archive-ee.com » EE » K » KREDEX.EE

Total: 180

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sihtasutus KredEx - Näide
  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Laenukäendus ja toetused Eluasemelaenu käendus Kodutoetus lasterikastele peredele Väikeelamute renoveerimistoetus Elektriauto ostutoetus Eluasemelaenu käendus Eluasemelaenu käendus sobib uue eluaseme soetamiseks või olemasoleva renoveerimiseks Näide Soovite osta maja mille turuväärtus hindamisakti alusel on 64 000 eurot ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24 Samas on Teil eluasemelaen mille tagasimaksmata summa on 12 782 eurot selle soovite uue laenu arvelt tagasi maksta Eluasemelaen käendusega Tavaline eluasemelaen Tagatise väärtus 64 000 64 000 Omafinantseering 6400 10 21 760 34 Tagatise summa 15 360 24 0 Saadav laen 57 600 42 240 Olemasoleva laenu tagasimakse 12 782 12 782 Tagatistasu 460 8 3 0 Sina oled siin Eraisik Laenukäendus ja toetused Eluasemelaenu käendus Näide

  Original URL path: http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/eluasemelaenu-kaendus-2/naide/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Sihtasutus KredEx - Eluasemelaenu käendus
  arvatud last kasvatav vanem või vanemad kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja Noore spetsialisti sihtgrupp Noor spetsialist on kõrghariduse keskerihariduse või kutsekeskhariduse põhihariduse või keskhariduse baasil omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35 aastane kaasa arvatud isik kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest isikuga on sõlmitud tööleping teenistusleping või juhatuse liikme leping kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud kes on nimetatud ametisse Avaliku teenistuse seaduse alusel kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud isik on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik üürnik üürniku abikaasa või isik kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga üürniku täisealine perekonnaliige üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest Eluruumi omaniku üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles Eluasemelaenu käenduse taotlemine 1 Laenutaotlus pangale 2 Pank väljastab laenu 3 Aruandlus Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid Eluasemelaenu käenduse kalkulaator Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid Taotluse vorm täitmiseks pangale Näide Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused omafinantseering minimaalselt 10 laenu tagatisvara väärtusest laenukäenduse suurus on kuni 24 laenu tagatisvara väärtusest kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot laenusummal piirmäära ei ole pikema kui 30 aastase laenu tagasimaksmise graafiku

  Original URL path: http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Laenukäenduse üldtingimused
  te alusel vastuvõtuakti de ulatuses Vajadusel võib kuni 30 krediidist välja maksta ehitusettevõtte arve alusel ettemaksuna Korterelamule on tehtud tehniline ülevaatus ja või energiaaudit ja krediidi abil finantseeritavad tööd on tehnilise ülevaatuse aktis energiaauditis loetletud või on krediidi abil finantseeritavate tööde tegemiseks väljastatud ehitusluba Korterelamu tehnilise ülevaatuse teostajaks võib olla ainult MTR i majandustegevuse register kantud ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside tegijad juriidiline või füüsiline isik Teostatavate tööde tegemine on otsustatud ühistu või korteriomanike üldkoosolekul vastu võetud majanduskavaga Renoveeritav hoone tuleb kindlustada tulekahju veeavarii loodusõnnetuse ja vandalismi vastu Kindlustus on nõutav kogu laenuperioodi jooksul Millised tööd loetakse renoveerimistööde alla Tööd millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused s h elamu elamut teenindava maa ja sellel maal asuvate elamut teenindavate ehitiste säilimiseks või nende ökonoomsuse turvalisuse ja heakorra parandamiseks teostatavad ehitus heakorra ning haljastustööd Kui krediidisaajaks on korteriomanike ühisusse kuuluvad korteriomanikud ja kavandatav ümberehitus või renoveerimine ületab elamu korrapäraseks korrashoiuks vajalikke kulutusi on selles osas nõutav kõigi korteriomanike kokkulepe Kui kulutused jäävad korrapärase korrashoiu piiresse mis on kinnitatud üldkoosoleku otsusega piisab korteriomanike häälteenamusega tehtud otsusest Millised dokumendid on vajalikud laenukäenduse taotlemiseks Käendustaotluse esitab sihtasutusele pank vastaval taotlusvormi Käendustaotlusele tuleb lisada koopiad Korterelamu viimase aasta aastaaruanded korteriomanike ühisuse puhul soovituslik sihtasutuse näidisvorm Korterelamu viimase 6 kuu rahavoogude aruanne korteriomanike ühisuse puhul soovituslik sihtasutuse näidisvorm Korteriomanike võlgnevuste aruanne sihtasutuse poolt etteantud vormil Korterelamu tehnilise ülevaatuse akt energiaaudit või ehitusluba Korterelamu majanduskava või väljavõte sellest vastavate tööde kohta Valitseja aastaaruanne korteriomanike ühisuse puhul Kui valitseja on füüsilisest isikust ettevõtja esitab ta viimase Maksu ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni või käibedeklaratsiooni ja bilansi kusjuures deklaratsioonid peavad omama Maksu ja Tolliameti kinnitusmärget Üldkoosoleku otsus sed milles fikseeritakse laenu sihtotstarve laenu võtmine laenu maksimaalne summa sihtasutuse käenduse kasutamine majanduskava kinnitamine valitseja valimine ja volitamine korteriomanike ühisuse puhul Millistel tingimustel saab laenukäendust taotleda Käendus on kuni 75

  Original URL path: http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-laenud-ja-toetused/korterelamulaenu-kaendus/laenukaenduse-uldtingimused-3/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Nõuded valitsejale
  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus KredEx Kontaktid Laen ja käendus Renoveerimislaen Korterelamulaenu käendus Toetused Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus Rekonstrueerimise toetus Tagastatud korterelamu renoveerimistoetus Korterelamulaenu käendus Laenukäendus sobib korteriühistutele kes soovivad korterelamu renoveerimiseks kasutada pangalaenu ja vajavad selleks lisatagatist Nõuded valitsejale Valitseja peab sihtasutuse ja panga hinnangul olema usaldusväärne ja jätkusuutlik Juriidilisest isikust valitsejal peab olema kehtiv Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud vähemalt kaks tärni klassi sertifikaat või Valitseja on olnud laenu taotleva korterelamu haldaja vähemalt üks majandusaasta Füüsilisest isikust valitsejal peab olema kehtiv Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud kutsetunnistus halduri või vanemhalduri kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavuse kohta või Valitseja on olnud laenu taotleva korterelamu haldaja vähemalt üks majandusaasta Valitseja on suuteline korraldama lepingute sõlmimist ja täitmist ning võlgade tekkimisel tegelema nende sissenõudmisega Valitseja on kohustatud ette valmistama elamu majanduskava viima läbi üldkoosoleku korteriomanike nimel võetava laenu ja selle eesmärgi otsustamiseks Üldkoosolek otsustab ka kas laenu arvelt finantseeritavad kulutused vastavad

  Original URL path: http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-laenud-ja-toetused/korterelamulaenu-kaendus/nouded-valitsejale/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Elektriautode renditeenus kogub populaarsust
  11 00 KredEx Krediidikindlustuse kindlustusmahud kasvasid 24 KredEx Krediidikindlustus AS teenis eelmisel aastal 156 085 eurot kasumit Krediidikindlustust pakkuv aktsiaselts sõlmis möödunud aastal kindlustuslepingud 65 Eesti ettevõttega kelle kindlustatud käive moodustas 2013 04 26 11 22 00 Investeeringu kindlustuse taotlemine 1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 2013 04 26 11 21 00 Lühiajaliste tehingute krediidikindlustuse taotlemine 1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 5KredEx Krediidikindlustus kinnitab krediidilimiidid 4Klient esitab 2013 04 26 11 21 00 Tarnijakrediidi kindlustuse taotlemine 1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 2013 04 26 11 21 00 Ostjakrediidi kindlustuse taotlemine 1Finantseerija leidmine 2Pank esitab taotluse KredEx Krediidikindlustusele 3KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 5Laenu väljastamine 4KredEx Krediidikindlustus sõlmib pangaga lepingu 2013 04 24 09 13 00 KredEx Krediidikindlustus ja LHV sõlmisid koostöölepingu KredEx Krediidikindlustus AS ja AS LHV Pank allkirjastasid täna koostöölepingu mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist KredEx Krediidikindlustuses 2013 04 18 22 58 00 Ekspordi hommik krediidikindlustusest Ettevõtete müügi ning finantsosakondades pingutatakse iga päev ettevõtte kasvu ja hea tulemuse nimel Rollid ühise eesmärgi saavutamisel on aga vastandlikud Tasakaaluks tuleb oskuslikult leida kompromiss tulu 2013 01 24 09 39 00 KredEx Krediidikindlustus maandas Eesti ettevõtete makseriske 60 riigis Eesti ettevõtetele makseriskide kindlustamist pakkuv AS KredEx Krediidikindlustus maandas 2012 aastal makseriske 60 riigis ettevõtete kindlustatud käive oli kokku üle 280 miljoni euro Tegevusmahtude 2012 11 08 11 19 00 KredEx Krediidikindlustus ja Svea Finantseerimine sõlmisid koostöölepingu KredEx Krediidikindlustus ja Svea Finantseerimine allkirjastasid koostöölepingu mille eesmärk on pakkuda kohalikele ettevõtetele paremat ligipääsu käibevahenditele ning kaitsta neid müügitehingutest 2012 11 06 11 54 00 KredEx tänas koostööpartnereid 13 septembril toimus Katusekinos traditsiooniline sügisene KredExi kliendiüritus Üritusel osales kokku 207 inimest Tulemusliku ja hea koostöö eest tunnustati parimaid koostööpartnereid Ettevõtlusdivisjoni 2012 08 30 14 49 00 KredEx Krediidikindlustuse preemiamahud kasvasid aastaga 33 Krediidikindlustust pakkuva AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas selle aasta esimese kuue kuuga 109 miljoni euroni hõlmates riske 54 erinevast riigist Majanduslik ebakindlus on suurendanud 2012 07 17 09 35 00 JOSEFIN KredEx osaleb Läänemere äärsetele riikidele suunatud projektis Josefin mille eesmärgiks on abistada väike ja keskmise suurusega ettevõtteid luues neile parimate tingimustega juurdepääsu finantseeringule 2012 06 29 15 01 00 Krediidikindlustuse põhimõtted Arvutage kalkulaatoris kindlustuspreemia makseLepingu sõlmimiseks tuleb arvutada kalkulaatoris kindlustuspreemia makse või täita kindlustuslepingu taotlus Antud info põhjal arvutame välja hinnangulise 2012 06 25 14 04 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 25 14 02 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 25 14 01 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 25 13 56 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 20 11 31 00 Krediidikindlustuse hinnapakkumise kalkulaator Kindlustuskalkulaatorit soovitame kindlustuspreemia makse arvutamiseks ettevõtteil mille majandusaasta käive on alla 2 miljoni euromaksetähtaeg ostjatele on kuni 90 päevaüksiku ostja krediidilimiit on alla 200 2012 06 18 11 20 00 Kuidas kindlustus toimib Selleks et krediidikindlustusleping toimiks on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks teostada tarne vastavalt ostu müügilepingule jälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada 2012 06 18 10 52 00 Kuidas kindlustus toimib Selleks et krediidikindlustusleping toimiks on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks teostada tarne vastavalt ostu müügilepingulejälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada 2012 06 18 10 42 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Kuidas kindlustus toimib Krediidikindlustuse voldik 2012 06 18 10 33 00 Kuidas kindlustus toimib Joonise selgitus1 Hiljemalt enne esimest tarnet tuleb taotleda ostjale krediidilimiit mille kohta anname kinnituse krediidilimiidiotsusena 2 Ostjale saadetakse kaup või osutatakse teenus mille kohta 2012 06 18 10 21 00 Tarnijakrediidi kindlustuse näide Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte Estomac toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt Rusfood Tellimuse väärtus on 200 000 eurot Rusfood on 2012 06 18 10 18 00 Ostjakrediidi kindlustuse näide Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte Estomac toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt Rusfood Tellimuse väärtus on 1 000 000 eurot Rusfood on 2012 06 14 13 18 00 Aruanded AastaaruandedAastaaruanne 2012 Aastaaruanne 2012 kokkuvõte Aastaaruanne 2011 Aastaaruanne 2011 kokkuvõte Aastaaruanne 2010KvartaliaruandedKvartaliaruanded 2013III kvartali vahearuanne II kvartali vahearuanne I 2012 06 13 19 18 00 sfsd Sihtasutus KredEx KredEx Krediidikindlustus ASTöötamine KredExis 2012 06 11 15 37 00 Kontakt Lühiajaliste tehingute krediidikindlustust puudutavates küsimustes palun pöörduge meie kliendihaldurite poole 2012 06 11 09 13 00 Ettevõtjate huvi krediidikindlustuse vastu on kõrge KredEx Krediidikindlustuse poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse uuringust selgus et küsitlusele vastanud ettevõtetest oli 42 huvi ostja makseriskide kindlustamise vastu ning 18 oli selliseid teenuseid 2012 06 08 16 17 00 Tutvustus KredEx on finantsasutus mis aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes laene riskikapitali krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi Aitame Eesti elanikel 2012 06 07 17 30 00 KredEx Krediidikindlustus AS 2012 06 07 16 50 00 KredEx Krediidikindlustus AS KredEx Krediidikindlustus on riigile kuuluv kindlustusselts mis aitab Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske KredEx Krediidikindlustuse tegevuse laiemaks 2012 06 07 01 08 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 07 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 07 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 06 00 Lisainfo Krediidikindlustuse mõisted Krediidikindlustuse voldik 2012 06 07 01 01 00 Krediidikindlustuse mõisted Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist 2012 06 07 00 53 00 Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal Tootmisriski kindlustuse taotlusvorm 2012 06 07 00 51 00 Kellele ostjakrediidi kindlustus sobib Ostjakrediidi kindlustus sobib finantseerimisasutusele mis soovib maandada Eesti eksporttehingu pikaajalise finantseerimisega kaasnevat välisostja võimaliku maksejõuetuse riski Ostjakrediidi kindlustusega 2012 06 07 00 49 00 Kuidas kindlustust taotleda Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb peale

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/uudised/elektriautode-renditeenus-kogub-populaarsust/?op=search&search=krediidikindlustus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Elektriautode renditeenus kogub populaarsust
  68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Palun sisestage matemaatilise tehte tulemus Kõik lahtrid peavad olema täidetud Täname tagasiside eest EST RUS ENG Otsi E teenindus Laen ja käendus Krediidikindlustus Riskikapital Toetus Ettevõte Korteriühistu Eraisik Energiatõhusus

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/uudised/elektriautode-renditeenus-kogub-populaarsust/?op=search&search=v%C3%A4ikeelamute%20renoveerimistoetus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Elektriautode renditeenus kogub populaarsust
  üles teadmised Build Up Skills mille laiem eesmärk on teadmiste kasvu kaudu tagada 2012 06 07 18 39 00 Statistika ja uuringud TTÜ uuring Kütteenergia tarbimise vähendamine koterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele 2012 BUILDEST projekti raport 2012 06 07 18 38 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandard Hoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 20 01 2012 1kelvin OÜ Lõõtsa 2012 06 07 18 28 00 Energiaaudiitorid Energiaaudiitori ja energiamärgise väljastaja kutsestandardHoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad Majandustegevuse register seisuga 21 02 2013 1kelvin OÜ Tornimäe 5 Tallinn Tel 7330 533 2012 06 07 18 24 00 Miks tellida energiaaudit ja mida see sisaldab Energiaaudit on protseduur mis selgitab kuidas kasutatakse energiat millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada Energiaaudit annab ülevaate 2012 06 05 15 41 00 Töötamine KredExis KredEx loodi 2001 a Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase liitmisel 2009 a lõpus asutati KredExi sidusettevõte AS KredEx 2012 06 04 10 01 00 Energiatõhusus korterelamus Eesti elamufondist moodustavad elamispinna järgi ligikaudu 2 3 korruselamud ja 1 3 väikeelamud Tehtud uuringute alusel on väikeelamute keskmine vanus rohkem kui 50 aastat suurpaneelelamutel keskmiselt 25 30 2012 05 30 11 17 00 Uuringu kohaselt on uute korterelamute suurimaks probleemiks lühike garantiiaeg KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud uuring näitas et 1990 2010 kasutusele võetud korterelamute seas on palju hästi ehitatud ja kvaliteetseid hooneid Uuringu põhjal võib järeldada et 2012 05 15 09 37 00 Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust 81 küsitluses 2012 01 30 08 53 00 KredExi stardilaenu käenduse toel investeerisid alustavad ettevõtted 1 54 miljonit eurot KredEx käendas möödunud aastal 1 15 miljoni euroga 68 ettevõtte stardilaenu KredExi tugi võimaldas alustavatel ettevõtetel saada pankadest rahastamist kogusummas 1 54 miljonit eurot Stardilaen on 2011 06 13 15 01 00 Uuringu kohaselt on puitmajade suurimaks probleemiks poolikud renoveerimislahendused KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud puitelamute uuringu kohaselt on Eesti puidust korterelamute mis asuvad valdavalt erinevatel miljööaladel seisukord enamasti rahuldav kuid oluline on 2011 03 08 10 08 00 Ainult 28 korterelamutest on teinud energiaauditi KredExi tellimusel läbi viidud korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub et vaid veidi rohkem kui neljandikus 28 korterelamutes on tehtud läbimõeldud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit 2011 02 15 11 46 00 KredExi toetusel on valminud maaelamute uuring KredExi tellimusel ning KredExi MTÜ Vanaajamaja ja Tallinna Tehnikaülikooli finantseerimisel valminud uuringu kohaselt on maapiirkondades asuvate palkmajade põhilisteks probleemideks piirdetarindite kahjustused 2010 12 30 10 06 00 KredExi roll Eesti majanduse arengus Andrus Treier KredExi juhataja Hea potentsiaaliga ettevõte leiab finantseerimisvõimaluse ka keerukates oludesEesti ühiskonna edukas toimimine sõltub olulisel määral siinsete ettevõtete tegevuse edukusest 2010 12 23 11 41 00 Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu põhjal on telliskorterelamute suurimaks probleemiks välispiirded ja halb sisekliima KredExi ning Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja Talllina Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu eesmärgiks oli kaardistada ja selgitada välja tüüpprojektide alusel

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/uudised/elektriautode-renditeenus-kogub-populaarsust/?op=search&search=uuring (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Sihtasutus KredEx - Elektriautode renditeenus kogub populaarsust
  Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi Kellele energiaauditi ja ehitusprojekti toetus sobib Toetus sobib korteri ja hooneühistutele või korteriomanike ühisustele kes soovivad taotleda toetust energiaauditite ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide koostamiseks Toetatakse alates 17 01 2008 koostatud energiaauditeid ja energiaauditile vastavaid rekonstrueerimistöödeks vajalikke ehitusprojekte Maksimaalne toetuse summa ühe korterelamu kohta kalendriaastas on energiaauditi toetus kuni 700 eurot ehitusprojekti toetus kuni 5 000 eurot Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus on rahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist Kontakt Energiaauditi ja ehitusprojekti toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlemine 1 Võtke hinnapakkumised 2 Tellige vajalikud dokumendid 3 Esitage KredExile toetuse taotlus 6 Esitage aruanne 5 KredEx maksab toetuse välja 4 KredEx teeb otsuse Viga Taotlus pdf Taotlus word Viga Alates käesolevast aastast peavad energiakulu aruande esitamise kohuslased edastama KredExile ainult küttekulu andmed Varasemalt küsitud andmeid elektri vee remondifondi maksete jms kohta esitama ei pea Energiaauditi ehitusprojekti ehitise ekspertiisi ja rekonstrueerimistoetuse saajad peavad uue korra järgi esitama aruanded 20 jaanuariks renoveerimislaenu saajad peavad aruanded esitama 15 veebruariks Energiakulu aruande esitamine 2013 08 30 15 55 00 Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1 septembrist rahaliste vahendite lõppemise tõttu Esitatud taotluste menetlemine toimub nende laekumise ajalises järjestuses rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavad taotlused kuni rahaliste vahendite lõppemiseni 2013 08 27 16 17 00 KredEx lõpetab energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotluste vastuvõtu 31 augustil KredEx sulgeb 31 augustil rahaliste vahendite lõppemise tõttu energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru Toetuse saamiseks on tänaseks esitatud kokku 312 taotlust kogumahus 236 265 eurot Energiaauditi 2013 07 24 15 27 00 KredExi energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse vahendid on otsakorral KredExi poolt juuni alguses avatud energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru vahendid on otsakorral Hetkel on vabu vahendeid toetusteks orienteeruvalt 36 319 eurot ning arvestades senist toetuse taotluste 2013 06 05 11 18 00 KredEx jätkab energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotluste vastuvõtmist KredEx avab järgmisel kolmapäeval 12 juunil taotlusvooru energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks KredExi ning Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingu kohaselt on 2013 04 26 11 17 00 Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlemine 1Võtke hinnapakkumised 2Tellige vajalikud dokumendid 3Esitage KredExile toetuse taotlus 6Esitage aruanne 5KredEx maksab toetuse välja 4KredEx teeb otsuse 2012 09 25 16 23 00 KredExi energiaauditi ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse vahendid on otsakorral KredEx peatab lähiajal vahendite lõppemise tõttu energiaauditi ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse taotluste vastuvõtu Hetkel on vabu vahendeid toetusteks orienteeruvalt 35 000 eurot ning arvestades 2012 06 11 16 31 00 Kontakt Energiaauditi ja ehitusprojekti toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole 2012 06 07 01 56 00 Kellele energiaauditi ja ehitusprojekti toetus sobib Toetus sobib korteri ja hooneühistutele või korteriomanike ühisustele kes soovivad taotleda toetust energiaauditite ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide 2012 06 07 01 55 00 Millised on peamised tingimused Toetust saavad taotleda korterelamutes moodustatud korteriühistud hooneühistud või neis asuvad korteriomanike ühisusedToetuse tingimused on kehtestatud majandus ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga nr 2012 02 02 09 45 00 KredEx finantseeris renoveerimislaenuga 167 korterelamu renoveerimist Möödunud aastal väljastasid Swedbank ja SEB Pank

  Original URL path: http://www.kredex.ee/kredexist/uudised/elektriautode-renditeenus-kogub-populaarsust/?op=search&search=ehitusprojekti%20toetus (2013-12-14)
  Open archived version from archive •