archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Üks puhkus kaks riiki Raising the attractiveness and competitiveness of North Kurzeme in Latvia and Saaremaa Island in Estonia by improving tourism environment and its offer using the natural advantages of coastal municipalities Eesti Läti piiriülese koostöö programm EU29904 Projekti eesmärk Tõsta Põhja Kurzeme ja Saaremaa atraktiivsust ning konkurentsivõimet arendades rannaalade loomulike eeliseid Ventspilsi ja Kuressaare haldusala randade sinise lipu sertifikaadi tasemele viimine mis tooks esile Põhja Kurzeme ning Saaremaa häid võimalusi turismisihtkohana laiemalt Projekti tegevused Kuressaares turismiturundus turismimaterjalide tootmine ning levitamine meedias ja messidel keskkonnainfo materjalide koostamine ja levitamine rannikuala ökosüsteem rannaohutus ja keskkonnakaitse Sinilipu programm keskkonnateadlikkuse tõstmine erinevate ürituste kaudu infopäev koolides supelranna puhastamine prügist jm Kuressaare supelranda ranna ja vetelpäästehoone ehitamine betoonelementidest liivapiirde rajamine riietuskabiinide jalgrattahoidlate paigaldamine laste mänguväljaku rajamine Projekti partnerid Ventspilsi Linnavolikogu juhtpartner Kuressaare Linnavalitsus Talsi rajooni turismiinfokeskus Projekti kestvus juuni 2009 mai 2011 Projekti eelarve 688 354 91 sellest

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35447/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  Virtual Experience Yachting in Archipelago Heaolu tõstmine Saame Kokku Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Info ja nõustamisteenuse abiga aktiivsesse ellu ning tööle Euroopa Sotsiaalfond meede Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed MTÜ Saaremaa Õppekeskuse projekt Projekti üldeesmärk Kuressaare linna ja Kaarma valla sotsiaalsete ja majanduslike toimetulekuprobleemidega inimeste eluga toimetulek on paranenud ning aktiivsuse tase tõusnud Projekti spetsiifilised eesmärgid Sihtrühma liikmete teadlikkus oma probleemidest ja nende lahendamise võimalustest on tõusnud Sihtrühma liikmete aktiivsus ja valmisolek positiivseteks muudatusteks isiklikus elus ja töövaldkonnas on suurenenud 70 sihtrühmast kasutab Töötukassa poolt pakutavaid teenuseid tööturukoolitus tööharjutus tööpraktika palgatoetus ettevõtluse alustamise toetus või on asunud tööle Projekti tegevused projekti sihtrühma komplekteerimine Saare maakonnas pakutavate nõustamisteenuste kohta infobukleti koostamine ja levitamine teabepäevade korraldamine infotoa avamine projekti sihtrühmale mentorteenuse osutamine individuaalne ja grupinõustamine projekti kodulehel foorumi käivitamine ümarlaua korraldamine projekti lõpukonverentsi korraldamine Projekti partnerid MTÜ Saaremaa Õppekeskus Kuressaare Linnavalitsus Kaarma Vallavalitsus Projekti kestvus 01 07 2009 30 06

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35700/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Reisisihiks Saaremaa Meede Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamine kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Projekti üldeesmärk Saaremaa kui reisisihtkoha tuntuse suurendamine Otsesed eesmärgid 1 sihtturgude potentsiaalsete turistide teadlikkuse tõstmine Saaremaast kui reisisihtkohast 2 asjakohase ja veebipõhise turismiinfo kättesaadavuse parandamine Mõõdikuteks on

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35491/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Suutlikkuse tõstmine ja koostöö edendamine keskkonnahoidlike riigihangete rakendamiseks Eesti omavalitsustes Saare ja Harju maakonnas Rahastaja Norra EMP regionaalarengu toetusskeem Projekti eesmärk Suunata avaliku sektori eelkõige omavalitsuste tarbimist jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu suunas et tagada ressursside säästlik ja tõhus tarbimine ning keskkonnale ja inimese tervisele ohutumate toodete teenuste valiku tegemine Sellega mõjutatakse kogu turu ja ühiskonna keskkonnahoidlikumaks jätkusuutlikumaks muutumist ning võimalik on kokku hoida ka rahalisi vahendeid näiteks energiasäästu printsiipide edukal rakendamisel Projekti eesmärkide saavutamiseks tõstetakse kohalike omavalitsuste riigiasutuste pädevust keskkonnahoiu ja jätkusuutlike printsiipide rakendamiseks hangetes Oluline on omavalitsuste koostöö ja kogemuste vahetamine Norra omavalitsuste maakonnavalitsuste riigi kogemus ja selle rakendamine Eestis Projekti tegevused projekti juhtimine juhtimine aruandlus koosolekud olemasoleva olukorra analüüs ja uuringud hetkeolukord Harju ja Saare maakonna omavalitsustes kuivõrd arvestatakse keskkonnahoiu printsiipe riigihangetes Eestis ja Euroopas tehtu poliitikad ja praktika jms juhendmaterjalide koostamine keskkonnahoidlike riigihangete läbiviimiseks üldine juhendmaterjal ja tooterühmaspetsiifilised juhendid teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine veebipõhine teave 3 seminari artiklid jms koolitused koolitusprogrammi koostamine hankespetsialistide koolitused pädevuse tõstmine külastusreis Norrasse Hedmarki maakonda osalemine rahvusvahelisel konverentsil EcoProcura 2009 abiteenuse loomine omavalitsuste võrgustiku loomine pilootprojektid projektipartnerid viivad läbi 2 3 hanget koolitusel osalenud teistest OV dest 1 hanke

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/32997/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Visual Cities Läänemere linnade ühisprojekt mida toetas Rootsi välisabiagentuur Sida Swedish Agency for International Development Cooperation Eesmärk IT vahendite tõhusam kasutamine linna planeerimise protsessis et seeläbi parandada suhtlust professionaalide poliitikute ja linnakodanike vahel Kestvus dets 2007 märts 2008 Projektis osalevad Rootsi The City Managers Office Municipality of Umeå Environment and Urban Planning Administration Municipality of Nacka Department of Computing Science University of Umeå Umeå Institute of Design University of Umeå The GIS Institute University of Gävle Venemaa City of St Petersburg The committee of Town Planning and Architecture St Petersburg Committee for IT and Communication St Petersburg St Petersburg Information Analythical Centre Science and Innovation St Petersburg State University Aerospace Instrumentation NORDEN Association St Petersburg Regional Economic Development Agency Kaliningrad Eesti Tartu Linnavalitsus Kuressaare Linnavalitsus Läti City development department Riga city council Leedu Department of urban development Vilnius Poola Gdynia urban planning office Teised organisatsioonid The UBC Urban Planning Commission Google Earth Kirjeldus Tihtipeale on kahemõõtmeline plaan oma nüanssides arusaadav vaid professionaalidele Kolmemõõtmelise kaardi abil on märksa lihtsam edasi anda meid ümbritseva ruumi elemente ning seeläbi tõsta osapoolte vahelise dialoogi kvaliteeti Tehnoloogia areng võimaldab vaadelda projekteeritavat või planeeritavat hoonet nii nagu vaatleja seda soovib muutes projektiga vähem kursis olevale inimesele lahenduse arusaadavamaks Kuigi kolmemõõtmelisi projekte tehakse juba piisavalt palju on need jätkuvalt kättesaadavad vaid kitsale ringile professionaalidele Visualiseerimisprogrammid ei ole jõudnud laia kasutajaskonnani Sobivat lahendust visualiseerimisel pakub Google Earth mis on vabalt kasutatav kõigi poolt kes seda soovivad Google Earth programmiga saab tutvuda ja alla laadida http earth google com index html Veidi lisainfot mujalt Eestist EMHI vaatlusandmed http www emhi ee inc

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13137/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Tööandjate kaasamine pikaajaliste töötute ettevalmistamisel sisenemisel avatud tööturule MTÜ Randvere Tööõppekeskuse ESF projekt Üldine eesmärk Pikaajaliste töötute ettevalmistamine tööturule sisenemiseks Otsesed eesmärgid Tööandjate teadlikkuse ja informeerituse tõstmine Tööturuameti 2005 2006 teenuste seadusest tulenevate meetmete arendamine Toimetulekukoolituse läbimine 45 sihtgrupi liiget mille tulemusena tõuseb koolituse läbinute aktiivsus ja konkurentsivõime Tööharjutuse rakendamine 25 sihtgrupi liiget avatud tööturule integreerumiseks 13 sihtgrupi liikme tööle rakendumine diferentseeritud tööpraktika kaasabil 20 projekti kaasatud tööandja koolitamine ja nende osalemine pikaajaliste töötute integreerumisel avatud tööturule 20 sihtgrupi liikme tööle rakendumine projekti kaasatud tööandjate juures Kokku rakendub avatud tööturul 27 projekti sihtgrupi liiget Projekti tegevused 1 tööandjatele koolituse ja teabepäevade korraldamine 2 sihtgrupi liikmetele sotsiaalpsühholoogilise nõustamise korraldamine toimetulekukoolituse korraldamine erialakoolituste korraldamine tööpraktika ja tööharjutuse korraldamine 3 võimalike vakantsete töökohtade analüüs 4 sihtgrupi liikmete ja tööandjatele vajaliku tööjõu vastavusse viimine 5 tööpraktika ja tööharjutuse läbiviimise korraldamine ja jälgimine Projekt toetab järgmisi tegevusvaldkondi riskirühmade sh kinnipeetavate töövõime ja töövalmiduse toetamine läbi rehabilitatsiooni ja resotsialiseerimise tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine tööturule integreerimist toetavate teenuste

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13152/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Lääne Eesti turismiregioon regiooni loomine ja katusorganisatsiooni asutamine Kirjeldus Lääne regioon Pärnu Saare Lääne ja Hiiumaa on Tallinna järel suurima turismipotentsiaaliga piirkond Eestis Regioon on turistide hulgas populaarne kuid turismikoostööd ei ole siiani sihipäraselt koordineeritud ja arendatud Regiooniülese katusorganisatsiooni loomine parandaks tunduvalt infoliikumise ja arendustegevuse võimalusi Regionaalne turismi katusorganisatsioon on vajalik ühise turismiarengu planeerimiseks regiooni tervikturustamine läbi ühise turundustegevuse on jõulisem ja mõjuvam Läbi regiooni ühistegevuse ja turundustegevuse võidavad ka maakonnad Projekti eesmärk Lääne Eesti turismiregiooni loomine ja katusorganisatsiooni asutamine Ühtse ja koordineeritud turismiregiooni ning sihtkohana tegutsemise alustamine Ühistegevuste tugevnemine läbi traditsioonilise turismifoorumi algatamise sh turundustegevuste ja võimaluste ühtlustamine maakonniti Ühisturunduse alustamine osalemine rahvusvahelises koostöös ühtse regioonina regioonis turismialase tegevuse koordineerimine ning turismiettevõtlusele vajaliku keskkonna arendamine Tegevused 1 Lääne Eesti turismiregiooni ja katusorganisatsiooni tõukepäeva korraldamine 2 Lääne Eesti turismiregiooni katusorganisatsiooni dokumentatsiooni ettevalmistamine 3 Regiooni partnerite turunduskanalite arendamine ja ühtlustamine Lääne maakonna Portaali juurde www laanemaa ee digiarhiivi loomine ning olemasoleva turunduskanali Lääne maakonna virutaaltuur avasta laanemaa ee täiendamine 4 Lääne Eesti turismiregiooni katusorganisatsiooni asutamine 5 Töötubade korraldamine

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13153/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Livonia Maritima Livonia Maritima Liivi lahe regionaalse koostöö arendamine ja arendusstrateegia koostamine Projekti eesmärk Liivi lahe regiooni tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng ning konkurentsivõime tõstmine Eesti Läti piiriületava koostöövõrgustiku loomine et ühiselt läbi viia rannikualade planeeringuid ning arendada nende planeeringutega seotud turismi ja transpordiprojekte Alaeesmärgid Piirkonna üldine strateegiline areng järgmistes valdkondades inimressurss turism keskkonnakaitse ettevõtluse ja logistika edendamine Luua võimalusi edasiseks koostööks piirkonna omavalitsuste vahel keskendudes regiooni üldisele arengule Teavitada potentsiaalseid sihtrühmi koostöövõimalustest ja üldise majandusarengu edendamise võimalikest vahenditest Tutvustada Riia lahe regiooni koostööprintsiipe ja üldiseid strateegiaid Arendada Riia lahe rannikupiirkonna säästva arengu üldiseid printsiipe Arendada Riia lahe regioonis ühtseid turismitooteid ja kaubamärki Liivi Ring Tegevused Saavutamaks kavandatud tulemusi on tegevused jaotatud 3 töörühma vahel kuhu kuuluvad spetsialistid kõikidest partnerorganisatsioonidest Strateegia töörühm Riia lahe regiooni arengustrateegia väljatöötamine Planeeringute töörühm Riia lahe regiooni säästev areng Turismi töörühm Eesti Läti ühine turismitoode ning kaubamärk Liivi Ring Projektis osalevad

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13154/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •