archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  saarlased tervemaks ja liikuvamaks tegevuste kohta Kui tervislikud on tööealiste kures saarlaste valikud Projekti raames korraldati 2012 aasta kevadel 11 Kuressaare linna asutuses ja ettevõttes tervisepäev Tervisepäevadel osalejate seas viidi läbi kirjalik küsitlus et kaardistada kures saarlaste liikumisharrastusega tegelemise ja tervisekäitumise harjumused Vastajad pidid hindama mitmesuguseid väiteid mis käsitlesid tervislike valikute tegemist takistusi liikumisharrastusega tegelemiseks Kuressaare linna liikumisharrastusega seotud keskkonda ja võimalusi ning liikumisharrastusega tegelemise sagedust ja kestust Samuti paluti kirja panna liikumisharrastusviisid millega tegeletakse ning see milliseid Kuressaare linna ja selle lähiümbruse objekte kasutatakse liikumisharrastusega tegelemiseks ning millistel Kuressaare linnas toimuvatel liikumis või tervisespordiüritustel osaletakse Ka said vastajad anda soovitusi liikumisharrastuse edendamiseks Kuressaare linnas ja Saare maakonnas ning hinnata oma toitumisharjumusi 2012 aasta sügisel viidi läbi kordusuuring et saada teada kas ja kuivõrd on kures saarlaste harjumused poole aasta jooksul muutunud Kevadel laekus tagasi 300 täidetud küsimustikku ja sügisel 256 Loe pikemalt siit http eestielu delfi ee eesti saaremaa kuressaare sport kui tervislikud on tooealiste kuressaarlaste valikud d id 65525262 Vaata küsitluste tulemusi Tulemused Harrastussportlased õppisid vigastusi ennetama 7 novembril toimunud Kuressaare linna tervisespordisarja Liikudes tervemaks etapil Tund spordikeskuses oli 38 osalejat neist tööealisi kures saarlasi 23 Kergejõustikuklubi Saare treenerid Andres Laide ja Virge Treiel rääkisid harrastussportlaste vigastustest ning nende ennetamisest Samuti tutvustati erinevaid harjutusi millele treeningute käigus tähelepanu pöörata Kures saarlased lihvisid oma ujumisoskusi 24 oktoobril toimunud Kuressaare linna tervisespordisarja Liikudes tervemaks etapil Tund ujulas oli 50 osalejat neist tööealisi kures saarlasi 35 Kuressaare U klubi treenerid Norma Helde ja Rena Maripuu tutvustasid ujumise põhitõdesid ning õpetasid ujumistehnikat Kures saarlased õppisid rulluisutamise põhitõdesid 13 juunil toimunud Kuressaare linna tervisespordisarja Liikudes tervemaks 21 etapil Tund kergliiklusteel oli osalejaid 48 neist tööealisi kures saarlasi 43 Meelis Juhandi Kuressaare politseijaoskonnast andis ülevaate kergeliiklusteedel kehtivatest liiklusreeglitest Eesti Rulluisuliidu peasekretär Jaanus Ritson ja Tõnis Tali jagasid nõuandeid rulluisuvarustuse valimise ja hooldamise kohta ning tutvustasid praktiliste harjutuste abil sõidu ja ohutustehnika põhireegleid Linnavalitsus tutvustas asutuste tervisepäevadel tervislike valikute tegemise võimalusi Kuressaare Linnavalitsuse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti Tööealised kures saarlased tervemaks ja liikuvamaks raames läbi viidud asutuste tervisepäevadel osales kokku 366 inimest Aprillis ja mais 2012 korraldati tervisepäevad Kaarma Vallavalitsuse Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi Kuressaare Ristiku Lasteaia Kuressaare Linnavalitsuse Saare Maavalitsuse Saaremaa Lihatööstuse Saaremaa Tarbijate Ühistu Enerpoint Saare Saare Ereki Raadio Kadi ja Saarte Hääle ning Saare Selveri töötajatele Lühiloengute käigus tutvustas Saare Maavalitsuse spordinõunik Madis Kallas erinevad liikumisharrastusviise ja liikumisharrastusega alustaja põhitõdesid ning võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks Kuressaare linnas Samuti rääkis Kallas vigastuste ennetamisest ja tervislikust toitumisest Maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Imbi Jäe keskendus oma ettekannetes tervislike valikute tegemise võimalustele töökohal Massöör Lidia Lõbus õpetas tervisepäevadel osalejatele lihtsamaid massaaživõtteid ja tegi soovijatele loengu kuulamise ajal lühimassaaži Asutuse tervisepäeva üheks osaks oli ka töötajate tervisenäitajate vererõhk veresuhkru ja kolesterooli tase kontrollimine mida viis läbi Elvi Kaju Kõik tervisepäevadel osalejad said ühekordse pääsme Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamiseks ning praktilise infokandja hiiremati või lauamati millele on trükitud soovitused tervislike valikute tegemiseks Näiteks sisaldab lauamatt nõuandeid liikumisega alustamiseks ja tervislikuks toitumiseks Kuressaare linna spordiobjektide ja kergeliiklusteede kaarti ning soovitusi selle kohta kuidas tööl oma tervist hoida ja milliseid võimlemisharjutusi võiksid kontoritöötajad

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/tervislikud-valikud/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Saaremaa Teadus ja Huvikooli loomine Saaremaa Ühisgümnaasiumi projekt 1 1 0705 09 0073 Projekti raames asutati Saaremaa Teadus ja Huvikool STH mis ühendab kogu maakonna haridustöö potentsiaali võimaldamaks erinevate kooliastmete õpilastel leida nende võimetele vastavat harivat ja arendavat tegevust ning seeläbi maandada ka koolist väljalangemise riske STH käivitamine algas õpilaste huvide väljaselgitamise õppe ja huvitöö läbiviijate leidmise ning koolitamise ning ainekavade koostamise ja EHIS es kinnitamisega Koostati vajalikud õppe ja juhendmaterjalid Töösse kaasati Saare maakonna valdade ja ka teiste maakondade õpilasi ja õpetajaid ka koolieelsetest õppeasutustest seda nii tegevuste viimisel kohtadele kui e õppe vahendite ärakasutamisega STH põhivaldkonnad on loodus täppis ja tehnoloogiateadused humanitaarained ja kunstialad kehakultuur lastevanemate harimine ning mahajäävate õpilaste toetamine Tegevused on suunatud ühtviisi nii õpiraskustega kui ka andekate laste arendamisele Peamisteks õppevormideks on auditoorsed õppetunnid loengud e õppemoodulid ringitöö õppe huvi

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35761/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine looduskeskkonna säilitamiseks Projekti number 2802 Projekti eesmärk Looduskeskkonna säilitamine ning parendamine Kuressaare linnas vanalinna kõrghaljastuse tervisliku seisundi hindamise ning hooldusjuhiste ja kaitse alla võtmise vajaduste määramise kaudu 2012 aastal Tegevused Projektiga hõlmatud puude dendroloogiline inventeerimine mille käigus määratakse puu liik kõrgus rinnasdiameeter võra läbimõõt võra maksimaalne ulatus puu üksikosade tüvi võra juurestik seisukord Dendroloogilise inventeerimise analüüs millega määratakse kindlaks puu üldine tervislik seisund ja puu eeldatav eesolev eluiga aastates antakse hooldusjuhised esmajärguliste ning teisejärguliste tööde osas tehakse ettepanekud puu kaitse alla võtmiseks kaitsetsooni muutmiseks kaitse alt välja arvamiseks tuuakse välja murdumisohtlikkuse kontrolliks resistograafilise uuringu vajadus Maksumus 3198 72 EUR sellest KIK i toetus 2718 91 EUR omafinantseering 479 81 EUR Teostamise aeg 01 07 30 11 2012 Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/vanalinna-korghaljastuse-hooldusjuhised/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Militaarehitiste likvideerimine Kuressaare linnas Paju ja Ravila tänavate vaheliselt maa alalt Projekti number 3022 Projekti eesmärk Kuressaare linnas planeeritud Paju ja Ravila tänavate vaheliselt jätkuvalt riigi omandis olevalt 1 7 ha suuruselt maa alalt lagunenud ning kasutusest väljalangenud militaarehitiste ja rajatiste likvideerimise ning ala korrastamisega on tagatud Kuressaare maastikupildi oluline paranemine ning kõrvaldatud üks võimalik ohuallikas inimeste tervisele Tegevused Militaarehitiste ja rajatiste lammutus ja purustustööd Ala tasandamine ja korrastamine Maa ala teostusmõõdistus Maksumus 37 578 96 sellest KIK i toetus 35 793 96 omafinantseering 1785 Teostamise aeg 01 07

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/militaarehitiste-likvideerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Saaremaa Teadus ja Huvikooli keskkonnahariduskeskuse väljaehitamine Projekti nr 2 2 0701 10 0034 Saaremaa Teadus ja Huvikooli juurde keskkonnahariduskeskuse rajamine kooli juurde ehitati 3 korruseline juurdeehitis kus on koosoleku ja õpperuumid ning erinevad laborid Lisaruumid parandavad loodus ja keskkonnahariduse tingimusi Kuni 1200 Saaremaa õpilasel on võimalik osaleda erinevate ringide töös viia läbi uurimistöid valmistuda konverentsideks ja konkurssideks ning muul viisil enda arendada Täiendõpet saab korraldada 70 täiskasvanule aastas Projekti maksumus 312 235 32 sh toetus ERF i keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmest 272 107 06 ja omafinantseering 40 128 26 sh

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/38415/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Pargi Lasteaia hoone katusekatte ja avatäidete

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/pargi-la-katus-ja-ava/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna juhtide ja ametnike haldusvõimekuse suurendamise koolitusprogramm Meede Avalike teenistujate kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine alameede Organisatsiooni arendamine Projekti nr 1 5 0303 11 0384 Projekti eesmärk Kuressaare linna juhtide ja ametnike juhtimis ning koostöövõimekuse tõstmine koolitusprogrammi läbimise ning õpitu rakendamise kaudu Kirjeldus Kolmest koolitusmoodulist koosneva koolitusprogrammi läbimisel omandavad Kuressaare linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed linnavalitsuse ametnikud ning linna hallatavate asutuste juhid teadmisi ja praktilisi oskusi arengukava koostamise protsessi korraldamisest ja läbiviimisest meeskonnatööst ning strateegilisest planeerimisest üldisemalt I koolitusmoodul 26 08 2011 Fotod koolituselt foto1 foto2 foto3 Artikkel Ettevalmistused linna uue arengukava koostamiseks on täies hoos Ilmunud Kuressaare Sõnumites 1 09 2011 II koolitusmoodul 09 10 09 2011 Fotod koolituselt foto1 foto2

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/juhtide-ja-ametnike-koolitusprogramm/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  hooldusjuhised Militaarehitiste likvideerimine Keskkonnahariduskeskus Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare 5 Lasteaia hoone rekonstrueerimine Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng meede Kohalike avalike teenuste arendamine EU31569 Projekti eesmärk Kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamine Kuressaare 5 Lasteaia hoone renoveerimise kaudu Tegevused lammutustööd üldehitustööd katus fassaadid uksed aknad aluspõrandad siseviimistlus eritööd elekter nõrkvool valgustid sooja ja vesivarustus kanalisatsioon ventilatsioon õuealatööd sisustus Maksumus 1 925 123 91 sellest toetus 1 609 592 53 Kuressaare LV 315 531 38 Teostamise aeg 10 08 2009 01 09

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35376/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •