archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Soolise tasakaalu alane uuring Kuressaare Linnavalitsusele ESF meede Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Projekti kood 1 3 0502 11 0050 Soolise tasakaalu alase uuringu läbiviimine Kuressaare Linnavalitsuses organisatsiooni ülesehituse analüüs töötajate palgaandmete võrdlus jms Uuringu andmetest valmib raport mis sisaldab ettevõtte kohta käiva analüüsi tulemuste kirjeldust ning ebakõlade ilmnedes ettepanekuid olukorra parendamiseks Projekti tegevused personali kohta kogutava info hankimine ja analüüs töötajaskonna küsitlus intervjuud organisatsiooni juhtkonnaga personaliinfo küsitluse ja intervjuude süntees ning järelduste tegemine ettepanekute tegemine organisatsiooni soolist tasakaalu puudutavate edasiste tegevuste osas Projekti kestvus 30 11 2010 02 05 2011 Projekti maksumus 16 778 59 EUR sellest toetus 15 937 77

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/soolise-tasakaalu-alane-uuring-kuressaare-linnavalitsusele/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering Norra EMP regionaalarengu toetusskeem EU30519 Projekti eesmärk Kuressaare linna ja Kaarma valla piirnevate alade komplekseks arendamiseks on loodud omavalitsuste osa üldplaneering mille koostamisse on kaasatud kohalikud inimesed ja ettevõtted ning mis võimaldab kahel omavalitsusel rakendada ühtseid põhimõtteid ja tagada ala terviklik ning jätkusuutlik areng Projekti tegevused Uuringute tellimine ja teostamine Kohalikku identiteeti kajastavate väärtuste väljaselgitamine Linnaruumi Kuressaare linn kontaktvöönd tajumise ja kasutamise uuring Liiklusuuring Kergliikluse täpsustatud uuring Keskkonnaplaneerimise analüüs sotsiaalsete võrgustike ja kohaliku identiteedi seisukohast Kavandatava planeeringulahenduse planeeringulahenduse erinevate variantide elluviimise mõju omavalitsuste jätkusuutlikkusele ning omavalitsuse eelarvele Rohevõrgustik vaadete ja maastikuanalüüs Projekti partnerid Kuressaare Linnavalitsus Kaarma Vallavalitsus Projekti kestvus 01 09 2009 28 02 2011 Projekti

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35333/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare skatepargi rekonstrueerimine EU34339 Üldine eesmärk Laste ja noorte sportimis ning vaba aja veetmise võimaluste ning seeläbi avaliku teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Otsesed eesmärgid Kuressaare skatepargi rekonstrueerimine uute elementide paigaldamise kaudu noorte spontaanse vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine uute sihtgruppide kaasamine ekstreemspordi juurde Tegevused Vanade rampide demonteerimine ja äravedu Rampide 9 rampi ja 2 flatbar i ehitus ja paigaldamine lisadetailide jalgrattahoidja 6 istepinki neist 2 fun bank pinki 2 prügikasti paigaldamine Maksumus 338 672 EEK sellest toetus 287 870 EEK Kuressaare LV 50 802 EEK Teostamise aeg 01 06

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/37602/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Muusikakooli hoone rekonstrueerimine ja õueala korrastamine Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund Hariduse infrastruktuuri arendamine meede Avatud noortekeskuste teavitamis ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine 2 5 0101 09 0033 Projekti eesmärk Kuressaare Muusikakooli hoone rekonstrueerimine mis tagab nõuetele ja vajadustele vastava füüsilise õpi ja tegevuskeskkonna loomise huvikooli teenuste regionaalse kättesaadavuse paranemise koolis õpetatavate erialade laiendamise ja vastuvõetavate õpilaste arvu suurendamise ning huviliste muusikalisse ühistegevusse kaasamise teel Tegevused Muusikakooli hoone rekonstrueerimistööde teostamine 1 korrus saal tuulekoda fuajee garderoob 3 WC d koristusvahendite ruum 5 suurt klassiruumi ja 13 väikest klassiruumi kooli personali ruumid katusekorrus hoiuruum noodid auvised muusikakuulamise ruum koridor harjutusruumid pilliladu koristusvahendite ruum arvutiruum 3 klassiruumi kammersaal vent kamber pööning keldrikorrus löökriistaruum jazz stuudio lindistusstuudio tehnilised ruumid Õuealale rajati 8

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35626/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare TIK arendamine Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund Ettevõtluse uuendus ja kasvuvõime meede Turismiinfo jaotuskanalite toetamine EU33461 Projekti üldeesmärk Turismiteenuste tarbimise suurendamise võimaldamine Saaremaal ja Kuressaares turismiinfo kättesaadavuse kvaliteedi tõstmise kaudu Otsesed eesmärgid Kuressaare TIK ruumide rekonstrueerimine ja laiendamine teeninduskvaliteedi tõstmiseks Infotehnoloogiliste teenindussüsteemide kvaliteedi tõstmine Tegevused Ehitamine rekonstrueerimine ning tehnosüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine Mööbli ja sisseseade soetamine Inforiiulite ja multimeedia infoterminalide soetus ning paigaldamine Maksumus 1 986 245 EEK sellest toetus 1 886 931 EEK Kuressaare LV 99 314 EEK Teostamise aeg 25

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/36127/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Teaduskool Vanalinna kõrghaljastuse hooldusjuhised Militaarehitiste likvideerimine Keskkonnahariduskeskus Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare TIK arendamine jätkuprojekt Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund Ettevõtluse uuendus ja kasvuvõime meede Turismiinfo jaotuskanalite toetamine EU39920 Projekti üldeesmärk Turismiteenuste tarbimise suurendamise võimaldamine Saaremaal ja Kuressaares turismiinfo kättesaadavuse kvaliteedi tõstmise kaudu Otsesed eesmärgid Kuressaare Turismiinfokeskusele liikumispuudega inimestele ligipääsu tagamine Teeninduskvaliteedi tõus multifunktsionaalse kontoritehnika soetamise kaudu Tegevused Trepironija ning multifunktsionaalse värviprinteri soetamine foto1 foto2 foto3 Maksumus 6768 EUR sellest toetus 6430 EUR Kuressaare LV 338 EUR Teostamise aeg 25 06 2010 30 09 2011 Viimati muudetud

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/tik-arendamine-jatkuprojekt/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Keskkonnahariduskeskus Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare sadama arendamine Väikesadamate toetamise programm EU28627 Projekti eesmärk Kuressaare sadama arendamisega edendada mereturismi ning tõsta Kuressaare ja Saaremaa konkurentsivõimet turismisektoris sadama kvalitatiivse taseme parandamise kaudu Tegevused 1 Keskkonnamõju hindamine sh hüdrograafilised ja geoloogilised mõõdistused merepõhja geoloogilised uuringud süvendatava merepõhja reostatuse uuringud linnustiku uuring 2 Faarvaatri ja akvatooriumi mõõdistamine ja puhastamine 3 Faarvaatri ja kai projekteerimine 4 Ohutus ja päästevahendite soetamine toodrid päästepaat raadiojaam absorb poomid absorb graanulid Maksumus 1 696 245 EEK sellest Kuressaare LV 848 126 EEK Teostamise aeg juuli

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/32517/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Keskkonnahariduskeskus Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare terviseparkide kompleksi arendus Projekti eesmärk Kuressaare terviseparkide kompleksi arendamisega tagada liikumisharrastuste avaliku infrastruktuuri kvaliteedi tõstmine tasemele mis võimaldab aastaringselt liikumisharrastusega tegeleda erinevate võimetega inimestel kõigis vanuserühmades Tegevused Kuressaare Tervisepargis 1 Radade renoveerimine 2 Radade suunda ja pikkust näitavate viitade soetamine ja paigaldamine 3 Radade skeemide jm täpsustava infoga stendide soetamine ja paigaldamine 4 Võimlemisvahendite soetamine ja paigaldamine 5 Välikäimla soetamine ja paigaldamine Tegevused Musumännikus 1 Osaline radade aluse rajamine Maksumus Kultuuriministeerium 250 000 EEK SA Kuressaare Spordibaasid 60 000 EEK Teostamise

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/32529/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •