archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dokumendiregister - Kuressaare linn
  aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Dokumendiregister Dokumendiregister Dokumendiregistris on kättesaadavad registreeritud dokumentide andmed alates 01 01 2009 Probleemide tekkimisel dokumendiregistri kasutamisel või lisateabe saamiseks kontakteeruda telefonil 372 4550530 Samuti võib kontakteeruda aadressil linn at kuressaare dot ee Dokumendiregister asub siin Privaatsuspoliitika Kõige enam kasutatakse isikuandmete hoidmise reeglistiku kohta terminit privaatsuspoliitika Asjaajamiskorra ühtsete aluste 3 lg 4 sätestab et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/dokumendiregister-2/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Riigihanked - Kuressaare linn
  juuni Margo Sooäär Kuressaare linna hoonete ventilatsioonisüsteemide puhastus Lihthange Rein Kallas mai juuni Rein Kallas Kuressaare Lossipargi haljastuse rekonstrueerimise I etapp 95 000 Avatud hankemenetlus Katrin Reinhold juuli Katrin Reinhold Linnamajanduse tehnika liisimine 80 000 Avatud hankemenetlus Margo Sooäär august Margo Sooäär Audiitori hange 2013 2015 40 000 Lihthange Mai Takkis august Mai Takkis Hoonete vallasvara sõidukite tsiviilvastutuse kindlustamine 2014 13 000 Lihthange Margo Sooäär september oktoober Margo Sooäär Kuressaare linna liikluskorraldusvahendite hooldus 2014 2016 130 000 Avatud hankemenetlus Madis Pihel september oktoober Madis Pihel Elektrienergia ost 2014 130 000 Avatud hankemenetlus Madis Pihel september oktoober Madis Pihel Investeerimislaenu hange 150 000 Avatud hankemenetlus Mai Takkis oktoober november Mai Takkis Kuressaare linna hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldustööd 2014 Lihthange Rein Kallas oktoober november Rein Kallas Tallinna tn 10 koristusteenus 2014 13 000 Lihthange Infosekretär november Infosekretär Tallinna tn 10 ATS hooldustööd 2014 150 Hange alla lihthanke piirmäära Infosekretär november Infosekretär Kuressaare Sõnumid väljaandmine trükkimine ja levitamine 5300 Hange alla lihthanke piirmäära Liise Kallas november Liise Kallas Kuressaare Linnavalitsuse sisevõrgu kaasaja nõuetele viimine 11 000 Avatud hankemenetlus Janek Laula märts aprill Janek Laula ISKE meetmete rakendamise hindamine ja konsultatsioon 9 s omavalitsuses 19 000 Avatud hankemenetlus Janek Laula märts aprill Janek Laula Projektijuhi hange infoturbeprojektile Infosüsteemide turvalisuse tõstmine Saaremaa omavalitsustes 2580 Hange alla lihthanke piirmäära Janek Laula märts aprill Janek Laula ISKE meetmete rakendamiseks riistvara ja sellega seotud teenuste ostmine 9 s omavalitsuses 32 200 Avatud hankemenetlus Janek Laula märts aprill Janek Laula Õpilasveo teenus marsruudil Kuressaare Upa Kuressaare 12 000 Lihthange Õilme Salumäe november Õilme Salumäe Kuressaare 2012 hankeplaan korraldus Hanke nimetus Eeldatav maksumus Hankemenetluse liik Hanke eest vastutav isik Eeldatav korraldamise aeg Hankelepingu täitmise eest vastutaja Linnamajanduse osakond Transvaali tänava ja Pihtla tee ristmiku rekonstrueerimine 80 000 Lihthange Madis Pihel märts aprill Madis Pihel Kuressaare linna teede pindamine 78 000 Lihthange Margo Sooäär märts aprill Margo Sooäär Kuressaare linna kõnniteede remont 8 000 Lihthange Margo Sooäär aprill mai Margo Sooäär Laste mänguväljakute renoveerimine 25 000 Lihthange Rein Kallas aprill mai Rein Kallas Sõiduautode liisimine 3 autot 71 000 Riigihange Margo Sooäär mai Margo Sooäär Pihtla tee kergliiklustee ehitus 90 000 Lihthange Madis Pihel mai juuni Madis Pihel Tallinna tn 10 parkla ehitus 45 000 Lihthange Madis Pihel mai juuni Madis Pihel Kuressaare staadioni rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve ning Fidic Inseneri teenus 35 000 Avatud riigihange Rein Kallas juuli august Rein Kallas Kuressaare staadioni projekteerimis ehitustööde hange 4 0 milj Avatud riigihange Rein Kallas juuli august Rein Kallas Hoonete vallasvara sõidukite tsiviil vastutuse kindlustamine 2013 13 000 Lihthange Margo Sooäär september oktoober Margo Sooäär Saaremaa Teadus ja Huvikooli keskkonnahariduskeskuse ehitustööd 65000 Lihthange Rein Kallas juuni Rein Kallas Militaarehitiste likvideerimine Paju ja Ravila tänavate vahelisel alal 38000 LIhthange Madis Pihel juuli Madis Pihel Kuressaare linna liikluskorraldusvahendite hooldus 2013 2015 13 000 Lihthange Madis Pihel september oktoober Madis Pihel Elektrienergia ost 2013 130 000 Avatud riigihange Madis Pihel oktoober november Madis Pihel Hariduse ja kultuuri osakond Arvutite kasutusrent 51 000 Avatud riigihange Anu Tanila mai juuni Anu Tanila SÜG STH sisustus bioloogia keemia õppevahendid jt kokku

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/riigihanked/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Olulised dokumendid - Kuressaare linn
  Küsitluse arhiiv Linna olulised dokumendid Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadus terviktekst Kuressaare Linna Põhimäärus Kuressaare linna põhimäärus on õigusakt milles sätestatakse Kuressaare linna omavalitsusorganite nende komisjonide ning linna ametiasutuste moodustamise kord õigused kohustused ja töökord nende suhted teiste omavalitsusüksuste juriidiliste ning füüsiliste isikutega Kuressaare linna põhimäärus Linnavalitsuse osakondade põhimäärused Kantselei põhimäärus Planeerimisosakonna põhimäärus Linnamajanduse osakonna põhimäärus Rahandusosakonna põhimäärus Sotsiaaltöö osakonna põhimäärus Haridus ja kultuuriosakonna põhimäärus Arendusosakonna põhimäärus Kuressaare Linna Arengukava Kuressaare linna arengukava on dokument mille sisus kokkuleppe saavutamise teed ja valitsev poliitiline kultuur peavad jätkuvalt tagama Kuressaare arengu just meie linnale omases ja vajalikus suunas Kuressaare linna arengukava on koostatud perioodiks 2014 2020 2030 Kuressaare linna arengukava 2014 2020 2030 Muud arengukavad Kuressaare Linna Üldplaneering Planeerimis ja ehitusseaduse 8 kohaselt peab igal linnal olema üldplaneering mis on detailplaneeringute ja sellejärgse projekteerimis ja ehitustegevuse aluseks Linna üldplaneering peab olema kooskõlas linna üldiste arengusuundadega mis kajastuvad arengukavas või muudes dokumentides Linna arenguvajaduste muutudes korrigeeritakse üldplaneeringut Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering Kuressaare tervise ja säästva arengu strateegia 2002 2010 Käesoleva strateegia eesmärk on sõnastada linna strateegilised arengusuunad ja arengueesmärkideni jõudmise viisid et tagada Kuressaare tervislik ja jätkusuutlik areng mis viib elukvaliteedi tõusule Tervise ja säästva arengu strateegia vastuvõtmisega kohustub Kuressaare linn rakendama arendustegevuses ja otsuste langetamisel säästva arengu ja tervislikkuse põhimõtteid Kuressaare tervisestrateegia 2010 Kuressaare terviseprofiil 2010 Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel hindamisel analüüsimisel paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel Kuressaare terviseprofiil 2010 Kuressaare terviseprofiil 2010 KAARDID Elanike paiknemine 2000 Haridusasutused Tervishoiu ja sotsiaalasutused Kergliiklusteed ja spordirajatised Bussiliinid ja kiirusepiiranguga alad Jäätmete avalikud kokkukandepunktid Täisehitusprotsent Kuressaare terviseprofiil 2010 KAARDID Kuressaare linna maakasutusplaan Kuressaare Agenda 21 1992 a suvel võeti ÜRO keskkonnakaitse ja arendamise konverentsil UNCED vastu rahvusvaheline keskkonnakaitse alane tegevusprogramm nimega Agenda 21 Selles nimetuses arv 21 viitab tegevuskava seotusele läheneva 21 sajandiga

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10802/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Avalikud registrid - Kuressaare linn
  Kuressaare Linnavalitsuse avalikud registrid Kuressaare linna õigusaktide register Register sisaldab Kuressaare linnavolikogu ja linnnavalitsuse õigusakte mis on vastu võetud alates aastast 2000 Kiireim viis otsitava leidmiseks on täistekstotsingu reale kirjutada sovitud sõna ja omavalitsuse valikust valida Kuressaare Alates 2008 on registrist võimalik leida ka Saare Maavalitsuses vastuvõetud õigusakte Kuressaare linna dokumendiregister Registris on Kuressaare linnavolikogu ja linnavalitsuse sisse ja väljaläinud kirjade andmed samuti istungite ja koosolekute protokollid Kuressaare linna lepingute register Registris on andmed Kuressaare linnavaltisuses ja hallatavates asutustes alates 2007 a sõlmitud lepingute ja lepingute kehtivuse kohta Vajalikud riigiregistrid Eesti e riigi portaal Majandustegevuse register Maa ameti kaardiserver Riigihangete register Riiklik Ehitisregister Riigi Teataja Geograafiliste tähiste register Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaregister on riigi põhiregister kuhu on koondatud loodusvarade looduspärandi keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmed Registri andmed on kontrollitud korrastatud tasuta kättesaadavad ja üldjuhul kõigile avalikud KURESSAARE AVALIKUD KAARDIRAKENDUSED Kuressaare linna kaardirakenduste loomisel on kasutatud Maa Ameti X GIS i lahendusi Maa Ameti X GIS i kasutusjuhend Käesolevate kaardirakenduste kaudu saadav andmestik s o väljatrükid jne on informatiivne ega ole ametlik Probleemidest teatage kaart kuressaare ee Turismikaart Teede ja tänavate ajutine sulgemine Käimasolevad ja lõpetamata kaevetööd Kuressaare piirdeaedade kontseptsioon Üldplaneering 2000 2010 Kuressaare detailplaneeringud Maa ameti X GIS rakenduses Kaarma valla

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10583/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Uuringud ja statistika - Kuressaare linn
  huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaarega seotud küsitlused uuringud ja ettekirjutused Sise ja välisturistid Saare maakonnas 2008 2010 Positium LBS OÜ Mari Liis Lamp Liis Murov MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus 2011 Sise ja väliskülastajad Lääne Eestis sh Lääne Saare ja Hiiumaal 2008 2010 Positium LBS OÜ Heli Müristaja TÜ Pärnu Kolledž 2011 Sooline tasakaal Kuressaare linnavalitsuses Nordic CF Advisory OÜ 2011 Kuressaare supelranna suplusvee profiil Terviseamet 2011 Kohalikes omavalitsustes ja piirkondliku politseitööga seotud politseiametnike seas läbi viidud uuringu tulemused Koostanud Triin Rannama 2010 Kuressaare sadama laevatee süvendamise ning ristlus ja väikereisilaevade sildumiskai rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Ahto Järvik KMH koordinator KMH tegevuslitsents nr 0028 Tallinn 2008 Kohalike omavalitsuste veebilehtede analüüs hindamise metoodikaga WCAG juuni 2007 Riigikontrolli kontrollaruanne nr OSV 2 6 06 97 29 11 2006 Kuressaare linna sisekontrollisüsteemi ja raamatupidamise korraldus ning majandustehingute seaduslikkusaastatel 2004 ja 2005 E riigi Akadeemia aruanne Infoühiskond Eesti kohalikes omavalitsustes 2006 Kuressaare külalise pilgu läbi 2004 KURESSAARE LINNA ELANIKE ÜLDINE RAHULOLU ELU OLUGA NING HUVI TERVISELIIKUMISE JA AKTIIVSE ELUVIISI VASTU märts 2006 Vali Kuressaare linna tunnuslause 2003

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10591/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Vajalik - Kuressaare linn
  ee faks 453 3590 Kontaktandmed Linnavolikogu Kuressaare Raekoda Tallinna 2 Kuressaare 93819 tel 455 0524 volikogu a kuressaare ee faks 453 3586 reg kood 75023266 Volikoguliikmete kontaktandmed Üldine kodanike vastuvõtt linnavalitsuses kolmapäeviti kell 10 12 ja 14 18 Sotsiaalosakond I korrus E 8 30 12 T 8 30 12 ja 13 30 16 30 K 8 30 12 ja 13 30 18 N R vastuvõtt kokkuleppel tel 455 0549 sotsiaalhoolekande

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kontaktid/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Vajalik - Kuressaare linn
  Vabad töökohad Kuressaare kaardirakendus Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Sünnikirjade üleandmine 19 detsembril 2014 Kohv poliitikutega 5 novembril 2014 Kuressaare Noortekogu koosolek 4 novembril 2014 Sünnikirjade üleandmine 16

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/33876/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Vajalik - Kuressaare linn
  huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare kaardirakendused KURESSAARE AVALIKUD KAARDIRAKENDUSED Kuressaare linna kaardirakenduste loomisel on kasutatud Maa Ameti X GIS i lahendusi X GIS i kasutusjuhend Käesolevate kaardirakenduste kaudu saadav andmestik s o väljatrükid jne on informatiivne ega ole ametlik Turismikaart Teede ja tänavate ajutine sulgemine Käimasolevad ja lõpetamata kaevetööd Kuressaare piirdeaedade kontseptsioon Kuressaare detailplaneeringud Maa ameti X GIS rakenduses Kaarma valla ja Kuressaare linna ühisplaneering Alkoholi välireklaami piiranguala Kuressaare kohanimed Kudjape kalmistu UUS AVALIK WMS TEENUS Avalik WMS teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus mis võimaldab aluskaartide kasutamist GIS tarkvaradega nt ArcGIS MapInfo MicroStation AutoCAD MAP 3D mis toetavad WMS teenuse kasutamist Kuressaare teenuse aadress http gis kuressaare ee 85 map bin wms1 Teenuse kasutamise tutvustuse leiab siit Maa Ameti lehekülg KURESSAARE LINNA KAART Kaarti uuendatakse 2 korda aastas Vaatamiseks kliki pildil Oma arvutisse saab kaardi alla laadida siit pdf 2 2MB KURESSAARE AJALOOLISED LINNAPLAANID Kuressaare linn aastatel 1935 1939 1 2000 Kuressaare linn aastatel 1941 1968 1 500 GOOGLE MAP KURESSAARE View Larger Map Probleemidest teatage kaart a kuressaare ee Viimati muudetud 08

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/35466/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •