archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tutvustus ja ajalugu
  Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Vabariigi Valitsuse 28 augusti 2014 a määrusega nr 137 Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3 aprilli 1995 a määruse nr 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine muutmine rahuldati Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla 11 juuni 2014 a taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Saare maavanem kuulutas oma 2 septembri 2014 korraldusega nr 1 1 2014 278 välja Lääne Saare vallavolikogu valimised 7 detsembriks 2014 Tegemist oli teiste erakorraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega Eesti taasiseseisvumisest alates Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja Lääne Saare vald moodustus 13 detsembril 2014 01 01 2015 seisuga elab Lääne Saare vallas 7242 elanikku Lääne Saare vald on Kuressaare linna järel elanike arvu suuruselt teine omavalitsus Saare maakonnas Lääne Saare valla pindala on 809 3 km vallas on neli alevikku Aste Kudjape Kärla ja Nasva ning 111 küla Vallal on ühine piir Kuressaare linna ja Salme Mustjala Leisi Kihelkonna ning Pihtla vallaga Lääne Saare vallal on ca 202 km pikkune merepiir ning valla koosseisu kuuluvad Abruka Väike Tulpe Vahase Kasselaid ja teised väiksemad saared Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/tutvustus-ja-ajalugu (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Blanketid
  klubi Eikla klubi Nasva klubi Taritu rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Sotsiaalosakond Sünnitoetuse taotlus pdf doc odt Esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotlus pdf doc odt Ühekordse toetuse taotlus pdf doc odt Taotlus sotsiaalteenusele suunamiseks pdf doc odt Taotlus puudega isiku hooldajaks määramiseks ja hooldajatoetuse saamiseks pdf doc odt Matusetoetuse taotlus pdf doc odt Ehitus ja planeerimisosakond Avaldus kinnistu jagamiseks pdf doc odt Taotlus detailplaneeringu algatamiseks pdf doc odt Puurkaevu puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus pdf Ehitusregistri taotluste ja teatiste vormid https www mkm ee et ehitisregister Haridus ja kultuuriosakond Huvihariduse toetamise avaldus pdf doc odt Üritused Avaliku ürituse korraldamise taotlus pdf doc odt Mittetulundusliku tegevuse toetus Tegevustoetuse taotlus ja lepinguvorm pdf doc odt Tegevustoetuse kasutamise aruanne pdf doc Elukoha toimingud Elukohateade pdf Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood 75038977 Aadress Marientali tee 27 Kuressaare

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/blanketid (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sümboolika
  rahvamaja Kärla rahvamaja Lümanda kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Vapi kirjeldus Rohelisel kilbil hõbedased tähik ja lainelõikes jalus ning viimasel sinine lainelõikes põiklatt Vektorgraafikas PDF failivormingus vapp Vektorgraafikas PDF failivormingus vapp ja tekst Sümboolika juures kasutatakse kirjastiili Montserrat Bold laadi see alla siit Lipu kirjeldus Rohelisel väljal valge palk ja sinine poom Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 11 normaalsuurus 105x165 cm Vektorgraafikas PDF failivormingus lipp Selgitus Põhjatäht kui läbi aegade teenäitaja meremeestele ja teelistele sümboliseerib edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti mille poole püüelda Lainelõikes latt tähistab merd saarelisust ja valla territooriumil asuvaid Saaremaa suurimaid siseveekogusid Lati kolm harja tähistavad kolme ühinenud valda Roheline värv tähendab noorust ja lootust aga ka valla uhket taimestikku Sinine tähistab vett Hõbe tähendab vaimsust viitab valla tugevatele kultuuri ja haridustraditsioonidelel ning tugevale külakogukonnale Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja kultuuriosakond Vallamaja kontaktid Registrikood

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/suemboolika (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Isikuandmete töötlemine
  määrus Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva Volikogu määrused ja otsused ning istungite protokollid on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Vallavalitsuse õigusaktid ja istungite protokollid avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile isikutele dokumendihaldussüsteemis Valitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas Kui õigusakti või protokolli sisu on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave siis õigusakti või protokolli ei avalikustata Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul kui vastav kohustus tuleneb seadusest Vastavalt Haldusmenetluse seadusele on vallavalitsusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas Interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab vallavalitsus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus Ametlike Teadaannete põhimäärus Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes mille pidaja on vallavalitsus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest Isikuandmete kolmandatele isikutele sealhulgas teistele asutustele edastamine Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e posti aadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seaduse 35 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele informeerides sellest ka kirja saatjat Kui kirjaga mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud soovitakse tutvuda teabenõude korras alus avaliku teabe seaduse 3 peatükk analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed aadress e posti aadress telefoninumber Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt s o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaliku teenistuse seadusele on vallavalitsuse vallavolikogu ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning vallavalitsuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni Kui omavalitsusorgan või komisjon ei vaja seisukoha andmiseks või otsustamiseks otseselt isikuandmeid edastab vallavalitsus dokumendid organi liikmetele isikuandmeteta või muu konfidentsiaalse teabeta Haldusmenetluse seadusele tuginedes võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda vallavalitsuses ametiisiku juuresolekul Ametiisik peab tagama et dokumentidega tutvumisel ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu puudutavaid andmeid Eriseadustest tulenevalt on vallavalitsusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/isikuandmete-toeoetlemine (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sündmused Lääne-Saare vallas
  Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Üldinfo Kontakt Põhjatäht Uudised ja teated Abruka transport Bussitransport Operatiivkontaktid Otsing Tutvustus ja ajalugu Blanketid Sümboolika Isikuandmete töötlemine Sündmused Lääne Saare vallas Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Sündmused vallas Sündmused puuduvad Sündmuste kalender Aasta järgi Kuu järgi Nädala järgi Täna Otsi Kuu vaade 18 Veebruar 2016 Jaanuar 18 Veebruar 2016 Märts Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 5 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 7 15 16 17 18 19 20 21 8 22 23 24 25 26 27 28 9 29 1 2 3 4 5 6 Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/home/uritused/month.calendar/2016/02/18/- (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Juhtimine
  0451 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kantselei vanemspetsialist Gerta Kaasik 452 0450 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Personalitöö vanemspetsialist arhivaar Eeve Näälik 452 0466 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Infotöötaja Merike Lipu 452 0475 53457553 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud IT juht Indrek Teppan 452 0471 506 0464 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Finantsosakond Finantsjuht Helle Alas 452 0459 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Vanemraamatupidaja Piret Sepp 452 0469 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Vanemraamatupidaja Liivi Nurja 452 0460 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Ehitus ja majandusosakond Abivallavanem Urmas Sepp 452 0458 507 3647 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arenduste peaspetsialist Katrin Sagur 452 0476 510 5393 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk 452 0462 5344 1060 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Vanemmaakorraldaja Peeter Nugin 452 0463 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Geoinfospetsialist Andres Abna 452 0464 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Registrite vanemspetsialist Kersti Nurk 452 0465 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Ragistripidaja abi Aili Saar 452 0477 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arhitekt planeerija Inge Ly Ansip 452 0473 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Keskkonna peaspetsialist Liina Saar 452 0468 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Järelevalvespetsialist Katrin Hämelainen 452 0479 512 8987 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Haldusteenistus Halduse peaspetsialist Maidu Ots 452 0453 527 5466 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Taristute peaspetsialist Aare Saar 452 0467 508 4462 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kalmistute haldusspetsialist Olev Aru 452 0453 524 3311 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja Ervin

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vallavalitsuse koosseis
  raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Vallavalitsus Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Andres Tinno Vallavanem 452 0450 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Tiina Luks Abivallavanem 452 0454 5884 9554 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Urmas Sepp Abivallavanem 452 0458 507 3647 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Helle Alas Finantsjuht 452 0459 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Koit Kelder 506 8287 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Jaanika Tiitson See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/vallavalitsus/vallavalitsuse-koosseis (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ametijuhendid
  Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Juhtimine Vallavalitsus Vallavalitsus Vallavalitsuse koosseis Ametnikud Ametijuhendid Ametnike haridused Palgaandmed Õigusaktid Ametnike puhkused Struktuur ja teenistujate koosseis Vallavolikogu Vallavolikogu liikmed Volikogu infosüsteem VOLIS Vallavolikogu komisjonid Protokollid Õigusaktid Vallavolikogu tööplaan 2016 Hanked Arengukavad Valimised Tähtsamad õigusaktid Teabenõude vorm Eelarve Dokumendiregister Dokumendiregistri kasutusjuhend Isikuandmete töötlemine Teabenõude esitamine Valla kriisikomisjon Ühinemisleping Arendus Käimasolevad projektid Teostatud projektid Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Abivallavanema ehitus ja majandusosakond ametijuhend Arenduste peaspetsialisti ametijuhend Arhitekt planeerija ametijuhend Finantsjuhi ametijuhend Geoinfospetsialisti ametijuhend Halduse peaspetsialisti ametijuhend Halduse peaspetsialisti Kärla piirkond ametijuhend Halduse peaspetsialisti Lümanda piirkond ametijuhend Hoolekandetöötaja ametijuhend Infotehnoloogia juhi ametijuhend Infotöötaja ametijuhend Kantselei vanemspetsialisti ametijuhend Keskkonna peaspetsialisti ametijuhend Koduhooldusspetsialisti ametijuhend Lastekaitsespetsialisti ametijuhend Noorsootöötaja ametijuhend Noorsootöötaja Kärla Lümanda piirkond ametijuhend Personalitöö venamspetsialisti arhivaari ametijuhend Planeerimise ja maakorralduse peaspetsialisti ametijuhend Registrite vanemspetsialisti ametijuhend Sotsiaalosakonna juhataja ametijuhend Sotsiaaltöö ja koduhoolduse vanemspetsialisti ametijuhend Sotsiaaltöö vanemspetsialisti ametijuhend Taristute peaspetsialisti ametijuhend Teeninduskeskuse Kärla vanemspetsialisti ametijuhend Teeninduskeskuse Lümanda vanemspetsialisti ametijuhend Vallasekretäri ametijuhend Vanemraamatupidaja 1 ametijuhend Vanemraamatupidaja 2 ametijuhend Õigusnõuniku ametijuhend Juhtumikorraldaja ametijuhend Järelevalvespetsialisti ametijuhend Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/juhtimine/vallavalitsus/ametijuhendid (2016-02-18)
  Open archived version from archive