archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet
  talle pandud avalike ülesannete täitmiseks Alljärgnevalt anname ülevaate selle kohta kuidas me Maa ametis isikuandmeid hoiame Need selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmeid Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel millele Maa ameti võrgulehel viidatakse välislingid Avades allolevaid linke näete kuidas Maa amet erinevates menetlustes teie isikuandmeid hoiab töötleb Rakendustele teenustele katastri ja ruumiandmetele juurdepääsu tao Tegevuslitsentside taotlemine Teabenõude selgitustaotluse märgukirja kaebuse või vaide esitamine Riigivara võõrandamise kasutamiseks andmise

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=603&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Rakendustele, teenustele, katastri- ja ruumiandmetele juurdepääsu taotlemine
  Otsing Asukoht Maa amet Isikuandmete töötlemise põh Rakendustele teenustele k EST ENG Prindi lehekülg Rakendustele teenustele katastri ja ruumiandmetele juurdepääsu taotlemine Kasutame Teie isikuandmeid Teile ligipääsu andmiseks Maa ameti pakutavatele kasutajate autoriseerimist vajava ligipääsuga rakendustele teenustele katastri ja ruumiandmetele Vajadusel kasutame Teie isikuandmeid Teile rakenduste ja teenuste tööga või ruumiandmete kasutusse andmisega seotud teadete litsentsilepingute ja arvete edastamiseks Kolmandatele isikutele me Teie andmeid ei avalda Teie andmetele võib juurdepääsu saada

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=604&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Tegevuslitsentside taotlemine
  Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Isikuandmete töötlemise põh Tegevuslitsentside taotlemi EST ENG Prindi lehekülg Tegevuslitsentside taotlemine Teie isikuandmeid kasutame Teile menetluses olulise info edastamiseks ja tehtud otsuste teatavakstegemiseks samuti märgitakse taotluses esitatud isikuandmed väljaantavale tegevuslitsentsile Tegevuslitsents väljastatakse vaid litsentsi taotlenud isikule Väljaantud tegevuslitsentside info on Maa ameti kodulehel muud isikuandmed peale Teie nime näiteks elukoht avaldatakse vaid juhul kui olete andnud selleks

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=605&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vaide esitamine
  registriandmed on nähtavad meie internetipõhises dokumendiregistris Näha on kirja saatja või saaja initsiaalid mitte nimi Dokumendi pealkirjana näitame internetis näiteks Teabenõue Selgitustaotlus Märgukiri Kaebus vms Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude siis juurdepääsupiirang tähendab et teabenõude saamisel vaatame üle kas küsitud dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult Dokumendile ei jäta me alles Teie kontaktandmeid nagu

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=606&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Riigivara võõrandamise, kasutamiseks andmise või asjaõigusega koormamise menetlemine
  juhtudel edastame teated ja dokumendid Teie rahvastiku või äriregistrisse kantud elukoha või asukoha aadressil nt enampakkumisteated õigustatud isikutele Kirjad ja menetlusinfo sh Teile saadetavad arved edastame Teile üldjuhul lihtkirjaga või e kirjaga haldusotsused käskkirjad otsused jne üldjuhul tähitud kirjaga Teile kuuluva kinnisasjaga ja Teie poolt riigimaaga tehtud tehingute andmeid nt kinnisasja omandiõigus mis seadusest tulenevalt annab eelisõiguse enampakkumisel Teie poolt riigimaa suhtes sõlmitud lepingud jms kasutame menetlustes selleks et välja selgitada Teie õigused ja kohustused riigile kuuluvate maadega läbiviidavates menetlustes Kolmandatele isikutele menetluse käigus kasutatud andmeid üldjuhul ei avaldata Erandina avaldatakse seadusest tulenevatel juhtudel riigivaraga tehtud tehingute nt riigi kinnisasja võõrandmise info väljaandes Ametlikud Teadaanded ja riigi kinnisvararegistris internetis avalikult kõigile kättesaadav info Samuti kuuluvad erandina avaldamisele isikuandmed mille märkimine on kohustuslik seaduse või määruse alusel menetluse käigus tehtavates otsuses nt menetlusosalise nimi isiku või registrikood enampakkumise dokumentides isiku esitatud pakkumissumma isikule kuuluva kinnisasja andmed mis on otsuse langetamisel olulised jne Eraisikust saaja aadressi mida kasutatakse otsuse kättetoimetamisel mujal ei avaldata Menetluste käigus esitatud eraisikute avaldused taotlused ja eraisikutele saadetavad lepingud arved teated ja muu kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga Menetluste käigus isikutega peetava kirjavahetuse ja isikutele õigusi või kohustusi tekitavad haldusotsused sh keskkonnaministri käskkirjad avaldame meie internetipõhises dokumendiregistris Selles on

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Järelevalvemenetlus ja süüteomenetlus
  menetlusseadustikes Meie asutus on liitunud e toimiku infosüsteemiga Kasutame seda süüteomenetluste info edastamiseks e toimikusse sh andmevahetuseks teiste asutustega nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile Põhimääruse kohaselt on e toimiku infosüsteem kinnine Siseneda saab üksnes ID kaardiga sisse logides Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente Oma internetipõhises dokumendiregistris tähistame süüteomenetluste asjus eraisikutega peetavas kirjavahetuses dokumendi saaja saatja üksnes initsiaalidega mitte täisnimega Sellistel dokumentidel on juurdepääsupiirang teabenõude esitamisel vaatame üle kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu aadress e posti aadress ja telefoninumber v a siis kui kirjutate juriidilise isiku või asutuse esindajana Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse s 35 Jõustunud süüteootsuseid võib küsida teabenõuet esitades Ka jõustunud süüteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid Avalik on süüteo korras karistatu nimi ja isikukood isikukoodi puudumisel sünniaeg teiste isikute andmeid ei avalikustata Seadus lubab meil süüteomenetluste asjaolusid avalikustada üksnes erandjuhtudel väärteomenetluse seadustik 62 kriminaalmenetluse seadustik 214 Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemäära riivamast Kui isik viib ise menetlusinfo avalikkuse ette siis jätame endale õiguse anda avalikkusele oma tegevuse kohta

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=608&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maa-ametisse tööle või praktikale kandideerimine
  prak EST ENG Prindi lehekülg Maa ametisse tööle või praktikale kandideerimine Vabade töö ja praktikakohtade info on kättesaadav Maa ameti kodulehel Kui kandideerite Maa ametisse tööle või praktikale lähtume Teie avaldatud teabest ja avalikest allikatest Eeldame et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda Teil on õigus meie poolt Teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja meile nende kohta selgitusi anda Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata samuti ei avalda me

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=609&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maa-ameti peahoone külastamine
  Maa ameti peahoone külastamine Sisenedes Maa ameti peahoonesse võtab Teid vestibüülis esimesena vastu administraator kes registreerib Teie külastuse Teie nimi ja külastuse aeg Seejärel kutsub administraator Teile vastu teenistuja kelle külaliseks Te olete ning kes saadab Teid kuni hoonest lahkumiseni Kui olete kutsutud Maa ametisse nõupidamisele või mõnele muule suuremale üritusele siis registreerib administraator Teie külastuse ja lubab Teid üritusele osavõtjate nimekirja alusel Maa ameti hoone ja territoorium on ööpäevaringse

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=610&no_cache=1425452050 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •