archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  Samuti kuulub välireklaam reklaamimaksu kehtestamise määruse alusel maksustamisele Viimasel ajal hakkab üha sagedamini linnapildis silma ettevõtete asutuste organisatsioonide reklaaminfo mis on kas paberkandjal plakatitel või muu vormina välja pandud hoonete seintele harkjalgadele tahvlitele vm pinnale ent mille paigaldamine ei ole linnavalitsusega kooskõlastatud Kui välireklaam ei ole kooskõlastatud või sel esineb muid puudusi esteetiliselt või asukohta sobimatu on volitatud ametiisikutel õigus teha välireklaami avalikustajale ettekirjutusi ja määrata puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg Kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud on linnavalitsusel voli välireklaam avalikustaja kulul eemaldada Kuidas toimida Kui on välireklaami paigaldamise soov tuleb selle taotlemiseks planeerimisosakonnale esitada järgmised dokumendid 1 REKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLUS 2 välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega 3 asendiskeem millel on näidatud reklaami paigaldamise koht 4 hoonele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos paigaldamiskoha äranäitamisega 5 omaniku kirjalik nõusolek kui välireklaam paigaldatakse ehitisele maatükile ühistranspordivahendile ja tehnovõrgu või rajatise kaitsetsooni v a juhul kui reklaam paigaldatakse linnarajatisele või kinnistule 6 kinnitus kohalike maksude võlgnemise puudumise kohta Lisainfo vanemarhitekt Maria Reimal maria reimal kuressaare ee tel 4550535 Välireklaami avalikustaja on kohustatud tagama enne välireklaami avalikustamist kooskõlastuse olemasolu ja paigaldama välireklaami vastavalt kooskõlatuses toodud tingimustele Samuti tuleb pärast tegevuse lõppemist reklaami eemaldamisel korrastada selle paigaldamisest tekkinud defektid Reklaamimaks Välireklaami avalikustajal tekib reklaami eksponeerimise esimesest päevast alates reklaamimaksu kohustus mille sätestab reklaamimaksu kehtestamise määrus Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind Avalikustajale väljastatakse sellekohane teatis mis koostatakse eelnevalt esitatud reklaami paigaldamise taotluse alusel Üldjuhul antakse maksusoodustust heategevusürituste ja sotsiaalreklaamile Kuressaare linnas ei maksustata teatrite kinode muuseumide näituste kultuuri ja spordiürituste reklaame jm Välireklaam Välireklaam on teave mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil ning mis koosneb reklaamist ja reklaamikandjast Välireklaam jaguneb kommertsreklaamiks toodete või teenuste müügi suurendamise ürituse või idee edendamise või muu soovitud tulemuse saavutamise eesmärgil statsionaarseks

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/valireklaam-tuleb-kooskolastada/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  kalmistu Kuressaare sadam Dokumentide blanketid Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Tehingud linnavaraga Kihelkonna mnt 25 kinnistu 1 3 mõttelise osa müük Kor nr 869 Viimati muudetud 14 02

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/28389/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Vee ja soojamajandus AS Kuressaare Veevärk Pikk 23 93819 Kuressaare Tel 453 3514 Faks 453 3512 saarevesi saarevesi ee www saarevesi ee Ööpäevaringsed valvetelefonid 455 5121 524 0868 Avariitelefon 24h 524 0868 Klienditeenindaja arved näidud Kuressaare linna veevõrguga seotud kliendid Ljudmilla Paju ljuda saarevesi ee tel 453 3515 5343 4284 Kuressaare linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 1 Kuressaare linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kuressaare linna ÜVK ga liitumise tasu võtmise kord KURESSAARE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2014 2025 KURESSAARE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2014 2025 LISAD AS Kuressaare Soojus Kalevi 1a 93802 Kuressaare Tel 453 1270 Faks 453 1265 ksoojus tt ee www kuressaaresoojus ee Määrus Kuressaare kaugküttepiirkonna piirid kaugküttevöµrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord kaugkütte üldised Kuressaare Soojus teostab energiaauditeid ja väljastab energiamärgiseid Käesoleval ajal on muutunud aktuaalseks energiatõhusus hoonetes Energiatõhususe tagamise metoodilisteks vahenditeks on ka energiaaudit ja energiamärgis Nende vahendite eesmärgiks on tagada hoonete energiatarbimise vähendamine Kuna suurem võimalus energiat säästa on soojusenergia osas ja hoonete soojusenergiaga varustamine on Kuressaare Soojuse igapäevane töö siis

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13215/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Valdkonna õigusaktid Tänavate sulgemise ja kaevetöödega seotud õigusaktid Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Teede ja tänavate sulgemise maks Kuressaare Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro maksevahendina kasutusele võtmisega Kuressaare linna kaevetööde eeskiri Kaevetööde eeskirja muutmise määrus 18 06 2009 Teehoiukulude hüvitis Teehoiukulude hüvitise muutmise määrus Asfalt ja mustkatete rem tehnilised tingimused Loakomisjoni moodustamine Loakomisjoni töökord Loakomisjoni töökorra muutmine Tänava ajutise sulgemise loa kaevetööde eeskirja täitmise üle järelevalvet teostava ametiisiku ja kaeveloa väljastaja määramine Kuressaare kaardirakendus sulgemiste ja kaevetööde kohta Kuressaare linna õigusaktide register Alates 2000 aastast vastu võetud Kuressaare Linnavalitsuse ja volikogu õigusaktid on kättesaadavad Kuressaare linna õigusaktide registris Kiireim viis otsitava leidmiseks on kirjutada täistekstotsingu reale soovitud sõna ja omavalitsuse valikust valida Kuressaare Alates 2008 on registrist võimalik leida ka Saare Maavalitsuses vastuvõetud õigusakte Riiklik seadusandlus Teeseadus Liiklusseadus Autoveoseadus Ühistranspordiseadus Sõitjate bussiliiniveo bussijuhuveo taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri Liikluseeskiri Dokumentide blanketid Tänavate sulgemine ja kaevetööd Tänava ajutise sulgemise loa taotlus Kaeveloa taotlus Kooskõlastusleht Kaevetöö lõpetamine Avariitööde

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/teed-ja-tanavad/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Majandustegevuse registreerimine Majandustegevuse registrisse MTR registreerimiseks registreeringu muutmiseks ja registreeringu õigsuse kinnitamiseks taotluste blanketid jaekaubandus hulgikaubandus teenindus toitlustamine kaubanduse korraldamine majutusteenuse osutamine ning vastavad juhendid leiate siit Enne registreerimistaotluse esitamist tuleb registreerimise eest tasuda riigilõiv summas 19 17 eurot Kuressaare Linnavalitsuse kontole 10602007390004 SEB Pangas viitenumbrit ei ole NB Registreeringu muutmise ja õigsuse kinnitamise eest riigilõivu tasuma ei pea Registreeringu taotlust õigsuse kinnitamist muutmist ja ka kustutamist on võimalik teostada järgmiselt ettevõtjaportaali x tee teenused ettevõtjale https portaal id riik ee eit kaudu digiallkirjastatuna e posti teel välja trükituna ja allkirjastatuna posti teel või kohaletoomisega Kuressaare Linnavalitsusse ruum 304 Tallinna 10 Kuressaare Vastavalt majandustegevuse registri seaduse 26 peab majandustegevuse registris registreeringut omav ettevõtja igal aastal kinnitama oma andmete õigsust 15 jaanuarist kuni 15 aprillini NB Registreering mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata peatatakse 1 mail ja kustutatakse 1 novembril Ettevõtjal kelle MTR i registreering on peatatud või kustunud ei ole õigust vastaval tegevusalal tegutseda Registreeringu muutmise taotlus Registreeringu õigsuse kinnitamise vorm Majandustegevuse registri andmed on avalikud ja neid võib näha majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel Kaubandustegevust

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13301/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Jäätmemajandus Korraldatud jäätmevedu teostab alates 1 septembrist AS Ragn Sells Kuressaare linna jäätmehoolduseeskiri Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks pdf doc Ehitusjäätmete õiend pdf Jäätmete äraandmise võimalused Kuressaares Jäätmete liigiti kogumise juhend kuressaarlastele Oma vana mobiiltelefoni saab saata taaskasutusse ja selle eest rahagi saada Mobiiliringlus Jäätmekava eelnõu on valminud Kuressaare linna Lääne Saare valla ja Pihtla valla ühise jäätmekava 2015 2020 eelnõu on valminud ja esitatud volikogule vastuvõtmiseks Jäätmekava eelnõu Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Avaliku arutelu käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidetega arvestamine LV korraldus korralduse lisa Lisainfo tel 455 0529 Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel Mida teha jõulukuusega pärast pühi Vii AS i Kuressaare Soojus platsile E L kl 10 12 00 tasuta Vii Kudjape jäätmejaama E R 8 18 00 ja L 10 15 00 Telli äravedu AS ilt Ragn Sells tel 15155 Tükelda kuusk ja põleta oma ahjus Kudjape jäätmejaam Kuressaare linnale lähim jäätmejaam asub Kudjapel Jäätmejaam on avatud E R 8 18 ja L 10 15 P suletud Kontakttelefon 452 8090 Jäätmejaamas saavad Kuressaare linna rahvastikuregistris olevad füüsilised isikud tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid piiratud koguses komplektseid elektroonikajäätmeid vanapaberit kuni 20 kg Ülejäänud jäätmeliikidele kehtib hinnakiri Jäätmejaama koduleht www

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/jaatmemajandus/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  www thinkbefore eu ÕHK Saasteallikad Kuressaares Kuressaare linna ökokaart kaardile on märgitud linnas olevad keskkonnasaaste allikad VESI Üleujutatavad alad linnas Üleujutuse ohuga alad Kuressaare linnas ja lähiümbruses Vee kvaliteet Titerannas Ujula abajas asuvas Titerannas võetkase suplusvee kvaliteedi hindamiseks veeproove vähemalt 6 korda suve jooksul Suplusvee kvaliteedi hindamiseks uuritakse Escherichia Coli bakterite piirnorm 1000 PMÜ 100 ml ja soole enterokokkide piirnorm 100 PMÜ 100 ml esinemist vees Vabariigi Valitsuse määrus Need on tavalised ja levinud bakterid kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus Veeproovide tulemused 12 mai 2014 03 juuni 2014 26 juuni 2014 14 juuli 2014 28 juuli 2014 21 august 2014 LOODUS Kaitstavad looduse üksikobjektid Kuressaares Harilik robiinia Raekoja 1 Kaubamaja kõrval kaitse all aastast 1976 Harilik robiinia Pärna 14 aias 1964 Harilik robiinia 3 puud Kohtu tn 18 1964 Kreeka pähklipuu 2 vana puu võrset Kõver 2a aias 1964 Must mänd Kauba 11 ja Kauba 13 kruntide vahel 1964 Kaitsealad Kuressaares Kuressaare lossipark 1959 Kuressaare Lossipargi puittaimestiku haljastuslik hinnang 2010 Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri Hinnang geoalusel Kuressaare lossipark dendroretk Trükis 2011 Linnulaht 1927 Hoiualad Põduste luha hoiuala 2006 Vabariigi Valitsuse määrus kaitse alla võtmise kohta Kuressaare lahe hoiuala 2007 Vabariigi Valitsuse määrus kaitse alla võtmise kohta Natura

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10674/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnamajandus ja keskkond - Kuressaare linn
  1997 2007 1 Kuressaare sadama laevatee süvendamise ning ristlus ja väikereisilaevade sildumiskai rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Ahto Järvik KMH koordinator KMH tegevuslitsents nr 0028 Tallinn 2008 2 Õhukvaliteedi mõõtmised Kuressaares 28 08 02 09 2007 Tallinn 2007 OÜ Keskkonnauuringute Keskus 3 Vee elustiku seire Põduste jõe alamjooksul Tartu 2007 Loodushoiu Ühing Lutra KMH ekspert Nikolai Laanetu 4 Kuressaare lennuvälja lennuraja detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine KSH Tallinn 2006 SWECO Eesti AS 5 Saneerimistööde eelne ja sellele järgnev vee elustiku seire Põduste jõe alamjooksul Tartu 2006 Loodushoiu Ühing Lutra KMH ekspert Nikolai Laanetu 6 Põduste jõe alamjooksu piirkonna ökoloogiline seisund ja selle parendamise võimalused Tartu 2004 Loodushoiu Ühing LUTRA KMH ekspert Nikolai Laanetu 7 Põduste jõe ja Linnulahe vahelisele alale kavandatava golfiväljaku ning Põduste jõe puhastamise võimalik mõju linnustikule Kuressaare Aprill 2003 Keskkonnaekspert Veljo Volke 8 Põduste jõe ja Linnulahe vahelisele alale kavandatav golfiväljak ja Põduste jõe puhastamine Keskkonnamõju hindamise aruanne Kuressaare 2003 OÜ Hendrikson Ko 9 Kuressaare linnaõhu seire 11 07 17 07 2002 Tallinn 2002 Eesti Keskkonnauuringute Keskus 10 Kuressaare jahisadama merekanali süvendustööde I etapi lõpetamise kontroll ja seire Tallinn 2002 Eesti Mereakadeemia 11 Kuressaare jahisadama süvenduse keskkonnamõjude hindamine KMH Tallinn 2002 Eesti Mereinstituut 12

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/13217/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •