archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 469

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Maa-ameti struktuur ja koosseis
  põhimäärus PDF Infotehnoloogia osakond põhimäärus PDF Planeeringute osakond põhimäärus PDF Kinnisvara haldamise osakond põhimäärus PDF Kinnisvara valitsemise büroo Kinnisvara korraldamise büroo Maareformi osakond põhimäärus PDF Geodeesia osakond põhimäärus PDF Fotogramm meetria osakond põhimäärus PDF Kartograafia osakond põhimäärus PDF Geoloogia osakond põhimäärus PDF Geoinformaatika osakond põhimäärus PDF Ruumiandmete infrastruktuuri büroo Topoandmete büroo Geoinfosüsteemide büroo Ruumiandmeteenuste büroo Kinnisvara hindamise osakond põhimäärus PDF Aadressiandmete osakond põhimäärus PDF Maakatastri osakond põhimäärus PDF Katastriarhiivi büroo

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=19&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Personaliinfo
  Väärteomenetluste statistika Ettekirjutused Tegevuslitsentsid Avalikud pakkumised Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Personaliinfo EST ENG Prindi lehekülg Personaliinfo Tööpakkumised Praktikakorraldus Palgajuhend ja palgaandmed Ametijuhendid tagasi üles Viimati muudetud 23 aprill

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=596&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Arengukava, eelarve ja aruanded
  tegutsev valitsusasutus kes teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses Amet esindab ülesannete täitmisel riiki Maa ameti arengukava on osa Keskkonnaministeeriumi arengukavast Maa ametil on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus Ameti kulud kaetakse riigieelarvest Ameti kõrgemalseisev valitsusasutus on Keskkonnaministeerium kes suunab ja koordineerib ameti tegevust Teenistuslikku järelevalvet ameti ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister Täpsema ülevaate

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=525&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: KIK-i rahastatud projektid
  kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega 2 Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 89753 00 eurot Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod Pildistatakse 1 055 000 ha suurune ala Võrumaa Valgamaa Põlvamaa ning Tartumaa ja Viljandimaa lõunaosa Pildistamine toimub ajal kui lehtpuud on täislehes et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest Koostatakse valevärvi CIR ortofotod kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte 3 Keskkonnaregistri maardlate nimistu varustuskindluse mudeli arendus summas 279 852 00 eurot Lisatakse maardlate nimistu andmebaasi mäeeraldiste kaevandatava jääkvaru arvestus Arenduskeskkond ajakohastatakse Maa ameti geoportaalis olevasse maardlate veebirakendusse lisandub võimalus otsida kehtivaid kaevandamislube ruumiandmete kaudu tärkandmete järgi otsingute valik täieneb Veebirakenduse kaudu on võimalik eksportida piirkondliku varustuskindluse arvutuse tulemust Selle kasutamiseks on võimalus kõigil st kaevandamisloa taotlusi menetlevatel ametnikel geoloogilise uuringu ja kaevandamise lubade taotlejatel kohalikel omavalitsustel ümbruskonna elanikel keskkonnaorganisatsioonidel jne Väheneb varustuskindluse seisukohalt perspektiivitute taotluste esitamine kuna rakenduse abil on võimalik projekteerijatel analüüsida kavandavate objektide maavaradega varustatust ja eeldatavat maksumust leida suuremate ehitusobjektide maavaradega varustatuse osas optimaalsed karjääride asukohad Lubade taotlejatel ja taotluse koostajatel on võimalus juba enne taotluse esitamist hinnata taotluse perspektiivi Perspektiivitute taotluste mitteesitamise tulemusena väheneb halduskoormus Keskkonnamõju hindajatel ja ka hindamise vajalikkuse üle otsustajatel on võimalik kaaluda asukoha alternatiive Ametnikel on avaliku huvi väljaselgitamisel võimalus kasutada objektiivset varustuskindluse arvutuse tulemust ilma aeganõudva ja eksimist võimaldava käsitsitööta Senisest paremini ja selgemalt on võimalik motiveerida erinevaid maapõuealaste lubade andmise või mitteandmise otsuseid riigi huvist lähtudes hoides tasakaalus maavarade nõudluse ja pakkumise 2013 aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud 1 Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 840 00 eurot Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 200 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2013 aasta andmete alusel Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=635&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Maa-ametiga seotud kohtulahendid
  KIK i rahastatud projektid Kohtulahendid Väärteomenetluste statistika Ettekirjutused Tegevuslitsentsid Avalikud pakkumised Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Maa ametiga seotud kohtulah EST ENG Prindi lehekülg Maa ametiga seotud kohtulahendid Vastavalt Avaliku teabe seaduse 29 lõikele 1 on võimalik Maa ametiga seotud kohtulahenditega tutvuda Justiitsministeeriumi kohtulahendite registris tagasi üles Viimati muudetud 12 august 2013 15 26 Muutis Agnes Jürgens 2015 Autoriõigus

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=523&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Väärteomenetluste statistika
  Avalikud pakkumised Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Väärteomenetluste statistik EST ENG Prindi lehekülg Väärteomenetluste statistika Maa ameti väärteomenetluste statistika 26 KB 12 11 2008 tagasi üles Viimati muudetud 12

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=526&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Ettekirjutused
  poolt 2010 järelevalve korras tehtud ettekirjutused Ei ole koostatud ettekirjutusi Maa ameti poolt 2011 järelevalve korras tehtud ettekirjutused Ei ole koostatud ettekirjutusi Maa ameti poolt 2012 järelevalve korras tehtud ettekirjutused Nimi Ettekirjutuse koostamise alus aeg Ettekirjutuse täitmise tähtaeg Sisu Märkused Lohusuu Vallavalitsus 11 12 2012 peadirektori käskkiri nr 530 3 kuud Kohustusliku ettekirjutuse tegemine endiste talumaade tagastamiseks Tallinna Linnavalitsus 31 01 2012 nr 4 1 5 11 64 3 kuud

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=633&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Tegevuslitsentsid
  Tegevuslitsentsid Avalikud pakkumised Isikuandmete töötlemine Tegevusvaldkonnad Dokumendiregister ja teabenõue Seadusandlus Maa ameti geoportaal Eesti geoportaal Otsing Asukoht Maa amet Tegevuslitsentsid EST ENG Prindi lehekülg Tegevuslitsentsid Maakorraldustööde tegevuslitsentsid Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentseerimine Litsentseeritud maa hindajad tagasi üles Viimati muudetud 23

  Original URL path: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=480&no_cache=1425451847 (2015-03-04)
  Open archived version from archive •