archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Üldinfo - Kuressaare linn
  on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 06 01 2015 istungist OTSUSTATI Anda avaliku ürituse luba Eesti Reformierakonna Kampaania Kohvikbussile tutvustuskampaania korraldamiseks 14 jaanuaril 2015 kell 15 18 Kuressaare Kultuurikeskuse ja kaubanduskeskuse Ferrum vahelisel alal Võtta vastu Uus tn 20 ja 20a detailplaneering ja korraldada selle avalik väljapanek 21 01 04 02 2015 Sõlmida leping TTÜ Mereakadeemia poolt toimetatava ajakirja Meremees väljaandmise kaasfinantseerimiseks 2015 aastal eesmärgiga edendada merekultuuri laevaehituse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/ulevaade-kuressaare-linnavalitsuse-06012015-istungist/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Üldinfo - Kuressaare linn
  registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse 6 jaanuari 2015 aasta istungi päevakord 1 Avaliku ürituse loa andmine Reformierakond 2 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Uus tn 20 ja 20a 3 Hooldusteenuse lepingu sõlmimine korraldus 4 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vallimaa tn 5 Kuressaare Linnavalitsuse 29 04 2014 korralduse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/k/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse nädalakava 05 09 01 2015 Teisipäev 06 jaanuar 9 00 Kuressaare Linnavalitsuse istung 12 30 Haridusosakonna juhataja Tiia Leppik osaleb huvihariduse konverentsi koosolekul 14 00 Kuressaare linnapea Hannes Hanso ja haridusosakonna juhataja Tiia Leppik külastavad naiste ja laste varjupaika Laurits Neljapäev 08 jaanuar 10 00 Haridusosakonna juhataja Tiia Leppik osaleb Ida Niidu

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-nadalakava-2209-26092014/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 30 12 2014 istungist OTSUSTATI Kinnitada Saaremaa Spordikooli tasuliste teenuste hinnakiri alates 1 jaanuarist 2015 Anda ehitusluba Kalevi põik 2 sõiduautode teenindushoone rekonstrueerimiseks Vaadata läbi ettekirjutuse peale esitatud vaie KEHTESTATI Määrus Pikaajaliste

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/ulevaade-kuressaare-linnavalitsuse-30122014-istungist/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse nädalakava 29 12 2014 02 01 2015 Esmaspäev 29 detsember 19 00 Abilinnapea Madis Kallas osaleb spordiaasta lõpetamise pidulikul üritusel Kuressaare Kultuurikeskuses 19 00 Linnapea Hannes Hanso tervitab line dance festivali Teisipäev 30 detsember 09 00 Kuressaare Linnavalitsuse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-nadalakava-29122014-04012015/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  Hääleta Küsitluse arhiiv Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 23 12 2014 istungist OTSUSTATI Anda OÜ le Tulekild Ilutulestikud luba Kuressaare linna aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks 01 01 2015 ajavahemikus 00 00 00 10 Kuressaare linna turul Eraldada raha reservfondist Kuressaare Linnateatrile kinotehnika soetamise projekti omafinantseeringuks Kinnitada lihthanke Patrull ja mehitatud valveteenuse osutamine 2015 tulemused Tunnistada edukaks Securitas Eesti AS pakkumus Määrata Kuressaare Linnavalitsuse hallatavate asutuste elektripaigaldise ja evakuatsiooni valgustussüsteemi käidukorraldajaks ajavahemikul 01 01 2015 kuni 31 12 2017 OÜ Erko Elekter Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused Anda nõusolek maaüksuse moodustamiseks maa riigi omandisse jätmiseks Voolu tn 12 Anda ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektri maakaabelliini ehitamiseks Torni tänaval Torni tn 16 elektrivõrguga liitumiseks Anda nõusolek katastriüksuse jagamiseks Ravila tn 1 vastavalt kehtestatud detailplaneeringule Anda nõusolek Pargi tn 1 1a ja Pikk tn 1a katastriüksuste piiride muutmiseks kehtestatud detailplaneeringu alusel Anda kasutusluba Kevade tn 33 elamu kasutamiseks Lootsi tn 18 1 korteri kasutamiseks Metsa tn 5a elamu kasutamiseks Eraldada projekti elluviimiseks raha MTÜ le Saaremaa Puuetega Isikute Koda Sõlmida EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudusega haldus leping teenuse osutamiseks Eraldada raha EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudusele seoses 2014 aastal tekkinud erakorraliste kommunaalkulutuste katteks Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 4 novembri 2014 korraldust nr 800 Fabian Gottlieb

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/ulevaade-kuressaare-linnavalitsuse-23122014-istungist/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  2015 aasta Riigikogu valimisteks Kuressaare linnas 3 valimisjaoskonda alljärgnevalt Valimisjaoskond nr 1 Tallinna tn 6 Raamatukogu Konverentsikeskus Valimisjaoskond nr 2 Tallinna tn 58 büroohoone Valimisjaoskond nr 3 Hariduse 13 Saaremaa Ühisgümnaasium Valimisjaoskonnas nr 1 asukohaga Tallinna tn 6 Raamatukogu Konverentsikeskus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda Moodustada töörühm kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi elluviimiseks Kinnitada konkursi Kuressaare piirdeaiad korda 2014 tulemused Kinnitada konkursi Värv Kuressaare majal 2014 tulemused Anda haldamisele ja majandamisele Tallinna tn 5 Kuressaare linna turg kinnistu tähtajatult OÜ le Kuressaare Bussijaam alates 01 01 2015 Lõpetada poolte kokkuleppel rannahoone kohvikuruumi üürileping OÜ ga Nurga Kinnisvara Algatada Kuressaare Pargi Lasteaia Kuressaare Rohu Lasteaia Kuressaare Ida Niidu Lasteaia ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia uute arengukavade koostamine perioodiks 2015 2016 2019 2020 õppeaasta Eraldada raha hariduse ja noorsootöö projektitoetusteks Kinnitada lihthanke Kuressaare linna hoonete ja rajatiste elektripaigaldise ja evakuatsiooni valgustussüsteemi käit 2015 2017 tulemused Tunnistada edukaks OÜ Erko Elekter pakkumus Sõlmida riigihanke Elektrienergia ostmine 2015 raamleping ja hankelepingud Kanda maha Kuressaare Kunstikooli kasutamiskõlbmatuks muutunud põhivara Võtta sihtasutuselt Kuressaare Spordibaasid likvideerimisel üle kogu vara ja asjaajamine ning anda üle Kuressaare Linnavalitsuse hallatavale asutusele Saaremaa Spordikool Seada Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaare linna kinnisasjadele Surnuaia Kalmistu ja Kalmistuhoone isiklik kasutusõigus mis on vajalik komplektalajaama elektrimaakaabelliini

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/ulevaade-kuressaare-linnavalitsuse-16122014-istungist/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Üldinfo - Kuressaare linn
  pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linnavalitsuse nädalakava 22 28 12 2014 Abilinnapea Madis Kallas puhkab 22 12 2014 23 12 2014 Esmaspäev 22 detsember 11 00 Haridusosakonna juhataja Tiia Leppik osaleb huvihariduse konverentsi töökoosolekul Teisipäev 23 detsember 09 00 Kuressaare Linnavalitsuse istung 11 00 Linnapea Hannes Hanso osaleb päevakeskuse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-linnavalitsuse-nadalakava-22-28122014/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •