archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 670

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Geoportaal: Digitaalsete katastripiiride tellimine
  1 ja 2 alusel kuni 50 katastriüksuse korral 6 39 100 krooni ja lisaks 0 06 1 kroon iga katastriüksuse eest enam kui 50 katastriüksuse korral 7 98 125 krooni ja lisaks 0 03 0 5 krooni iga katastriüksuse eest Ühtlasi juhime Teie tähelepanu katastriüksuse andmetega seotud järgmistele asjaoludele Katastriüksuse asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on maakatastriseaduse 6 lg 4 alusel katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest Moodustatavad katastriüksused kantakse katastrikaardile vastavalt maamõõtja poolt esitatud andmetele Esitatud andmete õigsuse eest vastutab maamõõtja vastavalt maakatastriseaduse 16 lg2 le Maamõõtja poolt esitatud mõõdistamisandmete alusel kantakse maaüksused katastrikaardile kusjuures lubatud erinevused varem registreeritud samas mõõdistamissüsteemis katastriüksuste piiriandmetega võivad olla tiheasustusega alal 10 cm ja hajaasustusega alal 70 cm KmTKKK 10 lg 8 Kui maaüksuse piirideks on looduslikud või tehislikud maastikuobjektid siis määratakse maaüksuse piir vastavalt KmTKKK 5 lg 2 le Sellest tulenevalt võivad nendes piirilõikudes piiriandmed erineda sõltuvalt katastri aluskaardist Aluskaardi vea suuruse määrab katastripidaja Plaani või kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste registreerimisel arvestatakse maakatastriseaduses 20 lg 12 lubatud vea suurusega Plaani või kaardimaterjali alusel moodustatava katastriüksuse jaoks sobivateks plaanideks loetakse tiheasustusega aladel mõõtkavas 1 2000 või suuremas ja hajaasustusega aladel mõõtkavas 1 10000 või

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=185 (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Geoportaal: Digitaalsete katastripiiride väljastamise taotlus
  isiku e maili aadress kuhu saadetakse informatsioon tasumisele kuuluva riigilõivu suuruse kohta ja kuhu pärast riigilõivu tasumist edastatakse soovitud digitaalsed katastriandmed Töö kirjeldus milleks andmeid kasutatakse Sisestage palun töö kirjeldus milleks Te digitaalseid katastriandmeid vajate Taotletavate andmete ulatus Taotlevate andmete ulatuse kirjeldamiseks on järgnevad võimalused Katastritunnuste loeteluna tekstifaili kujul või kuni 10 ne üksuse korral tunnuste kopeerimisega allpool olevasse Märkused lahtrisse Graafiliselt piiritletud alana ESRI Shape Mapinfo TAB Microstation DGN Autocad DWG või DXF formaadis NB kokkupakitult zip või rar formaadis Ala keskpunkti koordinaadi ja raadiuse märkimisega Märkused lahtrisse Browse nupu abil saab otsida arvutist õiget faili mida soovitakse lisada Märkused Ankeedi sellele väljale on võimalik kirjutada täiendavat informatsiooni taotluse ja taotletavate andmete kohta Väljundi formaat Vali formaat MicroStation DGN Mapinfo TAB ESRI Shape Vali üks või mitu formaati Katastriüksuse piiride andmete valik Topoloogiliselt ühtlustatud andmed Topoloogiliselt ühtlustatud andmed on katastriandmed kus maamõõtja poolt esitatud piiri andmeid on lubatud vea piires topoloogiliselt ühtlustatud Neid andmeid näidatakse ka Maa ameti avalikes teenustes X GIS WMS Algandmetele vastavad andmed on maamõõtja poolt esitatud mõõdistamisandmete alusel registreeritud katastriüksuse piiri andmed Algandmetele vastavad andmed Andmete kontroll Ei soovi andmete täiendavat kontrolli Täiendava kontrolli valimise korral teostatakse tellitavate katastriüksuste kohta põhjalik kontroll kõigi arhiivis olevate

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=176 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Digitaalsete katastripiiride väljastamise taotlus
  katastri al Katastri aluskaardi väl Digitaalsete katastripii Digitaalsete katastripii Katastriandmetega tutvum Lähteülesande taotlus Kitsenduste andmete tell Digitaalse geoloogilise Digitaalse Eesti Baaskaa Maardlate nimistu välja Arhiivimaterjalide kasut Andmete allalaadimine le Kaardiserver Teenused Andmed ja kaardid Ruumiandmete infrastruktuur Andmete tellimine asukoht Avaleht Andmete tellimine Digitaalsete katastripiiride tellim Digitaalsete katastripiiride välja Prindi lehekülg Digitaalsete katastripiiride väljastamise taotlus Taotleja nimi täitmata Leht loodud 10 11 2008 11 43 Lisas Age Sild Viimati muudetud 26

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&action=kat_taotlus&page_id=176 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine
  ja väljavõtete saamine toimub Katastriarhiivi büroo piirkondlike katastribüroode või katastripidaja poolt avalikustatud mahus Maa ameti X gis kaardirakenduste http geoportaal maaamet ee vahendusel Tellimusi katastriandmetega tutvumiseks või nendest väljavõtete saamiseks võib katastripidajale esitada igal tööpäeval kogu tööaja ulatuses kirja aadress Maa amet Mustamäe tee 51 10621 Tallinn või elektronkirja maaamet maaamet ee või telefoni vahendusel või esitades tellimuse kohapeal Katastriarhiivi büroo klienditeenindus aadressil Mustamäe tee 51 Tallinn on avatud esmaspäevast neljapäevani 08 30 12 00 ja 13 00 16 30 reedel 08 30 12 00 ja 13 00 15 30 telefon 6650 658 Katastriandmetega tutvumisel samuti väljavõtete tellimisel võib päringu aluseks olla katastriüksuse katastritunnus või aadressiandmed Katastripidaja väljastab tellitud väljavõtted hiljemalt 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates Tasu väljavõtete eest Riigilõivuseaduse 105 lg1 ja lg2 alusel tasutakse maakatastri kinnitatud väljavõtte s o katastriõiend ja katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest väljastamise eest riigilõivu maaregistri kinnitatud väljavõtte iga lehekülje eest 2 55 katastriüksuse plaani kinnitatud koopia või katastri kaartide kinnitatud väljavõtte väljastamisel iga formaadis A4 lehekülje eest 3 83 iga formaadis A3 lehekülje eest 5 11 suurema kui formaadis A3 väljavõtte puhul 15 97 iga ruutmeetri eest Kinnitamata väljavõtete s o

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=253 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Lähteülesande taotlus
  telefon e posti aadress Füüsilisest isikust litsentsi omanik esitab eeltoodud andmed enese kohta Litsentsi omanik vastutab esitatud andmete õigsuse eest Kõik muudatused seoses andmete muutustega varem esitatud taotlejate suhtes tuleb esitada samuti lähimasse katastribüroosse või teabebüroosse NB Need litsentsi omanikud kes on oma andmed juba katastripidajale esitanud uuesti andmeid esitama ei pea Lähteülesande taotluse ankeedist Lähteülesande taotleja vastutab lähteülesande taotluse ankeedis esitatud andmete õigsuse eest Taotluse ankeedi täitmisel on enamus andmevälju kohustuslikud Mõned väljad on rippmenüü valikutega mõned on valikuväljad ning mõned tuleb ise kirjutada Nn tekstiväljades tähemärkide arv on piiratud s o võib kirjutada niipalju kui mahub Andmeväljade kohta vajalikku ja täpsustavat infot saab esitada märkuste lahtris Taotluse ankeedis on iga välja kohta antud ka lühike selgitus Taotluse ankeedi täitmine eeldab et Teil on valmis nõuetekohane tekstifail piiriandmete fail Juhendi tekstifaili koostamise kohta leiate altpoolt Lähteülesande tekstifailis pole vaja märkida piiripunkti ja piiri kulgemise koode Nn lahustükkides erastamisel või tagastamisel s o katastriüksuse esmamoodustamisel saab esitada lahustükkide kohta ühise lähteülesande taotluse ankeedi kui nn lahustükid asuvad ühes omavalitsuses ja kui taotletavad lähtepunktid on samad Sellisel juhul võib nn lahustükkide kohta koostada ka ühise tekstifaili s o iga lahustüki ringpiir eraldi kuid edastatakse ühise failiga Juhul kui nn lahustükkide asukohaandmed või lähtepunktide andmed on erinevad siis tuleb lahustükkide kohta esitada eraldi taotluste ankeedid ja eraldi tekstifailid Kui on tegemist juba maakatastris registreeritud katastriüksus t e uu t e teostatava te toimingu te ga nt jagamine liitmine detailplaneeringuga piiride muutmine siis tuleb esitada tekstifail ringpiiriga mis hõlmab toimingus olevat katastriüksust või katatstriüksuseid Iga tekkiva üksuse kohta eraldi lähteülesannet ei väljastata Riigi reservmaade vabade maade mõõdistamiseks lähteülesande taotlemisel ei ole mõõdistatava maaüksuse kohta tekstifaili s o piiriandmete faili koostamine ning taotlusele lisamine vajalik Lähteülesande taotlemisel tuleb AT tunnuse lahtrisse kirjutada mõõdistatava vaba maa taotluse number mis on maaüksuse asendiplaanil esitatud kujul ATxxxxx

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=275 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Lähteülesande taotlus
  Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select Vali omavalitsus Küla linnaosa alevik Ei täpsusta Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select Täpsusta vajadusel Asustuse tüüp Tiheasustus Hajaasustus Määrata vastavalt mõõdistatava maaüksuse asukohale Detailplaneeringu kohustusega ala hajaasustuses Märkida juhul kui hajaasustuses mõõdistataval alal on detailplaneeringu kohustus Maaüksuse nimi aadress Kirjutada maaüksuse nimi või aadress Vajadusel lahustüki number või numbrid Nt Jänese maatükk I Teostatav toiming Vali toiming Katastriüksuse esmamoodustamine Katastriüksuse jagamine Katastriüksuste liitmine Katastriüksuste piiride muutmine omanike kokkuleppe alusel Katastriüksuse piiride muutmine planeeringu alusel Katastriüksuste piiride muutmine maakorralduskava alusel Katastriüksuste piiride muutmine ümberkruntimiskava alusel Kontrollmõõdistamine Olemasoleva katastriüksuse ülemõõdistamine täpsema tulemuse saamiseks Vaba maa mõõdistamine Kaldakinnisasja piiride muutmine alus MKaS 17 Valida rippmenüüst toiming mida hakatakse teostama Katastritunnus Tunnuse lahtrisse kirjutada toimingus oleva katastritunnus Kui toimingus on rohkem katastriüksuseid siis nende tunnused lahtrisse Märkused AT tunnus AT tunnuse lahtrisse kirjutada mõõdistatava vaba maa taotluse number mille leiab asendiplaanilt Mõõdistamiseks taotletavad lähtepunktid Lähtepunkti nimi Lähtepunkti nr X koordinaat Y koordinaat Kindlasti peab olema täidetud lahter Lähtepunkti nr Kui on teada nimi ja koordinaadid siis need ka Kindlasti peab olema täidetud lahter Lähtepunkti nr Kui on teada nimi ja koordinaadid siis need ka Kindlasti peab olema täidetud lahter Lähtepunkti nr Kui on teada nimi ja koordinaadid siis need ka Kindlasti peab olema täidetud lahter Lähtepunkti nr Kui on teada nimi ja koordinaadid siis need ka Palun katastripidajal määrata lähtepunktid Valides selle määrab katastripidaja mõõdistuse lähtepunktid Taotletav katastriüksuse plaani mõõtkava Asukoha skeemi mõõtkava kuupäev Sisesta mõõtkava ja kuupäev Lähteülesande tekstifail Browse või Lehitse nupu abil saab otsida arvutist õige tekstifaili mida tahetakse lisada Palun väljastada Lähteülesanne Lähteülesanne ja asukoha skeem Lähteülesanne või asukoha skeem väljastatakse taotluses märgitud e posti aadressile Palun väljastada piirneva katastriüksuse Plaan ja piiriprotokoll

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=278 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Lähteülesande pikendamise/muutmise taotluse ankeet
  maakond Mõõdistuse asukoht Lähteülesande number Pikendamist või muutmist vajava väljastataud lähteülesande number kujul ATxxxxxxxxx Lähteülesande väljastamise kuupäev Esialgselt väljastatud lähteülesande kuupäev Soovite valige tegevus lähteülesannet pikendada muuta lähtepunkte muuta piiri luua piiriettepanekut LÜ aegunud LÜ alusel muuta LÜ nime aadressi Valige soovitav toiming Mõõdistamiseks taotletavad lähtepunktid Lähtepunkti nimi Lähtepunkti nr X koordinaat Y koordinaat Kindlasti peab olema täidetud lahter Lähtepunkti nr Kui on teada nimi ja koordinaadid siis need ka

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=279 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Juhend: kuidas teha katastripiiri tekstifaili
  selleks et eraldada sisepiiri jrk X Y algavad esimese sisepiiri andmed jrk X Y jrk X Y jrk X Y jrk X Y tühi rida selleks et eraldada teist üksust või teist sisepiiri teine üksus märk tähendab teise üksuse piiriandmeid jrk X Y algab teise katastriüksuse välispiir jrk X Y jrk X Y jrk X Y jrk X Y Märkus Selleks et programm ei hakkaks kogemata lugema mingit suvalist ja suuremahulist faili piiriandmete faili pähe tuleb igale piiriandmete faili kirjutada esimese reale märksõna TOIMIK Kommentaarid ja üksuse nimetajad hakkavad alati semikooloniga Sisepiir eraldatakse välispiirist tühja reaga Teised üksused lahustükid eraldatakse üksteisest tühja reaga Üks fail sisaldab ainult ühe toimiku koosseisus olevate katastriüksuste andmeid Erinevate toimikute andmeid ühte faili koondada ei ole lubatud Jrk piiripunkti number Eraldajaks on Tühik või tab X x koordinaat Tühik või tab Y y koordinaat koordinaatide komakohad eraldatakse punktiga või komaga komakohtasid kaks cm täpsusega Näidis 1 TOIMIK Pärsti vald Sinialliku küla Toomeoksa kü 1 6595325 45 659123 26 2 6595325 85 659783 78 3 6595236 21 659897 63 4 6595368 34 659456 54 5 6595334 95 659134 87 6 6595344 00 659156 58 7 6595356 14 659378 22 8 6595366 75 659765 43 9 6595666

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&act=print&page_id=280 (2013-11-16)
  Open archived version from archive