archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Roostike strateegia Soomes ja Eestis Interreg IIIA Lõuna Soome Eesti Projektiga vahetatakse Soome ja Eesti ühistöös roostike alast teavet aastatega kogunenud kogemusi ja omandatud oskusi Koostatav roostike strateegia kitsamalt pilliroo kasutamise strateegia hõlmab tasakaalustatud tegevusi bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks veekaitse ja reovee puhastuse korraldamiseks pilliroo kui biokütuseks ja ehitusmaterjaliks väärindamiseks maastike planeerimiseks sh taastus ja puhkealadeks ning maamajanduse arendamiseks sh töökohtade loomiseks Projekti käigus koostatakse mitmeid broðüüre ja väljaandeid roostike hoolduseks erinevate pilliroo kasutusalade populariseerimiseks ja käsiraamat roost ehitusmaterjalide kasutajatele Projekti strateegia tegevuskava pilootaladeks on Soomes Turu ja Salo linna rannaalad ning Eestis Väinamere piirkond Väinamere piirkond hõlmab projektis osalevatest omavalitsustest Noarootsi valda Lihula valda Muhu valda Haapsalu linna Riikliku Looduskaitsekeskuse Matsalu Rahvusparki Silma looduskaitseala ja Puhtu Laelatu looduskaitseala Tegevuskava koostamisel kogutakse ja täpsustatakse veekaitse ja loodusliku mitmekesisuse roostike kasutusvõimaluste ja piirkondade logistika seisukohast väärtuslikku teavet Seda arvesse võttes antakse hinnangud kus 1 roostikud jäävad puutumatuks 2 roostikku võib kasutada bioenergia ja ehitusmaterjali saamiseks 3 roostiku peaks hävitama ja alast kujundama näiteks rannaniidu Pilootaladel viiakse läbi ka erinevaid bioenergiat ja ehitust puudutavaid koristuskatseid ja näidisehitusi ning katsetatakse tehnikat ja erinevaid töövõtteid Lisaks osaletakse rannaniitude taastamisel strateegiapiirkondades Saadud tulemused ja tegevussoovitused avaldatakse projekti lõpus mõlemal alal koos asjakohase kaardimaterjali ja leitud majanduslikult otstarbekate lahendustega Projekt koosneb viiest valdkonnast 1 veekaitse 2 bioenergia 3 ehitus 4 bioloogiline mitmekesisus 5 maastik kultuur puhkealad ja maamajandus Strateegiat ja selle aluseks olevat kogutud oskusteavet püütakse tutvustada lisaks Soomele ja Eestile ka teistes Läänemeremaades Projekti eesmärk Luua jätkusuutliku arengu põhine roostiku hoolduse ja kasutamise strateegia Varsinais Soome ja Eesti pilootpiirkondades sealhulgas luua alus ja põhiandmestik Soome ja Eesti rannikualade roostike jätkusuutlikuks majandamiseks roostike hooldus ja rakendusmeetmete katsetamine rahvusvahelise roostikukonverentsi ja roonäituse korraldamine aruannete koostamine linnustiku taimestiku ja selgrootute kohta publikatsioonide avaldamine näidisõppetööde tegemine

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13174/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  Soome Eesti E4Portaal Energiat ja keskkonda säästva tehnoloogia ja teenuste internetipõhine levitamine avalike ehitiste ekspluateerimisel Soomes ja Eestis Eesmärk Hoonete energiakulutuste registreerimine ja jälgimine eesmärgiga säästa energiat ja parandada hoonete sisekliimat Kirjeldus Energiatõhususe projektide elluviimine on omavalitsuste ja omavalitsusliitude pideva arengu üks tähtis osa Otstarbeka ja efektiivse energiakasutusega vähendatakse kliimamuutusi põhjustavate kasvuhoonegaaside emissiooni ja säilitatakse elamisväärset looduskeskkonda ka järeltulevatele põlvkondadele Euroopa Liidu piirkondliku arengu rahastusfondi abiga on Lõuna Soomes töös arendusprojekt milles uusim andmetehnika tuuakse abiks omavalitsuste energia ja keskkonnaalases tegevuses Projekti raames loodi Soome omavalitsustele energia ja keskkonnaportaal e3Portaal http e3portal vtt fi Portaali kaudu projektis osalevatel omavalitsustel on alati kasutada peaaegu reaalaja andmed oma hoonete energia ja veetarbimise tasemest ja selle arengutest Loodava e4Portaaliga liidetakse Eesti kohalik piirkondlik andmestik ja energiasäästumeetmed välismaistega millega garanteeritakse nende kaasaegsus ja pidev uuendamine Portaali lisatakse ka kohalikud energiasäästuettevõtmised ja energiaauditite tulemused Portaalis pakutakse jälgimis võrdlus ülevaatuse jms töövahendite efektiivseks rakendamiseks energiaauditite näiteid ja säästuabinõusid ning hinnatakse nende mõjusid Tegevused 1 Olemasoleva e3Portaali pilootversiooni sisuline ja funktsionaalne edasiarendamine 2 Portaali tõlkimine eesti keelde 3 Energiaauditite tulemuste ja säästumeetmete uute andmete sh ka parimate praktiliste näidete lisamine portaali pilootenergiaauditite läbiviimine 4 Kõigi portaaliga liituda soovivate Lõuna Soome ja Eesti omavalitsuste pilootomavalitsused vastavate töötajate koolitamine

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13222/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Virtual Experience Interreg IIIA Lõuna Soome Eesti Eesmärgid 1 Saaremaa konkurentsivõime parandamine turismiobjektina 2 Läbi Interneti toimuva turustamise kaudu toodete tuntuse tõstmine 3 Soome lahe piirkonna Saaremaa Eesti põhjaranniku ja Soome Uusimaa vahelise koostöö arendamine Alaeesmärgid Soome Uusimaa ja Saaremaa ühise virtuaalse turismiturunduse keskkonna loomine Uute teemamarsruutide arendamine Uute turismiga tegelejate ja toodete turule toomine Saaremaad tutvustava trükise koostamine Tegevused 1 aasta 1 Turismialal tegutsevate organisatsioonide vahelise võrgustiku väljatöötamine teavitamine koostöökoosolekud 2 Piirkonna vajaduste kaardistamine 3 Tootearendus ja koolitusseminarid omavalitsuste arendustöötajatele turismi infotöötajatele spetsialistidele 2 aasta 1 Kliendiküsitlus Eesti ja Soome turismimessidel erinevatest rahvustest kliendirühmadele 2 Tootearendus ja koolitusseminarid 3 Tootearenduse koolitusseminar õppereis omavalitsuste töötajatele ja spetsialistidele Soome 4 Tootearendus Teemamarsruutide planeerimine ja koostamine 5 Internetiportaali ülesehitus Videolõikude tootmine Portaali koostamine 6 Turismialal tegutsevate organisatsioonide vahelise võrgustiku väljatöötamine partnerite koostöökoosolekud Soomes ja Eestis ühine seminar koolitus 3 aasta 1 Internetiportaali edasiarendamine ja testimine Erikeelsete tekstide kaardimaterjali videolõikude sisestamine linkimine Saaremaa jm portaalidele 2 CD R trükkimine 3 Trükiste koostamine ja trükkimine 4 Toodete kvaliteedi testimine Soome ettevõtjate õppereis Eesti töötajate koolitusseminar õppereis Soome 5 Turunduskavade koostamine erinevatele sihtturgudele teavitamine ja turundamine Turundamisalane nõustamine 6 Tootearendus ja koolitusseminarid 7 Teavitus ja turundusseminarid turismitöötajatele giididele 8 Keelekoolitus

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13224/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  muuhulgas selgus et Soome ja Eestiga konkureerivad Skandinaavia riigid Rootsi ja Taani oskavad kultuuri ja ringreise tegevaid turiste paremini maale meelitada Suvilad ja loodus on traditsiooniliselt olnud Soome tugevad küljed Eesti saarestiku trumbid on loodus ja konkurentsivõimeline hinnatase Purjetamine on uus huviäratav suvepuhkuse veetmise võimalus ja sellest toote väljakujundamist peetakse heaks konkurentsitrumbiks nii Varsinais Soome kui ka Eesti saarestikus Sokrovisha Arhipelaga projektis osalenud ettevõtjate seas läbiviidud küsitlusest selgus et saarestikus pakutud teenuste järele on nõudlus olemas eelkõige kalastuse purjetamise ja suvilate järele Turu saarestik ja Lääne Eesti tuntud turismisaared pakuvad turistidele üheskoos uut sorti eksootikat Teenused peavad siiski olema heal tasemel Venemaalt pärit turistide seas läbi viidud küsitlused osutavad et nad valivad puhkekohad kvaliteetsete majutusteenuste ja üldise korraliku teenindustaseme järgi Saksa ja Rootsi turistid ei erine selles suhtes oluliselt vene turistidest Toodetele ja teenustele peab rõhku panema et peale uute turistide tuleksid siia tagasi ka piirkonnas juba korra käinud turistid Ühised turunduse jõupingutused võimaldavad olemasolevaid ressursse paremini ära kasutada Turisminduse positiivsel arenemisel on suur tähendus ka mõlema partnerpiirkonna tööhõive paranemise seisukohalt Projekt on eriti tähtis Lääne Eesti saarestiku regioonile kuna projektis osalevad nende piirkondade ettevõtted mis on Eesti teiste piirkondadega võrreldes tagasihoidlikumalt arenenud Ühineva Euroopa Läänemere äärsete riikide soodsaks arenguks on tähtis et regioonis mõju avaldavad turismiettevõtted ja piirkondlikud turismiorganisatsioonid õpivad üksteist paremini tundma ja teevad koostööd Projekti üks eesmärke on Lääne Eestis ja Turu saarestikus tegutsevate turismiorganisatsioonide koostööle tugeva aluse loomine Eesmärgid Turu ja Eesti saarestike sihtpiirkondade tuntuse suurendamine Peterburi linna Rootsi ja Saksamaa purjetamisega tegelevate ja saarestikest huvitatud elanike hulgas sealhulgas kohalike ja partnermaade ühiste tootepakettide arendamine ettevõtjatele täienduskoolituste korraldamine saarestiku reklaamimine turismiobjektina ettevõtete ja turismiorganisatsioonide vahelise koostöö parandamine kogemuste vahetamine külalissadamate projekteerimise säästva arengu põhimõtete rakendamise reklaamimise ja teenuste organiseerimise alal aluse loomine kogu Läänemere regiooni turustamisele Tegevused 1 Uuringute koostamine sihtrühmade reisikoha valikute ning soovide ja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13226/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Terviseliikumise strateegia koostamine Interreg IIIA Lõuna Soome Eesti Projekt Heaolu tõstmine terviseliikumise kaudu piireületavas koostöös FIMOS 111146 Vaid 30 minutit mõõdukat kehalist tegevust päevas on piisav tervise paremaks muutmiseks ja haiguste ärahoidmiseks Kasu toob see nii füüsilisele kui ka vaimsele heaolule avaldades mõju inimese organismile tervikuna Umbes 50 võrra väheneb risk tegevusetusega seotud haiguslikeks nähtudeks südamehaigused diabeet ja ülekaalulisus täiskasvanueas oluliselt alanevad vererõhk ning istuva eluviisiga kaasnevad psühholoogilised tagajärjed stress ärevus ängistus ja üksildus Kõigest hoolimata on kehaline tegevusetus arenenud riikides teine oluline halva tervise riskitegur suitsetamise järel Maailma Terviseorganisatsiooni WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku Healthy Cities Network raames tegutseb Active Living võrgustik mille eesmärk on teadvustada terviseliikumise tähtsust Terviseliikumise tõhustamisele Soome ja Eesti omavalitsustes on suunatud ka käesolev projekt Eesmärgid 1 Terviseliikumise strateegiline arendamine inimeste heaolu tõstmiseks ja tervise edendamiseks omavalitsustes lähtuvalt iga omavalitsuse vajadustest erinevatele sihtrühmadele suunatud teavitustöö nõustamine peatähelepanu väheliikuvatele inimestele võimaluste suurendamine liikumisharrastusega tegelemiseks 2 Terviseliikumise teema sidumine omavalitsuse üldiste arengudokumentidega erinevate valdkondade otsusetegijate teadlikkuse tõstmine terviseliikumisest valdkondade vahelise koostöö arendamine linnaelanike tervisestandardite tõstmiseks kvaliteetsema terviseliikumise teenuse kaudu Alaeesmärgid elanikkonna teadlikkuse tõstmine liikumise mõjust tervisele koostöö arendamine avaliku era ja kolmanda sektori vahel omavalitsustes siseriikliku koostöö arendamine omavalitsuste vahel kogemuste vahetamine rahvusvahelise koostöö arendamine kohaliku omavalitsuse tasandil kogemuste vahetamine luua strateegia koostamise kaudu eeldused mitmekülgsete terviseliikumist edendavate teenuste pakkumiseks ja rajatiste ehitamiseks Projektis osalevad Juhtpartner Turu Ülikooli Täiendkoolituskeskus Koordineeriv partner Eestis MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik Muud partnerid Elva Keila Kuressaare Paide Põlva Rakvere ja Viljandi linnad Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry Muud koostööpartnerid Kemiö Masku Perniö vallad Raisio Tammisaari Paimio Turu linnad Tegevused 1 Uuringu läbiviimine olukorra

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13228/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Saame Kokku Interreg IIIA Lõuna Soome Eesti Eesmärk Eesti ja Soome sõprusühingute koguduste ning omavalitsuste koostöö arendamine Tegevused Turu infopunkti avamine Tartus ja Kuressaares Tartu infopunkti tegevuse edasiarendamine Turus Eestis tegutsevate Soome sõprusühingute tegevuste toetamine ning uute sõprusühingute loomisele kaasaaitamine Sõprusomavalitsuste koostöö

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13234/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  kanalisatsioonisüsteemid Jäätmejaama rajamine Prügila õhuseire Ohtlikud jäätmed Jäätmete liigitikogumine Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt Projekti kood 2 1 0101 10 0085 Projekti rahastamine Ühtekuuluvusfond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine meetme Veemajanduse infrastruktuuri arendamine tingimustele Projekti eesmärk Kuressaare reoveekogumisala piirkonna veemajanduse taristu vastavusse viimine Euroopa Liidu nõuetega mis võimaldab tagada kohalikule elanikkonnale kvaliteetse joogivee ja kvaliteetse reoveepuhastuse Projekti tegevused Kuressaare linna ja lähiasumeid veega varustava Tõlli Ansi veehaarde toorveetorustike rekonstrueerimine 2 toruliini a 7 km Unimäe veetöötlusjaama puhta vee reservuaaride rekonstrueerimine 2x500 m 3 Kuressaare linnas rajatakse ja rekonstrueeritakse ca 16 7 km veetorustikke 2 7 km kanalisatsioonitorustikke s h asendatakse 19 tuletõrjehüdranti ja rekonstrueeritakse 39 siibrikaevu rekonstrueeritakse 19 reovee kanalisatsioonipumplat asendatakse 2 pumplat ja rajatakse 1 uus pumpla Projekti kogumaksumus 3 877 748 78 ÜF toetus 2 427 715 18 Projekti elluviimise aeg 2011

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-reoveekogumisala-veemajandusprojekt-2/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  võimla Bussipiletite müügisüsteem Vee ja kanalisatsioonisüsteemid Jäätmejaama rajamine Prügila õhuseire Ohtlikud jäätmed Jäätmete liigitikogumine Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kudjape prügila sulgemine Projekti kood 2 1 0201 11 0020 Projekti rahastamine Ühtekuuluvusfond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine meetme Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate tingimustele Projekti eesmärk Kudjape prügila korrastamine vastavalt prügila sulgemiskavale Projekti tegevused Prügila keha läbikaevamine materjalide sorteerimine kattematerjali ja biokütuse tootmise eesmärgil 80 000 m³ Kattematerjaliks ja biokütuseks mittesobiva materjali taasladestamine Ladestusala vertikaalplaneerimine ja tihendamine Ladestusala katmine ja haljastamine 4 2 ha Ladestusala ümbritseva kraavituse rajamine Juurdepääsuteede rajamine ja renoveerimine Jäätmete koristamine prügila ümbrusest Projekti elluviimise aeg 28 02 2012 18 09 2013 Projekti kogumaksumus 1 967 625 ÜF toetus 1 770 862 50 10 omaosaluse katavad Kuressaare linn Kaarma ja Pihtla vald läbi omavalitsustele kuuluva osaühingu Saaremaa Prügila Lisainformatsioon Saaremaa Prügila OÜ projektijuht Valdo Liiv Tel

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kudjape-prugila-sulgemine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •