archive-ee.com » EE » M » MUINSUSKAITSE.EE

Total: 258

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  2007 3 17 aprill 20 aastat Eesti lipuvärvide väljatoomisest Tartus kino Ateen TÜ aula EÜSi maja 4 Euroopa Ajalooliste Kalmistute nädal mais osalemine rahvusvahelise koostöövõrgustiku ASCE Euroopa Ajaloolised Kalmistud töös 5 Euroopa Muinsuskaitsepäevad septembris 6 Osalemine Euroopa Nõukogu poolt koordineeritavas muinsuskaitsevõrgustikus HEREIN arhitektuuri ja arheoloogiapärandi internetipõhise andmebaasi koostamine ja täiendamine 7 Osalemine üle Euroopalise muinsuskaitsevõrgustiku Europa Nostra töös osavõtt aastakongressist 8 Eesti riikluse ja ajalooliste sündmustega seotud tähtpäevade tähistamine 9

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=1&id=169 (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  2006 3 Euroopa Ajalooliste Kalmistute nädal mais osalemine rahvusvahelise koostöövõrgustiku ASCE Euroopa Ajaloolised Kalmistud töös 4 Euroopa Muinsuskaitsepäevad septembris 5 Osalemine Euroopa Nõukogu poolt koordineeritavas muinsuskaitsevõrgustikus HEREIN arhitektuuri ja arheoloogiapärandi internetipõhise andmebaasi koostamine ja täiendamine 6 Osalemine üle Euroopalise muinsuskaitsevõrgustiku Europa Nostra töös osavõtt aastakongressist mais 7 Osalemine EL Interreg IIIA säästva kultuuriturismi projektis AGORA Network Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Area 8 Eesti riikluse ja ajalooliste sündmustega

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=1&id=168 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  sõnavõtuga esines seltsi auesimees Trivimi Velliste 19 märts EMS i Suurkogu Vanalinna Muusikamajas Esimehe aseesimeeste ja juhatuse ning revisjonitoimkonna valimine Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti koduurimise Seltsi 2005 aasta ühise Aastaraamatu esitlus 174 leheküljelise Aastaraamatu koostasid juhatuse liikmed Georgi Särekanno ja Jaan Tamm EMS i suurkogu teeb üldsusele suunatud tauniva avalduse Viru hotelli juurdeehituse suhtes ning toetab samas avalduses Tallinna Linnavalitsuse initsiatiivi Harju tänava haljasala probleemi lahendamiseks 29 märts kohtumine Tallinna linnapea Jüri Ratasega kus EMS i esindasid esimees Jaan Tamm aseesimees Helle Solnask juhatuse liige Jüri Kuuskemaa ning revisjonitoimkonna esimees Ants Kraut Arutati Tallinna muinsuskaitselisi valupunkte Aprill 18 aprill Rahvusvahelise Muinsuskaitsepäeva tähistamine ning Muinsuskaitsekuu avamine Niguliste kirikus Sõnavõtuga esines EV kultuuriminister Raivo Palmaru Anti välja Karuteene Medalid SRV Kinnisvara AS le ning AS Restor kui kahele kõige enam Vanalinna Muinsuskaitsealale muinsuskaitselisi põhimõtteid eirava ehitise rajajatele EMS i mälestusmedaliga peeti meeles ka tublimaid muinsuskaitsjaid ja parimaid tegusid muinsuskaitse valdkonnas Sellele järgnes Niguliste kiriku tutvustus ning Niguliste Muuseumi loengusarja avaloeng mille pidas Muinsuskaitseameti töötaja Kaire Tooming 18 aprillist 18 maini toimuvast muisuskaitsekuust annab ülevaate lisatud ajakava vt lisa 1 Mai Seoses Muinsuskaitsekuu jätkumisega 18 maini kuu teisel poolel muid suuremaid üritusi ei toimunud Rahuldati SRIK i taotlus Interreg III A le ning projekt Väärtuslik vana maja käivitus 19 21 mai osavõtt Baltimaade ajalooliste orelite säilitamise sümpoosiumist Kihelkonnal Saaremaal 20 mai Osavõtt ICOMOS i ERK ja Koguva Muuseumi ning Muhu Vallavalitsuse organiseeritud seminarist Koguval Koguva küla kui Maailmapärandi Nimistu kandidaat Juuni 3 juuni Üle Euroopalise Kalmistunädala 29 mai 4 juuni raames toimusid Narvas koos Narva Muinsuskaitse Seltsiga korrastustalgud Narva Nõukogude aegses internatsionaalses koonduslaagris tegutses aastatel 1945 55 sellest käis läbi üle 12 000 inimese 12 riigist hukkunute kalmistul Siivertsis mis senini on ilma igasuguste tähisteta Tähistamata on ka ca 1000 maetu nimetud hauad Ühtlasi oli see Euroopa Liidu projekti Küüditamised ja massirepressioonid lõpuüritus Eestis 14 18 juuni SRIK i organiseeritud laager Lahemaal Kaarle talus mis viidi läbi projekti Väärtuslik vana maja raames Juuli Seoses suvevaheajaga suurüritusi ei toimunud August 2 august Seltsi juhtkonna ja Konstantin Pätsi Muuseumi ühisekspeditsioon riigivanem August Rei sünnikohta Kurlas Pilistvere kihelkonnas Tehti ettepanek sünnimaja kaitse alla võtmiseks ning hoone tähistamiseks 22 august Osalemine Tallinna linnavolikogu poolt organiseeritud ümarlauas Kuna tegemist oli poliitilise üritusega mille eesmärgiks oli erinevate osapoolte auru väljalaskmine siis osales EMS kui ekspertorganisatsioon 23 25 august Osalemine noorgiidide ja kodu uurijate ühisekspeditsioonist Karula endisesse ajaloolisesse Karula kihelkonda September 14 september Ekspertkomisjon koos Euroopa Nostra esindajatega Narvas Kohtumine Narva Muinsuskaitse Seltsi Narva Volikogu ja Linnavalitsuse esindajatega Päevakorras Narva Raekoja renoveerimistööde Euroopa poolne rahastamine ja seda takistada võiva Tartu Ülikooli Narva Kolled i projekt mis ei vasta kinnitatud eritingimustele ega kehtestatud detailplaneeringule 22 septembril Osalemine Eesti riigivanemate mälestusele pühendatud jumalateenistusel Toomkirikus ning mälestusüritusel Ajaloomuuseumis Oktoober 21 oktoober Eesti Muinsuskaitse Seltsile eelnenud muinsuskaitse klubide Jüri kokkutuleku mälestusüritus Jüri kirikaias mälestusjumalateenistus Jüri kirikus ning näitus ja konverents Jüri koolimajas 26 oktoober President Konstantin Pätsi mälestusnäituse avamine Tahkurannas Uulus Tegemist oli fotonäitusega mis tutvustas K Pätsi säilmete otsimist ja tagsitoomist Buraševost Ettekannetega esinesid Peep Pillak ja Trivimi Velliste Üritust tervitas Tahkuranna

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=1&id=136 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  keelduti Seltsi asutamiseks andmast TRÜ aulat Eesti Muinsuskaitse Selts loodi 12 dets 1987 Ametiühingute Majas Tallinnas Seltsi Asutavale Kogule olid 80 tegutsevat klubi valinud 239 saadikut kes otsustasid asutada Eesti Muinsuskaitse Seltsi võtta vastu Seltsi põhikiri ja valida Seltsi esimeheks kogu liikumise põhiinitsiaator Trivimi Velliste Valiti 37 liikmeline Volikogu ja 5 liikmeline keskrevisjonitoimkond Seltsi auesimeheks valiti teenekas muinsuskaitseõpetlane Villem Raam Volikogu esimesel istungil samal õhtul valiti oma koosseisust 15 liikmeline juhatus Seltsi esimees nimetas oma asetäitjateks Jaan Tamme ja Heno Sarve Vastavalt põhikirjale oli Seltsi aluseks omavalitsusliku õigustega algüksus millest enamus olid moodustatud kas asukohajärgsel Tallinnast näit Nõmme Heakorra Selts või siis ühe asutuse kooli baasil Vabaõhumuuseumi Muinsuskaitse Klubi Seltsi koosseisu ühines ka rida varem tegutsenud kollektiive Tallinnast TA Meeskoori Muinsuskaitse Klubi Lühike jalg 9 Tallinna Rahvaspordiklubi Eston Tallinna English Club Eesti Raamatu Klubi Noorte Arhivistide Nõukogu jt Seltsiga ühinesid või selle juurde tekkisid veel nn seisuslikud algüksused kirikuõpetajaid ühendav Portaal Eesti Seppade Ühendus Eesti Restauraatorite Ühingu Muinsuskaitse Klubi ja nn rahvuslikud algüksused Juudi Kultuuri Selts H Abovjani nim Armeenia Kultuuri Selts Tallinna Vene Muinsuskaitse Selts Tatari Kultuuri Selts Seltsi osakondade loomine toimus regionaalsel alusel milleks tulid kokku antud piir konnas tegutsevad muinsuskaitsealgüksused Esimene omaette osakond loodi Võrus 5 dets 1987 Võrumaa Muinsuskaitse Selts sellele järgnesid Tartu Muinsuskaitse Ühendus Järvamaa Muinsuskaitse Selts EMS i Virumaa Ühendus Saaremaa Muinsus kaitse Selts Pärnu Muinsuskaitse Selts ühendas ka maakonnas tegutsevaid üksusi Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus Lõuna Harju Muinsuskaitse Ühenduse Teabe keskus Läänemaa Muinsuskaitse Ühendus Lähi Tartu Muinsuskaitse Ühendus Maaläänlaste Muinsuskaitse Ühendus 1990 ndaks oli osakondade võrguga kaetud pea terve Eesti Neid ei tekkinud vaid Põ Tartumaal ja Jõgevamaal 1988 lõpuks oli asutatud 185 algüksust mis ühendasid endas ca 6000 liiget Lisaks neile tegutses ka Välis Eesti Muinsuskaitse Selts mis asutati 22 mail 1988 Selle esimeheks valiti Neeme Järvi tegevesimeheks Lembit Soots Tööd kohtadel Toronto Montreal Vancouver New York Los Angeles Stockholm Göteborg Adelaid Leicester Bradford London jm aitasid organiseerida Rein Taagepera Matti ja Enno Klaar Rain Robert ja Hain Rebas Rein Grabi jt 1988 a dets asutati Soomes senini tegutsev Eesti Muinsuskaitse Seltsi Tugi 1 2 okt 1988 asutati Kohilas Tallinn Muinsuskaitse Noorteühendus kuhu kuulusid pealinna viie keskkooli ja Tallinna Polütehnikumi ning Kodulinna esindajad 28 jaan 1989 toimus Eesti Draamateatris Tallinna Ühenduse asutamine esim O Sandrak EMS i kui seltsiliku organisatsiooni arengus ja tegevuses võib põhiliselt eristada nelja etappi I Seltsi loomine isetekkeliselt klubidelt läbi Klubide Nõukogu kuni Asutava Koguni 1986 algus dets 1987 II EMS i tippaeg Seltsi organisatsioonilise struktuuri juhtimishierarhia ja regionaalse paiknemise väljakujunemine koos Seltsi liikmeskonna kasvuga 1988 algus dets 1991 Suurematest üritustest aktsioonidest toimus 14 17 apr 1988 Tartus EMS i V kokkutulek kus esmakordselt toodi välja rahvusvärvid ja trikoloor 1941 a punaterrori ohvritele mälestuspärgade asetamine Pauluse kalmistul ning okupatsioonivägede vastane rahvakoosolek Raadil EMS i VI kokkutulekul Pärnus ja Pärnumaal 1988 a 6 9 okt pöörati suurt tähelepanu EV presidendi K Pätsi elu ja tegevuse tutvustamisele alustati korjandust tema lõhutud mälestussamba taastamiseks Tahkurannas VII kokkutulekul Paides ja Järvamaal 21 23 apr 1989 oli üldteemaks Eestlaste vabadusvõitlus läbi aegade Jüriööd tähistati

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=1&id=25 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  ja tulevik Välissuhted Salme muinaslaev EMS tegevus 2012 EMS tegevus 2008 aastal EMS tegevus 2007 aastal EMS tegevus aastal 2006 Muinsuskaitseliikumine EMS tegevus 2003 ingl k Seltsi ajalugu EMS tegevus 2003 ingl k Lisatud dokumendid EMS Tegevuse aruanne 2003 inglise

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=1&id=62 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  Muinsuskaitse kodanikuühiskonna mälu ja tulevik Välissuhted Salme muinaslaev Tallinn Hiiumaa Pärnumaa Viljandimaa Läänemaa Tartumaa Ida Virumaa Saaremaa Raplamaa Lääne Virumaa Harjumaa Valgamaa Põlvamaa Algüksused Hiiumaa Hiiumaa Muinsuskaitse Selts www hiiumaamuinsuskaitseselts eu dan lukas muinas ee Esimees Dan Lukas Esilehele Tagasi

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=3&id=51 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  tulevik Välissuhted Salme muinaslaev Tallinn Hiiumaa Pärnumaa Viljandimaa Läänemaa Tartumaa Ida Virumaa Saaremaa Raplamaa Lääne Virumaa Harjumaa Valgamaa Põlvamaa Algüksused Pärnumaa Häädemeeste Muinsuskaitse Selts pk 65 86001 Häädemeeste sjk Pärnumaa Kontakt Sulev Kasvandik EELK Tori Püha Jüri Kogudus Tori vald Pärnumaa Kontakt Jüri Kask Telefon 5041292 Pärnumaa Muinsuskaitse Selts Pikk 20 Pärnu 80013 e post eshl hot ee tiina tojak gmail com Kontakt Olaf Esna esimees Tiina Tojak Telefon 443116

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=3&id=52 (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Eesti Muinsuskaitse Selts
  Virumaa Saaremaa Raplamaa Lääne Virumaa Harjumaa Valgamaa Põlvamaa Algüksused Viljandimaa Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus VMÜ Esimees Jaak Pihlak 5015069 Maria Malberg 58151966 e post jaak pihlak muuseum viljandimaa ee Aadress Oru 8 71003 Viljandi Tel Faks 43 33627 Karksi Muinsuskaitse Selts Esimees Maire Sala e post maire sala mail ee Kaare 6 Karksi Nuia 69103 Karksi vald Viljandimaa Tel 52 62915 Kärstna Muinsuskaitse Klubi 69702 Kärstna Kontakt Enn Kõva tel 58

  Original URL path: http://www.muinsuskaitse.ee/index.php?page=3&id=37 (2016-01-05)
  Open archived version from archive