archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Üldinfo - Kuressaare linn
  oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse 23 12 2014 istungi päevakord 1 Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine Helen Vainula 2 Stipendiumide määramine Helen Vainula 3 Konkursside Aasta hoolekandja 2014 ja Aasta tervishoiutöötaja 2014 preemiate määramine Piret Tenno 4 Raha eraldamine Piret Tenno 5 Tugiisiku teenuse osutamiseks halduslepingu sõlmimine Piret Tenno 6 Raha eraldamine Piret Tenno 7 Hooldajatoetuse määramine Piret Tenno 8 Hoolduse seadmine Monika Sarapuu 9 Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks Ravila tn 1 Ruth Kalamees 10 Nõusoleku andmine katastriüksuse piiride muutmiseks Pargi tn 1 1a ja Pikk tn 1a Ruth Kalamees 11 Maa riigi omandisse jätmine Voolu tn 12 Ruth Kalamees 12 Lihthanke tulemuste kinnitamine Patrull ja mehitatud valveteenuse osutamine 2015 Margo Sooäär 13 Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotluste lahendamine Katrin Koppel 14 Kuressaare Linnavalitsuste hallatavate asutuste elektripaigaldise ja evakuatsiooni valgustussüsteemi käidukorraldaja määramine Taavi Kurisoo 15 Konkursi Aasta korrakaitsja 2014 võitjate nimetamine ja rahalise ergutuse määramine Eero Lapp 16 Kuressaare Linnavalitsuse 04 11 2014 korralduse nr 800 muutmine Eero Lapp 17 Raha eraldamine reservfondist Mai Takkis 18 Nõuete tunnistamine lootusetuks Mai

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-23122014-istungi-paevakord/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Üldinfo - Kuressaare linn
  elanikele teenuste võimaldamine jne Kuressaarel läheb täna hästi oleme olnud läbi aastate vabariigi kohalike omavalitsuste võimekuse pingerea esikümnes Alati saab aga paremini Jätkuvalt elab ja tegutseb Kuressaares igapäevaselt hulk inimesi kes ei ole linna elanikuks registreerimise toimingut veel ette võtnud Kui seni on sissekirjutus tegemata tasuks registreerimist ehk nüüd enne aasta lõppu kaaluda Linnas elades on kindlasti otstarbekas ka siinset sissekirjutust omada Kuressaare elanikuks olemine toob muuhulgas mitmeid hüvesid mida Kuressaarel on täna oma inimestele pakkuda Toetused ja teenused on mõeldud kõigile alustades noortest peredest ja lõpetades eakatega Uusi väikeseid linnakodanikke tervitab linn sünnitoetuse maksmisega Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel et lapse elukohana rahvastikuregistris registreeritakse Kuressaare linn ja üks lapsevanematest on olnud registri järgselt linna elanik vähemalt aasta vahetult enne lapse sünni registreerimist 2015 aastal oli sünnitoetuse suuruseks 230 eurot siis järgmisel aastal ilmavalgust nägevate laste vanematele makstakse 230 eurot Lapse kooli minek on rõõmus ja ärev sündmus ühekorraga millega kaasnevad aga perele märkimisväärsed kulutused Kuressaare linn maksab ranitsatoetust lapsevanemale eestkostjale või lapse hooldajale kes ise ja kelle kooliminev laps hiljemalt algava aasta 1 jaanuari seisuga registreeritud rahvastikuregistris Kuressaare linna elanikuks Järgmisel aastal tõuseb ranitsatoetus 130 eurolt 150 euroni Noored väikeste lastega pered moodustavad linna elanikkonnast märkimisväärse osa Linnavõim plaanib eelminitud toetusi lähiaastatel veelgi tõsta Koalitsioonikava kohaselt peaks järgmise kolme aasta jooksul sünnitoetus tõusma 300 ja ranitsatoetus 200 euroni Lisaks on lastega peredele Kuressaare linnas suunatud muud sotsiaalteenused sotsiaalnõustamis võlanõustamisteenus juhtumikorralduse teenus pereabilise teenus jm Kooliõpilastel on mugav liigelda ühistranspordiga Kuressaare linn tagab oma õpilastele linnasiseselt igapäevase sõidusoodustuse Teenust osutatakse rahvastikuregistri järgselt linnas elavatele Kuressaare üldhariduskoolide ja ametikoolis õppivatele õpilastele õppeperioodil Kuressaare linn on erinevate sotsiaaltoetuste võimaldamise osas üks tublimaid Võimalusel tuleme oma inimestele alati vastu ning vahendite olemasolu korral maksame ka erakorralisi sotsiaaltoetusi Linnas elamispinda omades ning seal püsivalt elades ei pea sissekirjutuse korral tasuma maamaksu Nn kodualune maa

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/registreerudes-kuressaarlaseks-aitad-linna-paremaks-muuta/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse 16 12 2014 istungi päevakord 1 Kirjaliku nõusoleku andmine Luha tn 14 Aivo Kesküla 2 Ehitusloa andmine Aia tn 51 Kaare tn 8 Pihtla tee 28 Aivo Kesküla 3 Kasutusloa andmine Tiigi tn 2 2 Aivo Kesküla 4 Projekteerimistingimuste kinnitamine Kauba tn 8 10 Maria Reimal 5 Konkursi Kuressaare piirdeaiad korda 2014 tulemuste kinnitamine Maria Reimal 6 Konkursi Värv Kuressaare majal 2014 tulemuste kinnitamine Maria Reimal 7 Töörühma moodustamine kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi elluviimiseks Anu Vares 8 Sundvalduse seadmine Kaare tn 8 Ruth Kalamees 9 Projekteerimistingimuste kinnitamine Metsa tn 4a Loona Lepp 10 Raha eraldamine ning haridus ja noorsootöö projektitoetuste lepingu sõlmimine Helen Vainula 11 Lihthanke pakkujate kvalifitseerimine pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine ning hankelepingu sõlmimine Rein Kallas 12 Üürilepingu lõpetamine Rannahoone kohvikuruum Margo Sooäär 13 Riigihanke nr 157198 Elektrienergia ostmine 2015 raamlepingu ja hankelepingute sõlmimine Margo Sooäär 14 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnisasjadele Surnuaia Kalmistu ja Kalmistuhoone Margo Sooäär 15 Kinnistu haldamisele ja majandamisele andmine ja lepingu sõlmimine Tallinna tn 5 Kuressaare linna turu kinnistu Margo Sooäär 16 Juhtumikorraldaja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-16122014-istungi-paevakord/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse nädalakava 15 21 12 2014 Abilinnapea Madis Kallas puhkab 22 12 2014 23 12 2014 Esmaspäev 22 detsember 11 00 Haridusosakonna juhataja Tiia Leppik osaleb huvihariduse konverentsi töökoosolekul Teisipäev 23 detsember 09 00 Kuressaare Linnavalitsuse istung 11 00 Linnapea Hannes Hanso osaleb päevakeskuse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-nadalakava-15-19122014/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  müügi ja hooldekeskuse rajamiseks Korraldada kirjalik enampakkumine kinnistu Kihelkonna mnt 25 Kuressaares 1 3 mõttelise osa võõrandamiseks Mõttelise osa kinnistu müügi alghind 3450 eurot 2 3 mõttelise kinnistu osa kuulub eraisikutele kes samuti soovivad oma osa võõrandada Enampakkumise osavõtutasu on 32 eurot tagatisraha on 10 alghinnast 345 eurot enampakkumisel osaleda soovivad isikud esitavad Kuressaare Linnavalitsusele Tallinna 10 ruum 206 hiljemalt 12 jaanuariks 2015 kell 10 00 kinnises ümbrikus märgusõnaga Kihelkonna mnt 25 1 3 mõttelise osa müük Täpsem info Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Kuressaare linna Lääne Saare valla ja Pihtla valla ühise jäätmekava 2015 2020 eelnõu Eelnõu avalikustatakse Kuressaare linna veebilehel www kuressaare ee 29 detsembrist 2014 kuni 12 jaanuarini 2015 Kirjalikke ettepanekuid saab esitada kuni 12 jaanuari kl 12 00 ni Kuressaare Linnavalitsusele aadressil Tallinna 10 93810 Kuressaare või e posti aadressil linn kuressaare ee Dokumendi avalik arutelu toimub 12 jaanuaril 2015 kell 15 00 Kuressaare Linnavalitsuses Eraldada raha SA le Turvaline Saaremaa projekti Riskinoorte ja laste heaolu eest Saaremaal kaasfinantseerimiseks Eraldada raha Kuressaare Noorte Huvikeskusele projekti Päkapiku meistrikoda läbiviimiseks Eraldada raha Kergejõustikuklubi Saare korraldatud Saaremaa Gala 2014 korralduskulude katmiseks MTÜ SK Vessele 2014 2015 Eesti MV II liigas osalemiseks Kuressaare Kultuurivarale advendiaja ürituste korraldamiseks ja moodullava remondiks

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/ulevaade-kuressaare-linnavalitsuse-09122014-istungist/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Saaremaa Spordipealinn 2015 Järgmisel aastal kannab Saaremaa spordipealinna tiitlit 23 augustil allkirjastasid Saare maavanem Kaido Kaasik Kuressaare abilinnapea Madis Kallas Saaremaa Spordiliidu juhatuse esimees Kalev Kütt Saaremaa Omavalitsuste Liidu esimees Raimu Aardam ja MTÜ Spordiaasta juhatuse esimees Ott Pärna koostööleppe millega kinnitati et koos töötatakse heas usus spordipealinna aasta õnnestumise nimel Allakirjutanud järgivad spordipealinna head tava mis eeldab ühiste eesmärkide seadmist ja nende elluviimisel omavahelist koostööd omavalitsusüksuste ja organisatsioonide üleselt Eesti liikuva spordipealinna eesmärk on tõsta piirkondliku liikumisharrastuse aktiivsust tutvustada laiemale avalikkusele kohalikke spordisündmusi ja rajatisi tuua piirkonda uusi ja aktiveerida kohalikke spordivabatahtlikke Spordipealinnaks olemine on unikaalne võimalus ühel piirkonnal aasta vältel keskenduda spordi ja liikumisharrastuse teemale ellu viia uusi spordivaldkonda arendavaid ettevõtmisi ning luua seoseid erinevate tegevuste vahel piirkonnaüleselt Spordipealinn tegevusi saab jälgida ka Facebookis Spordipealinna staatus on piirkonnale ka omamoodi tunnustuseks senise spordialase tegevuse eest ning võimaldab tõmmata kodukanti spordiaktiviste ja korraldada riikliku ja rahvusvahelise tähtsusega spordiüritusi 10 12 juulil 2015 toimuvadki Saaremaal Eestimaa suvemängud kus osaleb ca 4000 spordiinimest kõigist Eesti piirkondadest Novembris külastas Kuressaaret Eestimaa Spordiliit Jõud

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/saaremaa-spordipealinn-2015/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  Linn tunnustab Vabad töökohad Operatiivnumbrid Kaardid Linna valimiskomisjon Arveldusarved Dokumentide blanketid Dokumendiregister Täna linnas 0 8ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Sünnikirjade üleandmine 19 detsembril 2014 Tagasi Sünnikirjade üleandmine 19 detsembril 2014

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/sunnikirjade-uleandmine-19-detsembril-2014-fotod-martina-kommel/&c_tpl=1069 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  Linn tunnustab Vabad töökohad Operatiivnumbrid Kaardid Linna valimiskomisjon Arveldusarved Dokumentide blanketid Dokumendiregister Täna linnas 0 8ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kohv poliitikutega 5 novembril 2014 Tagasi Sünnikirjade üleandmine 19 detsembril 2014

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kohv-poliitikutega-5-novembril-2014/&c_tpl=1069 (2015-01-21)
  Open archived version from archive •