archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blanketid
  odt Taotlus sotsiaalteenusele suunamiseks pdf doc odt Taotlus puudega isiku hooldajaks määramiseks ja hooldajatoetuse saamiseks pdf doc odt Matusetoetuse taotlus pdf doc odt Ehitus ja planeerimisosakond Avaldus kinnistu jagamiseks pdf doc odt Taotlus detailplaneeringu algatamiseks pdf doc odt Puurkaevu puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus pdf Ehitusregistri taotluste ja teatiste vormid https www mkm ee et ehitisregister Haridus ja kultuuriosakond Huvihariduse toetamise avaldus pdf doc odt Üritused Avaliku ürituse korraldamise taotlus pdf

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/blanketid?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Lääne-Saare vald
  Saada see link oma sõbrale Sulge aken Saaja Sinu nimi Sinu e post Pealkiri Saada Loobu

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=engage&link=50c62184b5405feba4008db4f1ec3c2ae2be6abe (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sümboolika
  juures kasutatakse kirjastiili Montserrat Bold laadi see alla siit Lipu kirjeldus Rohelisel väljal valge palk ja sinine poom Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 11 normaalsuurus 105x165 cm Vektorgraafikas PDF failivormingus lipp Selgitus Põhjatäht kui läbi aegade teenäitaja meremeestele ja teelistele sümboliseerib edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti mille poole püüelda Lainelõikes latt tähistab merd saarelisust ja valla territooriumil asuvaid Saaremaa suurimaid siseveekogusid Lati kolm harja tähistavad kolme ühinenud

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/suemboolika?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Lääne-Saare vald
  Saada see link oma sõbrale Sulge aken Saaja Sinu nimi Sinu e post Pealkiri Saada Loobu

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=engage&link=6fa8e737205c2108890e794b0fc9173e735044ed (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Isikuandmete töötlemine
  Kui õigusakti või protokolli sisu on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave siis õigusakti või protokolli ei avalikustata Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul kui vastav kohustus tuleneb seadusest Vastavalt Haldusmenetluse seadusele on vallavalitsusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas Interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab vallavalitsus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus Ametlike Teadaannete põhimäärus Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes mille pidaja on vallavalitsus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest Isikuandmete kolmandatele isikutele sealhulgas teistele asutustele edastamine Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e posti aadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seaduse 35 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele informeerides sellest ka kirja saatjat Kui kirjaga mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud soovitakse tutvuda teabenõude korras alus avaliku teabe seaduse 3 peatükk analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed aadress e posti aadress telefoninumber Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt s o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaliku teenistuse seadusele on vallavalitsuse vallavolikogu ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning vallavalitsuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni Kui omavalitsusorgan või komisjon ei vaja seisukoha andmiseks või otsustamiseks otseselt isikuandmeid edastab vallavalitsus dokumendid organi liikmetele isikuandmeteta või muu konfidentsiaalse teabeta Haldusmenetluse seadusele tuginedes võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda vallavalitsuses ametiisiku juuresolekul Ametiisik peab tagama et dokumentidega tutvumisel ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu puudutavaid andmeid Eriseadustest tulenevalt on vallavalitsusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused Väärteomenetlust reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetlus seadustikuga Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid Väärteoteate esitaja andmed avaldab vallavalitsus teistele menetlusosalistele ulatuses mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/isikuandmete-toeoetlemine?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sündmused Lääne-Saare vallas
  Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Sündmused vallas Sündmused puuduvad Sündmuste kalender Aasta järgi Kuu järgi Nädala järgi Täna Otsi Sündmused 2016 Jaanuar 2016 Laupäev 16 Jaanuar 2016 Pühapäev 17 Jaanuar 2016 18 00 00 00 Saal broneeritud sisestaja See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Nasva klubi Juuni 2016 Esmaspäev 13 Juuni 2016 Saal broneeritud sisestaja See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Nasva klubi Juuli 2016 Reede 29 Juuli 2016 Laupäev 30 Juuli 2016 18 00 02 00 Saal broneeritud sisestaja See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Nasva klubi Näita korraga 5 10 15 20 25 30 50 100 Kõik Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/uritused/year.listevents/2016/02/18/- (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sündmused Lääne-Saare vallas
  Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Sündmused vallas Sündmused puuduvad Sündmuste kalender Aasta järgi Kuu järgi Nädala järgi Täna Otsi Nädala vaade 15 Veebruar 2016 21 Veebruar 2016 Eelnev nädal 15 Veebruar 2016 21 Veebruar 2016 Jooksev nädal Sündmused puuduvad Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/uritused/week.listevents/2016/02/18/- (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sündmused Lääne-Saare vallas
  Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Sündmused vallas Sündmused puuduvad Sündmuste kalender Aasta järgi Kuu järgi Nädala järgi Täna Otsi Päeva vaade Neljapäev 18 Veebruar 2016 Eelnev päev Neljapäev 18 Veebruar 2016 Jooksev päev Sündmused puuduvad Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/uritused/day.listevents/2016/02/18/- (2016-02-18)
  Open archived version from archive •