archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Kontakt
  Kontakt EST ENG Prindi lehekülg Kontakt Maa amet Mustamäe tee 51 10621 Tallinn Tel 372 665 0600 Faks 372 665 0604 E post maaamet maaamet ee Registrikood 70003098 Maa ametile osutab raamatupidamis ja personaliarvestuse teenust Keskkonnaministeerium Üldandmed Lauri Nõukas Osakond Katastrimõõdistamise ja kontrolli osakond Ametinimetus peaspetsialist Haridus rakenduslik kõrgharidus Kontaktandmed Telefon 665 0684 E mail Saada e mail Aadress Mustamäe tee 51 10621 Tallinn kabinet 304 Lisanud 2008 12 16

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&plugin_act=staff_view&p_id=325&page_id=18&no_cache=1425451858 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Kontakt
  Kontakt EST ENG Prindi lehekülg Kontakt Maa amet Mustamäe tee 51 10621 Tallinn Tel 372 665 0600 Faks 372 665 0604 E post maaamet maaamet ee Registrikood 70003098 Maa ametile osutab raamatupidamis ja personaliarvestuse teenust Keskkonnaministeerium Üldandmed Kalle Rohtmets Osakond Katastrimõõdistamise ja kontrolli osakond Ametinimetus peaspetsialist Haridus kõrgharidus Kontaktandmed Telefon 665 0773 E mail Saada e mail Aadress Taara pst 2 51005 Tartu kabinet 313 Lisanud 2014 08 08 15

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&plugin_act=staff_view&p_id=435&page_id=18&no_cache=1425451858 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Uudised
  Põlva Rapla Saare Tartu Valga Viljandi ja Võru maakonnas 2 märts 2015 kell 11 10 00 Mirjam Landra 31 03 2015 kell 11 00 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju Ida Viru Jõgeva Järva Lääne Pärnu Rapla Saare Tartu Viljandi ja Võru maakonnas 27 veebruar 2015 kell 14 00 00 Mirjam Landra 24 03 2015 kell 11 00 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju Ida Viru Rapla ja Valga maakonnas 27 veebruar 2015 kell 09 35 00 Mirjam Landra Valmis 2015 aasta digitaalne Eesti põhikaart 26 veebruar 2015 kell 09 00 00 Tanel Hurt Maa ameti uueks peadirektoriks sai Tambet Tiits 20 veebruar 2015 kell 13 01 29 Agnes Jürgens Riigihange Katastriüksuste moodustamise teenus 20 veebruar 2015 kell 09 19 27 Webmaster E kaardirakendused on jätkuvalt populaarsed 19 veebruar 2015 kell 17 01 24 Agnes Jürgens Maa ameti eelinfo 7 nädalaks 7 veebruar 2015 kell 07 27 31 Agnes Jürgens Uudiste arhiiv Enim vaadatud lehed Uudised Riigimaa müügi enampakkumised Kontakt Ametijuhendid Otsing maa ameti kodulehel About Estonian Land Board Personnel Maareformi statistika Maakataster Katastribürood Viimati muudetud Maa ameti peadirektor Tambet Tiits 4 märts 2015 10 18 Address 4 märts 2015 10 17 Maa ameti struktuur ja

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=1&no_cache=1425451931 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits
  Kinnisvaraekspert juhatuse esimehena juhtides ettevõtte tööd Eestis Lätis ja Leedus Aastatel 1990 1993 oli ta Maa ametis nõunik ning maakatastri ja maainformaatika osakonna juhataja 1981 1990 RPI EPP Maauuringud projekteerimise osakonna spetsialist ja peainseneri asetäitja Tambet Tiits on lõpetanud 1992 aastal Eesti Maaülikooli EPA majandusteaduse magistrina ja õppinud Helsingi Tehnikaülikooli doktoriõppes kinnisvara ja maamõõdu õppetooli juures Ta on läbinud täiendkoolituse Helsingi Tehnikaülikoolis Kanadas Brandoni Ülikoolis USA s Cornelli Ülikoolis ja OECD s 1999 2009 oli ta Estonian Business Schooli lektor Ta on koolitaja ja konsultandina osalenud OECD välisprojektides ning tegutsenud Lincoln Institute of Land Policy ja US AID ICMA lektorina mitmetes Euroopas riikides Aastatel 1998 2000 oli Tamber Tiits Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse esimees 1995 2014 Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu juhatuse esimees Ta on tegutsenud ka Euroopa Liidu maade hindajate organisatsiooni TEGoVA juhatuses olnud Ehituse Kinnisvara ja Geomaatika kutsekomisjoni esimees ja kutsenõukogu aseesimees Tambet Tiits FRICS on Royal Institution of Chartered Surveyors RICS liige ta on olnud ka RICS Baltimaade eksamikomisjoni liige 2005 2014 osales Tambet Tiits standardite töögrupi liikmena Eesti Vabariigi varade hindamise standardi EVS 875 väljatöötamisel Tambet Tiits on avaldanud publikatsioone Eesti ajakirjanduses teinud ettekandeid konverentsidel ja seminaridel Maa ameti peadirektori vastuvõtt on iga kuu esimesel esmaspäeval kell

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=643&no_cache=1425451931 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet
  le 8 7 teeb ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks distsiplinaarmenetluste algatamiseks hoiatuste kohaldamiseks ning ametnike ja töötajate palkade määramiseks RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 8 arendab koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega 9 täidab peadirektori antud ülesandeid 8 Peadirektori asendamine Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori esimene asetäitja esimese asetäitja puudumisel peadirektori asetäitja kinnisvara ja planeeringute alal või peadirektori asetäitja maakatastri alal 9 Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine 1 Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 1 osakonda juhib osakonnajuhataja kes allub vahetult kas peadirektorile või peadirektori asetäitjale 2 regiooni juhib regiooni juht kes allub vahetult peadirektorile vastava valdkonna peadirektori asetäitjale või osakonna juhatajale vastavalt struktuuriüksuse põhimäärusele 3 bürood juhib büroojuhataja kes allub vahetult osakonnajuhatajale või mõni teine ametnik või töötaja vastavalt struktuuriüksuse põhimäärusele RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 2 Iga struktuuriüksuse juht peab tagama tema juhitavale struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise ning struktuuriüksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise Selleks struktuuriüksuse juht 1 vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate teenistuskohustuste täitmist RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 2 osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist 3 annab alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks ning esitab peadirektorile kinnitamiseks alluvate ametnike ja töötajate ametijuhendite eelnõud RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 4 täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest 5 annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele 6 teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri teenistuskohtade koosseisu ja töökorralduse muutmiseks distsiplinaarmenetluste algatamiseks hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 7 taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise hooldamise ja kasutamise 8 taotleb üksuse ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 9 allkirjastab üksuses koostatud kirjad ja dokumendid millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele kui õigusakt ei sätesta teisiti 10 Nõunikud Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt ameti teenistuskohtade koosseisule mille on kinnitanud keskkonnaminister Nõunike ülesanded pädevuse ja alluvuse määrab peadirektor käskkirjaga kinnitatavas ametijuhendis RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 4 peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 11 Ameti struktuur 1 Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab keskkonnaminister RT I 29 05 2013 1 jõust 01 06 2013 2 Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja regioonid Osakondade ja regioonide koosseisu võivad kuuluda bürood 3 Ameti struktuuriüksustel puuduvad täitevvõimu volitused ametiväliste isikute suhtes kui seaduses ei ole sätestatud teisiti 4 Ameti struktuuriüksuse ülesanded pädevus ja juhtimiskorraldus osakonna või regiooni koosseisus olevate büroode ülesanded ning struktuuriüksuse juhataja asendamine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega mille kinnitab ameti peadirektor 12 Ameti osakonnad Ameti osakonnad on 1 aadressiandmete osakond 2

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=10&no_cache=1425451931 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet
  Lincoln Institute of Land Policy ja US AID ICMA lektorina mitmetes Euroopas riikides Aastatel 1998 2000 oli Tamber Tiits Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse esimees 1995 2014 Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu juhatuse esimees Ta on tegutsenud ka Euroopa Liidu maade hindajate organisatsiooni TEGoVA juhatuses olnud Ehituse Kinnisvara ja Geomaatika kutsekomisjoni esimees ja kutsenõukogu aseesimees Tambet Tiits FRICS on Royal Institution of Chartered Surveyors RICS liige ta on olnud ka RICS Baltimaade

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=643&no_cache=1425451941 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Uudised
  Põlva Rapla Saare Tartu Valga Viljandi ja Võru maakonnas 2 märts 2015 kell 11 10 00 Mirjam Landra 31 03 2015 kell 11 00 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju Ida Viru Jõgeva Järva Lääne Pärnu Rapla Saare Tartu Viljandi ja Võru maakonnas 27 veebruar 2015 kell 14 00 00 Mirjam Landra 24 03 2015 kell 11 00 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju Ida Viru Rapla ja Valga maakonnas 27 veebruar 2015 kell 09 35 00 Mirjam Landra Valmis 2015 aasta digitaalne Eesti põhikaart 26 veebruar 2015 kell 09 00 00 Tanel Hurt Maa ameti uueks peadirektoriks sai Tambet Tiits 20 veebruar 2015 kell 13 01 29 Agnes Jürgens Riigihange Katastriüksuste moodustamise teenus 20 veebruar 2015 kell 09 19 27 Webmaster E kaardirakendused on jätkuvalt populaarsed 19 veebruar 2015 kell 17 01 24 Agnes Jürgens Maa ameti eelinfo 7 nädalaks 7 veebruar 2015 kell 07 27 31 Agnes Jürgens Uudiste arhiiv Enim vaadatud lehed Uudised Riigimaa müügi enampakkumised Kontakt Ametijuhendid Otsing maa ameti kodulehel About Estonian Land Board Personnel Maareformi statistika Maakataster Katastribürood Viimati muudetud Director General 4 märts 2015 10 48 Maa ameti peadirektor Tambet Tiits 4 märts 2015 10 18 Address 4 märts

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=1&no_cache=1425451951 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet
  osakond põhimäärus PDF Fotogramm meetria osakond põhimäärus PDF Kartograafia osakond põhimäärus PDF Geoloogia osakond põhimäärus PDF Geoinformaatika osakond põhimäärus PDF Ruumiandmete infrastruktuuri büroo Topoandmete büroo Geoinfosüsteemide büroo Ruumiandmeteenuste büroo Kinnisvara hindamise osakond põhimäärus PDF Aadressiandmete osakond põhimäärus PDF Maakatastri osakond põhimäärus PDF Katastriarhiivi büroo Katastri andmetöötlusbüroo Põhja regioon põhimäärus PDF Harju katastribüroo Järva katastribüroo Tallinna katastribüroo Rapla katastribüroo Lääne regioon põhimäärus PDF Hiiu katastribüroo Lääne katastribüroo Saare katastribüroo Pärnu katastribüroo

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=19&no_cache=1425451951 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •