archive-ee.com » EE » M » MUINAS.EE

Total: 514

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Kirikud
  asendiskeem 1983 Haapsalu rajaoon Martna kiriku situatsiooniplaan Koostaja ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik ehituskomitee KRPI U Hermann Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 6447 Situatsiooniplaan 1989 ENSV Arhitektuurimälestiste kaitsetsoonide piiritlemine Köide XXXVI Martna kirik kirikaiaga Koostaja Riiklik Uurimise Projekteerimisinstituut Eesti Ehitismälestised A Hein Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A 2258 Martna kiriku arhitektuuriajalooline ülevaade kaitsetsooni lühiiseloomustus Asendiplaanid 1996 Kirikuhoone katuse ja tornikiivri kandekonstruktsiooni olukorra eksperthinnang H Uuetalu OÜ Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A 4008 Katuse ja lae kandekonstruktsioonide kirjeldused ja seisukordade hinnang ning tornikiivri kandekonstruktsiooni kahjustuste loetelu Ettepanekud konstruktsioonide kindlustamiseks ning katusekattele Fotod hetke seisukorrast 1996 Martna kiriku pikihoone katuse ja katuse kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hinnang Sille AS Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 10 803 Katuse remont restaureerimistööde eelkalkulatsioon katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra hinnang seisuga 1995 a oktoober 1999 Martna kiriku lääneukse rekonstrueerimine Rändmeister OÜ Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 11 308 Seletuskiri mõõdistamisjoonised rekonstrueerimisjoonised fotod kommentaarid fotode juurde 2002 Martna kirik katuse ja tornikiivri restaureerimine 1998 2001 Rändmeister OÜ Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A 5179 Katuse ja tornikiivri ehitus remondilugu Fotomaterjal restaureerimise käigust ja tulemustest Lisad Väljavõtted publikatsioonidest dokument tsinkpleki sertifikaat dokument Martna koguduse ettepanek firmale Stinger osaleda Martna kiriku katuse remontrestaureerimise võistupakkumisel 2001 Martna kirik Kooriruumi siseviimistluse uuringute tulemused Restaureerimisettepanekud Koostaja Rändmeister OÜ E Mölder Muinsuskaitseameti

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=275&id=279 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Eesti Kirikud
  PÜHA MARTINI KIRIK Arhiivifotod 1 Muinsuskaitseameti arhiivi Veljo Ranniku fotokogu 2 Eesti Ajaloomuuseumi fotoarhiiv 3 Muinsuskaitseameti fotoarhiiv 4 Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv toimik 4 13 12 I köide 5 Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiiv toimik 4 13 12 II köide 6

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=275&id=280 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  Esileht LÄÄNEMAA MARTNA EHITUSAJALUGU KONSERVEERIMISE AJALUGU PUBLIKATSIOONID PUBLITSEERIMATA ARUANDED ARHIIVIFOTOD MUUD ALLIKAD MARTNA PÜHA MARTINI KIRIK Muud allikad Internetis Martna kirikust Läänemaa Muuseumi kodulehel Martna kirikust eestiiid ee kodulehel

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=275&id=283 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  taolistele kandekonstruktsioonidele Terava viilkatuse all raamistavad seinu kantkividest nurgaketid praeguseks hävinenud Lõunaseinas on kolm lääne ja idaseinas üks aken põhjaseinas aknad puuduvad algsed aknaavad on säilinud lõuna ning idaseinas läänepoolne hävinenud seoses torni ehitamisega 15 sajandil Praegused aknad pärinevad 1950 aastatest Märjamaa Maarja kiriku näol oli tegemist tugevaima Lääne Eesti kaitsekirikuga Kiriku võlvipealne moodustas pelgupaiga kus asus tõenäoliselt ka kaitserinnatis Välisilme oli linnusetaoliselt monoliitne ning lihtne allikas 1 EHITUSLIKUD MUUDATUSED

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=293&id=294 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  pinnase eemaldamine ning väliuuringute teostamine 1969 aastal toimunud kaevamiste eesmärgiks oli kiriku vahetust ümbrusest hilisema varisemis ning huumusekihi eemaldamine kuna see moonutas kiriku algseid proportsioone ega lasknud mõjule pääseda ehitise rõhutatult vertikaalsel iseloomul mida eriti rõhutas ka äsja rekonstrueeritud endine katusekuju Ekskavaatoriga eemaldatavast pinnasest leiti raiddetaile võlviroiete fragmente akna raidraamistuse fragmente põrandaplaatide tükke ning keskaegsete katusetelliste osi Avastati ka kiriku põhjaportaali algne alusplaat 18 sajandi ukseava lävepakust vaid pool meetrit allpool samuti portaali soklikivid Villem Raam teostas väliuuringuid vaid ühe päeva vältel et uurida avastatud portaalijäänuste ja uuema portaali ehituslikku vahekorda Ta leidis säilinud ehitusosade järgi otsustades et algne põhjaportaal on olnud huvitava ning Eesti vanemas arhitektuuriajaloos seni tundmatu kujundusega Raam soovitas taastada endise portaali gabariidid eemaldatud pinnase tõttu ning maapinna nivoo alandamise tõttu ei sobinud enam tolleaegse ukseavad lävepõranda kõrgus ning too oleks nagunii vajanud rekonstrueerimist Käärkambri restaureerimine Taastatakse käärkambri müürid ehitatakse katus laed põrandad ning ahi Samuti paigaldatakse uksed ning aknad Tööde ülevaataja arhitekt Teddy Böckler töid teostas töövõtja Johannes Põder Märjamaa koguduse kaustad aastaist 1941 1961 EELK Konsistooriumi arhiiv Märjamaa kiriku katus Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt 2007 A Pihl Rändmeister OÜ Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 15605 Aruanne kaevamistest Märjamaa kiriku juures 1969 V Raam KRPI Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 1167 1971 1985 Selles ajavahemikus teostati kiriku välisseinte remonttöid krohviti ning valgendati lubjapiimaga Restaureeriti torniluuke ning klaasiti aknaid Valati uus trepp ning uuendati kiriku elektrisüsteeme Märjamaa koguduse kaustad aastaist 1971 1985 EELK Konsistooriumi arhiiv 1978 Kunagise põhjaportaali ehitusjälgede uuringud ning rekonstrueerimine T Böckler 1969 aastal pinnase eemaldamise käigus tuli olemasoleva 18 saj ukseava läve alt päevavalgele profileeritud kivist soklikivid ning lävepakk mis osutasid seal kunagi asunud portaalile Säilinud ehitusjäljed ning müüritisest leitud profiilkivide fragmendid olid piisavad portaali rekonstrueerimiseks Rekonstruktsioonijoonised valmistas T Böckler profiilikivid tahus koguduse õpetaja H Helilaid Märjamaa kiriku põhjaportaali ehitusjälgede uurimistulemused ja rekonstrueerimise aruanne T

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=293&id=295 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  Kersti Muinsuskaitseamet 2002 Eestimaa kirikud Tenno Ann Tallinn K O Offset 2002 Jooksev info Tallinna Rootsi kirik ootab Märjamaalt altarit Õhtuleht 2001 4 jaan Jürgen Madis Kirikute taastaja Miks peaks suviläbi puhkusel olema Eesti Ekspress 2003 9 juuli Kannelmäe Illar Nissi kirikuaia müüri restaureerimine läheneb lõpule Nissi valla Teataja 2003 nr 4 lk 4 Kõrver Kaire Märjamaa vana kindluskirik saab uue sisu Nädaline Kirikuleht 2003 29 nov lk 9 Märjamaa

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=293&id=296 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  katuse konstruktsiooni plaan 2 Akna A4 ülemine osa 3 Akna A4 raamistuse joonis 4 Vaade ja lõige 1 1 5 Kooriruumi loodenurga turba kapiteeli ja konsooli rekonstruktsioon 6 Triumfivõidukaare konsoolide rekonstruktsioonid 7 Akna A 3 ülemine osa 8 Akna A 1 ülemine osa 9 Akna A3 sisevaade ja lõige 1 1 10 Akna A1 sisevaade ja lõiked 11 Roide vöödekaare ja trumfikaare baaside rekonstruktsioon 12 Kirikunurga turbanurga konsooli rekonstruktsioon 13 Akna A3 ülemine osa 14 Akna A2 sisevaade lõige 1 1 15 Katuse plaan sõlmed A B C C 16 Katuse lõige A A ja sõlmed D E F G H I K 17 Materjalide spetsifikatsioon 18 Akna A2 sisevaade ja lõige 1 1 19 Sondaaz nr 1 kiriku läänefassaadi portaal krohviga kaetud detailide avamine 20 Põhjaportaali joonis 21 Joonis 6 Põhjaportaali rekonstruktsioon 22 Joonis 7 1960 Märjamaa kirik Kalkad Muinsuskaitseameti arhiiv säilik K 200 III ERA T 76 1 17107 Säilik sisaldab akende ülesmõõtmisjooniseid mõõtkavas 1 1 aknakonstruktsiooni ja materjalide spetsifikatsioone 1960 Märjamaa kirik Valguskoopiad Muinsuskaitseameti arhiiv säilik K 200 IV ERA T 76 1 17107 Säilik sisaldab valguskoopiaid akna materjalide spetsifikatsioonist ning akende ülemiste osade mõõtmisjoonistest 1961 Märjamaa kiriku endise käärkambri ekspositsiooniruumiks ehitamise remonttööde projekt T Böckler Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 279 Arhivaal koosneb seletuskirjast käärkambri plaanist lõikest ja vaadetest käärkambrile fotod mõõtkavas 1 100 ning fotode nimistust 1966 Tööjoonised Märjamaa kiriku katuse rekonstrueerimise kohta V Vaher Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 736 Arhivaal koosneb katuse plaanist ja sõlmede joonistest ning materjalide spetsifikatsioonist 1966 Eelarve Märjamaa kiriku katuse rekonstrueerimise kohta V Steinberg Muinsuskaitseameti arhiiv säilik E 1027 1969 Aruanne kaevamistöödest Märjamaa kiriku juures V Raam Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 1167 Arhivaal koosneb aruandest põhjaportaali juures oleva sondaaži kirjeldusest ja järeldustest kiriku loodenurga põhjaseina ääres oleva surfi kirjeldusest ja järeldustest ning illustreerivatest fotodest 1975 Rapla rajoon Märjamaa kirik Asendiplaan U Hermann Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 2395 Asendiplaan mõõtkavas 1 500 1978 Märjamaa kiriku põhjaportaali ehitusjälgede uurimistulemused ja rekonstrueerimise aruanne T Böckler Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 4080 Säilik sisaldab 1969 a pinnase eemaldamisel olemasoleva 18 saj ukseava läve alt päevavalgele tulnud kunagise portaali ehitusjälgede uurimistulemusi ning rekonstrueerimisproblemaatika lahkamist Lisaks 11 must valget fotot 11 illustreerivat joonist T Böckler ning sondaaži nr 1 joonis ja kirjeldus 1978 Märjamaa kiriku tehnilise seisukorra kirjeldus ja ülesmõõtmisjoonised T Böckler Muinsuskaitseameti arhiiv säilik Ü 425 Arhivaal koosneb torni tehnilise seisukorra kirjeldusest kiivri endise kuju määramise arvutustest torni plaanidest lõigetest tüüpakende ja ukse joonistest fassaadide vaadetest fotodest 1978 Märjamaa kiriku tornikiivri endise kuju määramine A Joonsaar Muinsuskaitseameti arhiiv säilik Ü 745 Järg säilikule Ü 425 Kiriku tornikiivri endise kuju määramise arvutus järelduskäik koos pildi plaanimaterjalidega 1983 Arhitektuurimälestise pass V Raam Muinsuskaitseameti arhiiv Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest ehitusajaloost tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid bibliograafia ning ajaloolised allikad Lisaks must valged fotod 1986 Kiriku tornikiivri restaureerimisprojekt A Joonsaar Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 7431 Arhivaal koosneb selgitavast tekstist ja üheteistkümnest joonisest koos märkustega 1986 Kiriku raudbetoonvahelagede ja kuivdrentšeri tööjoonised A Joonsaar Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 7656

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=293&id=297 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Kirikud
  Eesti Ajaloomuuseumi fotokogu 2 Muinsuskaitseameti arhiivi fotokogu 3 Muinsuskaitseameti arhiivi Veljo Ranniku fotokogu 4 Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A 1683 Fotokoopiad Tartu Ülikooli kunstiajaloo kabineti negatiividest Köide XVIII Märjamaa kirik Koostaja H Samel 5 Muinsuskaitseameti arhiiv säilik A 5665 Restaureerimistööde aruanne 2001 2003 Rändmeister OÜ 6 Muinsuskaitseameti arhiiv säilik P 1167 Aruanne kaevamistöödest Märjamaa kiriku juures Koostaja V Raam 7 Muinsuskaitseameti arhiiv säilik Ü 425 Märjamaa kiriku tehnilise seisukorra kirjeldus ja

  Original URL path: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=2&subpage=293&id=298 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •