archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dokumendiregister
  Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Lääne Saare Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA Lääne Saare Vallavalitsuse dokumendiregister alates 01 01 2015 Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid Dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatakse neist see osa millele ei kehti juurdepääsupiirangud inimeste eraelulised andmed jm Ühinenud valdade dokumendiregistrid kuni 31 12 2014 Kaarma vald Kärla vald Lümanda vald Varasemate dokumentidega mida antud dokumendiregistrites ei leidu tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne Saare Vallavalitsuses Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne Saare Vallavalitsuses on informeeriva loomuga dokument mis annab ülevaate sellest milliseid isikuandmeid vallavalitsuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne Saare Vallavalitsuses Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/2014-12-18-14-32-57 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Isikuandmete töötlemine
  seadusele 23 lõiked 1 ja 5 31 lg 1 51 lõiked 6 ja 7 avaldatakse volikogu määrus Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva Volikogu määrused ja otsused ning istungite protokollid on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Vallavalitsuse õigusaktid ja istungite protokollid avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile isikutele dokumendihaldussüsteemis Valitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas Kui õigusakti või protokolli sisu on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave siis õigusakti või protokolli ei avalikustata Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul kui vastav kohustus tuleneb seadusest Vastavalt Haldusmenetluse seadusele on vallavalitsusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas Interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab vallavalitsus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus Ametlike Teadaannete põhimäärus Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes mille pidaja on vallavalitsus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest Isikuandmete kolmandatele isikutele sealhulgas teistele asutustele edastamine Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e posti aadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seaduse 35 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele informeerides sellest ka kirja saatjat Kui kirjaga mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud soovitakse tutvuda teabenõude korras alus avaliku teabe seaduse 3 peatükk analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed aadress e posti aadress telefoninumber Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt s o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaliku teenistuse seadusele on vallavalitsuse vallavolikogu ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning vallavalitsuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni Kui omavalitsusorgan või komisjon ei vaja seisukoha andmiseks või otsustamiseks otseselt isikuandmeid edastab vallavalitsus dokumendid organi liikmetele isikuandmeteta või muu konfidentsiaalse teabeta Haldusmenetluse seadusele tuginedes võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda vallavalitsuses ametiisiku juuresolekul Ametiisik peab tagama et dokumentidega tutvumisel

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/2014-12-18-14-32-57/privaatsuspoliitika (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Teabenõude esitamine
  Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Dokumendiregister Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Eesnimi Perekonnanimi Kontakttelefon E posti aadress Asutuse juriidilise isiku nimi Tänav Linn asula Maakond Postiindeks Teabenõude sisu Soovin tagasisidet E postiga Kirjalikult Telefonitsi Captcha Powered by ChronoForms ChronoEngine com Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/2014-12-18-14-32-57/teabenoude-esitamine (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Valla kriisikomisjon
  VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Esimees vallavanem Andres Tinno 5031173 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Aseesimees abivallavanem Urmas Sepp 5073647 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Liikmed abivallavanem Tiina Luks 58849554 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud infotöötaja Merike Lipu 4520475 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud keskkonna peaspetsialist Liina Saar 4520468 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud halduse peaspetsialist Maidu Ots 5275466 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud halduse peaspetsialist Kärla Toomas Raun 58504920 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud halduse peaspetsialist Lümanda Ilmar Antov 5048513 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud taristute peaspetsialist Aare Saar 5084462 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kärla Spordihalli juhataja Raivo Uus 5224999 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Lümanda Põhikooli majandusjuhataja Ain Rand 53415800 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud vallasekretär Andrus Lulla 5148675 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/valla-kriisikomisjon (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ühinemisleping
  klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla ühinemisleping Lisa1 Uue valla põhimäärus Lisa2 Struktuur Lisa3 Valla prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2015 2017 Lisa4 Ühtlustatavate määruste tegevuskordade ja statuutide loetelu L isa5 Seletuskiri Kaarma Kärla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise põhjenduse territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta Lisa6 Kaart mõõtkavas 1 50 000 Lisa7 Kaarma Kärla ja Lümanda valla auditeeritud 2012 a majandusaasta aruanded Kaarma Kärla Lümanda Lisa8 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise kohta Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood 75038977 Aadress Marientali tee 27

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/uehinemisleping (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Käimasolevad projektid
  Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Arendus Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Hetkel käimasolevad projektid Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/arendus/kaeimasolevad-projektid (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Teostatud projektid
  raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Arendus Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Lümanda põhikooli katlamaja rekonstrueerimine Lümanda põhikooli kütmiseks paigaldati ajavahemikul 01 06 2015 15 10 2015 õhk vesi soojuspumpade süsteem Soojuspumbad varustavad kooli kütte ja sooja veega Uus süsteem on keskkonnasäästlik ning majanduslikult ökonoomne Projekti rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm Projekti kogumaksumus 42990 EUR sh toetus 36500 EUR ning omafinantseering 6490 EUR Prindi E post Aste lasteaia kerge kütteõli katla asendamine maasoojuspumba süsteemi vastu Aste lasteaia küttesüsteemi üleviimine maasoojusele toimus ajaperioodil 01 07 2015 30 09 2015 Lisaks küttele varustab maasoojusel põhinev süsteem lasteaeda ka sooja veega Uus süsteem on keskkonna ning ressursisäästlik Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kogumaksumus 74012 40 EUR sh toetus 33305 58 EUR ning omafinantseering 40706 82 EUR Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/arendus/teostatud-projektid (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaal ja tervishoid
  raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Ametnikud Sotsiaaltoetused Sotsiaalteenused Hoolekandeasutused Terviseprofiil Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik 452 0457 5198 8173 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu 452 0456 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö spetsialist Kärla teeninduskeskuses Greta Vaik 454 2032 529 6067 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaaltöö spetsialist Lümanda teeninduskeskuses Heleri Jõgi 452 2752 5342 0975 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Lastekaitsetöötaja Juhtumikorraldaja Kristina Kallas 4520474 53015555 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Koduhooldusspetsialist Õnne Mändla 5346 4499 Koduhooldusspetsialist Marje Mäoma 5349 8620 Pähkla hooldekodu juhataja Merle Mai 5886 0839 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/sotsiaalhoolekanne (2016-02-18)
  Open archived version from archive