archive-ee.com » EE » K » KURESSAARE.EE

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Linnavolikogu - Kuressaare linn
  ja statistika Täna linnas 1 1ºC Kas olete kasutanud huvihariduse registrit Jah olen sealt infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Linnavolikogu Koosseis Eestseisus Komisjonid Aadress Kuressaare Linnavolikogu Raekoda Tallinna 2 Kuressaare 93819 Kontakt tel 455 0524 e post volikogu a kuressaare

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/linnavolikogu/?lang= (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Kuressaare linn - Arendus
  linna arengukava 2014 2020 2030 muutmine Kuressaare linna arengukava 2005 2013 2020 Kuressaare linna arengukava 2001 2005 Kuressaare linna arengukava 1998 2000 Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering Koolide ja lasteaedade arengukavad Kuressaare Linnavalitsuse määrus KG arengukava 2013 2014 2016 2017 õ a kinnitamine Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2013 2014 2016 2017 õ a Kuressaare Linnavalitsuse määrus KTG arengukava 2013 2017 2020 kinnitamine Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2013 2017 2020 Saaremaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2014 2020 Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2013 2014 2016 2017 2020 Kuressaare Pargi Lasteaia arengukava 2010 2011 2014 2015 õ a Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2010 2015 Kuressaare Ida Niidu Lasteaia arengukava 2011 2015 Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2011 2015 Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2011 2015 Kuressaare Linnavalitsuse määrus Kuressaare Noorte Huvikeskuse arengukava kinnitamine Kuressaare Noorte Huvikeskuse arengukava 2011 2015 Muud linna tegevus ja arengukavad Kuressaare linna kultuuri spordi ja noorsootöö arengukava 2005 2013 Kuressaare linna kultuuri spordi ja noorsootöö arengukava tegevuskava koond Kuressaare tervisestrateegia 2010 Kuressaare terviseprofiil 2010 Kuressaare terviseprofiili 2010 kaardid Kuressaare supelranna suplusvee profiil Kuressaare turismi turundusstrateegia 2002 2010 Kuressaare Agenda 21 IT tegevuskava 2007 2009 Kuressaare linna teehoiu tegevuskava 2003 2005 Kuressaare linna tänavavalgustuse arengukava 2004 2010 Kuressaare linna liikluse arengukava Kuressaare

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/arengukavad/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kuressaare linn - Arendus
  ka maailma tasandil Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega http www ell ee Eesti Tervislike Linnade Võrgustik Maailma Terviseorganisatsiooni WHO tervislike linnade projekt on pikaajaline rahvusvaheline arenguprojekt mis taotleb otsuste tegemisel tervisega arvestamist ning struktuuride loomist linna tervise parandamiseks Eesti linnad on 1999 aastast alates teinud tulemuslikku koostööd tervislike linnade liikumise idee ja põhimõtete tutvustamiseks ning elluviimiseks MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik loodi 2002 aastal 2014 aasta seisuga kuulub Eesti Tervislike Linnade Võrgustikku 13 linna ja üks vald http tervislikudlinnad weebly com Läänemere Linnade Liit Union of the Baltic Cities UBC Läänemere Linnade Liit on Läänemere ääres paiknevate riikide linnade ühendus Liit loodi 1991 aastal Gdanskis Toona alustati 32 liikmeslinnaga nüüdseks on neid organisatsiooni koondunud 106 Eestist kuulub liitu 18 linna Kuressaare on Läänemere Linnade Liidu liige alates 1993 aastast UBC põhineb Läänemere ääres paiknevate linnade ajaloolistele traditsioonidele kultuuri kaubandus ja majandusalase koostöö vallas http www ubc net KIMO Rahvusvaheline kohalike omavalitsuste keskkonnaorganisatsioon Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon Local Authorities International Environmental Organisation KIMO loodi 1990 aastal Organisatsiooni asutajaliikmeteks olid peamiselt Põhjamere äärde jäävad riigid ja selle eesmärgiks võidelda merelise reostuse vastu Praegu kuulub organisatsiooni üle 120 kohaliku omavalitsuse 14 st riigist Kuressaare linn on KIMO

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/koostoovorgustikud/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Linnavolikogu - Kuressaare linn
  registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Arengukomisjoni koosolekute protokollid 2014 Arengukomisjoni koosoleku protokoll 10 12 2014 Arengukomisjoni ja linnakodaniku komisjoni ühiskoosoleku protokoll 20 11 2014 Arengukomisjoni koosoleku protokoll 15 10 2014 Arengukomisjoni koosoleku protokoll 17 09 2014 Arengukomisjoni koosoleku protokoll 21 08 2014 Arengukomisjoni I poolaasta kohaloleku statistika

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/arengukomisjon/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Planeerimine ja ehitus - Kuressaare linn
  on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv EHITAMINE Ehitusjärelevalve insener Aivo Kesküla aivo keskyla a kuressaare ee tel 4550541 Vastuvõtuajad Tallinna tn 10 I korrus tuba 108 kolmapäeval 10 00 kuni 12 00 14 00 kuni 18 00 Kontonumber riigilõivu maksmiseks SEB EE851010602007390004 Swedbank EE692200221057340165 Nordea EE871700017000767815 Selgitusse kirjutada riigilõiv ning mille eest tasutakse VALDKONNA ÕIGUSAKTID EHITUSPROJEKTIDE DIGITAALSE VORMISTAMISE JUHEND soovituslik Millal peab kooskõlastama ehitustegevuse linnavalitsusega Igasugune ehitustegevus linna territooriumil peab olema kooskõlas kehtivate nõuetega vältimaks probleeme erinevate ametkondadega pingeid naabritega ning tagades linna nägusa üldilme säilimise Igast pisiremondist ei pea teatama küll aga võiks enne kavandatud tööde algust konsulteerida linnavalitsusega vältimaks hilisemaid ettekirjutusi või haldustrahve Kirjalikku nõusolekut peab taotlema kui soovitakse püstidada väikeehitist mille ehitusalune pindala on 20 60 m² laiendada väikeehitist mille ehitusalune pindala jääb peale laiendamist alla 60 m² rekonstrueerida väikeehitist mille ehitusalune pindala on 20 60 m² lammutada väikeehitist mille ehitusalune pindala on 20 60 m² muuta ehitise tehnosüsteeme Alla 20 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitised NB Piirdeaedade ja väravate rajamine ja tüübi valik tuleb kooskõlastada linnavalitsusega Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb esitada Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus koos lisadega Ehitusprojekt mis vastab eelnevalt väljastatud projekteerimistingimustele või kehtivale detailplaneeringule ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud või

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/12672/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Planeerimine ja ehitus - Kuressaare linn
  on Uus tn 20 ja Uus tn 20a kinnistute liitmine ehitusvõimaluste väljaselgitamine Uus tn 20 hoonele juurdeehituse kavandamiseks Uus tn 20 abihoone rekonstrueerimiseks ja Uus tn 20a hoone lammutamiseks Koostada muinsuskaitse eritingimused määrata ehitusõigus tehnovõrgud heakord haljastus ja parkimislahendus Määrata servituutide vajadus Planeeringuala asub Kuressaare kesklinnas vanalinna muinsuskaitsealal reg nr 27011 Tegevuste kavandamisel tuleb juhinduda Muinsuskaitseseadusest ja muinsuskaitseala põhimäärusest Detailplaneeringuga nähakse Uus tn 20 ja Uus tn 20a kruntide liitmine üheks krundiks aadressiettepanekuga Uus tn 20 krundi sihtotstarbega 100 ärimaa Uus tn 20 peamaja rekonstrueerida autentses mahus ja detailsuses Uus tn 20a hoovimaja ja kuur on lubatud lammutada Uus hoonemaht planeerida Raekoja tn 1 hoone põhimahuga samale ehitusjoonele tagasiastega tänavapiirist Uue hoonemahu planeerimisel tagada olemasoleva Uus tn 20 tellishoone domineerivus krundil Uue hoonemahu kõrgus kavandada maksimaalselt olemasoleva tellishoone räästani maapinnast 10 2m kõrguseni Galeriiühendus planeerida transparentsena ja juurdeehitusest selgelt madalam lastes mõjuda olemasoleval tellisfassaadil Uus hoonemaht kavandada selgelt tagasihoidlikune foonina Raekoja äärsele puistule ja olemaoslevale tellishoonele Uus tn 20 lõunapiiril asuvad kõrvalhooned dolomiidist välisseintega kuur blokkidest keldrimüürid rekonstrueerida Krundi lubatud suurim ehitusalune pind on 950 m² hoonete lubatud suurim arv 4 Ehitiste planeerimisel ja projekteerimisel vajalike parkimiskohtade arv määratakse Linnavalitsuse kaalutlusotsuse alusel lähtudes kavandatava ehitise funktsioonist ja ehitusprojektist Parkimise miinimumnorm vastavalt Kuressaares kehtivale üldplaneeringule lähtub Eesti Standardist EVS 843 2003 Linnatänavad rakendades äärelinna normatiivi kogu planeeringuala ulatuses Kinnistule on kavandatud parkimiskohad puuetega inimeste sõidukitele ja teenindusliiklusele Kokku 4 parkimiskohta Planeeringuga tehakse ettepanek puuduvate parkimiskohtade rajamiseks August Kitzbergi tn 1c krundile Uue ja August Kitzbergi tänava nurgal Kaugus parklani planeeringualalt 250m Kinnistu vahetus naabruses aadressil Uus tn 27 asub 60 kohaline avalik sõiduautode parkla Kultuurikeskuse taga aadressil Raekoja 6 asub avalik 50 kohaline ja Tallinna tn 10 krundil avalik 40 kohaline sõiduautode parkla Lisaks ümbritsevatele avalikele parklatele asub planeeringualaga piirneval Raekoja tn 1 kinnistul Saaremaa Kaubamaja tõkkepuuga suletav ca 40 kohaline parkimisplats mille kasutustingimustes on soovitav kokkulepe saavutada Krundi vertikaalplaneeringut ei muudeta Planeeritud katenditelt kogutakse vihmaveed restkaevude kaudu ja koos katusevetega juhitakse Rakeoja tänava ja Uue tänava sadevee trassi Ühisveevärgiga liitumine lahendatakse olemasolevate liitumispunktide kaudu Kanalisatsiooniga liitumispunkt peab jääma kas Uue tänava isevoolsel kanalisatsioonitorul paiknevasse kontrollkaevu 801 või Raekoja tänava isevoolsel kanalisatsioonitorul paiknevasse kontrollkaevu 801 a Liitumispunkt määrata ära projekteerimistööde käigus Tarbija varustamine elektrienergiaga nähakse ette Uus tn 20 liitumiskilbist Soojusvõrguga ühendamine AS Kuressaare Soojuse olemasoleva soojustorustikuga Uus tn 20 keldrikorruse Raekoja tn poolses küljes Säilitatav ja kavandatav haljastus vastavalt detailplaneeringu lahendusele täpsustatakse ehitusprojektide koosseisus Planeeringuala loodenurgas Raekoja tn 1 kinnistul kasvab 1976 a kaitse alla võetud Harilik robiinia mille kaitsetsoon laieneb planeeringualal asuvatele kinnistutele Detailplaneeringu koosseisus on koostatud puistu dendroloogiline hinnang millega on looduskaitsealusele Harilikule robiiniale omistatud V väärtusklass kuna puu on peaaegu täielikult kuivanud Seetõttu eriti väärtuslikud puud planeeringualal puuduvad alal asub 2 väärtuslikku puud üks vaher ja harilik sarapuu Kuna nende puude asetus planeeringualal on juhuslik ja asukohad kattuvad planeeritud hoonestusalaga on puud kavandatud likvideeritavatena Planeeringualal on 5 olulist puud milledest säilitatakse harilik jalakas krundi edelanurgas ning 5 väheväärtuslikku puud mis on soovitav likvideerida või asendada Planeeringuga kavandatakse haljastuse rekonstrueerimine Tänavapiiril lähtuda olemasoleva puistu säilitamisest eesmärgiga tasakaalustada Raekoja

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10722/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Planeerimine ja ehitus - Kuressaare linn
  Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Vabariigi Valitsuse 17 juuni 2004 määrusega nr 220 Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus Kuressaares on elanike nõustamine projektide läbivaatus ning järelvalve korraldatud nii Muinsuskaitseameti kui Kuressaare linnavalitsuse toel Kuressaare muinsuskaitseala kaart Linnavalitsuse planeerimisosakond Vanemarhitekt Maria Reimal maria reimal kuressaare ee tel 455 0535 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektori Rita Peirumaa Rita Peirumaa muinas ee tel 453 3269 vastuvõtu aeg E K 9 12 linnavalitsuse hoones Tallinna 10 I korrus LINNAATLAS Kuressaare linna kujunemise linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaatena ilmus 1999 aastal Kuressaare Linnaatlas Kuressaare Linnaatlase tiraaz raamatuna oli 2000 eksemplari Kõrvaloleval kaanepildil klikkides avaneb raamatu veebiversioon Lae alla PDF 17 0 Mb PIIRDEAEDADE JOONISED Linnavalitsuse arhitektid on arhiivimaterjalide põhjal valmistanud soovituslikud joonised piirdeaia ehitajatele vanalinna ja aedlinna territooriumil Lisatud on ka linnakaart kus ära näidatud aiatüüpide levik erinevate perioodide lõikes INFOLEHED Infolehtedes on nõuandeid vanalinnas elavale majaomanikule kes soovib oma maja väärtust säilitada ja tõsta Akende remontimine Uste remontimine Mida peaksin teadma kui elan muinsuskaitsealal Vanalinn on kaunis vanalinnas on ilus elada Selleks et seda kõike hoida peab mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse seoses ehitustegevusega Keelatud on plastikakende paigaldamine olulist rolli mängivad õigete detailide vihmaveesüsteemide katusekatte või voodrilauaprofiili valik Väga tihti uuendatakse maja välisilme odavate sobimatute materjalidega mis vanale majale teevad karuteene kuigi enamus juhtudel õnnestuks hoone õigeid töövõtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikuma kulutusega Kindlasti konsulteerige linnavalitsuse arhitektidega ja muinsuskaitse esindajatega tutvuga meie majas arhiivi ja infomaterjalidega TOETUSED KredEx toetab omandireformi käigus tagastatud korterelamute renoveerimist Toetus võimaldab korteri ja hooneühistutel või korteriomanike ühisustel taotleda toetust teostatud kortermajade piirde ja kandekonstruktsioonide elektri ja gaasisüsteemide rekonstrueerimistöödele Sellest ja teistest KredExi toetustest loe aadressilt http www kredex ee toetused Konkurss Värv Kuressaare majal 2013 Linnavalitsus väljastab hoonele värvipassi tasuta Fassaadivärvilt saab 20 allahindlust Parimate tunnustamiseks on

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/10723/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Planeerimine ja ehitus - Kuressaare linn
  infot otsinud Jah olen oma lapse huviringi registreerinud Jah olen pidev kasutaja jälgin lapse osalemist ja läbiviidavaid tegevusi Ei ei teagi sellest Ei ole kasutanud aga tean et selline keskkond on olemas Hääleta Küsitluse arhiiv Välireklaami printsiibid paigaldamine ja maksustamine KAART Alkoholireklaami välireklaami piiranguala VALDKONNA ÕIGUSAKTID Välireklaami paigaldamise eeskiri Kuressaare Linnavolikogu 26 04 2012 määrus nr 15 Reklaamimaksu kehtestamine Kuressaare Linnavolikogu 13 12 2007 määrus nr 28 REKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLUS REKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLUS dok vanemarhitekt Maria Reimal maria reimal a kuressaare ee tel 455 0535 5887 0215 Vastuvõtuajad kolmapäeval kell 10 12 ja 14 18 Tallinna 10 I korrus tuba 104 Välireklaamina edaspidi ka reklaam käsitletakse reklaami reklaamiseaduse tähenduses kommertsreklaam ning äriettevõtete asutuste või muude organisatsioonide silte tegevuskoha reklaam mis on paigutatud avalikku kohta s o linnatänavatele reklaamikandjaga või ilma tänavate kohale ja hoonete välisseintele väljakutele linnaparkidesse ühistranspordi väliskülgedele ja mujale mis avalikust kohast jälgitavad Välireklaamiks on ka kaupluste vaateaknale paigutatud reklaam mis suunatud möödujatele tänaval Välireklaami alla kuuluvat üritust sündmust teavitavad reklaamplakatid ja kuulutused ning kampaaniareklaam valimiskampaania massiürituste reklaam jms Reklaami või reklaamikandja paigaldamiseks tuleb taotleda linnavalitsusest vastav paigaldusluba mis tõendab reklaami või reklaamikandja vastavust käesolevatele kujundusprintsiipidele Paigaldusloa annab välja vanemarhitekt Juhul kui tegemist on reklaamimaksu alla kuuluva statsionaarse

  Original URL path: http://www.kuressaare.ee/uus/28387/ (2015-01-21)
  Open archived version from archive •