archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vallavolikogu komisjonid
  Maiu Raun Jaan Lember Imbi Kolk Ulvi Valge Elle Viira Maarika Ellermaa Põhimäärus Kultuuri ja spordikomisjon 10 liikmeline Esimees Priit Penu Aseesimees Pille Mägi Liikmed Boris Lehtjärv Aili Salong Erik Keerberg Raivo Uus Piret Rauk Triino Lest Eldur Torn Virge Varilepp Põhimäärus Külaelukomisjon 10 liikmeline Esimees Tõnu Munk Aseesimees Mati Mägi Liikmed Triin Arva Terje Aus Riho Niit Riina Voog Kaja Juulik Rauno Kuuskor Lembit Õunaid Neeme Virveste Põhimäärus Sotsiaalkomisjon

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/vallavaolikogu/vallavolikogu-komisjonid?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Vallavolikogu tööplaan 2016
  2015 määruse nr 22 Mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise ja kasutamise kord muutmine ettekandja Merike Lipu kaasettekandja Helle Alas juhtivkomisjon külaelukomisjon 5 Lääne Saaremaa jäätmehoolduseeskirja vastu võtmine ettekandja Urmas Sepp juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon ja külaelukomisjon 6 Volituste andmine hanke korraldamiseks ettekandja Helle Alas juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon 7 Lääne Saare vallavalitsuse hallatava asutuse Lääne Saare Avatud Noortekeskused moodustamine ettekandja Tiina Luks juhtivkomisjon hariduskomisjon 8 Lääne Saare Avatud Noortekeskused põhimääruse kinnitamine ettekandja Tiina Luks juhtivkomisjon hariduskomisjon 9 ÜVK arengukava kehtestamine ettekandja Urmas Sepp juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon ja külaelukomisjon 10 Lääne Saare valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine ettekandja Urmas Sepp juhtivkomisjon külaelukomisjon 11 Kaarma Kirikuküla Linnuse maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ettekandja Urmas Sepp juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon ja külaelukomisjon 12 Endla küla Mõisa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ettekandja Urmas Sepp juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon ja külaelukomisjon 13 Lääne Saare Vallavolikogu 22 aprilli 2015 otsuse nr 23 Lääne Saare vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kehtestamine muutmine ettekandja Andres Tinno juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon arutamiseks kõikidele komisjonidele 14 Lääne Saare Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääne Saare Haldus asutamine ettekandja Andres Tinno juhtivkomisjon arengu ja eelarvekomisjon arutamiseks kõikidele komisjonidele 15 Lääne Saare vallavalitsuse hallatava asutuse Lääne Saare Haldus põhimääruse kinnitamine ettekandja Andrus Lulla juhtivkomisjon arengu

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/vallavaolikogu/vallavolikogu-toeoeplaan-2015?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Arengukavad
  arengukava 2015 2023 2030 Kaarma valla arengukava 2011 2018 Kärla valla arengukava 2009 2018 Lümanda valla arengukava strateegia aastani 2020 Külade arengukavad Lääne Saare valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/arengukavad/134-arengukavad?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Valimised
  2014 otsus nr 4 Valimisliidu registreerimine Lääne Saare valla valimiskomisjoni 3 11 2014 protokoll nr 3 3 11 2014 otsus nr 5 Kandidaadi registreerimata jätmine 3 11 2014 otsus nr 6 Kandidaatide registreerimine Lääne Saare valla valimiskomisjoni 12 12 2014 protokoll nr 4 12 12 2014 otsus nr 7 Lääne Saare Vallavolikogu I koosseisu liikmete registreerimine 12 12 2014 otsus nr 8 Lääne Saare Vallavolikogu I koosseisu asendusliikmete registreerimine 12

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/valimised?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tähtsamad õigusaktid
  määrus 54 12 10 2015 Lääne Saare valla eelarvestrateegia 2016 2019 määrus 55 12 10 2015 Sotsiaalteenuste osutamise kord Lääne Saare vallas määrus 13 11 02 2015 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord määrus 46 17 06 2015 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel määrus 14 11 02 2015 Vallavara valitsemise kord määrus 15 11 02 2015 Lääne Saare valla hankekord määrus 10 31 03 2015 Lääne Saare valla teehoiu

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/taehtsamad-oigusaktid/250-taehtsamad-oigusaktid?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Teabenõude vorm
  raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Sisestasite vale koodi Eesnimi Perekonnanimi Kontakttelefon E posti aadress Asutuse juriidilise isiku nimi Tänav Linn asula Maakond Postiindeks Teabenõude sisu Soovin tagasisidet E postiga Kirjalikult Telefonitsi Captcha Powered by ChronoForms ChronoEngine com Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/teabenoude-vorm?chronoform=teaben6udevorm&event=submit (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Eelarve
  koosoleku PROTOKOLL 23 03 2015 nr 2 Lääne Saare valla eelarvestrateegia Lääne Saare Vallavolikogu 11 02 2015 määrus nr 12 Lääne Saare valla eelarvestrateegia Lääne Saare valla eelarve koostamise vastuvõtmise muutmise ja täitmise kord Lääne Saare Vallavolikogu määrus nr 8 14 01 2015 Lääne Saare valla eelarve koostamise vastuvõtmise muutmise ja täitmise kord 2014 Kaarma valla 2014 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine Kaarma valla 2014 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande vandeaudiitori

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/eelarve/154-eelarve?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dokumendiregister
  kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid Dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatakse neist see osa millele ei kehti juurdepääsupiirangud inimeste eraelulised andmed jm Ühinenud valdade dokumendiregistrid kuni 31 12 2014 Kaarma vald Kärla vald Lümanda vald Varasemate dokumentidega mida antud dokumendiregistrites ei leidu tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne Saare Vallavalitsuses Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne Saare Vallavalitsuses on informeeriva loomuga dokument mis

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/2014-12-18-14-32-57?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive