archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ametnikud
  Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Sotsiaal ja tervishoid Ametnikud Sotsiaaltoetused Sotsiaalteenused Hoolekandeasutused Terviseprofiil Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik 452 0457 5198 8173 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu 452 0456 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö spetsialist Kärla teeninduskeskuses Greta Vaik 454 2032 529 6067 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö spetsialist Lümanda teeninduskeskuses Heleri Jõgi 452 2752 5342 0975 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Lastekaitsetöötaja Juhtumikorraldaja Kristina Kallas 4520474 53015555 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Koduhooldusspetsialist Õnne Mändla 5346 4499 Koduhooldusspetsialist Marje Mäoma 5349 8620 Pähkla hooldekodu juhataja Merle Mai 5886 0839 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne/ametnikud (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Sotsiaaltoetused
  1 Sünnitoetust on õigus saada 1 100 kehtestatud määrast vallas alaliselt elavatel lapsevanematel kellest vähemalt üks on minimaalselt 6 kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ja teine lapsevanem on hiljemalt lapse sünni registreerimisel esitanud elukohteate valla haldusterritooriumil asuva elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik 29 07 2015 17 05 Veaparandus Parandatud alapunkti tekst Riigi Teataja seaduse 10 lg 3 ja Lääne Saare vallavalitsuse 29 07 2015 taotluse nr 1 10 15 696 1 alusel 2 50 kehtestatud määrast lapsevanematele kes on vähemalt 6 kuus kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik või on olnud seda alla kuue kuu enne lapse sündi ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik 2 Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja makstakse sünnitoetus eestkostjale 3 Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta 4 Toetust ei maksta kui laps sündis surnult 5 Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus Sünnitoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 6 Sünnitoetuse määr määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras 7 Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale lapse sündi 29 07 2015 17 05 Veaparandus Parandatud lõigete 2 kuni 7 numeratsioon Riigi Teataja seaduse 10 lg 3 ja Lääne Saare vallavalitsuse 29 07 2015 taotluse nr 1 10 15 696 1 alusel 13 Matusetoetus Taotlusvorm pdf doc odt 1 Matusetoetus on ette nähtud rahvastikuregistrijärgse valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks 2 Matusetoetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse Matusetoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 3 Matusetoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt Toetust makstakse surma kuupäeval kehtinud korras ja määras 4 Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma 5 Matusetoetust ei maksta valla territooriumil asuva riikliku hooldekodu erihoolduse klientide surma korral välja arvatud juhul mil isik oli rahvastikuregistrijärgne Lääne Saare valla elanik enne hooldekodusse paigutamist 14 Ranitsatoetus Taotlusvorm pdf doc odt 1 Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1 jaanuari seisuga vald Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja makstakse lapse kooliminekutoetus välja eestkostjale või hooldajale 2 Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 5 septembriks 3 Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi 10 septembriks ja maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil 4 Juhul kui laps kellel on õigus saada ranitsatoetust viibib laste hoolekandeasutuses makstakse toetus hoolekandeasutusele kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks 5 Ranitsatoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 15 Puudega inimese toetus 1 Hooldajatoetust makstakse 1 raske ja sügava puudega valla elaniku hooldajale 2 keskmise raske ja sügava puudega 3 16 aastase lapse ühele vanemale hooldajale kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 3 raske ja sügava puudega 16 18 aastase lapse ühele vanemale hooldajale kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne/sotsiaaltoetused (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaalteenused
  korras 3 Hoolduse ja eestkoste seadmine 1 Hooldusele ja eestkostele on õigustäisealisel teovõimelisel isikul kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel 2 Hoolduse ja eestkoste seadmine ning lõpetamine toimub perekonnaseaduses kehtestatud korras 4 Isiklike abivahendite kaartide väljastamine 1 Valla sotsiaalosakond väljastab pere või eriarsti tõendi esitamisel lastele eakatele ja puuetega inimestele isiklike abivahendite kaarte invavahendite soodustingimustel ostuks või üürimiseks 2 Isiklike abivahendite kaartide väljastamine toimub vastavalt sotsiaalministri kehtestatud korras 5 Koduteenused 1 Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele kes vanaduse puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi ja kellel üldjuhul puuduvad sugulased ja lähedased Abi osutatakse teenuste osas millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema 2 Koduteenused on eakale või puudega isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla 3 Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel mis sõlmitakse sotsiaalosakonna juhataja ja koduteenust vajava isiku vahel Lepingus lepitakse kokku tingimused poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus Lepingu lisaks on hoolduskava kus märgitakse teenuste loetelu kestvus ja sagedus 4 Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja või selleks määratud isik 6 Tugiisikuteenus 1 Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste täitmisel õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas sh lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine 2 Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 3 Tugiisiku teenuse sihtgrupid on Isikud kes vajavad abi puude haiguse või raske olukorra tõttu mis oluliselt raskendab toimetulekut Lapsed kes vajavad abi psüühika või käitumishäire tõttu Lapsevanemad ja lapsed kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel 4 Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga 7 Isikliku abistaja teenus 1 Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine 2 Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on vähemalt 18 aastane liikumispuudega nägemispuudega või kerge vaimupuudega inimene 3 Isiklik abistaja on palgaline töötaja kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest 4 Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded määrab klient Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise 5 Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 6 Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib vald vastavasisulise lepingu 8 Hooldamine hoolekandeasutuses 1 Hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine põetamine ja järelevalve 2 Hoolekandeasutusse võib paigutada eaka või puudega isiku kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega 3 Osaliselt valla poolt finantseeritavale hooldusele paigutatakse klient kelle puhul on esindatud üheaegselt alljärgnevad tingimused Kliendil puudub ülalpidamiskohustusega isik või nimetatud isik ei suuda arvestataval põhjusel talle seadusega pandud kohustusi täita Kliendi omandis ei ole kinnis ega olulise väärtusega vallasvara hooldekodusse asumise ajal ega ole võõrandatud vara kolmandatele isikutele aasta jooksul enne hoolekandeasutusse asumist Osaliselt

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne/teenused (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Hoolekandeasutused
  rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Sotsiaal ja tervishoid Ametnikud Sotsiaaltoetused Sotsiaalteenused Hoolekandeasutused Terviseprofiil Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Üldhooldekoduteenust pakuvad Pähkla hooldekodu telef 5886 0839 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kogula eakatekodu telef 457 2696 Eestkoste korraldamisega tegeleb SA Lääne Saare Hoolekanne telef 454 2051 Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne/hoolekandeasutused (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Terviseprofiil
  Lümanda Karu Kati lasteaed Rahvamajad Aste klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Sotsiaal ja tervishoid Ametnikud Sotsiaaltoetused Sotsiaalteenused Hoolekandeasutused Terviseprofiil Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Lääne Saare valla terviseprofiil 2015 Vallavolikogu otsus nr 50 12 10 2015 Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood 75038977 Aadress Marientali tee 27 Kuressaare 93820 Telefon 452 0450 E post

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne/terviseprofiil (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja kultuur
  klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Ametnikud Eeskirjad ja korrad Koolid Aste põhikool Lümanda põhikool Kärla põhikool Kärla muusikakool Lasteaiad Aste lasteaed Mõmmik Kärla lasteaed Lümanda Karu Kati lasteaed Rahvamajad Aste klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Haridus ja kultuuriosakond Abivallavanem Tiina Luks 452 0454 5884 9554 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Noorsootöötaja Aste Merle Simmer 5301 2355 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Noorsootöötaja Kärla Deisi Juns 506 0672 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood 75038977 Aadress Marientali tee 27 Kuressaare

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/haridus-ja-kultuur (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud
  klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad Koolid Aste põhikool Lümanda põhikool Kärla põhikool Kärla muusikakool Lasteaiad Aste lasteaed Mõmmik Kärla lasteaed Lümanda Karu Kati lasteaed Rahvamajad Aste klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Haridus ja kultuuriosakond Abivallavanem Tiina Luks 452 0454 5884 9554 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Noorsootöötaja Aste Merle Simmer 5301 2355 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Noorsootöötaja Kärla Deisi Juns 506 0672 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood 75038977 Aadress Marientali tee 27

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/haridus-ja-kultuur/ametnikud (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Eeskirjad ja korrad
  raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Haridus ja kultuur Ametnikud Eeskirjad ja korrad Koolid Aste põhikool Lümanda põhikool Kärla põhikool Kärla muusikakool Lasteaiad Aste lasteaed Mõmmik Kärla lasteaed Lümanda Karu Kati lasteaed Rahvamajad Aste klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Lääne Saare valla tunnustuse avaldamise kord Lääne Saare valla noorte tunnustamise kord Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/haridus-ja-kultuur/eeskirjad-ja-korrad (2016-02-18)
  Open archived version from archive •