archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Huvihariduse register Huvihariduse elektrooniline register on veebipõhine registreerimiskeskkond mis koondab ühtsesse andmebaasi linna eelarvega seotud huviharidustegevuse üldhariduskoolide huviringid munitsipaalhuvikoolid ja linna eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja erahuvikoolid Huvihariduse registri loomise eesmärgiks on tagada süsteemi suurem ülevaatlikkus ja informatsiooni parem edastamine Registrisse on kohustatud andmed esitama Kuressaare linnavalitsuse hallatavad õppeasutused ning Kuressaare linnalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust Kuressaare linna eelarvest kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis Iga asutus määrab registri haldaja kes vastutab vajalike andmete õigeaegse sisestamise eest Registri haldaja kinnitab iga algava õppeaasta 1 septembriks õpperühmade loetelu ning avab registris iga õpperühma kohta õpperühma lehe Õppuri lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem registrile vastavasisulise taotluse mille kinnitab õpperühma juhendaja Õppur arvatakse õpperühma kui lapsevanem on andmed registris kinnitanud Täisealine õppur kinnitab oma andmed iseseisvalt Erandkorras võib lapsevanem esitada oma lapse õppimise kohta kinnituse ka paberkandjal mille alusel kannab andmed registrisse kas haldaja või registri administraator Õpperühmade üldandmed peavad tänavu jõudma registrisse 1 septembriks 2014 ning lapsevanematel on kohustus kinnitada oma laste huvihariduses osalemine 3 nädala jooksul Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord Huvihariduse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/huvihariduse-register/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad Dokumentide blanketid Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Lasteaiad Kuressaares Kuressaare linnas tegutseb viis munitsipaallasteaeda ja kaks eralasteaeda Kuressaare Pargi Lasteaed Kuressaare Rohu Lasteaed Kuressaare Ida Niidu Lasteaed Kuressaare Ristiku Lasteaed Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed Eralasteaiad Kesklinna Eralasteaed Naerusuu Kõige Suurem Sõber Lasteaedade põhimäärused Pargi Lasteaia põhimäärus Rohu Lasteaia põhimäärus Ida Niidu Lasteaia põhimäärus Ristiku Lasteaia põhimäärus Tuulte Roosi Lasteaia põhimäärus Lasteaedade arengukavad Kuressaare Pargi Lasteaia arengukava 2010 2011 2014 2015 õ a Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2010 2015 Kuressaare Ida Niidu Lasteaia arengukava 2011 2015 Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2011 2015 Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2010 201 4 Blanketid Avaldus lasteaeda registreerimiseks e teenus 2014 2015 õppeaasta rühmad on komplekteeritud laekuvad avaldused jäävad kõik ootejärjekorda Diferentseeritud kohatasu avaldus Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt lahkumise ning väljaarvamise kord lisa Toiduraha arvestamise ja maksmise kord Kuressaare linna hallatavates lasteaedades Lasteaedade töö korraldamine suveperioodil 2014 a Tasulised teenused lasteaias Kuressaare Pargi Lasteaia tasulised teenused

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/36480/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  Vanalinna Kool Üks õhtuses ja kaugõppe vormis üldhariduskool Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium Garnisoni 16 Kuressaare Kutseõppeharidus Kuressaare Ametikool Kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž Blanketid Avaldus toiduraha maksmise soodustuse saamiseks Kuressaare linna haridusasutustes Avaldus õpilaste ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks Ranitsatoetus Avaldus 1 klassi asumiseks väljatrükk Koolivaheajad 2014 15 õppeaasta koolivaheajad 1 sügisvaheaeg 18 oktoober 2014 a kuni 26 oktoober 2014 a 2 jõuluvaheaeg 20 detsember 2014 a kuni 4 jaanuar 2015 a 3 kevadvaheaeg 14 märts 2015 a kuni 22 märts 2015 a 4 suvevaheaeg v a lõpuklassid 4 juuni 2015 a kuni 31 august 2015 a Haridus ja Teadusministeeriumi koduleht Eksamiperioodid Koolide põhimäärused Kuressaare Gümnaasiumi põhimäärus Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus Kuressaare Vanalinna Kooli põhimäärus Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord Arengukavad Kuressaare haridusasutuste tasulised teenused sh tasuliste ruumide hinnakirjad Kuressaare Gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri sh tasuliste ruumide hinnakiri ruumide broneerimine tel 455 6575 Saaremaa Ühisgümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakiri sh tasuliste ruumide hinnakiri ruumide broneerimine tel 452 4430 Kuressaare Vanalinna Kooli tasuliste teenuste hinnakiri sh tasuliste ruumide hinnakiri ruumide broneerimine tel 453 8688 Kuressaare Kunstikooli tasuliste teenuste hinnakir ja muutmine21 10 2014 Kuressaare Kunstikooli tasuliste teenuste hinnakiri Kuressaare Noorte Huvikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri sh tasuliste ruumide hinnakiri ruumide broneerimine

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/36479/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare linna 1 klassidesse vastuvõtt 2014 15 õa Hea lapsevanem 2015 2016 õppeaastal Kuressaare linna koolide 1 klassidesse õpilaste vastuvõtmise korra tingimused ning ajakava avaldame veebruaris 2015 Avalduse esitamine 1 klassi astumiseks e teenus NB Registreerumine ei ole avatud Avaldus 1 klassi asumiseks väljatrükk Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord Kuressaare linna munitsipaalüldhariduskoolides 2014 15 õppeaastaks avatavate esimeste klasside

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/28417/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  arhiiv Noorsootöö Kuressaares Laste ja noortesõbralik linn Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noore arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda tasemeõpet ja tööaega et toetada noore sotsialiseerumist ning soodustada tema kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks Noorsootöö loob Eesti kodanikkonna järjepideva arengu eeldused ning arendab ühiskondlikesse protsessidesse sekkumiseks vajalikku julgust ja tarvilikke oskusi Noortepoliitika tähendab järjekindlat sihiteadlikku tegevust ning teadlikku seisukohavõttu noore inimese elu puudutavates küsimustes 1999 aastal Riigikogus vastu võetud noorsootöö seadus määratleb et noor on 7 26 aastane isik Noorsootöö aitab noorel õppida iseenda teiste ja ümbritseva ühiskonna kohta kavandatud ja kavandamata tegevuste kaudu taotleb noorte kaasatust ühiskonnakorralduses innustab noori võtma vastustust ja tegema teadikke otsuseid oma elu väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas Kuressaare Noorte Töömalev Noorsootöö olulisemad põhimõtted mida on järgitud ka Kuressaare noorsootöö arengukava koostades on noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega kaasates neid noorsootöö otsuste tegemisse noorsootöös lähtutakse noorte tegelikest vajadustest huvidest ja soovidest noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel Üks peamisi noorsootöö korralduse põhimõtteid on et noorsootöö teenuseid pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal Seetõttu on kohaliku omavalitsuse kohustus noorsootööd arendada ja noortele nende vaba aja turvaliseks veetmiseks võimalusi luua Noorsootöö tunnustamine Noor sootöö struktuur Arengukava 2005 2013 Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakond

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/32432/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  on oluline saada võimalus kasvada turvalises pere ja kogukonnas omandada hea haridus ning näha eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head elukvaliteeti lubavaid töökohti tulevikus Samas on vajalik suurendada enda ja ühiskonna arengu suhtes loovat hoiakut ning vähendada passiivseks teenusetarbijaks ja läbikukkujaks kujunemise riske Seetõttu tuleb luua võimalused avastada oma anded ja huvid noorele sobival moel saada osa ühistegevustest vigu tehes neist õppida ja otsida uus võimalus Noore andeid huvisid ja loovust tuleb tunnustada ja neid peab olema võimalus arendada Noorteühingud keskused ja huvikoolid loovad palju võimalusi vajalike sotsiaalsete pädevuste omandamiseks Noortevaldkonna arengukava 2014 2020 Huviharidus on teadmiste oskuste vilumuste väärtuste ja käitumisnormide kogum mis on omandatud süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel tasemekoolitusest tööalasest koolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks Milliseid võimalusi pakub Kuressaare noortele Huvihariduse eesmärk on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks Huviharidusstandard 2012 aastal linnaelanike seas läbi viidud arengukava küsitluse raames hinnati kõrgelt huviharidust ja selle mitmekesised valikud Kuressaares 2011 2012 õppeaasta huvihariduse analüüsi andmetel osales huvihariduses 71 üldhariduskoolide õpilastest 2089 õpilast 2006 2007 õppeaastal oli vastav näitaja 64 Huviharidusega tegelemiseks on Kuressaare linnas loodud tingimused nii üldhariduskoolides kui ka munitsipaalomandis tegutsevates muusika kunsti ja spordikoolis

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/32479/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  Pea kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEF i poolt algatatud liikumisega Laste ja noortesõbralikud linnad Child Friendly Cities Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust 2004 aastal ühines sellega ka Eesti 23 novembril 2007 anti Kuressaarele üle laste ja noortesõbraliku linna tiitel mida pikendati aastal 2012 7 novembril 2014 toimus Stenboci majas UNICEF i ja sotsiaalkaitse ministri pidulik vastuvõtt kus tunnustati liikumise aktiivseid osalisi ning pikendati Kuressaare laste ja noortesõbraliku linna tiitlit aastani 2018 Eesmärgid 1 Aidata kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendumisele 2 Kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel 3 Otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse tervise arengu ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks 4 Ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid kes aitavad kaasa linna lapsesõbralikumaks muutmisele UNICEF tahab esile tõsta seda mida ja kuidas linn teeb ja missugune on suhtumine ning suund koostöö linnavalitsuse linnakodanike sh laste ja noortega erasektoriga mittetulundusühendustega jt kuidas osatakse ära kasutada olemasolevaid võimalusi Linnale omistatav tiitel ei ole lõppkokkuvõte vaid protsessi algus kus on märgata linna ja tema kodanike soovi muuta oma linn lapsesõbralikumaks Liikumises osaleda soovivas linnas ei pea olema kõik tingimused korraga täidetud vaid linnakodanikud ja lapsed noored alustavad selles suunas tegutsemist Soovituslikud tingimused on aluseks muutusprotsessidele Tiitel antakse linnale kolmeks aastaks Juhul kui selle aja jooksul linn kaitseb oma tiitlit ja jätkab tingimuste täitmist ja arendab neid edasi pikendatakse tiitlit taas 3 aasta võrra Laste ja noorte olukorra ja elutingimuste tunduva halvenemise korral võib UNICEFi Eesti Rahvuskomitee nimetatud tiitli ära võtta teavitades sellest linnajuhte linnakodanikke ja ajakirjandust Laste ja noortesõbralikud linnad Eestis alates 2004 a Tartu Narva Pärnu Kunda Saue alates 2005 a Tallinn Viljandi Jõhvi Põlva alates 2007 a Kuressaare Haapsalu alates 2009 a Rakvere alates 2011 a Valga alates

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/laste-ja-noortesobralik-linn-3/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Haridus ja noorsootöö - Kuressaare linn
  gmail com Triin Tammiku Liblika rühma esindaja Maris Rebel Kiilikese rühma esindaja Argo Arikas Lepatriinu rühma esindaja Jane Sõrm Põrnika rühma esindaja Kadri Martel Sipelga rühma esindaja Evelin Tasa Päevakoera rühma esindaja Airi Tsirp Sajajalgse rühma esindaja Miko Tasa Mesimummi rühma esindaja Liisi Lõo Jaaniussikese rühma esindaja Ene Männik Ämbliku rühma esindaja Raili Tänav Kärbse rühma esindaja Marina Tamm Ritsika rühma esindaja Ene Šesterikov õpetajate esindaja Õilme Salumäe Kuressaare Linnavalitsuse esindaja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia hoolekogu 2014 2015 õppeaastaks Hoolekogu esimees Kairi Sepp Kellukese rühma esindaja tel 506 6858 kairi printzone ee Helen Kaert Karikakra rühma esindaja Sulev Trumm Nurmenuku rühma esindaja Signe Uue Võilille rühma esindaja Kairi Sepp Kellukese rühma esindaja Kristel Paju Meelespea rühma esindaja Mart Undrest Rukkilille rühma esindaja Tiina Martinson õpetajate esindaja Õilme Salumäe Kuressaare Linnavalitsuse esindaja Kuressaare Rohu Lasteaia hoolekogu 2014 2015 õppeaastaks Hoolekogu esimees Urmet Veski urmet veski eesti ee Hoolekogu aseesimees Merike Jaaska Ristiku rühma esindaja merikeal gmail com Viiu Õunpuu Palderjani rühma esindaja Annika Lii Kummeli rühma esindaja Külli Jaam Sõnajala rühma esindaja Kaidi Vaikla Raudrohu rühma esindaja Signe Tulk Võilille rühma esindaja Marita Kukk Nurmenuku rühma esindaja Mart Loik Teelehe rühma esindaja Rihti Rask Tokkroosi rühma esindaja Mari Liis Pahapill Kanarbiku rühma esindaja Helle Tiitsaar õpetajate esindaja Õilme Salumäe Kuressaare Linnavalitsuse esindaja Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu 2013 2014 õppeaastaks Mia Rand õppenõukogu esindaja Arne Loorpuu õppenõukogu esindaja Irena Sink huvikooli õppenõukogu esindaja Arvi Nõmm vanemate esindaja Anton Teras vanemate ja kooli toetava organisatsiooni esindaja Riana Tamleht vanemate esindaja Ulvi Viik vanemate esindaja Valmar Voolaid vanemate esindaja Külli Poom vanemate esindaja Kai Ellart vanemate esindaja Marju Kirss vanemate esindaja Ainer Tiitson vanemate esindaja Annika Vaher vanemate esindaja Jaanis Sarapuu vanemate esindaja Piirika Muul vanemate esindaja Piret Juht vanemate esindaja Tatjana Koit vanemate esindaja Signe Kapp vanemate esindaja ja huvikooli vanemate esindaja Goar Kuldsaar vanemate ja vilistlaste esindaja Merike Rang vanemate esindaja Sirje Koppel vanemate esindaja Ester Soe vanemate esindaja Eve Tilts vanemate esindaja Aivar Kaesvelt vanemate esindaja Meelis Juhandi vanemate esindaja Marko Trave vanemate esindaja Riina Rand vanemate esindaja Terje Volke vanemate esindaja Priit Rauniste vanemate esindaja Airike Vipp õpilaste esindaja Gerda Nelis huvikooli õpilaste esindaja Tiia Leppik linnavalitsuse esindaja Kaarel Väer pidaja esindaja Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu 2014 2015 õppeaastaks Terje Nepper vilistlaste esindaja Malle Tiitson õppenõukogu esindaja põhikooli õpetajad Ave Jõgi õppenõukogu esindaja gümnaasiumi õpetajad Eve Tuisk huvikooli õppenõukogu esindaja Raimond Kannik kooli toetava organisatsiooni esindaja Kairit Lindmäe kooli pidaja esindaja Tiia Leppik linnavalitsuse esindaja Kristi Sillart 1 3 klasside lapsevanemate esindaja Helina Laidla 4 6 klasside lapsevanemate esindaja Anu Lomp 7 9 klasside lapsevanemate esindaja Andu Truumure 10 12 klasside lapsevanemate esindaja Maris Rebel huvikooli laste vanemate esindaja Gretten Vaga põhikooli õpilaste esindaja Ave Mägi gümnaasiumiastme õpilaste esindaja Minni Tang huvikooli õpilaste esindaja Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu Gert Nepper kooli pidaja esindaja Tiia Leppik linnavalitsuse esindaja Aire Vaga õppenõukogu esindaja Mare Markus õppenõukogu esindaja Gunnar Siiner vilistlaste esindaja Kalle Kahju vilistlaste esindaja Helle Kahm kooli toetava organisatsiooni esindaja Marina Niils kooli toetava organisatsiooni esindaja Piret Pihel kooli toetava organisatsiooni esindaja Monika

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/31168/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •