archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Info lemmikloomade pidajatele Lemmikloomadega seotud Kuressaare õigusaktid Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 16 26 08 2010 Kuressaare linna lemmikloomade registri põhimäärus Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 12 27 05 2010 Lemmikloomade register Andmete lisamine ja parandamine Kuressaare KOV Lemmikloomaregistris Riigiportaalis www eesti ee saab iga loomaomanik ise oma andmeid registrisse kanda vaadata registrisse kantud looma de andmeid muuta kontakte telefon e post või teavitada looma surmast KOV Lemmikloomaregistrisse looma registreerimine on tasuta Riigiportaali saab sisse logida ID kaardi Mobiili ID või oma internetipanga kaudu Looma otsing kiibinumbri järgi KOV Lemmikloomaregistrist Veterinaariteenus Veterinaarid kellega Kuressaare linnal on sõlmitud leping loomade kiibistamiseks ja Kuressaare linna lemmikloomade registrisse kandmiseks 1 FIE Margus Birkenfeldt Karja 3 Kuressaare Vastuvõtt 8 12 ja 17 19 Tel 455 4642 2 OÜ Taluapteek loomakliinik Tallinna 30 Kuressaare Vastuvõtt E R 9 30 17 L 10 15 Tel 453 3728 Hulkuvad loomad Hulkuvate loomadega tegeleb Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu MTÜ Kontakt 5837 0708 saareloomad a saareloomad ee Riiklikud õigusaktid Loomakaitseseadus 1 Loomatauditõrjeseadus 1 Lemmikloomade pidamise nõuded Põllumajandusminstri määrus nr 76 24 07 2008 Hulkuvate loomade püüdmise pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/38861/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  Kudjape kalmistu Kuressaare sadam Dokumentide blanketid Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Haljastuse ja heakorraga seotud info Haljastuse ja heakorraga seotud Kuressaare õigusaktid Kuressaare linna heakorra eeskiri Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 7 24 04 2008 Kuressaare linna avaliku korra eeskirja kehtestamine Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 16 22 05 2008 Kuressaare koerte ja kasside pidamise eeskiri Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 16 26 08 2010 Kuressaare linna supelranna kasutamise eeskiri Kuressaare Linnavalitsuse määrus nr 7 27 05 2008 Raieloa taotlemine Tähelepanu Raieluba tuleb taotleda ka puuvõrade hoolduslõikuseks ja okste likvideerimiseks Raieloa andmise kord Kuressaare linnas Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 29 23 10 2014 Raieloa taotlus pdf Väljastatud raieload Haljastusega seotud materjalid Kuressaare Vanalinna haljastuse juhendmaterjal Teadmiseks puude lõikajale Vale lõikus muudab puu väärtuse nullilähedaseks Vanalinna kõrghaljastuse seisundi hindamine ja hooldusjuhiste määramine Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt Seletuskiri Koondplaan Materjalidega saab täpsemalt tutvuda linnavalitsuses Kontakt Katrin Reinhold heakorra ja haljastuse spetsialist tel 455 0534 katrin reinhold a kuressaare ee Viimati muudetud 08 36 14

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13213/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  kasutamise eeskiri Kuressaare Linnavolikogu määrus nr 9 27 06 2013 jõustub 1 augustil 2013 Kalmistuga seotud info Lahtiolekuaeg E R 8 17 lõuna 12 13 Matmine toimub ainult valgel ajal pühapäevadel ja riiklikel pühadel matusetalitusi üldjuhul ei korraldata erandjuhud kokkuleppel kalmistuvahiga Kalmistuvaht vormistab hauaplatsi kasutusse andmise kohapeal Hauaplatsi kasutusloa taotlus täidetakse uue hauaplatsi taotlemisel olemasolevale hauaplatsile kasutusloa vormistamisel kehtivate kalmisturaamatu andmete põhjal Taotluse vorm Hauaplatsi kasutusõiguse üleandmise taotlus täidetakse juhul

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kudjape-kalmistu/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Kuressaare sadam Sadamaga seotud info Kuressaare külalissadam 58 14 62 N 22 28 25 E Kaitstus Kaitstud kõigi tuulte eest Maks pikkus 30 0 m Maks süvis 2 5 m Kaikohti 132 Kinnitumine Poikinnitus Kontakt sadamakapten Oskar

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/kuressaare-sadam/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaal ja tervishoid - Kuressaare linn
  lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Sotsiaaltoetused Sotsiaaltoetused jagunevad perekonna sissetulekutest sõltuvateks toetust on võimalik saada Kuressaare linna kodanikul kelle perekonna sissetulek pereliikme kohta pärast eluasemekulude maha arvamist on väiksem kui 177 50 eurot ½ kehtivast palga alammäärast Täpsemalt http www kuressaare ee uus perekonna sissetulekutest soltuvad sotsiaaltoetused perekonna sissetulekutest mittesõltuvateks ühekordsed toetused nagu

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/31318/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaal ja tervishoid - Kuressaare linn
  14 aastasele perekonnaliikmele on toetuse sissetulekupiir 149 50 eurot kuus ning igale alla 14 aastasele perekonnaliikmele 89 70 eurot kuus Perekonna liikmeteks loetakse abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud Ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad õpilased ja üliõpilased kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega loetakse pereliikmeteks Perekonna sissetulekutena lähevad arvesse kõik kolmel eelneval kuul saadud tulud näiteks töötasu peretoetused v a kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta töötuskindlustushüvitis töötutoetus saadud elatis elatisabi pension puudega vanema toetus tulumaksu tagastus muu sissetulek Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka ühekordseid toetusi mida on üksi elavale isikule perekonnale või selle liikmetele makstud riigi või kohaliku eelarve vahenditest puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi välja arvatud puudega vanema toetus tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu ja majutustoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra st 19 18 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta vajaduspõhist peretoetust Näide neljaliikmeline pere kus on kaks täiskasvanut üks 15 aastane laps ja üks 10 aastane laps Pere sissetulekupiir on 299 149 50 149 50 89 70 687 70 eurot Seega pere saab vajaduspõhist peretoetust kui taotlemisele eelnenud kolme kuu keskmine kuine sissetulek on väiksem kui 687 70 eurot kuus Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates 1 juulist 2013 kuni 2014 aasta lõpuni 9 59 eurot kuus ühe lapsega perele ja kokku 19 18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele 2015 aastal toetuse suurus kahekordistub Toetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest Vajaduspõhine peretoetus määratakse avalduse esitamisele järgnevaks kolmeks kuuks ja toetus makstakse välja hiljemalt 20 kuupäevaks

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/vajaduspohine-peretoetus/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaal ja tervishoid - Kuressaare linn
  eakale hooldust tagama Teenuse taotlemine Teenuse saamiseks tuleb pöörduda teenuse osutaja poole ja leppida kokku vajalikud teenused ja osutamise maht Koduhooldusteenust osutavad Kuressaares SA Kuressaare Hoolekanne Tolli 9 Kuressaare Tel 453 3528 Sooja söögi koju toomine Toitlustusteenust sooja toidu kojuviimisena võimaldatakse liikumispuudega klientidele kellel on raskusi iseseisvalt toidu valmistamisega ja kellel puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule hooldust tagama kuna on ise raske või sügava puude või psüühikahäirega Teenuse taotlemine Teenust võivad taotleda isik või temale lähedalseisvad isikud Teenuse taotlemiseks esitada taotlus Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Tallinna 10 Kuressaare Lisainfo tel 455 0532 sotsiaalhoolekande spetsialist Monika Sarapuu Kui isikul on seadusjärgsed ülalpidajad aga ülalpidajatel ei ole võimalik tagada abivajajale sooja toidu võimalust on võimalik tellida tasuline koduhooldusteenus järgmistelt teenuseosutajatelt SA Kuressaare Hoolekanne Tolli 9 Kuressaare Tel 453 3528 Päevakeskuse teenus Päevakeskuse eesmärk on tagada eakatele inimestele võimalus omavaheliseks suhtlemiseks loominguliseks ja vaimseks tegevuseks Päevakeskuse tegevuses arvestatakse eakate vanust pakkudes eakohaseid meelelahutus ja liikumisvõimalusi Võimalust osaleda nii tegijana kui publikuna Kuressaare linnas tegutseb üks eakate päevakeskus www kuressaarehoolekanne ee SA Kuressaare Hoolekanne päevakeskus pakub eakatele päevast huvitegevust ja toitlustamist Päevakeskuses on saal söökla ajalehtede lugemise võimalus naiste käsitööruum Tasuliste teenustena pakutakse sauna pesupesemist juuksuriteenust Päevakeskuses asub MTÜ Kuressaare Pensionäride Ühendus Päevakeskus on avatud tööpäeviti kell 9 17 SA Kuressaare Hoolekanne Tolli 9 Kuressaare Tel 453 3528 Hooldekoduteenus Hooldekoduteenus on suunatud isikule kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega või muu abi osutamisega Osaliselt Kuressaare linna poolt finantseeritud hooldekoduteenus võimaldatakse isikule kelle puhul on esindatud üheaegselt alljärgnevad 2 tingimust isikul puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised hooldekodukulusid katma kuna on ise raske sügava puudega psüühikahäirega või seadusjärgse ülalpidaja netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui ¾ kehtivast palga alammäärast isiku omandis ei ole kinnis ega olulise väärtusega vallasvara hooldekodusse asumise ajal ega ole võõrandatud vara kolmandatele isikutele aasta jooksul enne hooldekodusse asumist Samuti finantseeritakse Kuressaare linna poolt osaliselt isiku hooldekoduteenus kui omaste või pärijate puudumisel pärandanud või kinkinud oma kinnis või olulise väärtusega vallasvara Kuressaare linnale Teenuse taotlemine Teenust võivad kliendile taotleda isik ise tema perekonnaliikmed perearst sotsiaaltöötaja jt kliendile lähedalseisvad isikud Teenuse taotlemiseks esitada taotlus Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Tallinna 10 Kuressaare Lisainfo tel 455 0532 sotsiaalhoolekande spetsialist Monika Sarapuu Invatakso teenus Invataksoteenust osutatakse liikumispuudega või nägemispuudega klientidele samuti erivajadustega isikutele ravi rehabilitatsiooni ja hooldusasutusse sõiduks Kuressaare linna piires Teenust osutatakse erijuhtudel ka isiku vältimatut asjaajamist nõudvate toimingute teostamiseks Teenuse taotlemine Taksod teenindavad kliente ööpäevaringselt kuid tellimusi võetakse vastu läbi linnavalitsuse sotsiaalosakonna tööpäevadel E T N kell 8 12 ja 12 30 16 30 K 8 12 ja 12 30 18 R 8 12 ja 12 30 15 telefonidel 455 0549 455 0532 455 0533 455 0527 või 455 0511 Ratastooli transportimisel on vajalik teenus tellida vähemalt 1 päev ette Ühe kilomeetri taksosõidu hind on 0 80 eurot sõidualustamistasu on 2 20 eurot ootetunnitasu 16 20 eurot ootetunni tasu ei rakendata esimese 10 minuti jooksul Teenuse eest tasumine Klient maksab teenuse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/31321/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Sotsiaal ja tervishoid - Kuressaare linn
  iseseisvat toimetulekut ja vähendada puudest või sotsiaalsest oskamatusest tingitud takistusi igapäevaelu korraldamisel Tugiisikuteenusega tagatakse psüühikahäirega ja vaimupuudega isikutele teistega võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja juhendamine igapäevaelu korraldamisel toimetulekuraskustes isikutele ja peredele oskus analüüsida oma igapäevast toimetulekuoskust ja leida lahendusi pereelu ja laste kasvatamisega seotud probleemidele Abi osutatakse järgmiste toimingute tegemisel asjaajamisel väljaspool kodu igapäevase koduse toimetuleku õpetamisel abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga sotsiaalsete võimete arendamisel sh distsipliini järgimise õpetamisel toetus pere lähivõrgustiku loomisel parandamisel Teenuse osutamise aluseks on kliendi tugiisiku ja teenuse osutaja vahel sõlmitud kolmepoolne leping Teenuse taotlemine Teenust võivad kliendile taotleda isik ise tema perekonnaliikmed perearst sotsiaaltöötaja jt lähedalseisvad isikud Teenuse taotlemiseks esitada taotlus Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Tallinna 10 Kuressaare Lisainfo tel 455 0532 sotsiaalhoolekande spetsialist Monika Sarapuu Teenus on kliendile tasuta Tugiisikuteenust osutavad Kuressaares Naiste ja laste varjupaik Laurits Saaremaa Puuetega Inimeste Koda Koduhooldusteenus Koduhooldusteenust osutatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavatele eakatele ja puudega inimestele kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul Koduteenuse põhiteenused toiduainete ja esmatarbekaupade toomine sooja toidu kojutoomise korraldamine esmase arstiabi ja ravimite muretsemise korraldamine pesupesemise teenuse korraldamine kommunaal ja muude makete tasumise korraldamine kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine vee tuppa toomine ja heitvee välja viimine eluruumi ja köögi koristustööd Koduhooldusteenust osutatakse Kuressaares tasuta ja tasulise teenusena Kliendile tasuta koduhooldusteenus Teenust osutatakse üksinda elevatele eakatele või kooselevatele eakatele kui mõlemad vajavad kõrvalabi igapäevase eluga toimetulekul ning kellel puuduvad Perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule hooldust tagama kuna on ise raske või sügava puudega või psüühikahäirega Teenuse taotlemine Teenust võivad kliendile taotleda isik ise tema perekonnaliikmed perearst sotsiaaltöötaja jt lähedalseisvad isikud Teenuse taotlemiseks esitada taotlus Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Tallinna 10 Kuressaare Lisainfo tel 455 0532 sotsiallhoolekande spetsialist Monika Sarapuu Kliendile tasuline koduhooldusteenus Teenus on suunatud eakatele kellel on olemas perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud ja ülalpidamiskohustusega isikud on suutelised eakale hooldust tagama Teenuse taotlemine Teenuse saamiseks tuleb pöörduda teenuse osutaja poole ja leppida kokku vajalikud teenused ja osutamise maht Koduhooldusteenust osutab Kuressaares SA Kuressaare Hoolekanne Tolli 9 Kuressaare Tel 45 33 528 Hooldekodu teenus Hooldekoduteenus on suunatud isikule kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega või muu abi osutamisega Osaliselt Kuressaare linna poolt finantseeritud hooldekoduteenus võimaldatakse isikule kelle puhul on esindatud üheaegselt alljärgnevad 2 tingimust isikul puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised hooldekodukulusid katma kuna on ise raske sügava puudega psüühikahäirega või seadusjärgse ülalpidaja netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui ¾ kehtivast palga alammäärast isiku omandis ei ole kinnis ega olulise väärtusega vallasvara hooldekodusse asumise ajal ega ole võõrandatud vara kolmandatele isikutele aasta jooksul enne hooldekodusse asumist Samuti finantseeritakse Kuressaare linna poolt osaliselt isiku hooldekoduteenus kui omaste või pärijate puudumisel pärandanud või kinkinud oma kinnis või olulise väärtusega vallasvara Kuressaare linnale Teenuse taotlemine Teenust võivad kliendile taotleda isik ise tema perekonnaliikmed perearst sotsiaaltöötaja jt kliendile lähedalseisvad isikud Teenuse taotlemiseks esitada taotlus Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Tallinna 10 Kuressaare Lisainfo tel 455 0532 sotsiallhoolekande spetsialist Monika Sarapuu Viipekeele tõlketeenus Viipekeele tõlketeenust osutatakse kurtidele ja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/31322/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •