archive-ee.com » EE » L » LAANESAARE.EE

Total: 240

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ehitamine ja omaniku kohustused
  omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Omaniku kohustused Omanik peab tagama ehitise ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele sealhulgas peab omanik tagama ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega kvalifikatsiooniga isik ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve Kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid ehitusseadustikuga reguleeritud töid peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve edaspidi omanikujärelevalve Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb Omanikujärelevalve tegemise korra alusel on järelevalve tegemine kohustuslik kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt ehitise olulisel rekonstrueerimisel Ehitamine 1 juulist jõustunud uus ehitusseadustik mis toob võrreldes varasema regulatsiooniga kaasa mitmeid muudatusi Uue seadustiku kohaselt on ehitamiseks vajalik esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba Ehitusteatis tuleb esitada 20 60 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m2 ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel Kõige väiksemate hoonete ja rajatiste ehitamise puhul pole vaja ka ehitusteatist esitada Täpse ülevaate nõetest saab ehituseadustiku lisast 1 Tabel ehitusteatise ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt 5 aastat aga kui ehitamisega on juba alustatud kehtib luba 7 aastat Lubade vormid on leitavad www mkm ee et ehitisregister Taotluse juures tuleb täita kõik lahtrid loa taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba Ehitusloa ja kasutusloa taotluse ning ehitusteatise ja kasutusteatise saab esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Ehitusseadustiku jõustumisega seonduvalt muudetakse ka muid ehitusvaldkonna õigusakte ja ka riigilõivuseadust Ehitamist puudutavate lubade lõivud on toodud 331 Riigilõiv tasuda Lääne Saare Vallavalitsuse arvele Swedbank a a EE152200001120161161 või SEB Pank a a EE381010022086028003 Selgitusse mille eest küla alevik maaüksuse nimi aadress või otse vallavalitsuse raamatupidamisse sularahas Ehitisregistrisse kandmata ehitised Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020 aasta 1 jaanuariks Täpsed menetlusnormid ehitisregistrisse kandmata ehitiste kohta on kirjas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus Alljärgnevalt üldnõuded mida omanik peab hoone registrisse kandmiseks täitma Vallavalitsusele tuleb esitada iga hoone kohta ehitusprojekt koos Andmete esitamise teatisega Eluruumide puhul täita ka Andmete esitamise teatise lisa 1 Teatiste täitmisel arvestada määrusega Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused Ehitusprojekti tellimiseks pöörduda pädeva isiku poole Ehitusseadustiku 19 lõike 2 kohaselt on omanikul lubatud ise koostada ehitusprojekti järgides asjatundlikkuse põhimõtet ja tagades töö nõuetele vastavuse Sellest

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/ehitamine-ja-omaniku-kohustused (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Ehitise valmimine ja kasutamine
  üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Ehitise valmimine ja kasutamine Ehitise omanik peab tagama ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise kohalikule omavalitsusele ehitusseadustikus 1 sätestatud korras Kasutusteatis tuleb esitada kui ehitis on valmis ja enne ehitise või selle osa kasutama asumist ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul Kasutusluba antakse kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral Kasutusteatis või kasutusloa taotlus koos sellega seonduvate dokumentidega esitatakse paberkandjal kantseleisse või digitaalallkirjastatult vallavalitsuse üldmeilile See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Taotluste ja teatiste vormid asuvad https www mkm ee et ehitisregister Teatised ja taotlused täita vastavalt iga lehekülje all toodud juhistele Seonduvad dokumendid on ehitusprojekt mille järgi ehitis ehitati ehitise hooldusjuhend kui see on nõutav energiamärgis kui see on nõutav ehitusdokumendid Näiteks uue üksikelamu kasutusloa saamiseks tuleb omanikul esitada all loetletud dokumendid Kasutusloa taotlus Kasutusloa taotluse lisa 1 eluruumide andmed eriosade projektid ja teostusjoonised elekter vesi kanal küte ventilatsioon jm ehitise mahamärkimise akt elektripaigaldise nõuetekohasuse audit ehitustööde päevikud muud ehitamist iseloomustavad dokumendid nt seadmete ja materjalide sertifikaadid kaetud tööde aktid eriseadmete paigaldusaktid jne energiamärgis kui see on nõutav tasuda riigilõiv 30 eurot vastavalt riigilõivuseaduse 331 3 Lääne Saare Vallavalitsuse arvele Swedbank a a EE152200001120161161 või SEB Pank a a EE381010022086028003 Selgitusse mille eest küla alevik maaüksuse nimi

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/ehitise-valmimine-ja-kasutamine (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Aste-Sauvere kergliiklustee
  Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Seletuskiri Eskiisprojekt Asukoht Ristlõiked Asukoha valik variant nr 1 Asukoha valik variant nr 2 Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/aste-sauvere-kergliiklustee (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Puurkaevu või -augu rajamine
  või augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või augu puurinud isik veeproovide võtmise mida teeb proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik Puurkaevu või augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates Taotleja saab puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteediga tutvuda Keskkonnaregistris 9 Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusteatis pdf doc odt koos selle juurde kuuluvate dokumentidega Kui kasutusele võetakse puurkaev mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusloa taotlus pdf doc odt koos selle juurde kuuluvate dokumentidega Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek Kasutusloa taotlemisel tuleb lisaks esitada ka tõend riigilõivu tasumise osas Riigilõivu suurus on 30 eurot ning seda saab tasuda sarnaselt punktis 5 märgitud variantidega Õigusaktid Veeseadus Nõuded salvkaevu konstruktsiooni puurkaevu või augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta puurkaevu või augu projekteerimise rajamise kasutusele võtmise ümberehitamise lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või augu asukoha kooskõlastamise ehitusloa ja kasutusloa taotluste ehitus või kasutusteatise puurimispäeviku salvkaevu ehitus või kasutusteatise puurkaevu või augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid Puurkaevu või augu ümberehitamine rekonstrueerimine Puurkaevude ümberehitus on lahendusvarinadiks olukorras kus puurkaevust saadav vesi ei vasta nõuetele ning veekvaliteedi tagamiseks nähakse ette puurkaevu ümberehitamist Puurkaevude või aukude ümberehitamisel on erineva tootlikkusega puurkaevude puhul asjaajamise kord mõnevõrra erinev Üldjoontes on puurkaevu ümberehitusega seotud asjaajamine siiski sarnane puurkaevu või augu rajamisega seotud korraga 1 Puurkaevu rajamisega tegeleva ettevõtte valik ja hinnapakkumiste esitamine puurkaevude hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavatele isikutele Nimekirja litsentseeritud puurkaevude rajajatest leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt 2 Taotleja tellib puurkaevu rajajatelt puurkaevu või augu projekti mille edastab seejärel kohalikku omavalitsusse See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud 3 Kohalik omavalitsus esitab puurkaevu projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks vastuse saabumine võtab aega maksimaalselt 40 päeva Kui Keskkonnaamet puurkaevu või augu rekonstrueerimise projekti ei kooskõlasta keeldub kohalik omavalitsus edasiste lubade väljastamisest 4 Keskkonnaameti poolse kooskõlastuse saabumisel tuleb taotlejal esitada ehitusteatis või ehitusloa taotlus Kui ümber ehitatakse selline puurkaev millega võetakse vett alla 10 m ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele vastav ehitusteatis pdf doc odt koos selle juurde kuuluva ehitusprojektiga Riigilõivu tasuma ei pea Edasi vaatab kohaliku omavalitsuse keskkonna peaspetsialist ehitusteatise üle ja puurkaevu andmed sisestatakse ehitusregistrisse Edasist menetlusprotsessi vaata punktis 7 Kui ümber ehitatakse puurauk või selline puurkaev millega võetakse vett üle 10 m ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ehitusloa taotluse pdf doc odt koos selle juurde kuuluvate dokumentidega Taotlejal tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseaduse 328 ja 329 riigilõivu suuruses 30 eurot mille kohta esitab koos ehitusloa taotlusega tõendi Riigilõiv tuleb tasuda vastavalt riigilõivuseaduse 330 le Lääne Saare Vallavalitsuse arvele Swedbank

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/puurkaevu-voi-augu-rajamine (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Projekteerimistingimused
  Oluline avalik huvi võib tuleneda rajatistega kaasnevatest mõjudest nagu näiteks müra vm saaste tekkimisoht visuaalne mõju külastajate või transpordi hulga suurenemine vms Projekteerimistingimused antakse elukondliku hoone üle 60 m suuruse ja üle 5 m kõrguse muu hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks rajamiseks või laiendamiseks üle 33 esialgsest hoone mahust vastavalt ehitusseadustiku lisas 1 toodud tabelile Tabel ehitusteatise ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta Projekteerimistingimuste taotluse blanketid on leitavad www mkm ee et ehitisregister Projekteerimistingimusi võib taotleda igaüks esitades vormikohase taotluse vallavalitsusele digitaalset allkirjastatud taotlus saata meiliaadressil See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Alates 2016 aasta 1 jaanuarist tuleb taotlus esitada elektroonselt ehitisregistrile Vastavalt Riigilõivuseaduse 331⁵ tuleb projekteerimistingimuste läbivaatamise eest tasuda riigilõivu 25 Lääne Saare vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank a a EE152200001120161161 või SEB Pank a a EE381010022086028003 Selgitusse kirjutada mille eest küla alevik maaüksuse nimi aadress või sularahas otse vallavalitsuse raamatupidamisse Vallavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu korraldab vajadusel selle kohta elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise teiste riigiasutustega ning annab projekteerimis tingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates Alates 2015 a 1 juulist välja antud projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat Põhjendatud juhul võib projekteerimistingimuste kehtivuseks sätestada teistsuguse tähtaja või muuta projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega Detailplaneeringu olemasolu korral võib põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või kui detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist Projekteerimistingimuste avatud menetlus Olulise avaliku huviga või olulise mõjuga rajatistele projekteerimistingimuste andmiseks võib vallavalitsus otsustada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena Haldusmenetluse seaduse 3 peatüki sätete kohaselt Avatud menetluse korral korraldab vallavalitsus projekteerimis

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/projekteerimistingimused (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Keskkond
  vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Ehitus ja majandusosakond Abivallavanem Urmas Sepp 452 0458 507 3647 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arenduste peaspetsialist Katrin Sagur 452 0476 510 5393 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk 452 0462 5344 1060 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Vanemmaakorraldaja Peeter Nugin 452 0463 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Geoinfospetsialist Andres Abna 452 0464 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Registrite vanemspetsialist Kersti Nurk 452 0465 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Registripidaja abi Aili Saar 452 0477 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arhitekt planeerija Inge Ly Ansip 452 0473 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Keskkonna peaspetsialist Liina Saar 452 0468 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Halduse peaspetsialist Maidu Ots 452 0453 527 5466 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Taristute peaspetsialist Aare Saar 452 0467 508 4462 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kalmistute haldusspetsialist Olev Aru 452 0453 524 3311 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Halduse peaspetsialist Toomas

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/keskkond (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ametnikud
  vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Ehitus ja majandusosakond Abivallavanem Urmas Sepp 452 0458 507 3647 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arenduste peaspetsialist Katrin Sagur 452 0476 510 5393 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk 452 0462 5344 1060 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Vanemmaakorraldaja Peeter Nugin 452 0463 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Geoinfospetsialist Andres Abna 452 0464 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Registrite vanemspetsialist Kersti Nurk 452 0465 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Registripidaja abi Aili Saar 452 0477 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Arhitekt planeerija Inge Ly Ansip 452 0473 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Keskkonna peaspetsialist Liina Saar 452 0468 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Halduse peaspetsialist Maidu Ots 452 0453 527 5466 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Taristute peaspetsialist Aare Saar 452 0467 508 4462 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Kalmistute haldusspetsialist Olev Aru 452 0453 524 3311 See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud Halduse peaspetsialist Toomas

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/keskkond/ametnikud (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Veemajandus
  kultuurimaja Raamatukogud Abruka raamatukogu Aste raamatukogu Eikla raamatukogu Kaarma raamatukogu Kärla raamatukogu Lümanda raamatukogu Randvere raamatukogu Taritu raamatukogu Aste Noortekeskus Lääne Saare Kultuur SA Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Kaarma valla üldplaneering Kärla valla üldplaneering Lümanda valla üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Maakorraldus Ehitamine ja omaniku kohustused Ehitise valmimine ja kasutamine Aste Sauvere kergliiklustee Puurkaevu või augu rajamine Projekteerimistingimused Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Sport Kärla spordihall MTÜ Lümanda spordiselts SPORT Külaelu Külavanemad Info külavanematele Külade arengukavad Asulad Kaart Haldusreform You are here Keskkond Ametnikud Veemajandus Jäätmekorraldus Lemmikloomad Kalmistud Hajaasustuse programm Tähtsad lingid Teabenõude vorm Dokumendiregister Blanketid Prindi E post Ühisveevärk ja kanalisatsioon Lääne Saare vallas on vee ettevõtjaks AS Kuressaare Veevärk Pikk 23 Kuressaare 93819 tel 45 33 514 fax 45 33 512 e mail See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud www saarevesi ee Klienditeenindus arved ja näidud tel 4533515 53434284 e mail See e posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud AS Kuressaare veevärk hinnakiri Liitumisega seotud dokumendid leiad siit Õigusaktid Kaarma valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Lümanda valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Lümanda valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kärla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2006 2018 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord Seonduv Hajaasustuse veeprogramm Viimased uudised Vallavanem Andres Tinno pöördumine 17 veebruari Lääne Saare Vallavolikogu istungil Lääne Saare Vallavalitsuse materjalid 08 02 2016 istung Nasva klubi juhatajaks valiti Joosep Aru Enim loetud Kontakt Ehitus ja majandusosakond Kontaktandmed Põhjatäht Kontakt Sotsiaalosakond Kontakt Haridus ja

  Original URL path: http://www.laanesaare.ee/index.php/keskkond/veemajandus (2016-02-18)
  Open archived version from archive