesi ettekandeid Oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju Oskab kirjeldada unistusi soove püüdlusi Oskab kirjeldada raamatu või filmi sisu ja oma muljeid Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi kavatsusi ja toiminguid Oskab konteksti põhjal tabada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja saab aru lausete mõttest kui teema on tuttav Suudab jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas kui teema

  Original URL path: http://multilingua.ee/keeletasemed/keeletase-b1/ (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Keeletase B2 - Keeletasemed - Multilingua Keelekeskus
  Hispaania keele kursused Hollandi keele kursused Inglise keele kursused Itaalia keele kursused Kreeka keele kursused Portugali keele kursused Prantsuse keele kursused Rootsi keele kursused Saksa keele kursused Soome keele kursused Vene keele kursused Keeletasemed Keeletase A1 Keeletase A2 Keeletase B1 Keeletase B2 Keeletase C1 Soorita keeletest ja saad teada mis tasemega kursus endale valida Soorita keeletest Keeletase B2 Koolituse eesmärk omandada võõrkeel edasijõudnud keelekasutaja tasemel Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg ca 240 akadeemilist tundi õpet Omandatavad suhtlusoskused Arvamuse avaldamine diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel informatsiooni vahetamine esitluste läbiviimine erinevatel elulistel teemadel arutlemine töö ja vabaaja teemadel sõnumite edastamine oma töökoha tutvustamine töötingimuste kirjeldamine ettevõtete asutuste võrdlemine e mailide kirjutamine jne Õpitulemused Mõistab erialaartikleid ka väljaspool oma asjatundmust kui tal on võimalik oma terminitõlgenduste kinnituseks kasutada sõnaraamatut Loeb paljusid tekste üsna vabalt kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist Mõistab kaasaaegseid probleemartikleid ja ülevaateid kus autorid väljendavad lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi Suudab analüüsida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike Oskab järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi On võimeline tegema oletusi põhjuste tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade kohta Suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega loengute aruannete jms põhisisu Mõistab enamikke teleuudiseid jm päevakajalisi saateid sealhulgas dokumentaalsaateid ja filme ning suuremat osa muid filme otseintervjuusid

  Original URL path: http://multilingua.ee/keeletasemed/keeletase-b2/ (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Keeletase C1 - Keeletasemed - Multilingua Keelekeskus
  tasemega kursus endale valida Soorita keeletest Keeletase C1 Koolituse eesmärk omandada võõrkeel vilunud keelekasutaja tasemel saavutada vaba suhtluse pädevus Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg ca 240 akadeemilist tundi õpet Omandatavad suhtlusoskused Arvamuse ja eriarvamuse väljendamine diskuteerimine informatsiooni jagamine esitluste läbiviimine läbirääkimiste pidamine sundimatus vestluses osalemine anekdootide jutustamine e mailide kirjutamine telekonverentsi läbiviimine jne Õpitulemused Mõistab üksikasjalikult pikki keerukaid kasutusjuhendeid ja tegevusjuhiseid Mõistab ja oskab tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste k

  Original URL path: http://multilingua.ee/keeletasemed/keeletase-c1/ (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Suhtluskeele intensiivkursus (36 tundi) - Multilingua - keelekursused ja tõlketeenused
  2016 E T K N 17 30 20 00 Grupi suurus 4 5 õppijat Hind 270 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust Kursusele registreerumine Ees ja perekonnanimi Isikukood E post Telefon Palun märgistage kõik sobivad toimumisajad Kursuse toimumisajaks valime enim soovitud aja E T K N 17 30 20 00 Kuidas hindate oma keeletaset 0 ma ei oska üldse keelt 1 saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades tean üksikuid sõnu ja fraase 2 saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades minu keeleoskus on piiratud mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades oskan mõningaid lihtsamaid lauseid 3 saan tavaolukordades hakkama kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi minu sõnavara on piiratud 4 saan hakkama tuttavates olukordades ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus 5 saan hakkama tuttavates olukordades mõnikord teen vigu ent need ei sega suhtlemist 6 suhtlen üsna hästi raskemates uutes olukordades teen vigu ja sõnavara napib 7 saan hakkama ka raskemates olukordades minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel 8 valdan keelt vabalt kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel Milline on Teie varasem selle keele õppe kogemus kus millal mis õpiku järgi olete varem

  Original URL path: http://multilingua.ee/kursus/suhtluskeele-intensiivkursus-48-tundi-14/?langLevel=a1-1 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Suhtluskeele intensiivkursus (36 tundi) - Multilingua - keelekursused ja tõlketeenused
  2016 E T K N 17 30 20 00 Grupi suurus 4 5 õppijat Hind 270 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust Kursusele registreerumine Ees ja perekonnanimi Isikukood E post Telefon Palun märgistage kõik sobivad toimumisajad Kursuse toimumisajaks valime enim soovitud aja E T K N 17 30 20 00 Kuidas hindate oma keeletaset 0 ma ei oska üldse keelt 1 saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades tean üksikuid sõnu ja fraase 2 saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades minu keeleoskus on piiratud mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades oskan mõningaid lihtsamaid lauseid 3 saan tavaolukordades hakkama kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi minu sõnavara on piiratud 4 saan hakkama tuttavates olukordades ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus 5 saan hakkama tuttavates olukordades mõnikord teen vigu ent need ei sega suhtlemist 6 suhtlen üsna hästi raskemates uutes olukordades teen vigu ja sõnavara napib 7 saan hakkama ka raskemates olukordades minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel 8 valdan keelt vabalt kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel Milline on Teie varasem selle keele õppe kogemus kus millal mis õpiku järgi olete varem

  Original URL path: http://multilingua.ee/kursus/suhtluskeele-intensiivkursus-48-tundi/?langLevel=a1-1 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Intensive Estonian Course - Multilingua Language School
  2016 E T K N 17 15 19 45 Grupi suurus 4 5 õppijat Hind 180 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust Kursusele registreerumine Ees ja perekonnanimi Isikukood E post Telefon Palun märgistage kõik sobivad toimumisajad Kursuse toimumisajaks valime enim soovitud aja E T K N 17 15 19 45 Kuidas hindate oma keeletaset 0 ma ei oska üldse keelt 1 saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades tean üksikuid sõnu ja fraase 2 saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades minu keeleoskus on piiratud mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades oskan mõningaid lihtsamaid lauseid 3 saan tavaolukordades hakkama kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi minu sõnavara on piiratud 4 saan hakkama tuttavates olukordades ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus 5 saan hakkama tuttavates olukordades mõnikord teen vigu ent need ei sega suhtlemist 6 suhtlen üsna hästi raskemates uutes olukordades teen vigu ja sõnavara napib 7 saan hakkama ka raskemates olukordades minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel 8 valdan keelt vabalt kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel Milline on Teie varasem selle keele õppe kogemus kus millal mis õpiku järgi olete varem

  Original URL path: http://multilingua.ee/kursus/suhtluskeele-intensiivkursus-24-tundi-14/?langLevel=a1-1 (2016-04-24)
  Open archived version from archive •