archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Noored - Kuressaare linn
  1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Sünnikirjade üleandmine 19 detsembril 2014 Kohv poliitikutega 5 novembril 2014 Kuressaare Noortekogu koosolek 4 novembril 2014 Sünnikirjade üleandmine 16 oktoobril 2014 Ida Niidu Lasteaia laste

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/34036/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Teostamisel olevad projektid Kuressaare lossipargi mänguväljaku rekonstrueerimine Kuressaare lossipargi rekonstrueerimine II etapp Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine Kuressaare linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimine Väikelaevaehituse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35341/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  staadion Keskkonnasõbralik käitumine Kuressaare projektipartnerina Sihtasutuste ja äriühingute projektid Noortekogu projektid Projektide võimalikud rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Lõpetatud projektid Kuressaare staadioni rekonstrueerimine Kuressaare Rohu Lasteaia sõimemaja rühmaruumide põrandate remonttööd Infosüsteemi turvalisuse tõstmine Saaremaa omavalitsustes Kuressaare Lossipargi haljastuse rekonstrueerimine I etapp Kuressaare Gümnaasiumi võimla renoveerimise III etapp heliisolatsioonitööde teostamine Tööealised kures saarlased tervemaks ja liikuvamaks Saaremaa Teadus ja Huvikooli loomine Kuressaare vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine looduskeskkonna säilitamiseks Militaarehitiste likvideerimine Kuressaare linnas Paju ja Ravila tänavate vaheliselt maa alalt Saaremaa Teadus ja Huvikooli keskkonnahariduskeskuse väljaehitamine Kuressaare Pargi Lasteaia hoone katusekatte ja avatäidete osaline vahetus Kuressaare linna juhtide ja ametnike haldusvõimekuse suurendamise koolitusprogramm Kuressaare 5 Lasteaia hoone rekonstrueerimine Soolise tasakaalu alane uuring Kuressaare Linnavalitsusele Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering Kuressaare skatepargi rekonstrueerimine Kuressaare Muusikakooli hoone rekonstrueerimine ja õueala korrastamine Kuressaare TIK arendamine Kuressaare TIK arendamine jätkuprojekt Kuressaare sadama arendamine Kuressaare terviseparkide kompleksi arendus 1 ja 7 LA hoonete tuleohutusnõuetega vastavusse viimine Kuressaare

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35342/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare LV projektipartnerina lõpetatud projektid Jalgrattateede võrgustiku arendamine ja edendamine Kesk Läänemere piirkonnas Ajalooliste parkide haldamine ja arendamine Soomes ja Eestis Gotland Ventspils Saaremaa ühendamine jätkusuutliku arengu edendamiseks Kaasaegsed teadmised lisaks

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35355/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Sihtasutuste ja äriühingute lõpetatud projektid Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt Kudjape prügila sulgemine Kuressaare linna vee ja kanalisatsioonitorustike ning sademeveesüsteemide ehitus ja rekonstrueerimine Kuressaarde hakkpuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamine Kuressaare Haigla SA õendus ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine Kudjape jäätmejaama rajamine Läänesaarte alamvesikonna vee

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35371/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  rahastamisallikad Arengukavad Koostöövõrgustikud Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare Linna Noortekogu projektid Rahvusvaheline noorte demokraatiaprojekt Noored vaatlevad Rahvusvaheline noorte demokraatiaprojekt Kohtume 10 aasta pärast Viimati muudetud 15 15

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35384/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare lossipargi mänguväljaku rekonstrueerimine EU48120 Projekti eesmärk Laste ja perede vaba aja veetmise tingimuste parandamine Tegevused Kuressaare lossipargi mänguväljaku olemasolevate atraktsioonide remontimine mänguväljaku ala laiendamine ja uute atraktsioonide paigaldamine Projekti maksumus 37 206 12 EUR sellest toetus 31 625 20 EUR ja omafinantseering 5580 92 EUR Teostamise aeg

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/lossipargi-manguvaljaku-rekonstrueerimine/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare lossipargi rekonstrueerimine II etapp Projekti number 7415 Projekti eesmärk Loodusliku taimestiku ja looduslike elupaikade soodsa seisundi tagamine ning dendroloogiliselt kultuurilooliselt ökoloogiliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine kaitsealuses Kuressaare lossipargis Tegevused 74 puu istutamine pinnase vahetus ja vedu Maksumus 10 899 sellest

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/lossipargi-rekonstrueerimine-ii-etapp/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •