archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna vee ja kanalisatsioonitorustike ning sademeveesüsteemide ehitus ja rekonstrueerimine AS i Kuressaare Veevärk projekt Projekti käigus ehitati ja renoveeriti Kuressaare

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/vee-ja-kanalisatsioonitorustikud/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaarde hakkpuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamine CO 2 kvoodimüük Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks AS Kuressaare Soojus projekt Projekti eesmärk Soojusenergia tootmises hakkpuidu osatähtsuse suurendamine kütusena Hakkpuidu

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/soojuse-ja-elektri-koostootmisjaam/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Mosaic SÜG i fassaad Õpitoad KG võimla Bussipiletite müügisüsteem Vee ja kanalisatsioonisüsteemid Jäätmejaama rajamine Prügila õhuseire Ohtlikud jäätmed Jäätmete liigitikogumine Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Haigla SA õendus ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Kuressaare Haigla SA projekt Projekti eesmärgiks oli laiendada ning edasi arendada haiglas pakutavat õendus ja hooldusteenust parandades projekti tegevuste kaudu teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust Hooldusraviks rekonstrueeriti kõik ruumid hoone A korpuse 3 korrusel ning C korpuse 2 ja 3 korrusel samuti B korpusesse jääv 3 ndate korruste ühenduskoridor Ruumid viidi vastavusse hooldusraviks vajalike nõuetega C korpusesse paigaldati lift Rekonstrueeriti hoone C korpuse fassaad Hooldusravi ning hooldusteenuste osutamiseks lisandus olemasolevale 26 le voodikohale veel 47 voodikohta Projekti abikõlblikud kogukulud olid 1 563 325 96 eurot toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi õendus ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamise meetmest 1 061 498 33 eurot haigla kinnitatud omafinantseering oli 501 827 63 eurot selle lisandus mitteabikõlblik kulu vajaliku sisustuse ja inventari soetamiseks Projekti teostamise

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/38393/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  KG võimla Bussipiletite müügisüsteem Vee ja kanalisatsioonisüsteemid Jäätmejaama rajamine Prügila õhuseire Ohtlikud jäätmed Jäätmete liigitikogumine Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kudjape jäätmejaama rajamine Saaremaa Prügila OÜ projekt Saaremaa Prügila OÜ osanikud Kuressaare linn Kaarma vald Pihtla vald Projekti eesmärk Saare maakonda kaasaegse jäätmejaama rajamine Projekt on suunatud keskkonnahoiu parandamisele ning selle elluviimisel paraneb Saare maakonna jäätmete liigitikogumine ja sorteerimine ning tekib võimalus ladestamisele kuuluvate jäätmete odavaimaks transpordiks lähimasse nõuetele vastavasse prügilasse Jäätmejaama toimimiseks rajatakse jäätmete sorteerimishoone koos olmeblokiga platsid jäätmete vastuvõtuala jäätmete hoiu ja käitlusplatsid parkla ning kommunikatsioonid elektroonikaseadmete jäätmete ja suurjäätmete käitlushoone elektroonikaseadmete jäätmete laohoone piirdeaed tuletõrjeveehoidla 150 m 3 rekonstrueeritakse olmehoone nn kaalumaja Sorteerimishoone varustatakse jäätmete sorteerimisliiniga segaolmejäätmete pressiga taaskasutatavate jäätmete pressidega trummelsõelaga purustiga jäätmekütuse tootmiseks ja vajalike jäätmekonteineritega Projekti kogumaksumus 42 413 467 30 kr sellest KIK i toetus 37 188 167 06 kr OÜ Saaremaa Prügila omafinantseering 5 225 300 24 kr Teostamise aeg 2008 2009 Kudjape

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35670/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  müügisüsteem Vee ja kanalisatsioonisüsteemid Jäätmejaama rajamine Prügila õhuseire Ohtlikud jäätmed Jäätmete liigitikogumine Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Läänesaarte alamvesikonna vee ja kanalisatsioonisüsteemid AS i Kuressaare Veevärk projekt Ühtekuuluvusfond projekt nr 2004EE16CPE005 Projekti eesmärk Võimaldada läänesaarte alamvesikonnas paiknevate asumite elanikkonnal tarbida Eesti seaduste ja EL direktiivide kohast joogivett Samadele nõuetele peab vastama nende asumite reovee käitlemine Projekt koosneb kahest iseseisvast alamprojektist AS Kuressaare Veevärk ja AS Kärdla Veevärk aktsionäride haldusaladesse kuuluvatest asumitest AS Kuressaare Veevärk aktsionärid Kuressaare linn ning Muhu Orissaare Pöide Leisi Valjala Pihtla Kärla Kaarma Mustjala Kihelkonna Lümanda Salme ja Ruhnu vald Projekti tegevused uute veevarustustorustike rajamine vanade veevarustustorustike rekonstrueerimine uute puurkaevude rajamine vanade puurkaevude rekonstrueerimine uute isevoolukanalisatsioonitorustike rajamine vanade isevoolukanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine uue survekollektori rajamine vana survekollektori rekonstrueerimine uue reoveepumpla rajamine vana reoveepumpla rekonstrueerimine uute reoveepuhastite rajamine vanade reoveepuhastite rekonstrueerimine Projekti kogumaksumus 23 346 737 60 Projekti rahastab 80 Euroopa Liit ÜF 10 Eesti riik KIK 10 KOV Kuressaare linna

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35693/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Bussijaama veebipõhine bussipiletite müügisüsteem OÜ Kuressaare Bussijaam projekt Projekti eesmärk Saare maakonna bussipiletite müügisüsteemi kaasajastamine Projekti raames kaasajastatakse Saare maakonna bussipiletite müügisüsteem mis võimaldab Saare maakonna elanikel ja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/bussipiletite-muugisusteem/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kudjape prügila õhuseire Saaremaa Prügila OÜ projekt Saaremaa Prügila OÜ osanikud Kuressaare linn Kaarma vald Pihtla vald Kudjape prügila õhuseire on osa Kudjape prügila nõuetekohasest sulgemisprotsessist Prügila sulgemisel kasutatakse säästlikke tehnoloogilisi lahendusi mis loovad eeldused prügila territooriumi uueks efektiivseks kasutamiseks Kudjape prügilas viiakse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35657/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Saare maakonnas Saaremaa Prügila OÜ projekt Saaremaa Prügila OÜ osanikud Kuressaare linn Kaarma vald Pihtla vald Tegevused Saare maakonna hajaasustusega aladel ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Ohtlike jäätmete kogumiskampaania loob hajaasustusega aladel elavatele

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35666/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •