archive-ee.com » EE » M » MAAAMET.EE

Total: 670

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maa-amet: Geoportaal: Geoid
  saab tänapäeval kiiresti ja täpselt mõõta geodeetilise GNSS seadmega Valemi sisu selgitab skemaatiliselt joonis 1 GNSS ülemaailmne navigatsioonisatelliitide süsteem Joonis 1 Geoid ellipsoid maapind Definitsioonilt on geoid Maa raskusjõuvälja samapotentsiaalpind SP pind selline mis ühtib ookeanide merede häirimata veepinnaga Kui kogu Maa pinda kataks vesi ning sellele mõjuks üksnes Maa raskusjõud puuduks tuulte hoovuste ja paljude muude nähtuste mõju siis veepind üle kogu planeedi ühtiks geoidi pinnaga olles alati risti raskusjõu ja kiirenduse vektorite ehk loodjoonega Teisisõnu veepind on loodis SP pinna mõiste lähtub füüsikas tuntud potensiaali ja potenstaalse energia mõistetest mille kohta saab lugeda näiteks füüsika või füüsikalise geodeesia õpikutest NB Raskusjõuvälja SP pinnal ühest kohast teise liikudes jääb muutumatuks potentsiaal ja potentsiaalne energia mitte aga raskusjõud ega kiirendus Eesti geoidi mudel EST GEOID2011 vers 2011 05 Eesti geoidi hetkel kehtiv mudel on EST GEOID2011 See ühtib gravimeetrilise geoidi mudeliga GRAV GEOID2011 mida on korrigeeritud riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi punktide EUREF EST97 ellipsoidaalsete ja BK77 normaalkõrguste väärtuste põhjal EST GEOID2011 mudelpinda kasutatakse arvutustulemustele esitatavate täpsusnõuete kohaselt EUREF EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks BK77 kõrgusteks ja vastupidi EST GEOID2011 arvutati Maa ameti koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Maaülikooliga teadusgrandi ETF 7356 Kosmosetehnoloogia rakendused geoidi ja gravitatsioonivälja täpsustamiseks Eesti alal

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Geodeetilised-vorgud/Geoid-p287.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Maa-amet: Geoportaal: GNSS püsijaamad
  Tallinna lähedale GPS püsijaam mille aparatuur tuleks Soomepoolse abi korras Püsijaama asukoha valikul lähtuti Eesti Geoloogiakeskuses tehtud Tallinna piirkonna geoloogilise aluspõhja ja kvaternaarisetete kaartidest Püsijaama asukohaks valiti Suurupi tuletorn Samasse rajati ka I klassi gravimeetriline punkt fundamentaalreeper 1996 aastaks tööd tuletornis lõpetati ja novembris 1996 saabus Eestisse GPS püsijaama aparatuur mis monteeriti Suurupi tuletorni kausele 29 11 1996 a kell 11 14 30 UT järgi pärinevad GPS satelliitide esimesed vaatlusandmed Suurupi GPS püsijaamast Suurupi GPS püsijaam Suurupi GPS püsijaam EPN võrgu koosseisus 2006 a alguses alustati Suurupi GPS püsijaama internetiühenduse rajamisega mis oli vajalik GPS püsijaama lülitamiseks Euroopa püsijaamade võrgu koosseisu Alates 01 10 2006 GPS päev 274 lülitati Suurupi GPS püsijaam EUREF püsijaamade võrgu kooseisu Alates 26 04 2007 GPS päev 116 edastab Suurupi püsijaam 1h intervalliga andmeid EPN andmekeskustesse Suurupi GPS püsijaama info on kättesaadav EUREF püsijaamade võrgu kodulehelt EUREF püsijaamade võrgu koduleht http www epncb oma be Püsijaamade võrk 2007 aastal rajati viiests GNSS püsijaamast koosnev referentsjaamade võrk kuhu kuuluvad Suurupi Kuressaare Audru Tõravere ja Toila GNSS püsijaamad 2006 aastal paigaldati GNSS püsijaam Maa ameti hoone Mustamäe tee 51 Tallinn katusele 2008 aastal rajati GNSS püsijaamad veel ka Kärdlas Mustvees ja Võrus Mustamäe GPS püsijaam Kärdlas Võrus

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Geodeetilised-vorgud/GNSS-pusijaamad-p288.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Rahvusvahelised kaardistusprojektid
  andmebaas ja h Mullakaart Geoloogilised andmed Geodeetilised andmed Rahvusvahelised kaardist EuroGlobalMap EuroRegionalMap EuroBoundaryMap Arhiivimaterjalid Koordinaatsüsteemid ja Näidisandmed Kaardiserver Teenused Andmed ja kaardid Ruumiandmete infrastruktuur Andmete tellimine asukoht Avaleht Andmed ja kaardid Rahvusvahelised kaardistusprojektid Prindi lehekülg Rahvusvahelised kaardistusprojektid EuroGlobalMap Kogu Euroopat kattev mõõtkavale 1 1000000 vastav digitaalne kaardiandmebaas EuroRegionalMap Kogu Euroopat kattev mõõtkavas 1 250000 kaardiandmebaas põhineb riiklikel andmebaasidel EuroBoundaryMap Kogu Euroopat kattev mõõtkavas 1 100000 administratiivandmeid haldav andmebaas Leht loodud

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Rahvusvahelised-kaardistusprojektid-p66.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: EuroGlobalMap
  tellimine asukoht Avaleht Andmed ja kaardid Rahvusvahelised kaardistusprojektid EuroGlobalMap Prindi lehekülg EuroGlobalMap EuroGlobalMap EGM on 1 1 miljonile mõõtkavas andmekogu mis hõlmab 45 Euroopa riiki ja nende territooriume EGM kasutatav koordinaatsüsteem on geodeetiline referentssüsteem ETRS89 WGS84 pikkus ja laiuskraadid kümnendsüsteemis Kõige uuem versioon EGM v5 1 on kasutajatele saadaval alates 2012 a maist EGM andmeid saab edukalt kasutada nii planeerimise monitooringute kui ka võrguanalüüside taustainfona Andmekogu sisaldab 6 teemat administratiivpiirid vetevõrk transpordivõrk asustus kõrgusinfo kohanimed EGM geo andmebaasi mudelis on kõik nähtusklassid kogutud ühte unikaalsesse andmekogusse Erinevaid teemasid ei ole andmebaasi tasemel eristatud Nähtusklassid on lihtsalt eristatud objektide liigi järgi alad jooned punktid Nähtusklassid sisaldavad erinevaid atribuutväljasid Erinevad nähtused on nähtusklassides eristatud alltüüpidega Alltüüpide atribuudid jagunevad omakorda kodeeritud domeenideks EGM geo andmebaasi teemad sisaldavad järgmist informatsiooni Administratiivpiirid informatsioon administratiivüksuste kohta kuni NUTS3 tasemeni ja administratiivhierarhiat Lisatud on administratiivtasemete ühtsustatud kodeerimissüsteem Vetevõrk veekogud veealad rannikualad ja hüdroloogilised rajatised tammid Transpordivõrk teed raudteed praamiliinid lennuväljad Kõik transpordiklassid on koondatud ühtseks võrguks Asustus asustusalad ja asustatud punktid nende nimetused ja elanike arv Kõrgusandmed reljeefi iseloomulikumad kõrguspunktid Kohanimede nähtusklassis on tekstina välja toodud tähtsamate geograafiliste alade nimetused mida pole vektorandmetena EGM andmebaasis kujutatud kuid mida on vaja kartograafilisel eesmärgil EGM metaandmed on kooskõlas ISO

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Rahvusvahelised-kaardistusprojektid/EuroGlobalMap-p86.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: EuroRegionalMap
  geodeetiline referentssüsteem ETRS89 WGS84 pikkus ja laiuskraadid kümnendsüsteemis Kõige uuem versioon ERM v4 0 on kasutajatele saadaval alates 2010 a detsembrist ERM geo andmebaas on loodud ärilistel eesmärkidel ja võimaldab teha laialdasi ruumianalüüse Transpordi ja vetevõrgu objektid on terviklikult seotud võrkudeks ja administratiivpiirid on topoloogilises kooskõlas Tüüpilisemad ERM andmete kasutusalad on turundusprojektide planeerimine teenuste osutamise ja jaemüügikohtade asukohad keskkonnaanalüüsid sõiduteekondade arvutamine kasutatakse eriprojektide toetava detailse taustainfona ERM andmebaasi mudelis on kõik nähtusklassid kogutud ühte unikaalsesse andmekogusse Erinevaid teemasid ei ole andmebaasi tasemel eristatud Nähtusklassid on lihtsalt eristatud objektide liigi järgi alad jooned punktid Nähtusklassid sisaldavad erinevaid atribuutväljasid Erinevad nähtused on nähtusklassides eristatud alltüüpidega Alltüüpide atribuudid jagunevad omakorda kodeeritud domeenideks ERM geo andmebaasi teemad sisaldavad järgmist informatsiooni Administratiivpiirid informatsioon administratiivüksuste kohta madalaimast tasemest kõrgeimani ja administratiivhierarhia Lisatud on administratiivtasemete ühtsustatud kodeerimissüsteem Vetevõrk informatsioon veekogude kohta nagu nimi laevatatavus laiusvahemik informatsioon veealade ranniku ja hüdroloogiliste rajatiste tammid lüüsid kohta Kõik veekogud on koondatud ühtseks vetevõrguks Seepärast on kohati kasutatud fiktiivseid ühendusi üle veealade ja maa all Transpordivõrk teed raudteed praamiliinid lennuväljad sadamad Teed ja raudteed on identifitseeritud kas nende numbri või koodi kaudu Kõik transpordiklassid on koondatud ühtseks võrguks Transpordivõrku on ühendatud ka punktobjektid nagu raudteejaamad parklad eritasandilised ristmikud selleks on kasutatud

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Rahvusvahelised-kaardistusprojektid/EuroRegionalMap-p178.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: EuroBoundaryMap
  of Europe all EBM geo andmebaas vastab 1 100 000 mõõtkava täpsusele ja praegusel ajal hõlmab 41 Euroopa riigi andmeid mida on järjepidevalt uuendatud Euroopa riikide rahvuslike kaardistuse või katastriandmetega tegelevate asutuste NMCA poolt Kõige uuem versioon EBM v 7 0 valmis jaanuaris 2013 EBM puhul kasutatav koordinaatsüsteem on geodeetiline referentssüsteem ETRS 89 pikkus ja laiuskraadid kümnendsüsteemis EBM geo andmebaas sisaldab järgmist infot Euroopa riikide administratiiv ja statistiliste üksuste geomeetriat alates detailsemast kohalikust tasandist kuni riikliku tasandini riikide administratiivüksuste ja tasemete nimed Unicode UTF8 ja ASCII ja unikaalsed hierarhiat iseloomustavad struktureeritud koodid UID d kõikide administratiivtasemete ühtsustatud koodisüsteemi milles sisaldub erinevate rahvuslike tasemete tähistus ja nende omavaheline suhe viited Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõikide administratiivüksuste LAU ja NUTS statistilistele koodidele administratiivüksuste maismaal ja vees asuvate alade eristamine näiteks rannikuveed või järved Võrreldes eelmiste versioonidega on EBM v7 0 geo andmebaas mõnevõrra muutunud mitmed muudatused andmestruktuuris mis on tingitud kasutajate soovidest ja samuti INSPIRE administratiivüksuste andmespetsifikatsiooniga arvestamisel kasutatav koordinaatsüsteem on WGS84 asemel nüüd ETRS89 EBM tootmisspetsifikatsioon on kooskõlas ISO 19131 nõuetega EBM v7 0 kvaliteet on kontrollitud ISO 19113 nõuete kohaselt ja tulemused on dokumenteeritud EBM v7 0 ja kõikide rahvuslike kaastööde metaandmed baseeruvad ISO 19115 standardil ja INSPIRE metaandmete rakendamise

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Rahvusvahelised-kaardistusprojektid/EuroBoundaryMap-p179.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Arhiivimaterjalid
  andmebaas ja h Mullakaart Geoloogilised andmed Geodeetilised andmed Rahvusvahelised kaardist Arhiivimaterjalid Kartograafilised materja Geodeetilised materjalid Ehitusgeoloogia andmekog Katastriarhiiv Koordinaatsüsteemid ja Näidisandmed Kaardiserver Teenused Andmed ja kaardid Ruumiandmete infrastruktuur Andmete tellimine asukoht Avaleht Andmed ja kaardid Arhiivimaterjalid Prindi lehekülg Arhiivimaterjalid Kartograafilised materjalid Topokaardid fotoplaanid aerofotod satelliitpildid katastrikaardid maakasutusplaanid Geodeetilised materjalid Geod punktide koordinaadid krokiid kõrgusvõrgu skeemid aruanded jpt geodeetilised materjalid Ehitusgeoloogia andmekogu Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised materjalid alates 1964 aastast Katastriarhiiv Leht

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Arhiivimaterjalid-p78.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Maa-amet: Geoportaal: Kartograafilised materjalid
  topograafiline kaa Fotoplaanid 1942 a koor Fotoplaanid 1963 a koor Aerofotode kontaktkoopia Satelliitpildid Eesti Baaskaart 1 50000 Geodeetilised materjalid Ehitusgeoloogia andmekog Katastriarhiiv Koordinaatsüsteemid ja Näidisandmed Kaardiserver Teenused Andmed ja kaardid Ruumiandmete infrastruktuur Andmete tellimine asukoht Avaleht Andmed ja kaardid Arhiivimaterjalid Kartograafilised materjalid Prindi lehekülg Kartograafilised materjalid Maa ameti kartograafiliste materjalide kogu on moodustatud järgmistest materjalidest endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelvalve Balti Territoriaalse Inspektsiooni likvideerimisega 1991 a sept Eesti Vabariigile üle antud topograafilised kaardid ja plaanid Vene Ökoloogiaministeeriumi Geodeesia ja Kartograafiakomitee alluvuses olevad riigiettevõtete Aerogeodezia ja Severmarksheider poolt aastatel 1993 1995 üle antud kartograafilised materjalid RE Eesti Maauuringud kuni veebruarini 1992 RPI Eesti Põllumajandusprojekt kaardifondi materjalid 1996 a märtsis Maa ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt tehtavad kartograafilised materjalid Topograafiliste kaartide kogu sisaldab 7180 erinevat kaarti ajavahemikust 1946 1991 a Topograafilised kaardid 1942 a koordinaatsüsteemis Topograafilised kaardid 1963 a koordinaatsüsteemis Katastri aluskaart Mõõtkava 1 10000 1 20000 Projektsioon L EST97 Formaat raster CIT GeoTIFF Katastrikaardid 1978 1989 Mõõtkava 1 10000 1 20000 Formaat paberkandja Endiste majandite maakasutusplaanid Mõõtkava 1 10 000 Topograafilise mõõdistamise välioriginaalid 1970 1993 Tiheasustusalade topograafilised plaanid ja kaardid 1973 1990 Eesti topograafiline kaart 1 200 000 Ilmunud 1992 a Fotoplaanid 1942 a koordinaatsüsteemis Fotoplaanid

  Original URL path: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Arhiivimaterjalid/Kartograafilised-materjalid-p205.html (2013-11-16)
  Open archived version from archive •