archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuressaare linn - Arendus
  Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine Projekti kood 2 1 0101 14 0129 Projekti rahastamine Ühtekuuluvusfond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine meetme Veemajanduse infrastruktuuri arendamine tingimustele Projektiga rekonstrueeritakse Kuressaare reoveekogumisala piires enim amortiseerunud torustikud ja siibrisõlmed ehitatakse välja lekete monitooringusüsteem Projekti raames on planeeritud teostada järgmised projekteerimis ja ehitustööd veetorustike rekonstrueerimine 5530 m kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/uvk-rekonstrueerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimine Kuressaare linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse välja tänavavalgustid mis on vanemad kui 5 aastat Linna paigaldatakse 2706 uut tänavavalgustit ja keskne valgustuse juhtimissüsteem Projekti kogumaksumus on 3 707 000 42 eurot sh toetus 3 336 300 38 eurot linna omaosalus 370 700 04 eurot Projekt sündis koostöös Austria Vabariigiga kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO 2

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/tanavavalgustuse-rekonstrueerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Projekti kood EU39028 Projekti rahastamine Euroopa Regionaalarengu Fond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng meetme Kompetentsikeskuste arendamine tingimustele Projekti eesmärgid koondada Saare maakonda väikelaevaehituse valdkonnaga seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada tõsta piirkonna ettevõtete võimekust kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel luua Saaremaal soodsad tingimused teadmismahukaks ettevõtluseks tugevdada erinevate sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel Projekti toel ehitatakse väikelaevade mudelkatsebassein projekteerimislabor sisustatakse ja mehitatakse materjalilabor ja elektroonika katsetootmislabor ning erialaraamatukogu Kuressaare Ametikool ehitab välja tehnoloogialabori Arendatakse intersektoraalset koostööd toimub oskusteabe siirdamine Partnerid TTÜ Kuressaare Kolledž Tallinna Tehnikaülikool Kuressaare Ametikool Eesti Mereakadeemia MTÜ Kuressaare Campus MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit Saaremaa Omavalitsuste Liit Kuressaare Linnavalitsus SA Saaremaa Arenduskeskus Projekti kogumaksumus 3 720 479 sh ERF toetus 3 162 407 ja omafinantseering 558 072 sh Kuressaare linna kaasfinantseering 160 000 Projekti elluviimise aeg 01 02 2011 31 12 2014 Lisainformatsioon Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž Anni Hartikainen tel

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kompetentsikeskus/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare staadioni rekonstrueerimine Projekti kood EU44886 Projekti rahastamine Euroopa Regionaalarengu Fond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng meetme Kohalike avalike teenuste arendamine tingimustele Projekti eesmärk Kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamine Kuressaare staadioni rekonstrueerimise kaudu Projekti tegevused tööprojekti koostamine amortiseerunud hoonete ja rajatiste lammutamine tribüüni ja puhvetihoone piirdeaed äärekivid ja konstruktsioonid olemasoleva peatribüüni ja pumbamaja rekonstrueerimine staadioni inventariruumi ehitamine kohtunike ja sportlaste olme ning tualettruumide ehitamine inventariruumi staadioniala ehitus ja teehoiutööd sh staadioni väljaku uuendamine naturaalse sportmuruga jalgpalliväljak tartaankattega jooksurada 400 m ringina kõrgushüppeala kaugushüppeala kolmikhüppeala 2 kuulitõukeala 2 ketta ja vasaraheiteala teivashüppeala odaviskeala käiguteede katendid piirded maastikukujundus ja haljastus staadioni taguse ala planeerimistööd planeerimistööd välistrasside katteks staadioni lähiala parkla rajamine juurdepääsuteede rajamine Staadioni tänava teehoiutööd omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Projekti abikõlblik kogumaksumus 2

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-staadioni-rekonstrueerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Rohu Lasteaia sõimemaja rühmaruumide põrandate remonttööd EU46280 Projekti eesmärk Õppimistingimuste parandamine Kuressaare Rohu Lasteaia sõimemaja rühmaruumide põrandate remontimise kaudu Tegevused Lasteaia sõimemaja kahe mängu ja rühmaruumi põrandate soojustamine ja remontimine Projekti abikõlblik kogumaksumus 22 610 55 EUR sellest toetus 19 218 96 EUR ja omafinantseering 3391 59 EUR Lisaks mitteabikõlblik omafinantseering 1240 EUR Teostamise aeg 09 06 2014 01 09 2014 Lisainformatsioon Rein Kallas Kuressaare Linnavalitsus ehitusnõunik Tel 455 0504 rein kallas a kuressaare ee Projekti toetab regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm Rohu lasteaia sõimemaja rühmaruumide

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/rohu-la-soimemaja-porandate-rek/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Infosüsteemi turvalisuse tõstmine Saaremaa omavalitsustes Projekti kood 3 5 0201 12 0152 Projekti rahastamine Euroopa Regionaalarengu Fond Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007 2013 struktuuritoetusest vastavalt Majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna Infoühiskonna edendamine tingimustele taotlusvoor Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine turvameetmete rakendamisega IT süsteemides Projekti realiseerimine võimaldab projektis osalevatel omavalitsustel kohapeal rakendamisele kuuluvatest turvameetmetest viia ellu moodulite B3 B4 B5 madalama taseme L kõige prioriteetsemad ja panna alus infoturbe jätkusuutlikuks toimimiseks ning koostööks Saaremaa omavalitsused kasutavad ulatuslikult Eesti riigi infosüsteeme ning vastavate turvameetmete teadlik ja koordineeritud rakendamine kohalikes omavalitsustes tõstab kogu riigi infosüsteemi turvalisust Projekti tegevused ISKE meetmete rakendamiseks vajaliku riistvara soetus ja sellega kaasnevad teenused häälestus paigaldus esmane kasutamise koolitus ISKE meetmete rakendatuse hindamine ja konsultatsioon Kuressaare Linnavalitsuse sisevõrgu viimine kaasaja nõuetele

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/infosusteemi-turvalisuse-tostmine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  valikud Teaduskool Vanalinna kõrghaljastuse hooldusjuhised Militaarehitiste likvideerimine Keskkonnahariduskeskus Pargi LA katus ja avatäited Juhtide ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Lossipargi haljastuse rekonstrueerimine I etapp Projekti number 5259 Projekti eesmärk Loodusliku taimestiku ja looduslike elupaikade soodsa seisundi tagamine ning dendroloogiliselt kultuurilooliselt ökoloogiliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine kaitsealuses Kuressaare Lossipargis Tegevused Lossipargi puistu ja põõsarinde hooldusraie ning põõsaste täiend ja uusistutused Maksumus 85 268 64 sellest KIK i toetus 66 568 12 omafinantseering 18 700 52 Teostamise aeg 15 08 30 11 2013 Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogramm Looduskaitse alamprogramm Viimati muudetud 10 09

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/lossipargi-haljastuse-rekonstrueerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ja ametnike koolitusprogramm TIK arendamine jätkuprojekt 5 LA rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Ühisplaneering Scatepark Muusikakooli rekonstrueerimine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare sadam Terviseparkide arendus 1 ja 7 LA tuleohutus LV ametnike stazeerimine Jalgrattatee Jahisadama arendamine Turismiturunduse strateegia Kaugküttevõrgu uuendamine Golfiväljak Põduste jõgi Vanalinna Kool Tervisesäästlik renov Kuressaare Põhikooli staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Gümnaasiumi võimla renoveerimise III etapp heliisolatsioonitööde teostamine Projekti kood EU43941 Projekti rahastamine Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm Projekti eesmärk 1978 aastal ehitatud Kuressaare Gümnaasiumi võimla akustilise olukorra parandamine sh kaasaja tervisekaitse nõuetele vastava võimla rajamine ühisürituste treeningtundide ja võistluste kvaliteetsem läbiviimine kooli ja maakonna võistkondade harjutustingimuste parandamine normidele vastavate harjutustingimuste loomine Kuressaare Gümnaasiumi ja linna huviringides osalevatele õpilastele Tegevused KG spordisaali laekonstruktsioonile heliisolatsiooniplaatide paigaldamine Projekti kogumaksumus 28 292 40 toetussumma 24 048 52 omafinantseering 4243 88 Projekti elluviimise aeg 01 06 2013 01 09 2013 Lisainformatsioon Renate Pihl Kuressaare

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kg-voimla-iii-etapp/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •