archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Kinnisvara haldamine
  riigivara arvestuse büroo Kinnisvara valitsemise büroo korraldab riigile mittevajaliku maa müüki enampakkumise teel põllumaade ja karjääride aluse maa rendile andmist kinnisasjade koormamist piiratud asjaõigustega isiklikud kasutusõigused servituudid hoonestusõigus ning riigivara üleandmist teistele ministeeriumidele Riigivara võõrandamine ja kasutada andmine toimub üldjuhul riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28 04 2010 määruse nr 14 Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord alusel karjääride aluse maa rendile andmine maapõueseaduse ja Vabariigi Valitsuse 09 06 2005 määruse nr 132 Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord alusel Kinnisvara omandamise büroo viib looduskaitseseaduse alusel läbi looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade riigile omandamise ja tasaarvestamise menetlusi ning ostueesõiguse teostamise menetlusi Omandamise menetluste läbiviimist reguleerib looduskaitseseaduse 20 ja Vabariigi Valitsuse 08 07 2004 määrus nr 242 Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused Alates 01 07 2009 said kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnistute omanikud osaleda Maa ameti korraldatud riigile mittevajalike kinnisasjade enampakkumisel ning võitmise korral taotleda tasaarvestamist Tasaarvestamise teel riigile omandatud looduskaitseliste piirangutega kinnisasjad 26 47 KB 15 08 2013 käskkirjad seisuga 15 08 2013 NB 15 04 2013 jõustunud looduskaitseseaduse muudatusega lõpetati enampakkumisel müüdud riigile kuuluvate kinnisasjade

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=576&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Kinnisvara hindamise osakond
  Eestit katva objektiivsete kinnisvara tehinguandmete kättesaadavus maa ja kinnisvara administreerimiseks optimeeritud maa kinnisvara korralise hindamise süsteemi loomine ja selle pidev edasiarendamine nii et hindamine muutuks pidevaks ja selle tulemused avalikkusele paremini kättesaadavaks Maa ameti kinnisvara hindamise osakonna põhiülesanne on korraliste hindamiste läbiviimise korraldamine ja hindamistulemuste haldamine Põhiülesande täitmisega kaasnevad järgmised ülesanded kinnisvara tehingute andmebaasi haldamine ja arendamine maa kvaliteedi ja hindamise kaardi pidamine maa kinnisvara hindajate kvalifikatsiooni tõstmine ja hindamistulemuste

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=29&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maamaksu infosüsteem (MAKIS)
  suvel hanke võitis AS Datel Selleks et MAKIS e kaudu vajalikke andmeid kätte saada on omavalitsused määranud oma esindajad ehk MAKIS e haldurid Ainult haldur saab infosüsteemis kasutada omavalitsuse ressursse ning saab lisada ja hallata teisi kasutajaid omavalitsuses MAKIS e esimene etapp algas põhjaliku analüüsiga et selgitada välja missuguseid andmeid ja kuidas saab maamaksu haldamiseks riiklikest andmekogudest rahvastikuregister aadressiandmete andmebaas maakataster kinnistusraamat jne koguda kuidas saab neid ühitada ning teha omavalitsustele kättesaadavaks Samuti tuleb omavalitsustele luua võimalus selliste andmete lisamiseks MAKIS esse mis on vajalikud maamaksu arvutamiseks kuid mida riiklikesse andmebaasidesse ei koguta MAKIS t saavad oma tööks kasutada ainult kohalikud omavalitsused Alates 1 jaanuarist 2013 a on omavalitsustel võimalus MAKIS e kaudu näha riiklikest registritest pärit maamaksu arvutuse aluseks olevaid andmeid teha neist väljavõtteid süsteemiväliseks kasutamiseks Käimas on MAKIS e loomise teine etapp mis valmib 2014 aasta lõpuks Lisatakse teenused mis võimaldavad omavalitsustel kogu maamaksu ja selle vabastuse arvutuse ning andmete kontrolli menetluse läbi viia MAKIS es Kuna riiklikest registritest pole võimalik kõiki maamaksu arvutamiseks vajalikke alusandmeid saada oli see üheks põhjuseks miks Riigikogu rahanduskomisjon võttis menetlusse Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 558 SE avaldatud Riigi Teatajas 04 07 2014 Selle tulemusena täiendatakse seadust muuhulgas ga 12¹ järgmises sõnastuses 12¹ Alusandmete sisestamine maamaksu infosüsteemi Kohaliku omavalitsuse üksus sisestab maamaksu infosüsteemi pidamise põhimääruses nimetatud maamaksu alusandmed maamaksu infosüsteemi 2017 aasta 1 veebruariks Kuna MAKIS muutub kohustuslikuks alles 2017 aastal siis selleks et KOV d ei peaks oma olemasolevaid maamaksu programme ümber tegema lükatakse sama eelnõuga 2 aasta võrra edasi ka maamaksuseaduse 11 1 Maksuvabastuse ja soodustuse arvutamine jõustumine Lisainfo Katrin Edasi Maa ameti kinnisvara hindamise osakonna koosseisuväline peaspetsialist tel 665 0614 e post makis maaamet ee NB Maaomanikud saavad infot maksustatava maa andmete ja maksumäära kohta maa asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest Infot maksu tasumise kohta saab Maksu ja Tolliametist

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=612&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Ruumiline planeerimine
  põhiülesanded on ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmise korraldamine ja koordineerimine osalemine planeeringumenetlustes ja riigi huvide esindamine planeeringumenetluses omaniku puudutatud või huvitatud isiku esindajana sh riigimaade detailplaneeringute tellimiste korraldamine ja selleks lähteülesannete koostamine planeeringuteabe andmekogumite arendamise ja koostalitlusvõime korraldamine ning koordineerimine ameti struktuuriüksuste nõustamine ruumilise planeerimisega seotud küsimustes Ruumilise planeerimise aluseks on keskkonnaministri 23 07 2009 käskkiri nr 1197 millega minister on volitanud Maa ametit esindama Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omanikku kõikides toimingutes ja otsustustes mis on seotud Eesti Vabariigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatete maaüksustega Osakonna pädevuses on ka nende planeeringute koostamine ja elluviimine mis asuvad maareformi seaduse 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleval maal Põhiülesannete täitmiseks teeb osakond ettepanekuid Maa ameti volitusel olevate riigimaade planeerimiseks maakonna üld ja detailplaneeringute menetlustes Kaalutletud otsuste tegemiseks on ametil õigus saada kõiki dokumente kooskõlastusi ja arvamusi mis on seotud Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate maaüksustega või jätkuvalt riigi omandis olevate maadega vastavalt maareformi seaduse 31 lõikele 2 Maa amet taotleb vajadusel planeeringu kehtetuks tunnistamist ning sõlmib vajalikke kokkuleppeid kõigi riigiasutustega kohalike omavalitsustega ja või eraõiguslike isikutega Ka sõlmib amet kokkuleppeid planeeringu koostamiseks ja või planeeringu finantseerimiseks Samuti teeb osakond ettepanekuid planeeringute valdkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=580&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Rahvusvaheline koostöö
  planeerimine Rahvusvaheline koostöö Aadressiandmed Kohanimeregister Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Tegevusvaldkonnad Rahvusvaheline koostöö EST ENG Prindi lehekülg Rahvusvaheline koostöö Struve Tenneri meridiaankaar tagasi üles Viimati muudetud 19 september 2003 12 04 Muutis Peep Krusberg

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=238&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Aadressiandmete valdkond
  materjalidega saate tutvuda Maa ameti geoportaalis Andmed ja kaardid Aadressiandmete teema lehel http geoportaal maaamet ee index php page id 112 Aadressiandmete kaardirakendusega saate tutvuda Maa ameti geoportaalis http geoportaal maaamet ee Geoportaal Aadressiandmed kaart Aadressiandmete päringurakendus on samuti geoportaalis Geoportaal Aadressiandmed päring Aadressiandmete süsteemi KOV dele suunatud menetlusrakendusse on võimalik siseneda aadressil http www maaamet ee ADSMenetlusrakendus Maa ameti poolsed vastused korduma kippuvatele küsimustele seoses koha aadresside korrastamisega Aadressiandmete

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=471&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Kohanimeregister (KNR)
  Prindi lehekülg Kohanimeregister KNR Riiklik kohanimeregister on riiklik register mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine Kohanimeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 30 novembri 1998 a määrusega nr 267 kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu Kohanimeregistri põhimäärus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 3 septembri 2004 määrusega nr 289 ning muudetud 19 juuni 2008 a määrusega nr 104 Maa amet on alates 1 juulist 2008 a riikliku kohanimeregistri volitatud töötleja Kohanimeregistri vastutav töötleja on jätkuvalt Siseministeerium Kui keegi soovib pöörduda URL iga teades KNR objekti ID d siis saab pöörduda näiteks nii http xgis maaamet ee knravalik knr obj id 3375 http xgis maaamet ee knravalik knr obj id 100215406 Kaardile saab ka otse pöörduda Teades nimeobjekti ID väärtust saame kaarti pöörduda vastu nimeobjekti tunnuspunkti otsingut Otsing näitab tunnuspunkte lipukestega Näites 1 tunnuspunkt http xgis maaamet ee xGIS XGis app id ADS4 user id at searchid FADS0802 O ID 100215406 Kui soovite kohanimeregistrile andmeid esitada palun saatke need järgmistel aadressidel Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond Pikk 61 15065 Tallinn või E post Tõnis Rüütel kontakttelefon 6125147 Kohanimede menetlemisega seotud igapäevased küsimused Maa ameti Aadressiandmete osakond Kohanimeregister Mustamäe tee 51 10621 Tallinn

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=505&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet
  ja koordineerimine üldist tähtsust omavate ja muude topograafiliste nähtuste andmete hõive teostamine sellealase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine kartograafia ja fotogramm meetria alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine geodeesia alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine geodeetilise süsteemi haldamine aadressiandmete süsteemi haldamine geoloogia alase tegevuse korraldamine maa hindamise alase tegevuse suunamine korraldamine ja koordineerimine maa hindamise ja maakorraldustööde tegevuslubade andmine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine käsutamine ja valdamine selleks antud volituste

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=571&no_cache=1425452060 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •