archive-ee.com » EE » K » KREDEX.EE

Total: 180

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sihtasutus KredEx - Hinnapakkumise kalkulaator
  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Tutvustus Sihtasutus KredEx KredEx Krediidikindlustus AS Partnerid Töötamine KredExis Riigiabi kalkulaator Uudised Krediidikindlustuse hinnapakkumise kalkulaator Kindlustuskalkulaatorit soovitame kindlustuspreemia makse

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/hinnapakkumise-kalkulaator/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Sihtasutus KredEx - Riigiabi kalkulaator
  Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Tutvustus Sihtasutus KredEx KredEx Krediidikindlustus AS Partnerid Töötamine KredExis Riigiabi kalkulaator Uudised Riigiabi kalkulaator Kui toetus on vähese tähtsusega abi VTA ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTA ületada 200 000 eurot maanteetranspordi valdkonnas tegutseva ettevõtja puhul 100 000 eurot Volikirja alusel KredExi nimel käenduse andmisel ja käenduslepingu muutmisel peab pank jälgima et saadud riigiabi ja uue laenu käendusega väljastatav VTA ei ületaks eeltoodud määrasid Pank on kohustatud kontrollima taotleja vähese tähtsusega abi vaba jääki riigiabi registrist aadressil http www fin ee riigiabi Käendusega seonduvad riigiabi teatised saadab ettevõtjale KredEx Käenduste kalkulaator kehtib ainult väikeste ja keskmise suurusega VKE ettevõtete kohta VKE on ettevõte kus töötab vähem kui 250 töötajat ja mis ei ületa vähemalt ühte järgmistest kriteeriumitest aastakäive üle 50 mln EUR aastabilanss üle 43 mln EUR Suurettevõtja käenduse puhul on VTA suuruseks 13 33 käenduse summast Lepingu muudatuste riigiabi arvutamine Üldreeglina võetakse VKE lepingu muudatuste tegemisel täiendava riigiabi arvutamise aluseks lepingu uued tingimused ning riigiabi arvutamisel lähtutakse hetkel kehtivast diskontomäärast Tasaarvestust esialgse ja uue otsuse alusel antava riigiabi kattuvas osas ei tehta Täiendava riigiabi arvutamise aluseks on seega lisanduv laenusumma Samaaegse lepinguperioodi pikendamisega võetakse riigiabi arvutamise aluseks laenujääk taotletav laenusumma suurendus uus lepingu kehtivuse periood alates muudatusest nt 6 kuulise pikendamise korral kaks kuud enne esialgse lepingu lõppu on perioodiks 2 6 8 kuud Erandiks bullet maksega lepingu sh arvelduskrediidid ja garantiilimiidid pikendamine laenu summat muutmata kus täiendava riigiabi arvutamise aluseks võetakse üksnes lisanduv periood uus käendustasu uus laenuintress uus käenduse protsent lepingu muudatuse tasu hetkel kehtiv diskonteerimismäär Suurettevõtja lepingu muudatuse korral tuleb täiendav VTA välja arvutada üksnes juhul kui suureneb käenduse summa Vali toode Riigiabi laenule Riigiabi käendusele Käenduse tüüp Väikelaenu käendus Proportsionaalne käendus Laenutüüp Ettevõtte reiting Pank Kas on väikeettevõte Pole oluline Jah Ei

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/riigiabi-kalkulaator/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Energiatõhusus korterelamus
  Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Energiatõhusus Väärtustame keskkonnasäästlikkust ja energiatõhususele suunatud mõtteviisi Arendame ja pakume energiatõhususele suunatud finantsteenuseid Osaleme rahvusvaheliste organisatsioonide töös ning juhime mitmeid energiatõhususele suunatud projekte Eestis Energiatõhusus korterelamus BUILDEST ELMO BEEN projekt Paldiski mnt 171 Poliitika ja seadusandlus Uuringud Infomaterjalid Seminaride materjalid Küttekaardid Hoone energiamärgis Energiaaudit ja kraadpäevad Rahastamine Projekteerimine Ehitaja valik Omanikujärelevalve Energiatõhusus korterelamus Eesti elamufondist moodustavad elamispinna järgi ligikaudu 2 3 korruselamud ja 1 3 väikeelamud Tehtud uuringute alusel on väikeelamute keskmine vanus rohkem kui 50 aastat suurpaneelelamutel keskmiselt 25 30 aastat Muude korruselamute vanus kõigub väga suurtes piirides vanade elurajoonide puitelamutel kuni 100 aastat Sellest tingituna tuleb praegustel omanikel üha suuremat tähelepanu pöörata olemasolevate hoonete säilitamisele energiasäästlikule renoveerimisele eluea pikendamisele ja väärtuse tõstmisele Väga oluline on jälgida renoveerimise komplekssust Suurim energiasääst ja parimad võimalikud elamistingimused saavutatakse juhul kui renoveerimine on kompleksselt planeeritud ja läbi viidud Kompleksset lähenemist nõuavad ka EL ja riiklikud toetusmeetmed mille saamise eelduseks see on Nii näiteks tuleb arvestada et igasugune hoone soojustamine eeldab vältimatult ka küttesüsteemi uuesti reguleerimist soojatagastusseadmete efektiivne kasutamine eeldab hoone õhutiheduse parendamist jne Hoonete soojapidavusse ja

  Original URL path: http://www.kredex.ee/energiatohususest/energiatohusus/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - BUILDEST
  99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Energiatõhusus Väärtustame keskkonnasäästlikkust ja energiatõhususele suunatud mõtteviisi Arendame ja pakume energiatõhususele suunatud finantsteenuseid Osaleme rahvusvaheliste organisatsioonide töös ning juhime mitmeid energiatõhususele suunatud projekte Eestis Energiatõhusus korterelamus BUILDEST ELMO BEEN projekt Paldiski mnt 171 BUILDEST projekt Projekt BUILDEST on osa Euroopa Innovatsiooni ja Kompetentsi Agentuuri EACI poolt ellukutsutud projektist Ehitame üles teadmised Build Up Skills mille laiem eesmärk on teadmiste kasvu kaudu tagada ehitussektori energiatõhusam toimimine et säästa 2020 aastaks 20 energiat Projekti eesmärk on töötada välja energiatõhusate ning jätkuvust tagavate ehituslahenduste loojatele koolituse ja väljaõppe kavad mis on vastavuses Eestile seatud 2020 aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtavad arvesse ka liginullenergiahoonete nõudeid Valdkondlike kutse ja haridusorganisatsioonide abiga kaasajastatakse ning uuendatakse täiendõppe kavasid luuakse uusi täiendkoolitusi ja uuendatakse kvalifitseerimise ning sertifitseerimise nõudeid et parandada oluliselt ehitussektori täiendõppe valdkonda Projekti tulemusena valmib 1 Eesti ehitussektori põhjalik analüüs mis sisaldab koolitus ja kvalifikatsioonivajaduste väljaselgitamist erinevatel tasanditel 2 Eesti ehitussektori hariduse ja täiendõppe vajadustest lähtuv tegevusplaan 2020 aastani Projekti viivad ellu KredEx Tallinna Tehnikaülikool

  Original URL path: http://www.kredex.ee/energiatohususest/buildest-projekt/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • error feedback name missing feedback email wrong format feedback text missing captcha wrong form data feedback name feedback email feedback text feedback contactme

  Original URL path: http://www.kredex.ee/feedback_form.php (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Avaleht
  vastab 2012 06 10 12 36 00 Tehnoloogialaenu üldtingimused Tingimused laenutaotlejale ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevusedettevõte on jätkusuutlik ning maksejõulineettevõtte omakapital 2012 06 09 23 50 00 Meediakajastus Korterelamute soojustamine vähendab küttearveid Pärnu Postimees 22 06 2012KredEx veel 5 miljonit korterelamutele Äripäev 20 06 2012KredEx korterelamute korrastamiseks on eraldatud juba 10 miljonit eurot 2012 06 09 23 04 00 Ehitusekspertiiside ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad 2003 aasta2004 aasta2005 aasta2006 aasta2007 aasta2008 aasta II kvartali seisuga 2008 aasta seisuga 30 11 EL Struktuurifondide vahendid 2008 aasta detsember2009 aasta I kvartal2009 2012 06 09 23 01 00 Nõuded energiaaudititele ehitise ekspertiisidele ja ehitusprojektidele Energiaaudit peab vastama energiaauditite teostamise miinimumnõueteleEhitusprojekt peab olema koostatud energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks ja vastama majandus ja kommunikatsiooniministri 2012 06 09 22 59 00 Aruandlus Kõigil kortermajadel kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne NB Kui kortermaja on kasutanud mitut nimetatud teenust siis topelt aruannet 2012 06 09 22 55 00 Taotluste menetlemine Taotlusi menetletakse taotluste saabumise kronoloogilises järjekorras Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva taotluse registreerimisest KredExis Taotluse juures ilmnenud puudustest teavitatakse 2012 06 09 22 53 00 Toetuse saaja kohustused 1 Toetuse saaja esitab KredExile aruande korterelamu energiakulu aruande kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse saamist hiljemalt iga järgneva kalendriaasta 20 jaanuariks Korterelamu energiakulu 2012 06 09 22 38 00 Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2010 aastal Nimekiri xls Nimekiri pdf Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2011 2012 06 09 12 57 00 Konsultandi teenus Kui korteriühistu või ühisus on otsustanud hakata maja renoveerima ning teinud selleks ka vajaliku eeltöö tellinud auditi tutvunud renoveerimislaenu ja toetuse tingimustega võib korteriühistu liikmetel 2012 06 09 12 56 00 Toetuse saaja kohustused esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu kahekümnendaks 20 kuupäevaks KredExile korterelamu eelmise aasta energiakulude aruande vastaval vormil viima projekti ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses 2012 06 09 12 55 00 Toetuse väljamaksmine Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele Toetuse väljamakse tegemise eeldusteks on lõppenud on kõik Projekti 2012 06 09 12 54 00 Toetuse taotlemine Toetuse taotlemisel tuleb taotlus esitada KredExile tähitud kirjana Eesti Posti vahendusel või e mailiga aadressile ketoetus at kredex ee E mailiga saatmise puhul peab taotlus olema allkirjastatud 2012 06 09 12 52 00 Toetatavad tööd Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid korterelamu fassaadi rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu korterelamu katuse rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud 2012 06 09 12 51 00 Toetuse tingimused 1 Toetust saavad taotleda vähemalt 3 korteriga korterelamu korteriühistu hooneühistu või korteriomanike ühisuskorterelamu esmasest kasutusloa saamisest või muul viisil tegelikult kasutusse võtmisest 2012 06 08 22 27 00 Kontakt Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole 2012 06 08 16 18 00 Kärjäär KredExis Oleme finantsasutus ning väärtustame pikaajalisi töösuhteid mis kindlustavad klientide rahulolu 2012 06 08 16 17 00 Tutvustus KredEx on finantsasutus mis aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes laene riskikapitali krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi Aitame Eesti elanikel 2012 06 08 15 07 00 Tehnoloogialaenu tingimused Laenu ei väljastata järgnevatele tegevusvaldkondadele ja ettevõtetele põllumajandustoodete esmatootmine kalandus vesiviljelus ja metsamajandus relva söe ja tubakatööstus ning laevaehitus terase 2012 06 08 14 36 00 Struktuur 2012 06 08 13 50 00 Kraadpäevad Kraadpäevade mõiste Sageli on olemasoleva hoone energiatarbimise hindamisel otstarbekas võrrelda energiatarbimist erinevate perioodide vältel Suur osa soojuse tarbimisest hoones sõltub valitsevast 2012 06 08 13 42 00 Soojusenergia tarbimine Kaardil nähtavad andmed ja värvikood sõltuvad sellest milline kaardi andmekiht on aktiivne Kaardikihte saab aktiviseerida ülal paremal olevas kastis Variandid on A Küttekulu MWh aasta Hoone või 2012 06 08 12 20 00 Riigiabi kalkulaatorid Kui toetus on vähese tähtsusega abi ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada 200 000 eurot maanteetranspordi valdkonnas tegutseva 2012 06 08 12 18 00 Seadusandlus Allutatud laenu riigiabi kavaEkspordi riikliku tagamise seadusEttevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadusTingimused väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate investeerimislaenu käendamiseksTingimused 2012 06 08 12 03 00 Koostööpartnerid Eesti krediidiasutusedAS DnB Pank AS DnB Liising AS Eesti Krediidipank AS Swedbank Liising AS Swedbank AS Nordea Finance Estonia Citadele Pank AS SEB Pank AS SEB Liising Danske Bank AS Eesti filiaal 2012 06 08 12 02 00 Statistika 2009 statistika 2008 statistika 2007 statistika 2006 statistika 2005 statistika 2004 statistika 2003 statistika 2012 06 08 12 00 00 Põhikiri 1 Üldsätted1 1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus KredEx asutamisel Ettevõtluse ja Elamumajanduse Laenude Tagamise Sihtasutus edaspidi nimetatud sihtasutus 1 2 Sihtasutuse asukoht on Tallinn 1 3 Sihtasutuse 2012 06 08 11 57 00 Aastaaruanded Aastaaruanne 2012 Aastaaruanne 2011 Aastaaruanne 2010 Aastaaruanne 2009 Aastaaruanne 2008 Aastaraamat aruanne 2007 Aastaraamat 2006 Aastaraamat 2005 Aastaraamat 2004 Aastaraamat 2003 Aastaraamat 2002 Aastaraamat 2001 2012 06 08 10 55 00 Omanikujärelevalve Kuigi valitakse enda meelest parim töövõtja tuleb võimalike vigade vältimiseks ja projektijärgse ehituse jälgimiseks leida asjatundlik tellijapoolne omanikujärelvalve Vastutavaks järelvalveinseneriks on 2012 06 08 10 54 00 Ehitaja valik Korterielamu esindaja korraldab peatöövõtja ehitaja leidmiseks vastavat litsentsi omavate ehitus ehitusremondi elamuhooldusfirmade ja üksikisikute vahel pea töövõtu võistupakkumise lähtudes koostatud 2012 06 08 10 52 00 Projekteerimine Projekteerimise aluseks on projekteerimise lähteülesanne ja selle lisad Korterelamu esindaja võtab projekteerija leidmiseks vastavat litsentsi omavate büroode seast projekteerimispakkumised Tehakse optimaalne 2012 06 08 10 51 00 Rahastamine Sageli ei suuda korterelamute elanikud suuremaid remonditöid oma kogutud vahenditest rahastada Paljud majad koguvad remondifondi makseid kuid vajaliku summa kokkusaamiseni võib kuluda aastaid mille jooksul 2012 06 08 10 45 00 Otsustamine 1 RenoveerimiskavatsusRenoveerimisotsuse langetamiseks üldkoosolekul ollakse valmis siis kui enamus korteriühistu elamuühistu korteriomanike ühisuse liikmeid on jõudnud arusaamisele et elamu edasine 2012 06 07 18 48 00 BUILDEST projekt Projekt BUILDEST on osa Euroopa Innovatsiooni ja Kompetentsi Agentuuri EACI poolt ellukutsutud projektist Ehitame üles teadmised Build Up Skills mille laiem eesmärk on teadmiste kasvu kaudu tagada 2012 06 07 18 47 00 Seadusandlus Energiatõhususe miinimumnõudedDirektiiv 2002 91 EÜ Ehitiste energiatõhususe direktiivDirektiiv 2006 32 EÜ Energia lõpptarbimise tõhusus ja 2012 06 07 18 42 00 CE märgistus Laiemale avalikkusele tuttavam CE märgistus sai võimalikuks esimeste harmoneeritud Euroopa standardite valmimisega 2001 a ja ehitustoote tehniliste tunnustuste arvu kasvuga täiendavat infot harmoneeritud 2012 06 07 18 41 00 Arengukavad Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008 2013 Energiasäästu sihtprogrammi 2007 2013 rakendusplaan aastateks 2007 2009Energiasäästu sihtprogramm 2007 2013Elamumajanduse arengukava 2003 2008Energiasäästu 2012 06 07 18 39 00 Statistika ja uuringud TTÜ uuring Kütteenergia tarbimise vähendamine koterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele 2012 BUILDEST projekti raport 2012 06 07 18 39 00 Eesti elamumajanduse ja energiasäästupoliitika alused Riigi tegevuse üldeesmärk elamumajandusvaldkonnas on tagada eluaseme valiku võimalus kõigile Eesti elanikele Põhiülesanne on luua elamuturul sellised tingimused õiguslik regulatsioon institutsionaalne 2012 06 07 18 38 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandard Hoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 20 01 2012 1kelvin OÜ Lõõtsa 2012 06 07 18 30 00 Hoone energiamärgis Energiamärgise rakendamise kohustus EL liikmesriikides sai alguse 2002 aastal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud ehitiste energiatõhususe direktiiviga EPBD Hoone energiamärgis on dokument mille 2012 06 07 18 28 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandardHoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 21 02 2013 1kelvin OÜ Tornimäe 5 Tallinn Tel 7330 533 2012 06 07 18 27 00 Energiaauditite miinimumnõuded I Energiaauditi teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest 1 Auditeerimine baseerub mõõdistamistel ja kogutud andmetel 2 Üksikpindalad leitakse täpsusega 5 pluss miinus viis 2012 06 07 18 24 00 Energiaaudit ja kraadpäevad Kui leiad et võrreldes naabermajaga on sinu korterelamus suured küttekulud suur vee tarbimine elektrienergiat peaks kuidagi säästma Või palju energiasäästu annab hoone renoveerimine tuleks alustada 2012 06 07 18 24 00 Miks tellida energiaaudit ja mida see sisaldab Energiaaudit on protseduur mis selgitab kuidas kasutatakse energiat millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada Energiaaudit annab ülevaate 2012 06 07 18 03 00 Nõukogu 2012 06 07 18 03 00 Nõukogu Marika Priske nõukogu esimees Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Siim Raie nõukogu aseesimees Vabariigi 2012 06 07 18 01 00 Juhatus 2012 06 07 17 56 00 Büroo 2012 06 07 17 51 00 Riskiosakond 2012 06 07 17 45 00 Finants ja IT osakond 2012 06 07 17 30 00 KredEx Krediidikindlustus AS 2012 06 07 17 11 00 Eluaseme ja energiatõhususe divisjon 2012 06 07 16 50 00 KredEx Krediidikindlustus AS KredEx Krediidikindlustus on riigile kuuluv kindlustusselts mis aitab Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske KredEx Krediidikindlustuse tegevuse laiemaks 2012 06 07 11 24 00 Testkasutamiseks paigaldati esimene elektriautode kiirlaadija Tehnoloogiaettevõte ABB paigaldas täna Ülemiste Citysse testkasutamiseks esimese elektriautode kiirlaadija Esialgu on laadija mõeldud üksnes süsteemi tehniliseks testimiseks Hiljemalt juuli lõpuks kui üle 2012 06 07 02 07 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Taotleja on leibkond mille moodustavad vähemalt neli kuni 19 aastast last nende seaduslik ud vanem ad lapsendaja d kasuvanem ad eestkostja d või võõrasvanem ad Leibkond peab moodustama ühise 2012 06 07 02 06 00 Kuidas taotleda Kodutoetuse taotlemine menetlemine ja eraldamine toimub vastavalt majandus ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendile Toetuste taotlemine toimub taotlusvoorudena 2012 06 07 02 05 00 Kellele eluasemelaenu käendus sobib Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust Eluasemelaenu käendusega on võimalik 2012 06 07 02 03 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Vähemalt üks laenutaotleja kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest Noore pere sihtgruppNoor pere on kuni 15 aastast kaasa arvatud last kasvatav vanem või 2012 06 07 02 02 00 Kuidas taotleda Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse Eluasemelaenu käendust väljastavad pangad Citadele Pank Danske Bank DNB Krediidipank Nordea 2012 06 07 02 02 00 Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused omafinantseering minimaalselt 10 laenu tagatisvara väärtusestlaenukäenduse suurus on kuni 24 laenu tagatisvara väärtusest kuid mitte rohkem kui 20 000 eurotlaenusummal piirmäära ei olepikema kui 30 aastase 2012 06 07 01 59 00 Kellele tagastatud korterelamute renoveerimistoetus sobib Toetust saavad taotleda omandireformi käigus õigusjärgsele subjektile tagastatud korterelamute füüsilistest isikutest omanikud nimetatud elamutes moodustatud korteriühistud või neis asuvad korteriomanike 2012 06 07 01 58 00 Vajalikud dokumendid Toetust taotleva korterelamu kohta peab olema teostatud kas 1 aastatel 2003 2006 koostatud tehnilise ülevaatuse akt ehitise ekspertiis energiaaudit või ehitusprojekt või 2 alates 2007 aastast koostatud ehitise 2012 06 07 01 58 00 Millised on peamised nõuded toetavatele töödele Renoveerimistoetust eraldatakse 20 alates 01 01 2007 aastast teostatud piirde ja kandekonstruktsioonide elektri kütte ja ventilatsioonisüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimis ja renoveerimistööde 2012 06 07 01 57 00 Kuidas toetust taotleda Toetuse taotlemiseks tuleb esitada KredExile vastaval vormil rekonstrueerimistööde toetuse taotlus koos alljärgnevalt loetletud dokumentide koopiatega ehitusprojekti seletuskirja osa ehitise ekspertiisi akt või 2012 06 07 01 56 00 Kellele energiaauditi ja ehitusprojekti toetus sobib Toetus sobib korteri ja hooneühistutele või korteriomanike ühisustele kes soovivad taotleda toetust energiaauditite ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide 2012 06 07 01 55 00 Millised on peamised tingimused Toetust saavad taotleda korterelamutes moodustatud korteriühistud hooneühistud või neis asuvad korteriomanike ühisusedToetuse tingimused on kehtestatud majandus ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga nr 2012 06 07 01 53 00 Lisainfo Taotluste menetlemine Toetuse saaja kohustused Aruandlus Nõuded energiaudititele ja ehitusprojektideleEnergiaaudiitorite nimekiri Ehitusekspertiiside ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad 2012 06 07 01 50 00 Käenduse tingimused Kuni 75 laenusummastKäendussumma väheneb proportsionaalselt laenusummagaKäendustasu 1 2 1 7 käenduse jäägilt aastasMakseraskuse tekkimisel võib laenusaaja taotleda KredExilt et KredEx maksaks ajutiselt 2012 06 07 01 43 00 Kellele rekonstrueerimistoetus sobib Toetus on mõeldud ühistutele ja ühisustele kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult Toetust võib kombineerida nii KredExi renoveerimislaenuga et vähendada nõutud 2012 06 07 01 42 00 Kellele korterelamulaenu käendus sobib Laenukäendus sobib korterelamutele kes soovivad võtta pangast renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimiseks laenu kuid kelle riski hindab pank tavapärasest kõrgemaks nt 2012 06 07 01 40 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Laenusaajaks on korteriühistu või hooneühistu või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud Korteriomanike ühisuse puhul võib laenusaajaid esindada lihtkirjaliku volituse alusel valitseja Ühistu või 2012 06 07 01 39 00 Kuidas laenukäendust taotleda Laenukäenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka Täpsemat infot korterelamulaenu käenduse kohta saab KredExi kliendihaldurilt Laenukäendust korterelamutele väljastavad pangad Danske Bank Krediidipank Nordea 2012 06 07 01 38 00 Vajalikud dokumendid ja lisainfo DokumendidTaotluse vormLisamaterjalidLaenukäenduse üldtingimused Nõuded valitsejale korteriomanike ühisuse puhul 2012 06 07 01 29 00 Kellele renoveerimislaen sobib Renoveerimislaen on mõeldud enne 1993 aastat ehitatud korterelamute rekonstrueerimiseks ja energiatõhususe parandamiseks Renoveerimislaenu saavad taotleda korteriühistud hooneühistud ja korteriomanike 2012 06 07 01 28 00 Millised on peamised tingimused vähemalt 20 energiasäästu saavutamine kuni 2000 m² suletud netopinna suurustes korterelamutesvähemalt 30 energiasäästu saavutamine üle 2000 m² suurustes korterelamuteslaenu periood kuni 20 2012 06 07 01 26 00 Lisainfo Millest alustada Aruandlus 2012 06 07 01 26 00 Kuidas renoveerimislaenu taotleda Laenu taotlemiseks tuleb pöörduda SEB või Swedbanki poole Laenu taotlemisel tuleb esitada energiaauditenergiaauditi lisa saavutatava energiasäästu kohta vastaval vormil ainult juhul kui energiaauditis ei 2012 06 07 01 19 00 Millised on peamised tingimused Toetust saab taotleda 15 25 ja 35 ulatuses ehitustööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemestToetust saab taotleda ainult nendele teostamata rekonstrueerimistöödele mis 2012 06 07 01 17 00 Lisainfo Millest alustada Energiaaudiitorite nimekiri Korduma kippuvad küsimused Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud Meediakajastus 2012 06 07 01 17 00 Kuidas rekonstrueerimistoetust taotleda Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus KredExile posti teel või digitaalselt allkirjastatuna aadressile ketoetus at kredex ee Toetuse taotlemise eelduseks on energiaauditi vajadusel ka auditi lisa ja 2012 06 07 01 08 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 07 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 07 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 06 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 03 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted 2012 06 07 01 01 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 07 00 57 00 Kellele investeeringu kindlustus sobib Investeeringu kindlustus sobib eksportivatele ettevõtetele ja neid finantseerivatele pankadele mis soovivad kaitsta välisriikidesse tehtavaid otseinvesteeringuid poliitiliste riskide eest Kindlustusega saab 2012 06 07 00 56 00 Millised on olulisemad tingimused Kindlustusvõtja Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtjaKindlustatav risk investeeringu teostamisega seonduv poliitiline riskTehingupõhine teenusInvesteeringu asukohariik ei ole piiratud väljaarvatud 2012 06 07 00 55 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne investeeringu teostamist täita lepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile Kindlustusandja analüüsib investeeringu asukoha riiki ning projekti ja teeb pakkumuse 2012 06 07 00 54 00 Kellele tootmisriski kindlustus sobib Tootmisriski kindlustus on mõeldud ettevõttele mis soovib kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu tootmisperioodi vältel Tootmisriski kindlustus katab välisostjaga sõlmitud lepingu täitmisega 2012 06 07 00 53 00 Millised on olulisemad tingimused Kindlustusvõtja Eesti Äriregistrisse kantud Eesti ettevõtjaKindlustatav risk ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts või poliitilisest riskistOstjad juriidilised isikudOstja asukohariik ei ole piiratud 2012 06 07 00 53 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal Tootmisriski kindlustuse taotlusvorm 2012 06 07 00 52 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne lepingu sõlmimist ja tootmise alustamist täita kindlustuslepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning 2012 06 07 00 51 00 Kellele ostjakrediidi kindlustus sobib Ostjakrediidi kindlustus sobib finantseerimisasutusele mis soovib maandada Eesti eksporttehingu pikaajalise finantseerimisega kaasnevat välisostja võimaliku maksejõuetuse riski Ostjakrediidi kindlustusega 2012 06 07 00 50 00 Millised on olulisemad tingimused Kindlustusvõtja Eesti eksporditehingut finantseeriv finantseerimisasutusKindlustatav risk Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts või poliitilisest riskistOstja juriidiline isikOstja asukohariik ei ole 2012 06 07 00 49 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb peale finantseerimislahenduse väljatöötamist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti ja teeb 2012 06 07 00 49 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal Ostjakrediidi kindlustuse taotlusvorm 2012 06 07 00 48 00 Kellele tarnijakrediidi kindlustus sobib Tarnijakrediidi kindlustus sobib eksportivale ettevõttele mis müüb kapitali ja kestvuskaupu väljapoole Eestit pika maksetähtajaga ja soovib end seejuures kindlustada ostja võimaliku makseraskuse vastu Üle 2012 06 07 00 47 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal Tarnijakrediidi kindlustuse taotlusvorm 2012 06 07 00 47 00 Millised on olulisemad tingimused Kindlustusvõtja Eesti Äriregistrisse kantud eksportiv ettevõtjaKindlustatav risk Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts või poliitilisest riskistOstja juriidiline isikOstja asukohariik ei ole piiratud 2012 06 07 00 46 00 Kellele lühiajaliste tehingute krediidikindlustus sobib Lühiajaliste tehingute krediidikindlustus on mõeldud ettevõttele mis soovib end kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu Teenus on sobilik ettevõttele mis müüb tarbekaupu toorainet või teenust 2012 06 07 00 46 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne kauba tarnimist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti ja teeb pakkumuse Sobiv pakkumus 2012 06 07 00 45 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal Üldtingimused Kindlustuslepingu taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm mitu ostjat Käibedeklaratsiooni vorm Maksehäireteate vorm Hüvitistaotluse vorm 2012 06 07 00 45 00 Millised on olulisemad tingimused Kindlustusvõtja Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtjaKindlustatav risk ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts või poliitilisest riskistOstjad juriidilised isikudOstja asukohariik ei ole piiratud sealhulgas 2012 06 07 00 44 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile kes teeb lepingu pakkumuse Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks Peale kindlustuslepingu sõlmimist tuleb taotleda 2012 06 07 00 43 00 Kuidas allutatud laenu taotleda Allutatud laenu taotlemiseks tuleb täita taotlus e teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID kaart või Mobiil ID millele tuleb lisada finantsprognoosid KredExi vormiläriplaanviimase lõppenud 2012 06 07 00 42 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal DokumendidAllutatud laenu taotlusvorm Finantsprognooside tabelLisamaterjalAllutatud laenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik 2012 06 07 00 42 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõtte omakapital on vähemalt 64 000 eurot ja vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevusedEttevõte 2012 06 07 00 42 00 Kellele allutatud laen sobib Allutatud laen on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele mis kavandab investeeringuid arengusse Allutatud laen aitab kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse finantseerida laenukapitaliga kuid 2012 06 07 00 39 00 Kuidas laenukäendust taotleda Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka Käenduse saamiseks esitab pank või liisingfirma vastava taotluse KredExile Kuni 400 000 eurose käenduse menetlemiseks kulub tavaliselt 1 nädal 400 000 800 2012 06 07 00 38 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid LisamaterjalidLaenukäenduse tingimused infoks ettevõtjale Ettevõtluse valdkonna teenuste voldikDokumendidLaenukäenduse taotlusvorm täitmiseks pangale vajalik ID kaart või Mobiil ID 2012 06 07 00 31 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Ettevõtja on krediidivõimelineEttevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused 2012 06 07 00 30 00 Kellele laenukäendus sobib Laenukäendus on suunatud ettevõttele mis vajab oma tegevuseks finantseerimist pangalt või liisinguettevõttelt Laenukäendus aitab kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu liisingut või pangagarantiid kuid 2012 06 06 19 50 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevusedEttevõte on jätkusuutlik ning 2012 06 05 15 42 00 Karjäär Anu Holmbergeluaseme ja energiatõhususe divisjoni toetuste projektijuhtAsusin KredExisse tööle 2007 aastal toetuste haldurina KredExis oli 2003 aastal alustatud ainulaadset projekti mille raames toetati 2012 06 05 15 41 00 Töötamine KredExis KredEx loodi 2001 a Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase liitmisel 2009 a lõpus asutati KredExi sidusettevõte AS KredEx 2012 06 04 12 16 00 Lisainfo Tehnoloogialaen uudistes 2012 06 04 10 01 00 Energiatõhusus korterelamus Eesti elamufondist moodustavad elamispinna järgi ligikaudu 2 3 korruselamud ja 1 3 väikeelamud Tehtud uuringute alusel on väikeelamute keskmine vanus rohkem kui 50 aastat suurpaneelelamutel keskmiselt 25 30 2012 05 31 11 42 00 Sihtasutus KredEx Sihtasutus KredEx on loodud 2001 aastal Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eesmärgiga parandada ettevõtete rahastamisvõimalusi maandada ekspordiga seotud krediidiriske võimaldada inimestel rajada 2012 05 31 11 08 00 Hobujaama 4 parkimine maja kõrval Parkimise hind KESKLINN Kesklinna avalik tasuline parkimisala 0 017 üks minut Parkimine tasuline E R 07 00 19 00 L 08 00 15 00 Pühapäevadel ja riiklikel pühadel tasuta 2012 05 31 11 07 00 Asukoht ja parkimine Hobujaama 4 maja ette parkida soovijad peavad lähenema Hobujaama tänavale mere poolt Ahtri tänava kaudu 2012 05 31 11 05 00 Viru Keskuse parkimismaja Viru väljak 4 6 Sissepääs Narva mnt poolsest küljest Parkimise hind 1 tund 1 80 iga alustatud 30 minutit 0 90 Parkla on avatud iga päev 10 00 23 00 2012 05 31 11 04 00 Coca Cola Plaza maa alune parkla Hobujaama 5Sissepääs Hobujaama poolsest küljest Parkimise hind 1 tund 2 40 iga alustatud 10 minutit 0 10 Parkla on avatud iga päev 10 00 23 00 2012 05 31 10 56 00 Kontaktid Sihtasutus KredExHobujaama 4 10151 Tallinntel 372 667 4100faks 372 667 4101kredex at kredex eeKredEx Krediidikindlustus ASHobujaama 4 10151 Tallinntel 372 667 4100faks 372 667 4101krediidikindlustus at kredex ee 2012 05 31 10 36 00 Kontakt Stardilaenu puudutavates küsimustes pöörduge palun meie kliendihaldurite poole 2012 05 30 11 17 00 Uuringu kohaselt on uute korterelamute suurimaks probleemiks lühike garantiiaeg KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud uuring näitas et 1990 2010 kasutusele võetud korterelamute seas on palju hästi ehitatud ja kvaliteetseid hooneid Uuringu põhjal võib järeldada et 2012 05 30 09 54 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid DokumendidTehnoloogialaenu taotlusvorm vajalik ID kaart või Mobiil ID Finantsprognooside tabelLisamaterjalidTehnoloogialaenu üldtingimused Tehnoloogialaenu voldik 2012 05 30 09 54 00 Kuidas tehnoloogialaenu taotleda Tehnoloogialaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb 2012 05 30 09 51 00 Kellele tehnoloogilaen sobib Tehnoloogialaen on suunatud ekspordile orienteeritud töötleva tööstuse mäetööstuse elektrienergia tootmise ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja kõrvalduse ettevõttele mis investeerib 2012 05 29 10 38 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid LisamaterjalidStardilaenu tingimused Stardilaenu voldikDokumendidStardilaenu taotlusvorm täitmiseks pangale vajalik ID kaart või Mobiil ID 2012 05 29 10 38 00 Millised on peamised nõuded taotlejale Ettevõtja äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastatEttevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja või 2012 05 29 10 36 00 Kuidas stardilaenu taotleda Stardilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka mis edastab taotluse KredExile Otsustamiseks vajaliku info olemasolul teeb KredEx otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul Stardilaenu väljastab panga ja KredExi 2012 05 29 10 35 00 Kellele on stardilaen suunatud KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks Stardilaen aitab kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning 2012 05 28 11 48 00 Korterelamute renoveerimise seminar Tartus Korterelamute renoveerimine võimalused ja kogemused 4 juuni 2012 Tartu Raekoja saalis III korrus Ajakava 12 30 13 00 Registreerimine ja tervituskohv 13 00 2012 05 28 11 19 00 Väikeelamute energiatõhususe seminar Tallinnas Eesti Kütte ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab SA KredEx tellimusel täiendkoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele Väikeelamute energiatõhusa 2012 05 25 10 25 00 Üldkontaktid Siit leiad KredExi üldkontaktid kontakti ajakirjanikele ja info parkimise kohta 2012 05 18 09 19 00 AS Pajo suurendab tehnoloogialaenu abil tootmisvõimsust KredEx väljastas mais tehnoloogialaenu AS ile Pajo kes uuendab laenu abil oma seadmeparki eesmärgiga tõsta tootmisvõimsust ja suurendada ekspordivõimet Laenu abil soetab Pajo Koenig Bauer Rapida moodsaima 2012 05 17 12 34 00 Pikenes korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste esitamise tähtaeg Majandus ja kommunikatsiooniministri määruse muudatuse kohaselt pikendatakse korterelamutele mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu 30 novembrini 2013 Rekonstrueerimistoetust saab taotleda 2012 05 15 09 37 00 Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust 81 küsitluses 2012 05 14 10 20 00 Ettevõtjad investeerivad KredExi laenukäenduse abil 31 mln eurot Käesoleva aasta nelja kuuga on KredEx käendanud 163 ettevõtte finantskohustusi summas 14 mln eurot mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene liisingut ja 2012 05 11 09 40 00 Mustamäel asuv korterelamu investeerib renoveerimisse 2 1 mln eurot KredEx eraldas eile tehtud otsusega rekonstrueerimistoetuse Tallinnas Sõpruse pst 202 asuvale korterelamule Korterelamu saab KredExilt 35 rekonstrueerimistoetuse 737 695 euro ulatuses maja eeldatav 2012 05 08 12 18 00 KredEx peatab taastuvenergia toetuse taotluste vastuvõtu KredEx peatab alates esmaspäevast 14 maist vahendite lõppemise tõttu taastuvenergia toetuse taotluste vastuvõtu Väikeelamute energiatarbe vähendamiseks mõeldud renoveerimistoetuse taotlusvoor jääb 2012 05 08 10 17 00 Riikliku krediidikindlustusseltsi tegevusmahud kolmekordistusid Täna toimunud üldkoosolekul kiitis Majandus ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts heaks AS KredEx Krediidikindlustuse majandusaruande mille kohaselt kujunes möödunud aasta kasumiks 320 tuhat 2012 05 03 09 37 00 KredEx Krediidikindlustus ja UniCredit sõlmisid koostöölepingu KredEx Krediidikindlustus AS ja UniCredit Bank Eesti filiaal allkirjastasid täna koostöölepingu mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist KredEx 2012 04 30 11 31 00 Tänasest saab taotleda eramajade rekonstrueerimistoetust KredEx alustab täna 30 aprillil eramajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmist Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks Lisainfot toetuse 2012 04 16 09 24 00 Riik jätkab lasterikaste perede toetamist KredEx alustab täna lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist Mul on hea meel et ka sel aastal saavad mitmed Eesti lasterikkad pered oma kodu uuendada ning pakkuda lastele õppimiseks 2012 04 12 23 53 00 Eramajade rekonstrueerimise toetuse infoseminari ettekanded Pille Arjakas Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium Roheline investeerimisskeem Väikeelamute rekonstrueerimise toetus Raivo Rebane Eesti Energia Jaotusvõrk Toetuse taotlemine taastuvenergia 2012 04 11 09 59 00 KredEx ja Pohjola Bank alustavad koostööd ettevõtete finantseerimisel KredEx sõlmis koostöölepingu Pohjola Bank Plc Eesti filiaaliga mille kohaselt on Pohjola panga Eesti filiaalist laenu võtvatel ettevõtetel sarnaselt teiste Eesti kommertspankade klientidele võimalik kasutada 2012 04 03 15 18 00 Kriisiaastatel võetud riskid peegelduvad KredExi tulemustes Sihtasutuse KredEx põhitegevuse brutotulud kasvasid möödunud aastal 7 1 samas suurenesid tagatiste realiseerimisega seotud riskid ning aasta lõppes 3 2 mln eurose kahjumiga 2010 a kahjum 0 4 mln eurot Kokku 2012 03 19 15 02 00 Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania Täna algas KredExi teavituskampaania Too oma kodu 21 sajandisse mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni 2012 03 11 15 51 00 Digitaalne Sputnik arendab KredExi toel uut tüüpi LED filmivalgusteid KredEx käendas veebruaris OÜ Digitaalne Sputnik käibelaenu mida ettevõte kasutab uut tüüpi LED filmivalgustite välja arendamiseks ning tootmiseks Võrreldes olemasolevate LED filmivalgustitega on 2012 02 17 15 33 00 KredEx Krediidikindlustus avas kindlustuskalkulaatori Ettevõtetele krediidikindlustust pakkuv AS KredEx Krediidikindlustus avas eelmise nädala lõpus ettevõtetele suunatud kindlustuskalkulaatori millega saab välja arvutada ostjate makseriskide kindlustamise 2012 02 16 09 11 00 Elektriautode kiirlaadimispunktide asukohad KredEx avalikustas täna elektriautode kiirlaadimispunktide nimekirja kus on ära toodud 160 kiirlaadija asukohad Kiirlaadimispunktide asukohtadega saab tutvuda KredExi kodulehel kiirlaadimispunktide asukohti 2012 02 14 09 22 00 KredExi stardilaen toetab Alfred Partners laienemist KredEx käendab Estelon kaubamärgi all kõlareid tootva Alfred Partners OÜ stardilaenu mis aitab ettevõttel suurendada tootmisvõimsusi Klientide huvi Esteloni kõlarite vastu kasvas möödunud aastal kiiresti 2012 02 13 10 50 00 KredEx toetab ehitusprojektide koostamist 90 ulatuses KredEx avas täna ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelevalve teostamise toetusmeetme mille eesmärk on toetada korterelamute kompleksset rekonstrueerimist Toetus katab 90 ehitusprojekti koostamise ja 2012 02 09 14 09 00 Andrus Treieri intervjuu Christer Jansoniga 19 20 aprilill toimuval Pärnu Finantskonverentsil arutlevad Christer Janson Carnegie ja Andrus Treier KredEx koos mitme teise finantsvaldkonna eksperdiga mis hakkab juhtuma finantsturul ja milline on 2012 02 08 09 36 00 KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas üle kolme korra Ettevõtetele makseriskide kindlustamist pakkuva AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas 2011 aasta lõpuks 102 miljoni euroni Kindlustuslepingud sõlmiti 36 ettevõttega mille kindlustatud käive 2012 02 02 09 45 00 KredEx finantseeris renoveerimislaenuga 167 korterelamu renoveerimist Möödunud aastal väljastasid Swedbank ja SEB Pank 167 korterelamule KredExi soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 16 7 mln eurot Keskmine eraldatud laenusumma oli 100 tuhat eurot keskmine maja suurus 2252 2012 01 30 08 53 00 KredExi stardilaenu käenduse toel investeerisid alustavad ettevõtted 1 54 miljonit eurot KredEx käendas möödunud aastal 1 15 miljoni euroga 68 ettevõtte stardilaenu KredExi tugi võimaldas alustavatel ettevõtetel saada pankadest rahastamist kogusummas 1 54 miljonit eurot Stardilaen on 2012 01 19 15 10 00 KredEx rahastas ehitusprojektide koostamist 274 000 euroga KredEx eraldas möödunud aastal ehitusprojekti koostamise toetuse 350 korterelamule kogumahus 274 000 eurot Võrreldes 2010 aastaga on eraldatud toetuste arv kasvanud üle kahe korra Kuna korterelamud taotlevad 2012 01 17 09 46 00 KredExi poolt käendatud ettevõtete arv suurenes aastaga 12 KredEx käendas möödunud aastal 52 miljoni euroga 454 ettevõtte finantskohustusi KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 112 miljonit eurot Toetatud ettevõtetes 2012 01 05 10 01 00 KredExi toel investeerisid korterelamud renoveerimisse aastaga 26 miljonit eurot Lõppenud aastal esitas KredExile taotluse rekonstrueerimistoetuse saamiseks 202 korterelamut kellest positiivse otsuse said 193 korterelamut 5 82 miljoni euro ulatuses Kokku investeerisid korterelamud möödunud 2011 12 07 09 14 00 Elektriautode kiirlaadimisvõrgu ja operaatorteenuse hankel osutus edukaks ABB pakkumus Sihtasutuse KredEx poolt augusti keskel välja kuulutatud hankel elektriautode kiirlaadimisvõrgu ning selle operaatorteenuse ostuks osutus edukaks ABB AS poolt esitatud pakkumus ABB pakkumuse maksumus oli 6 6 2011 11 29 11 37 00 Defendec arendab KredExi toel traadita sensorvõrgu tehnoloogiat KredEx käendab seiresüsteeme tootva Defendec OÜ laenu mida kasutatakse traadita sensorvõrgu Smartdec edasiarendamiseks Maailmas ainulaadne Smartdec jälgimissüsteem seob endas liikumist tuvastava sensori ja 2011 11 28 11 36 00 Riikliku kindlustusseltsi loomisest möödub kaks aastat Kaks aastat tagasi toimus AS KredEx Krediidikindlustus asutamiskoosolek millega loodi kohalikele ettevõtetele krediidikindlustust pakkuv riiklik ettevõte Kaheaastase tegutsemisaja jooksul on selts kindlustanud 2011 11 22 10 34 00 Võrumaal alustatakse KredExi ja PRIA toel tselluvilla tootmist Inku Kapitali OÜ avab detsembri alguses Antslas tehase tselluvilla Werro Wool tootmiseks Ostetavate seadmete liisingut garanteerib KredEx ning tehase valmimist toetab PRIA Tselluvill on väga hea 2011 11 21 14 49 00 KredEx kuulutas välja hanke sõiduauto ostmiseks KredEx kuulutas välja lihthanke sõiduauto ostmiseks Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 01 12 2011 kell 10 00 paberkandjal aadressil Tallinn Hobujaama 4 või digitaalselt e posti aadressil 2011 11 18 15 50 00 KredEx kuulutas välja hanke siseaudiitori teenuste ostmiseks KredEx kuulutas välja avaliku hanke siseaudiitori teenuste ostmiseks aastateks 2012 2014 Pakkumused tuleb saata postiga e postiga aadressil kredex kredex ee või tuua isiklikult KredExisse aadressil Tallinn 2011 11 14 14 42 00 Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitus Tallinna Tehnikaülikool ootab osalejaid 21 novembril 2011 algavale Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitusele Koolitus on suunatud ehitus ja kinnisvarafirmade töötajatele ehitusjärelvalve 2011 11 14 11 59 00 KredExi ja EKVÜ täienduskoolitus energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele Eesti Kütte ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab KredExi tellimusel täienduskoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma 2011 11 11 08 39 00 Väikeettevõtete ligipääs laenurahale on oluliselt paranenud Käesoleva aasta kümne kuuga on KredEx käendanud 375 ettevõtte finantskohustusi summas 40 mln eurot mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene liisingut ja 2011 11 10 12 52 00 Renoveeritud kortermajade keskmine energiasääst on 37 KredExi andmed näitavad et alates eelmise aasta septembrist pakutava rekonstrueerimistoetuse abil renoveerimise ette võtnud kortermajade keskmine energiasääst on 37 KredExile on tänaseks esitatud kokku 2011 11 09 15 49 00 Korteriühistute õppepäevad Tartus ja Viljandis KredEx korraldab laupäeval 12 novembril Tartus ja Viljandis õppepäeva korteriühistutele mille raames toimuvad bussiekskursioonid renoveeritud korterelamute juurde kus spetsialistid tutvustavad 2011 11 03 10 00 00 KredExi üritused Energiasäästunädalal KredEx korraldab Energiasäästunädala raames järgmised üritused 05 11 Elektriautode tuur Tallinnas Toimumiskoht Rocca al Mare Kaubanduskeskus kell 11 00 17 00 Registreerimine pole vajalik Lisainfo 2011 10 24 12 39 00 Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania Täna algas KredExi teavituskampaania Usume et renoveerimine on igale ühistule jõukohane mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas KredExi eluaseme ja 2011 10 18 09 21 00 KredEx väljastas esimese tehnoloogialaenu Esimene tehnoloogialaen väljastati AS ile Bestnet kes uuendab laenu abil oma seadmeparki eesmärgiga vähendada sisseostetava allhanke mahtusid ja laiendada pakutavate teenuste valikut KredExi ettevõtlusdivisjoni 2011 10 05 15 28 00 Ettevõtlusnädala ettekanded Ettevõtlusnädalal KredExi töötajate poolt peetud ettekannete slaide saab vaadata ja alla laadida aadressilt http www slideshare net KredEx 2011 09 27 11 58 00 Ajujaht ootab äriideid 25 oktoobrini saab esitada ideid ja projekte Eesti suurimale ettevõtluskonkursile Ajujaht mille auhinnafond on senisest kolmandiku võrra suurem kokku 95 000 eurot varemalt miljon krooni Konkursi ellukutsuja 2011 09 27 09 25 00 Rekonstrueerimistoetus eraldati 200 ndale korterelamule Kehtnas asuv korteriühistu Kehtna Suvi on 200 s korterelamu kellele KredExi otsusega on eraldatud rekonstrueerimistoetus Alates eelmise aasta septembrist on esitatud kokku 237 toetuse taotlust millest positiivse 2011 09 23 11 36 00 ABB võitis elektriautode tavalaadimisseadmete ostu ja paigaldushanke Sihtasutuse KredEx poolt juuli alguses välja kuulutatud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele minevate elektriautode tavalaadimisseadmete ostu ja paigaldushanke võitis ABB AS Hankelepingu maksumus on 369 260 2011 09 15 11 38 00 Ajujahi auhinnafond tõusis ligi 100 000 eurole Tänasest 15 septembrist on võimalik esitada ideid ja projekte Eesti suurimale ettevõtluskonkursile Ajujaht mille auhinnafond on senisest kolmandiku võrra suurem kokku 95 000 eurot varemalt miljon krooni 2011 09 13 10 28 00 Ettevõtjad pööravad krediidikindlustusele suuremat tähelepanu Üle aasta tegutsenud AS KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimehe Meelis Tambla hinnangul on turg riikliku kindlustusseltsi hästi vastu võtnud ning ettevõtjate teadlikkus krediidikindlustusest on 2011 09 06 10 13 00 Korterelamute huvi rekonstrueerimistoetuse vastu on tõusnud Augustis laekus KredExile 32 rekonstrueerimistoetuse taotlust toetuse eraldamise otsus tehti 42 korterelamule kokku 1 261 175 64 euro ulatuses Alates eelmise aasta septembrist on kokku esitatud 218 toetuse taotlust 2011 08 24 09 20 00 Tallinnasse kogunevad elamumajanduse ja linnaplaneerimise eksperdid üle maailma KredEx korraldab koostöös IFHP ga International Federation for Housing and Planning 11 14 septembril 2011 Tallinnas 55 IFHP aastakongressi teemal Elamumajanduse ja planeerimise mõju 2011 08 18 09 01 00 KredEx kuulutas välja hanke elektriautode kiirlaadimisvõrgu ostuks KredEx kuulutas eile välja avatud hankemenetluse elektriautode kiirlaadimisvõrgu ning selle operaatorteenuse ostuks Hanke eesmärk on osta orienteeruvalt 200 elektriautode kiirlaadijat koos nende paigalduse 2011 08 12 11 27 00 Täna algab elektriauto ostutoetuse teavituskampaania Täna algab elektriauto ostutoetuse teavituskampaania mille eesmärk on propageerida elektriauto toetusskeemi ja kasutuselevõttu Eesti elanike seas Teavituskampaania kestab 12 08 18 09 2011 Kampaania hõlmab 2011 08 03 08 55 00 Korterelamute huvi energiaauditi vastu on tõusnud Võrreldes möödunud aastaga on korterelamud käesoleva aasta esimese kuue kuuga taotlenud KredExist energiaauditi koostamise toetust aktiivsemalt Kui möödunud aastal eraldati kokku toetust energiaauditi 2011 07 28 11 28 00 Vajadus KredExi laenukäenduse järele on jätkuvalt suur Käesoleva aasta kuue esimese kuuga on KredEx käendanud 231 ettevõtte finantskohustusi summas 27 mln eurot mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene liisingut ja 2011 07 18 14 03 00 KredEx alustab elektriautode toetustaotluste vastuvõttu Alates tänasest võtab sihtasutus KredEx vastu taotlusi elektriautode ostu toetuseks Toetust saavad taotleda era ja juriidilised isikud ning toetusmäär on kuni 50 elektriauto soetamise hinnast või liisingu 2011 07 14 10 27 00 KredEx on eraldanud renoveerimistoetust 115 korterelamule Aasta esimese kuue kuuga on KredEx eraldanud renoveerimistoetuse 64 korterelamule kokku 1 848 419 euro ulatuses Alates eelmise aasta septembrist on kokku toetatud 115 korterelamut 2 751 325 euro 2011 07 04 13 12 00 KredEx kuulutas välja elektriautode tavalaadimisseadmete ostu ja paigaldushanke Läbiviidava hanke eesmärk on osta 507 elektriautode tavalaadijat koos paigaldusega Taotlused tuleb esitada hiljemalt 29 08 2011 kl 10 00 aadressil Hobujaama 4 10151 Tallinn Hankedokumendid on kättesaadavad 2011 07 04 11 47 00 Ekspordi kasv on märgatavalt suurendanud ettevõtete huvi krediidikindlustuse vastu KredEx Krediidikindlustus on selle aasta esimese kuue kuu jooksul kogunud kindlustuspreemiaid kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil Välisostjate maksevõime ja usaldusväärsuse hindamine on aja 2011 07 01 13 30 00 KredEx kuulutas välja hanke elektriautode laadimispunktide võrguühenduste projekteerimiseks KredEx kuulutas välja avaliku hanke elektriautode laadimispunktide võrguühenduste projekteerimiseks Läbiviidava avaliku menetluse eesmärk on leida elektriautode üle Eestiliste laadimispunktide võrguühenduste 2011 06 28 11 38 00 Palamusel toimub energisäästu teabepäev Palamus rahvamajas toimub homme 29 juunil 9 00 14 00 energiasäästu teemaline teabepäev Päevakava 9 15 9 30 Avasõnad Vallavanem9 30 10 00 KredExi 2011 06 27 11 27 00 KredEx pakub korteriühistutele tasuta konsultanditeenust Alates sellest nädalast on korteriühistutel ja ühisustel võimalik kutsuda oma üldkoosolekutele esinema konsultant kes aitab ühistu juhatust üldkoosolekul korterelamu renoveerimise vajaduse ning KredExi 2011 06 16 08 44 00 KredEx kuulutas välja avaliku konkursi elektriautode laadimispunktide valikuks linnades KredExi poolt läbiviidava avaliku konkursi eesmärgiks on määrata kindlaks elektriautode laadimispunktide asukohad ning leida laadimispunktide rajamiseks lepingupartnerid suuremates linnades katmaks Eesti Vabariik 2011 06 16 08 43 00 KredEx korraldab septembris rahvusvahelise elamumajanduse ja linnaplaneerimise teemalise konverentsi Sihtasutus KredEx korraldab koostöös IFHP ga International Federation for Housing and Planning 11 14 septembril 2011 Tallinnas rahvusvahelise kongressi teemal Elamumajanduse ja planeerimise mõju 2011 06 13 15 01 00 Uuringu kohaselt on puitmajade suurimaks probleemiks poolikud renoveerimislahendused KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud puitelamute uuringu kohaselt on Eesti

  Original URL path: http://www.kredex.ee/et/?op=search (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Главная страница
  ee 372 667 4136 Gert Veerpalu Менеджер по обслуживанию клиентов gert veerpalu at kredex ee 372 667 4135 Külli Saarepera Менеджер по обслуживанию клиентов kylli saarepera at kredex ee 372 667 9086 Kristo Hütt Kliendihaldur korterelamu laen ja käendus kristo hutt at kredex ee 372 667 4113 Triin Reinsalu Исполняющий обязанности руководителя дивизиона triin reinsalu at kredex ee 372 667 4100 Kersti Saar Менеджер по пособиям kersti saar at kredex ee 372 667 4109 Anu Holmberg Менеджер по пособиям anu holmberg at kredex ee 372 667 4110 Lauri Suu Менеджер по пособиям lauri suu at kredex ee 372 667 4111 Kaimo Kalda Менеджер по пособиям kaimo kalda at kredex ee 372 667 4143 Andres Haas Менеджер по пособиям andres haas at kredex ee 372 667 4144 Triin Hinrikus Менеджер по пособиям triin hinrikus at kredex ee 372 667 4120 Heikki Parve Специалист программы электромобильности электроавтомобили heikki parve at kredex ee 372 667 4114 Kalle Kuusk Руководитель проекта по энергоэффективности зданий kalle kuusk at kredex ee 372 667 4140 Mikk Maivel Руководитель проекта по энергоэффективности зданий mikk maivel at kredex ee 372 667 4141 Karit Freienthal Кредитный администратор karit freienthal at kredex ee 372 667 4104 Sandra Saulep Менеджер по обслуживанию клиентов sandra saulep at kredex ee 372 667 4145 Natalja Pauku Менеджер по обслуживанию клиентов natalja pauku at kredex ee 372 667 4106 Mihhail Knut Менеджер по обслуживанию клиентов mihhail knut at kredex ee 372 667 4103 Jaak Tikko Менеджер по обслуживанию клиентов jaak tikko at kredex ee 372 667 4107 Katrin Rudi Менеджер по обслуживанию клиентов katrin rudi at kredex ee 372 667 4105 Lehar Kütt Ettevõtlusdivisjoni juht lehar kutt kredex ee 372 667 4102 Tarmo Seliste Специалист по коммуникации tarmo seliste at kredex ee 372 667 4116 2013 11 21 14 42 00 KredEx начинает финансировать экспортные сделки KredEx начинает выдавать кредиты предприятиям которым необходима помощь в финансировании экспортных сделок большого 2013 11 20 09 46 00 Дополнительные материалы ДокументыФорма ходатайства об экспортном кредите Таблица финансовых прогнозов Дополнительные материалыУсловия 2013 11 20 09 39 00 Условия экспортного кредита Экспортный кредит предусмотрен для финансирования сделок по экспорту произведенных в Эстонии товаров Кредит 2013 11 20 09 35 00 Контакт По касающимся экспортного кредита вопросам обращайтесь пожалуйста к нашим менеджерам по обслуживанию клиентов 2013 11 20 09 34 00 Как ходатайствовать об экспортном кредите Чтобы ходатайствовать об экспортном кредите нужно заполнить ходатайство к которому следует приложить Финансовые 2013 11 20 09 30 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Предприятие внесено в коммерческий регистр Эстонской РеспубликиУ предприятия отсутствуют просроченные 2013 11 20 09 29 00 Для кого предназначен экспортный кредит Экспортный кредит предназначен для предприятий которым необходимо финансирование экспорта большого объема 2013 11 08 13 44 00 Гуру недвижимости 2013 целевое учреждение KredEx 8 ноября на проходящей в двенадцатый раз международной конференции недвижимости целевое учреждение KredEx было 2013 08 01 12 30 00 Изменились условия предоставления поручительства KredEx по жилищному кредиту Начиная с четверга 1 августа изменяются условия предоставления поручительства KredEx по жилищному кредиту Возрастной 2013 07 11 16 34 00 В рамках программы электромобильности ELMO всех желающих приглашают на пробную поездку на электромобиле Начиная с четверга 11 июля всем желающим будет доступна простая и выгодная возможность совершить пробную поездку на 2013 06 20 10 50 00 Примеры вычисления самофинансирования Пример 1 Учёт работ выполненных после 01 01 2008 года и обеспечивших энергосбережение в составе самофинансирования в 2009 2013 06 20 10 48 00 О самофинансировании Самофинансирование квартирного дома при подаче ходатайства о кредите должно составлять по меньшей мере 15 В 2013 02 20 15 01 00 В Эстонии откроется первая в мире общереспубликанская сеть станций зарядки электромобилей Сегодня в Эстонии официально откроется первая в мире общереспубликанская сеть станций зарядки электромобилей Сеть 2013 01 22 09 50 00 Этап приёма ходатайств завершён Открытие этапа приёма ходатайств 2013 года для новых ходатайствующих зависит от финансовых возможностей и решения 2013 01 07 10 31 00 Подача данных о потреблении за 2012 год Все кто получил решение по пособию на реконструкцию и заключил договор на получение пособия обязаны представить 2012 12 17 10 23 00 Как ходатайствовать о кредитном поручительстве Чтобы воспользоваться кредитным поручительством нужно обратиться в банк или лизинговую фирму Для получения 2012 12 02 23 00 00 CIP Начиная с 1 декабря 2012 года KredEx в сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом EIF оформляет поручительства по 2012 11 30 12 17 00 Владельцы электромобилей могут выбрать подходящий ценовой пакет из трех предложенных Начиная с субботы 1 декабря владельцы электромобилей могут заключать в среде самообслуживания www elmo ee договор об 2012 11 16 09 49 00 Балтийский фонд инноваций Балтийский фонд инноваций BIF это фонд фондов учреждённый Эстонией Латвией Литвой и Европейским инвестиционным 2012 10 23 23 44 00 Тур подачи заявок на получение финансовой поддержки для проведения энергетического аудита и строительного проекта завершается 1 сентября Рассмотрение поданных заявок будет проходить в порядке их поступления Отвечающие требованиям заявки будут 2012 09 26 09 36 00 Балтийский фонд инноваций инвестирует в предприятия стран Балтии 100 млн евро Согласно договору который будет подписан сегодня в Вильнюсе Европейский фонд инвестиций EIF Эстония Латвия и 2012 08 22 09 29 00 KredEx приостанавливает приём ходатайств о пособии на реновацию индивидуального дома Начиная с понедельника 27 августа KredEx приостанавливает приём ходатайств о пособии на реновацию индивидуального дома 2012 08 16 16 24 00 Средства предназначенные для пособия на реконструкцию квартирного дома KredEx исчерпаны В связи с большим интересом квартирных домов исчерпаны средства предназначенные для пособия на реконструкцию KredEx 2012 08 16 09 27 00 Средства предназначенные для пособия на реконструкцию исчерпаны В связи с большим интересом квартирных домов исчерпаны средства предназначенные для пособия на реконструкцию KredEx 2012 08 09 10 19 00 Рассмотрение ходатайства Ходатайства рассматриваются в хронологическом порядке полученияРешение об удовлетворении ходатайства или отказе 2012 07 19 15 38 00 Правительство планирует продлить электромобильный проект На сегодняшнем заседании правительство поручило министру окружающей среды подписать изменения к договору с фирмой 2012 07 12 15 47 00 Отчётность Все квартирные дома воспользовавшиеся следующими услугами KredEx обязаны один раз в год подавать отчёт об 2012 06 25 14 04 00 Основные понятия кредитного страхования Страховой случайСтраховой случай это условленное в страховом договоре событие в случае наступления которого 2012 06 25 14 02 00 Основные понятия кредитного страхования Страховой случайСтраховой случай это условленное в страховом договоре событие в случае наступления которого 2012 06 25 14 01 00 Основные понятия кредитного страхования Страховой случайСтраховой случай это условленное в страховом договоре событие в случае наступления которого 2012 06 25 13 56 00 Основные понятия кредитного страхования Страховой случай Страховой случай это условленное в страховом договоре событие в случае наступления которого 2012 06 21 12 35 00 Seadusandlus Ekspordi riikliku tagamise seadus 2012 06 20 16 05 00 Rahastamine Sageli ei suuda korterelamute elanikud suuremaid remonditöid oma kogutud vahenditest rahastada Paljud majad koguvad remondifondi makseid kuid vajaliku summa kokkusaamiseni võib kuluda aastaid mille jooksul 2012 06 20 16 00 00 Otsustamine 1 RenoveerimiskavatsusRenoveerimisotsuse langetamiseks üldkoosolekul ollakse valmis siis kui enamus korteriühistu elamuühistu korteriomanike ühisuse liikmeid on jõudnud arusaamisele et elamu edasine 2012 06 20 15 42 00 Интерес жителей квартирных домов к пособию на реконструкцию значительно увеличился В последние месяцы интерес жителей квартирных домов к пособию на реконструкцию KredEx значительно увеличился Для 2012 06 20 15 16 00 Üritused 08 06 2012 infopäeva materjalidEesti ehitussektori üldiseloomustus ja lähiaastate perspektiivid Aivar UutarEnergiatõhususe rakendamise võimalused projektis ja protsessis Enno AbelPädevustest kutsetest 2012 06 20 11 31 00 Krediidikindlustuse hinnapakkumise kalkulaator 2012 06 19 16 24 00 С чего начать 1 Энергетический аудит Закажите энергетический аудит при отсутствии такового Заказывая аудит убедитесь 2012 06 19 15 59 00 Energiaauditi juhend I Energiaauditi teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest 1 Auditeerimine baseerub mõõdistamistel ja kogutud andmetel 2 Üksikpindalad leitakse täpsusega 5 pluss miinus viis 2012 06 19 15 57 00 Mis on energiaaudit Mis on energiaaudit ja mida see sisaldab Energiaaudit on protseduur mis selgitab kuidas kasutatakse energiat millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt 2012 06 19 15 56 00 Kraadpäevad Kraadpäevade mõisteSageli on olemasoleva hoone energiatarbimise hindamisel otstarbekas võrrelda energiatarbimist erinevate perioodide vältel Suur osa soojuse tarbimisest hoones sõltub valitsevast 2012 06 19 15 44 00 Необходимые документы и дополнительные материалы Целевые группы поручительства по жилищному кредиту Форма ходатайства заполняется работником банка Пример 2012 06 19 12 30 00 Cеминары 09 12 2009 TallinnSuurpaneelelamute ehitustehnilise seisukorra uuring Sisekliima korterelamutes ja selle parandamise võimalused Renoveerimislaen korterelamutele04 12 2009 RakvereEnergiamärgis energiaaudit 2012 06 19 11 53 00 Infomaterjalid Too oma kodu 21 sajandisseRenoveerimisel ära unusta energiasäästuEnergiasääst mitte ainult elektripirnistEnergiasääst korterelamusKredEx aitab maja korda tehaHoone energiamärgisNõuded hoonete 2012 06 18 13 05 00 Renoveerimislaenu põhitingimused Sihtgrupp enne 1993 aastat ehitatud korterelamu korteri või hooneühistu või korteriomanike ühisus mille korteriomanikest vähemalt 80 peavad olema füüsilistest isikutest omanikud Kohaliku omavalitsuse 2012 06 18 12 08 00 Целевые группы поручительства по жилищному кредиту Целевая группа молодой семьиМолодая семья это родитель или родители воспитывающие ребёнка не старше 15 лет 2012 06 18 11 20 00 Kuidas kindlustus toimib Selleks et krediidikindlustusleping toimiks on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks teostada tarne vastavalt ostu müügilepingule jälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada 2012 06 18 10 52 00 Kuidas kindlustus toimib Selleks et krediidikindlustusleping toimiks on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks teostada tarne vastavalt ostu müügilepingulejälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada 2012 06 18 10 42 00 Дополнительная информация Основные понятия кредитного страхования 2012 06 18 10 33 00 Как действует страхование Joonise selgitus1 Hiljemalt enne esimest tarnet tuleb taotleda ostjale krediidilimiit mille kohta anname kinnituse krediidilimiidiotsusena 2 Ostjale saadetakse kaup või osutatakse teenus mille kohta 2012 06 18 10 21 00 Tarnijakrediidi kindlustuse näide Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte Estomac toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt Rusfood Tellimuse väärtus on 200 000 eurot Rusfood on 2012 06 18 10 18 00 Ostjakrediidi kindlustuse näide Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte Estomac toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt Rusfood Tellimuse väärtus on 1 000 000 eurot Rusfood on 2012 06 15 13 34 00 Eluasemelaenu käendus KredExi käendustasu suuruse arvutamise kalkulaator Esmase laenu võtmisel täitke lahtrid 1 ja 2 Lisalaenu võtmisel täitke lahtrid 1 5 2012 06 14 13 18 00 Aruanded AastaaruandedAastaaruanne 2011 Aastaaruanne 2010 KvartaliaruandedKvartaliaruanded 2012 I kvartali vahearuanne Kvartaliaruanded 2011 I kvartali vahearuanne II kvartali vahearuanne III kvartali vahearuanne 2012 06 14 12 45 00 Калькуляторы государственной помощи Если пособие является помощью малой значимости то помощь малой значимости предоставленная ходатайствующему в 2012 06 13 19 18 00 sfsd Sihtasutus KredEx KredEx Krediidikindlustus ASTöötamine KredExis 2012 06 13 16 49 00 Программа ELMO Правительство Республики заключило с Mitsubishi Corporation договор на продажу квоты на загрязнение окружающей среды в размере 2012 06 11 22 37 00 Общие условия поручительства по кредиту Особенности поручительства по кредиту для квартирного домаЦелью кредита на реновацию должно быть финансирование 2012 06 11 22 33 00 Каковы требования к управляющему Управляющий должен по оценкам KredEx и банка быть внушающим доверие и способным на предоставление услуг и в 2012 06 11 22 25 00 Korduma kippuvad küsimused Kas toetust on võimalik taotleda ka käimasolevatele või juba tehtud töödele Kahjuks on rekonstrueerimistoetus mõeldud neile kes alles hakkavad rekonstrueerimistöid tegema Mida tähendab sisekliima 2012 06 11 17 01 00 Контакт С вопросами касающимися реновационного кредита просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 16 57 00 Контакт С вопросами касающимися подчинённого кредита просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 16 56 00 Контакт С вопросами касающимися кредитного поручительства обращайтесь к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 16 55 00 Контакт С вопросами касающимися кредита на внедрение технологии просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 16 53 00 Контакт По вопросам касающимся энергетического аудита и строительного проекта просим обращаться к нашим специалистам 2012 06 11 16 52 00 Контакт С вопросами связанными с поручительством по жилищному кредиту просим обращаться к нашему специалисту по работе с 2012 06 11 16 51 00 Контакт С вопросами касающимися пособия для многодетных семей просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 16 31 00 Контакт По вопросам касающимся энергетического аудита и строительного проекта просим обращаться к нашим специалистам 2012 06 11 15 43 00 Контакт С вопросами касающимися страхования инвестиции просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 15 42 00 Контакт С вопросами касающимися страхования производственного риска просим обращаться к нашим специалистам по работе с 2012 06 11 15 40 00 Контакт С вопросами касающимися страхования кредита поставщика просим обращаться к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 06 11 15 40 00 Контакт С вопросами связанными с кредитом покупателя или финансированием страхования просим обращаться к нашим 2012 06 11 15 37 00 Контакт С вопросами касающимися кредитного страхования краткосрочных сделок просим обращаться к нашим специалистам по 2012 06 11 15 36 00 Контакт С вопросами касающимися поручительства по кредиту для квартирного дома просим обращаться к нашим специалистам по 2012 06 11 13 40 00 Контакт С вопросами касающимися пособия на реконструкцию просим связаться с нами по адресу эл почты ketoetus at kredex ee или 2012 06 10 23 21 00 Toetuse taotlemine Nõutavad dokumendid kodutoetuse taotlus doc pdf täisealiste taotlejate isikuttõendava dokumendi koopia abielutunnistuse või abielutõendi koopia olemasolul laste sünnitunnistuste koopiad kui neid ei ole 2012 06 10 23 16 00 Суммы пособий Максимальный размер государственного пособия составляет до 100 от стоимости проекта если средний налогооблагаемый 2012 06 10 23 11 00 Работы финансируемые за счёт пособия возведение реконструкция или расширение жилья а также возведение реконструкция или замена технических систем и 2012 06 10 20 04 00 С чего начать 1 Энергетический аудитЗакажите энергетический аудит при отсутствии такового Заказывая аудит убедитесь что 2012 06 10 20 03 00 Часто задаваемые вопросы Предусмотрен ли верхний предел для суммы кредита Нет верхнего предела не предусмотрено Какой будет процентная 2012 06 10 20 00 00 Aruandlus Kõigil kortermajadel kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid on kohustus esitada kord aastas aruanne teostatud rekonstrueerimistööde ja energiatarbe kohta NB Kui kortermaja on kasutanud mitut 2012 06 10 19 50 00 Пример Вы хотите приобрести дом рыночная стоимость которого согласно акту оценки составляет 64 000 евро и воспользоваться 2012 06 10 13 16 00 Общие условия стартового кредита Условия для получателей кредита Предприятия с числом работников не более 250 а также предприниматели физические 2012 06 10 12 52 00 Общие условия кредитного поручительства Условия предъявляемые к ходатайствующему фирма является кредитоспособнойсобственный капитал отвечает требованиям 2012 06 10 12 48 00 Общие условия подчинённого кредита Требования к получателю кредита Предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонской РеспубликиУ предприятия 2012 06 10 12 36 00 Общие условия кредита на внедрение технологии Требования к ходатайствующему о кредите предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонской Республикиу 2012 06 09 23 50 00 Meediakajastus Korterelamute soojustamine vähendab küttearveid Pärnu Postimees 22 06 2012KredEx veel 5 miljonit korterelamutele Äripäev 20 06 2012KredEx korterelamute korrastamiseks on eraldatud juba 10 miljonit eurot 2012 06 09 23 04 00 Списки получателей пособия на строительную экспертизу и энергетический аудит 2003 aasta2004 aasta2005 aasta2006 aasta2007 aasta2008 aasta II kvartali seisuga 2008 aasta seisuga 30 11 EL Struktuurifondide vahendid 2008 aasta detsember2009 aasta I kvartal2009 2012 06 09 23 01 00 Требования к энергетическому аудиту экспертизе строения и строительному проекту Энергетический аудит должен соответствовать минимальным требованиям выполнения энергетических 2012 06 09 22 59 00 Oтчетность У всех квартирных домов которые использовали нижеследующие услуги KredExa есть обязательство предоставлять раз в год 2012 06 09 22 55 00 Рассмотрение ходатайства Ходатайства рассматриваются в хронологическом порядке по мере поступления Решение об удовлетворении или отказе в 2012 06 09 22 53 00 Обязательства получателя пособия 1 Получатель пособия подаёт в KredEx отчёт об энергопотреблении в квартирном доме за три последовательных года после 2012 06 09 22 38 00 Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2010 aastal Nimekiri xls Nimekiri pdf Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2011 2012 06 09 12 57 00 Услуга консультанта После того как квартирное товарищество или объединение собственников жилья приняло решение начать реновацию жилого 2012 06 09 12 56 00 Toetuse saaja kohustused esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu kahekümnendaks 20 kuupäevaks KredExile korterelamu eelmise aasta energiakulude aruande vastaval vormil viima projekti ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses 2012 06 09 12 55 00 Выплата пособия Выплаты пособия производятся в соответствии с условиями указанными в решении об удовлетворении ходатайства и 2012 06 09 12 54 00 Подача ходатайства о пособии Чтобы ходатайствовать о пособии следует подать ходатайство в банк предоставляющий реновационный кредит вместе с 2012 06 09 12 52 00 Субсидируемые работы Пособие предоставляется для следующих расходов связанных с реконструкцией квартирного дома расходы связанные с 2012 06 09 12 51 00 Условия пособия 1 Toetust saavad taotleda vähemalt 3 korteriga korterelamu korteriühistu hooneühistu või korteriomanike ühisuskorterelamu esmasest kasutusloa saamisest või muul viisil tegelikult kasutusse võtmisest 2012 06 08 22 27 00 Kontakt Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole 2012 06 08 16 18 00 Kärjäär KredExis Oleme finantsasutus ning väärtustame pikaajalisi töösuhteid mis kindlustavad klientide rahulolu 2012 06 08 16 17 00 Описание KredEx это финансовое учреждение которое содействует более быстрому развитию предпринимательства в Эстонии и 2012 06 08 15 07 00 Tehnoloogialaenu tingimused Laenu ei väljastata järgnevatele tegevusvaldkondadele ja ettevõtetele põllumajandustoodete esmatootmine kalandus vesiviljelus ja metsamajandus relva söe ja tubakatööstus ning laevaehitus terase 2012 06 08 14 36 00 Структура 2012 06 08 13 50 00 Kraadpäevad Kraadpäevade mõiste Sageli on olemasoleva hoone energiatarbimise hindamisel otstarbekas võrrelda energiatarbimist erinevate perioodide vältel Suur osa soojuse tarbimisest hoones sõltub valitsevast 2012 06 08 13 42 00 Soojusenergia tarbimine Kaardil nähtavad andmed ja värvikood sõltuvad sellest milline kaardi andmekiht on aktiivne Kaardikihte saab aktiviseerida ülal paremal olevas kastis Variandid on A Küttekulu MWh aasta Hoone või 2012 06 08 12 20 00 Riigiabi kalkulaatorid Kui toetus on vähese tähtsusega abi ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada 200 000 eurot maanteetranspordi valdkonnas tegutseva 2012 06 08 12 18 00 Seadusandlus Allutatud laenu riigiabi kavaEkspordi riikliku tagamise seadusEttevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadusTingimused väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate investeerimislaenu käendamiseksTingimused 2012 06 08 12 03 00 Деловые партнёры Кредитные учреждения Эстонии AS DnB Pank AS DnB Liising AS Eesti Krediidipank AS Swedbank Liising AS Swedbank AS Nordea Finance Estonia Citadele Pank AS SEB Pank AS SEB Liising 2012 06 08 12 02 00 Statistika 2009 statistika 2008 statistika 2007 statistika 2006 statistika 2005 statistika 2004 statistika 2003 statistika 2012 06 08 12 00 00 Põhikiri 1 Üldsätted1 1 Sihtasutuse nimi on Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx asutamisel Ettevõtluse ja Elamumajanduse Laenude Tagamise Sihtasutus edaspidi nimetatud sihtasutus 1 2 Sihtasutuse 2012 06 08 11 57 00 Aastaaruanded Aastaaruanne 2011 Aastaaruanne 2010 Aastaaruanne 2009 Aastaaruanne 2008 Aastaraamat aruanne 2007 Aastaraamat 2006 Aastaraamat 2005 Aastaraamat 2004 Aastaraamat 2003 Aastaraamat 2002 Aastaraamat 2001 2012 06 08 10 55 00 Строительный надзор Хотя заказчик обычно считает что он выбрал наилучшего подрядчика все же следует обеспечить профессиональный 2012 06 08 10 54 00 Выбор строителя Квартирное товарищество проводит конкурс на подрядчика среди имеющих соответствующую лицензию строительных 2012 06 08 10 52 00 Проектирование Основанием для проектирования является исходное проектное задание и приложения к нему Для выбора проектировщика 2012 06 08 10 51 00 Финансирование Жильцы многоквартирных домов обычно не могут финансировать крупные ремонтные работы за счет своих накопленных 2012 06 08 10 45 00 Решение 1 Планы реновацииРешение о начале реновации дома может быть принято в случае если большинство членов квартирного 2012 06 07 18 48 00 Проект BUILDEST Проект BUILDEST является частью проекта Выстроим наши умения Build Up Skills инициированного Европейским агентством по 2012 06 07 18 47 00 Seadusandlus Energiatõhususe miinimumnõudedDirektiiv 2002 91 EÜ Ehitiste energiatõhususe direktiivDirektiiv 2006 32 EÜ Energia lõpptarbimise tõhusus ja 2012 06 07 18 42 00 CE märgistus Laiemale avalikkusele tuttavam CE märgistus sai võimalikuks esimeste harmoneeritud Euroopa standardite valmimisega 2001 a ja ehitustoote tehniliste tunnustuste arvu kasvuga täiendavat infot harmoneeritud 2012 06 07 18 41 00 Arengukavad Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008 2013 Energiasäästu sihtprogrammi 2007 2013 rakendusplaan aastateks 2007 2009Energiasäästu sihtprogramm 2007 2013Elamumajanduse arengukava 2003 2008Energiasäästu 2012 06 07 18 39 00 Eesti elamumajanduse ja energiasäästupoliitika alused Riigi tegevuse üldeesmärk elamumajandusvaldkonnas on tagada eluaseme valiku võimalus kõigile Eesti elanikele Põhiülesanne on luua elamuturul sellised tingimused õiguslik regulatsioon institutsionaalne 2012 06 07 18 39 00 Statistika ja uuringud TTÜ uute korterelamute uuring 2012 Madalenergia ja liginullenergiahoone kavandamine Juhend büroo ja avalike hoonete tellijale 2012 Madalenergia ja liginullenergiahoone kavandamine Juhend korterelamute 2012 06 07 18 38 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandard Hoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 20 01 2012 1kelvin OÜ Lõõtsa 2012 06 07 18 30 00 Hoone energiamärgis Energiamärgise rakendamise kohustus EL liikmesriikides sai alguse 2002 aastal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud ehitiste energiatõhususe direktiiviga EPBD Hoone energiamärgis on dokument mille 2012 06 07 18 28 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandard Hoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 20 01 2012 1kelvin OÜ Lõõtsa 2012 06 07 18 27 00 Energiaauditite miinimumnõuded I Energiaauditi teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest 1 Auditeerimine baseerub mõõdistamistel ja kogutud andmetel 2 Üksikpindalad leitakse täpsusega 5 pluss miinus viis 2012 06 07 18 24 00 Энергоаудит Если у вашего дома по сравнению с соседским слишком большие расходы на отоплениеслишком большое потреблениие водыне 2012 06 07 18 24 00 Miks tellida energiaaudit ja mida see sisaldab Energiaaudit on protseduur mis selgitab kuidas kasutatakse energiat millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada Energiaaudit annab ülevaate 2012 06 07 18 03 00 Совет 2012 06 07 18 03 00 Nõukogu Marika Priske nõukogu esimees Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Siim Raie nõukogu aseesimees Vabariigi 2012 06 07 18 01 00 Правление 2012 06 07 17 56 00 Бюро 2012 06 07 17 51 00 Отдел оценки рисков 2012 06 07 17 45 00 Отдел финансов и инфотехнологии 2012 06 07 17 30 00 AO KredEx Кредитноe Страхование 2012 06 07 17 11 00 Дивизион жилищного хозяйства и энергоэффективности 2012 06 07 16 50 00 AO KredEx Кредитноe Страхование AO KredEx Кредитноe Страхование принадлежащее государству страховое общество которое помогает эстонским предприятиям 2012 06 07 02 08 00 Для кого предназначено пособие для многодетных детей Пособие предназначено для семей в которых воспитывается по меньшей мере четверо детей не старше 19 лет 2012 06 07 02 07 00 Необходимые документы и дополнительные материалы ДокументыФорма бюджета строительных работ Описание желаемого жилья Ходатайство о выплате выплата банковского 2012 06 07 02 06 00 Как ходатайствовать Ходатайство о жилищном пособии подают рассматривают и пособие назначают в соответствии с руководством утверждённым 2012 06 07 02 05 00 Для кого подходит поручительство по жилищному кредиту Поручительство по жилищному кредиту предназначено для людей которые хотят взять кредит для покупки нового жилья или 2012 06 07 02 03 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Целевая группа молодой семьиМолодая семья это родитель или родители воспитывающие ребёнка не старше 15 лет 2012 06 07 02 02 00 Как ходатайствовать о поручительстве Чтобы ходатайствовать о поручительстве по жилищному кредиту следует обратиться в банк который организует получение 2012 06 07 02 02 00 Каковы условия предоставления поручительства по жилищному кредиту самофинансирование не менее 10 стоимости залога по кредитуразмер поручительства по кредиту составляет не более 24 2012 06 07 01 59 00 Для кого подходит пособие на реновацию квартирного дома возвращённого в ходе реформы собственности Пособие предназначено для квартирных и домовых товариществ или объединений собственников квартир которые хотят 2012 06 07 01 58 00 Необходимые документы Ходатайство Ходатайство об оплате работ по реконструкции 2012 06 07 01 58 00 Каковы основные требования к выполняемым работам За счёт пособия финансируются работы по реконструкции и реновации выполненные начиная с 2007 года В квартирном доме 2012 06 07 01 57 00 Как ходатайствовать о пособии Чтобы ходатайствовать о пособии следует подать в KredEx ходатайство о пособии на реконструкцию на соответствующей 2012 06 07 01 56 00 Для кого предназначено пособие на энергетический аудит и строительный проект Пособие предназначено для квартирных и домовых товариществ или объединений собственников квартир которые хотят 2012 06 07 01 55 00 Необходимые документы и дополнительные материалы ДокументыОтчёт об энергопотреблении квартирного домаДополнительные материалыОбязательства получателя пособия 2012 06 07 01 55 00 Каковы основные требования к ходатайствующему О пособии могут ходатайствовать образованные в квартирных домах квартирные товарищества домовые товарищества или 2012 06 07 01 53 00 Дополнительная информация Список энергетических аудиторов Списки получателей пособия на строительную экспертизу и энергетический аудит 2012 06 07 01 50 00 Условия поручительства Не более 75 суммы кредитаСумма поручительства уменьшается пропорционально сумме кредитаПлата за поручительство 2012 06 07 01 43 00 Для кого предназначено пособие на реконструкцию Пособие предназначено для квартирных товариществ и объединений собственников квартир в которых хотят выполнить 2012 06 07 01 42 00 Для кого подходит поручительство по кредиту Поручительство по кредиту подходит для квартирных домов жильцы которых хотят взять в банке кредит с целью реновации 2012 06 07 01 40 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Получателем кредита является квартирное товарищество домовое товарищество или собственники квартир являющиеся 2012 06 07 01 39 00 Как ходатайствовать о поручительстве по кредиту Чтобы ходатайствовать о поручительстве по кредиту следует обратиться в банк Более подробную информацию о 2012 06 07 01 38 00 Необходимые документы и дополнительная информация ДокументыФорма ходатайстваДополнительные материалыОбщие условия поручительства по кредиту требования к 2012 06 07 01 29 00 Для кого подходит реновационный кредит Реновационный кредит предназначен для реконструкции и повышения энергетической эффективности квартирных домов 2012 06 07 01 28 00 Необходимые документы и дополнительные материалы ДокументыПриложение к энергетическому аудиту Форма бюджета работ по реконструкции дома Отчёт об энергопотреблении 2012 06 07 01 28 00 Каковы основные требования к ходатайствующему достижение энергосбережения по меньшей мере 20 в квартирном доме площадью до 2000 м² закрытая 2012 06 07 01 26 00 Дополнительная информация С чего начать Часто задаваемые вопросы 2012 06 07 01 26 00 Как ходатайствовать Чтобы ходатайствовать о кредите просим обращаться в SEB или Swedbank При подаче ходатайства следует 2012 06 07 01 19 00 Каковы основные условия О пособии можно ходатайствовать в размере 15 25 и 35 общей стоимости строительных работ в зависимости от уровня 2012 06 07 01 18 00 Необходимые документы Форма ходатайства Отчёт об энергопотреблении Приложение к энергетическому аудиту Смета график и данные исполнителя 2012 06 07 01 17 00 Дополнительная информация С чего начать Список энергетических аудиторов Квартирные дома в отношении которых принято решение о предоставлении 2012 06 07 01 17 00 Как ходатайствовать о пособии на реконструкцию Ходатайство о пособии можно отправить вместе с дополнительными документами заказным письмом через Eesti Post или по эл 2012 06 07 01 08 00 Дополнительная информация Основные понятия кредитного страхования 2012 06 07 01 07 00 Дополнительная информация Основные понятия кредитного страхования 2012 06 07 01 07 00 Дополнительная информация Основные понятия кредитного страхования 2012 06 07 01 06 00 Дополнительная информация Основные понятия кредитного страхования 2012 06 07 01 03 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted 2012 06 07 01 01 00 Основные понятия кредитного страхования Страховой случай Страховой случай это условленное в страховом договоре событие в случае наступления которого 2012 06 07 00 57 00 Для кого подходит страхование инвестиции Страхование инвестиции подходит для экспортирующих предприятий и финансирующих эти предприятия банков которые 2012 06 07 00 56 00 Каковы основные условия Страхователь предприятие зарегистрированное в Коммерческом регистре ЭстонииЗастрахованный риск политический 2012 06 07 00 55 00 Как ходатайствовать о страховке Для заключения договора страхования нужно перед осуществлением инвестиции заполнить ходатайство о договоре и 2012 06 07 00 54 00 Для кого предназначено страхование производственного риска Страхование производственного риска предназначено для предприятия которое хочет застраховать свою деятельность от 2012 06 07 00 53 00 Необходимые документы и дополнительный материал Форма ходатайства о страховании производственного риска 2012 06 07 00 53 00 Каковы основные условия Страхователь предприятие зарегистрированное в Коммерческом регистре Эстонииастрахованный риск 2012 06 07 00 52 00 Как ходатайствовать о страховании Перед заключением договора и началом производства следует заполнить ходатайство о договоре страхования и отправить 2012 06 07 00 51 00 Для кого подходит страхование кредита покупателя Страхование кредита покупателя подходит для финансирующего учреждения которое хочет застраховать риски связанные 2012 06 07 00 50 00 Каковы основные условия Страхователь эстонское финансовое учреждение финансирующее экспортную сделкуЗастрахованный риск 2012 06 07 00 49 00 Как ходатайствовать о страховании Чтобы заключить договор страхования следует заполнить ходатайство и отправить его нашему специалисту по работе с 2012 06 07 00 49 00 Необходимые документы и дополнительный материал Форма ходатайства о страховании кредита покупателя 2012 06 07 00 48 00 Для кого подходит страхование кредита поставщика Страхование кредита поставщика подходит для экспортирующего предприятия которое продаёт капитальные товары и 2012 06 07 00 47 00 Необходимые документы и дополнительный материал Форма ходатайства о страховании кредита поставщика 2012 06 07 00 47 00 Каковы основные условия Страхователь экспортирующее предприятие внесённое в Коммерческий регистр ЭстонииЗастрахованный риск 2012 06 07 00 46 00 Для кого предназначено кредитное страхование краткосрочных сделок Кредитное страхование краткосрочных сделок предназначено для предприятия которое хочет застраховать свою 2012 06 07 00 46 00 Как ходатайствовать о страховании Чтобы заключить договор страхования следует перед поставкой товара заполнить ходатайство и отправить его нашему 2012 06 07 00 45 00 Каковы основные условия Страхователь предприниматель зарегистрированный в Коммерческом регистре ЭстонииЗастрахованный риск 2012 06 07 00 45 00 Необходимые документы и дополнительный материал Общие условия Форма ходатайства о договоре страхования Форма ходатайства о кредитном лимите Форма ходатайства о 2012 06 07 00 44 00 Как ходатайствовать о страховании Чтобы заключить договор страхования нужно заполнить ходатайство и отправить его нашему специалисту по работе с 2012 06 07 00 43 00 Как ходатайствовать о подчинённом кредите Чтобы ходатайствовать о подчинённом кредите нужно заполнить ходатайство к которому следует приложить финансовые 2012 06 07 00 42 00 Необходимые документы и дополнительный материал ДокументыФорма ходатайства о подчинённом кредите Таблица финансовых прогнозовДополнительный материалОбщие 2012 06 07 00 42 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонской РеспубликиУ предприятия отсутствуют просроченные и 2012 06 07 00 42 00 Для кого предназначен подчинённый кредит Подчинённый кредит предназначен для предприятий которые доказали эффективность бизнес модели и планируют 2012 06 07 00 39 00 Kuidas laenukäendust taotleda Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka Käenduse saamiseks esitab pank või liisingfirma vastava taotluse KredExile Kuni 400 000 eurose käenduse menetlemiseks kulub tavaliselt 1 nädal 400 000 800 2012 06 07 00 38 00 Необходимые документы и дополнительный материал ДокументыФорма ходатайства о кредитном поручительстве заполняется работником банка Дополнительный материалОбщие 2012 06 07 00 31 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Предприниматель является кредитоспособным Собственный капитал предпринимателя соответствует установленным в 2012 06 07 00 30 00 Для кого предназначено кредитное поручительство Кредитное поручительство предназначено для предприятия которое нуждается для своей деятельности в финансировании 2012 06 06 19 50 00 Каковы основные требования к ходатайствующему предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонской Республикиу предприятия отсутствуют нерассроченные 2012 06 05 15 42 00 Карьера Ану Хольмберг Руководитель проектов пособий в секторе жилищного хозяйства и энергетической эффективностиЯ 2012 06 05 15 41 00 Работа в KredEx KredEx был создан в 2001 году в результате слияния Целевого учреждения кредитования и гарантирования экспорта Целевого 2012 06 04 12 16 00 Lisainfo Tehnoloogialaen uudistes 2012 06 04 10 01 00 Энергосбережение квартирных домов Жилой фонд Эстонии состоит на 2 3 из многоэтажных домов и на 1 3 из индивидуальных домов из расчета на жилую 2012 05 31 11 42 00 Целевое учреждение KredEx Целевое учреждение KredEx было создано в 2001 году Министерством экономики и коммуникаций с целью улучшения возможностей 2012 05 31 11 08 00 Хобуяама 4 парковка рядом со зданием Цена парковки КЕСКЛИНН публичная платная зона парковки Кесклинн 0 26 евро 4 кроны 15 минут начиная с 01 01 2008 Парковка 2012 05 31 11 07 00 Парковка 2012 05 31 11 05 00 Парковка Viru Keskus Въезд со стороны улицы NarvaСтоимость парковки 1 80 ч 0 90 за каждые 20 минутПарковка открыта круглосуточно 2012 05 31 11 04 00 Coca Cola Plaza платная парковка Въезд со стороны HobujaamaСтоимость парковки 2 40 чПарковка открыта каждый день 10 00 23 00 2012 05 31 10 56 00 Kontaktid Целевое учреждение KredExHobujaama 4 10151 Tallinnтел 372 667 4100факс 372 667 4101kredex at kredex eeAO KredEx Кредитноe СтрахованиеHobujaama 4 10151 Tallinnтел 372 2012 05 31 10 36 00 Контакт С вопросами касающимися стартовый кредит обращайтесь к нашим специалистам по работе с клиентами 2012 05 30 09 54 00 Необходимые документы и дополнительный материал ДокументыФорма ходатайства о кредите на внедрение технологии заполняется работником банка Таблица финансовых 2012 05 30 09 54 00 Как ходатайствовать о кредите на внедрение технологии Для того чтобы ходатайствовать о кредите на внедрение технологии следует сначала обратиться в банк или лизинговое 2012 05 30 09 51 00 Для кого предназначен кредит на внедрение технологии Кредит на внедрение технологии предназначен для ориентированных на экспорт предприятий работающих в секторе 2012 05 29 10 38 00 Необходимые документы и дополнительный материал ДокументыФорма ходатайства о стартовом кредите заполняется работником банка Дополнительный материалОбщие условия 2012 05 29 10 38 00 Каковы основные требования к ходатайствующему Со дня регистрации предпринимателя в коммерческом регистре прошло не более трех лет Собственный капитал 2012 05 29 10 36 00 Как ходатайствовать о стартовом кредите Для получения стартового кредита нужно обратиться в банк который передаст ходатайство в KredEx При наличии всей 2012 05 29 10 35 00 Для кого предназначен стартовый кредит Стартовый кредит с поручительством KredEx подходит для начинающего и действующего не более трёх лет предприятия для 2012 05 25 10 25 00 Общие контакты Здесь приведены общие контакты KredEx контакты для журналистов и информация о парковке 2012 05 15 15 47 00 Предприниматели хорошо осведомлены об услугах KredEx Результаты заказанного KredEx исследования осведомлённости и удовлетворённости предпринимателей показывают что 2012 05 14 15 45 00 Предприниматели инвестируют 31 млн евро благодаря кредитному поручительству KredEx В течение первых четырёх месяцев текущего года в KredEx оформлены поручительства по финансовым обязательствам 163 2012 05 03 15 46 00 AS KredEx Krediidikindlustus и UniCredit заключили договор о сотрудничестве AS KredEx Krediidikindlustus и эстонский филиал UniCredit Bank подписали сегодня договор о сотрудничестве который предоставит клиентам 2012 04 13 16 29 00 Государство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям KredEx начинает в понедельник 16 апреля приём ходатайств о жилищном пособии предназначенном для многодетных семей Я 2012 04 03 10 49 00 Взятые в кризисные годы риски сказываются на результатах KredEx Брутто доходы от основной деятельности целевого учреждения KredEx увеличились в прошлом году на 7 1 однако при этом 2012 02 16 11 42 00 Местонахождение станций быстрой зарядки электромобилей KredEx опубликовал сегодня список станций быстрой зарядки электромобилей в котором указано месторасположение 160 2012 02 14 10 30 00 За счёт стартового кредита KredEx финансируется расширение Alfred Partners В KredEx оформлено поручительство по стартовому кредиту для фирмы Alfred Partners OÜ производящей звуковые колонки под 2012 02 13 14 39 00 KredEx поддерживает составление строительных проектов в пределах 90 Сегодня в KredEx объявлено открытие меры по оказанию поддержки составлению строительного проекта и осуществлению 2012 02 08 15 56 00 Портфель рисков KredEx Krediidikindlustus увеличился более чем в три раза Портфель рисков AS KredEx Krediidikindlustus предлагающего предприятиям услуги страхования платёжных рисков достиг 102 млн евро к 2012 02 02 13 58 00 За счёт реновационного кредита KredEx профинансирована реновация 167 квартирных домов В течение прошедшего года Swedbank и SEB Pank предоставили 167 квартирным домам реновационный кредит KredEx с льготной 2012 01 30 16 41 00 Благодаря поручительству KredEx по стартовому кредиту начинающие предприятия инвестировали 1 54 млн евро В течение прошедшего года в KredEx оформлены поручительства по стартовым кредитам 68 предприятий на общую сумму 1 15 млн 2012 01 19 10 15 00 KredEx профинансировал составление строительных проектов в сумме 274 000 евро В прошлом году целевое учреждение KredEx предоставило пособия на составление строительного проекта 350 квартирным домам 2012 01 17 10 09 00 Количество предприятий получивших поручительство KredEx увеличилось в течение года на 12 В течение прошедшего года в KredEx были оформлены поручительства по финансовым обязательствам 454 предприятий на общую 2012 01 05 15 19 00 При поддержке KredEx квартирные дома инвестировали в реновацию 26 миллионов евро в течение года В течение прошедшего года в KredEx поступили ходатайства о выделении пособия на реконструкцию от 202 квартирных домов и 2011 11 28 11 48 00 С момента создания государственного страхового общества прошло два года Два года назад состоялось учредительное собрание AS KredEx Krediidikindlustus в ходе которого было учреждено государственное 2011 11 22 11 49 00 В Вырумаа при поддержке KredEx и PRIA начнётся производство целлюлозной ваты Inku Kapitali

  Original URL path: http://www.kredex.ee/ru/?op=search (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Кредит и поручительство
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Search Э обслуживание Кредит и поручительство Кредитное страхование Рисковый капитал Пособие Предприятие Квартирное товарищество Частное лицо Энерго сбережения KredEx Контакт Предприятие Стартовый кредит Стартовый кредит подходит для начинающего и действующего не более трёх лет предприятия для финансирования инвестиций и оборотных средств Кредитное поручительство Кредитное поручительство подходит для предприятия которое нуждается для своей деятельности в финансировании со стороны банка или лизингового предприятия Кредит на внедрение технологии Кредит на внедрение технологии подходит для ориентированного на экспорт промышленного предприятия которое хочет инвестировать в машины и оборудование Подчинённый кредит Подчинённый кредит подходит для предприятий которые доказали эффективность бизнес модели и планируют инвестировать в развитие предприятия Краткий обзор экспортного кредита Экспортный кредит предназначен для предприятий которым необходимо финансирование экспорта большого объема произведенных в Эстонии товаров Kвартирного товарищества Реновационный кредит Долгосрочный реновационный кредит с низкой процентной ставкой подходит для квартирных товариществ которые хотят реновировать квартирный дом и тем самым повысить Поручительство по кредиту для квартирного дома Поручительство по кредиту подходит для квартирного товарищества которое планирует воспользоваться банковским кредитом для реновации квартирного дома и нуждается для этого в дополнительном залоге Частного лица

  Original URL path: http://www.kredex.ee/laen-ja-kaendus-3/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive •