archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • President nimetas ametisse kolm uut kohtunikku | Eesti kohtud
  18 augustist ja Indrek Sootsi alates 1 septembrist Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumisse Indrek Parrest omandas Tartu Ülikoolis 2001 aastal baccalaureus artium kraadi õigusteaduse erialal ja 2005 aastal magister iurise kraadi Indrek Parrest on alates 2005 aastast Harju maakohtu kohtunik Indrek Soots omandas Tartu Ülikoolis 1999 aastal baccalaureus artium kraadi õigusteaduse erialal ja 2010 aastal magister iurise kraadi Alates 2003 aastast on ta olnud Harju maakohtu kuni 31 12 2005 Tallinna Linnakohtu

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/president-nimetas-ametisse-kolm-uut-kohtunikku-0 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Tarbijalepingu puhul peab kohus omal algatusel hindama vahekohtu kokkuleppe õiguspärasust | Eesti kohtud
  puudutavaid erisusi Kui asjaomane isik ei esita vahekohtu otsuse peale tühistamiskaebust ja see jõustub on sundtäitmise nõuet menetlev kohus ainus kohus kes saab lepingutingimuste õiguspärasust tarbijalepingus kontrollida Seega tuleb maakohtul asi vahekohtu kokkuleppe ja selle tingimuste hindamiseks menetlusse võtta Ringkonnakohus rõhutas et ebaõiglase vahekohtu kokkuleppe tühisuse hindamine ei saa tarbijalepingu puhul jääda üksnes vahekohtuniku ülesandeks vaid pigem peaks selle eest vastutama kohus kes tagab täielikult õigusriigis nõutava kohtu sõltumatuse Eile

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/tarbijalepingu-puhul-peab-kohus-omal-algatusel-hindama-vahekohtu-kokkuleppe (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus mõistis Tamsalu mõrvajuhtumi süüdistatavatele pikad vangistused | Eesti kohtud
  aastane Natalja tunnistati süüdi mõrvale kaasaitamises sugulise kire vägivaldses rahuldamises teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises ning talle mõisteti 16 aastane vangistus 52 aastane Sulev tunnistati süüdi vägistamises teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises ning talle mõisteti 14 aastane vangistus Kõigi kolme süüdistatava puhul loetakse karistuse kandmise algust nende kinnipidamise hetkest Samuti peavad süüdistatavad hüvitama sundraha ja kriminaalmenetluse kulud Valerilt ja Nataljalt on välja mõistetud ka tsiviilhagi Eelmise aasta 22 märtsi hommikul leiti Tamsalu terviserajalt 15 aastase tüdruku surnukeha Tapmises kahtlustatavatena peeti samal päeval kinni Valeri ja Natalja järgmisel päeval võeti nad kohtu loal vahi alla 26 märtsil pidas politsei kinni kolmanda kahtlusaluse Sulevi kes vahistati 28 märtsil Süüdistuse kohaselt võtsid Valeri Natalja ja Sulev 18 märtsi 2013 õhtul 15 aastaselt tüdrukult vabaduse ning hoidsid teda Tamsalus Koidu tänavas asuvas korteris kuni 21 märtsi õhtuni Sel ajavahemikul tarvitati tüdruku suhtes nii vaimset füüsilist kui ka seksuaalset vägivalda Viru Maakohtus toimunud kohtuistungitel tunnistas Valeri ennast süüdi Natalja ennast tapmisele kaasaaitamises süüdi ei tunnistanud Sulev ennast süüdi ei tunnistanud Kohtuvaidlustes palus prokurör mõista Nataljale 17 aastane Sulevile 15 aastane ja Valerile 9 aastane vangistus Natalja kaitsja palus oma kaitsealuse kehalises väärkohtlemises ja mõrvale kaasaaitamises õigeks mõista mööndes et seksuaalkuriteos ja

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-tamsalu-morvajuhtumi-suudistatavatele-pikad-vangistused (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Guntars Kaziksi seotus 17-aastase neiu kadumisega ei leidnud tõendamist ka teises kohtuastmes | Eesti kohtud
  alust Kaziksi süüditunnistamiseks Kohtupraktikas kehtib süütuse presumptsiooni printsiibile tuginev arusaam et isiku suhtes saab süüdimõistva kohtuotsuse teha vaid juhul kui kõik võimalikud süüd puudutavad tõsiseltvõetavad kahtlused on kõrvaldatud Kui aga on alles mingeidki kõrvaldamata kahtlusi tuleb need kriminaalmenetlusõiguse põhimõtte järgi tõlgendada süüdistatava kasuks Kriminaalasjas on tuvastatud et kaduma jäänud neiu otsis tööd lapsehoidjana Samuti puudub vaidlus selles et Kaziks pakkus tööotsimise kuulutusi avaldanud naisterahvastele tööd lapsehoidjana kuigi tegelikkuses tal hoidmist vajavat last ei olnud Samuti on tõendamist leidnud et kadunud neiu ja Kaziks suhtlesid lapsehoidmise teemal SMSide kaudu ning kohtusid 13 veebruaril 2006 kella 17 paiku Tartu kaubamaja juures Asitõendite alusel pole aga võimalik tuvastada nendevahelise vestluse sisu Lisaks on tuvastatud et viimati nägi kadunud neiut 14 veebruaril 2006 kella 17 ja 18 vahel Tartu bussijaamas tunnistaja kelle ütluste kohaselt pidi neiu sõitma Elvasse last hoidma Alates samast õhtust ei ole neiut nähtud Kriminaalasjas aga puuduvad igasugused tõendid et ta oleks Elvasse suunduva bussi peale läinud Samuti puuduvad tõendid mis kinnitaksid Kaziksi ja neiu kohtumist viimase kadumajäämise õhtul Elvas või mistahes muus kohas Kogutud tõenditega ei ole ka tuvastatud kus viibis süüdistatav 2006 aasta 14 veebruari kella 17st kuni järgmise päeva kella 2 30ni Seetõttu leidis ringkonnakohus et kõik esitatavad versioonid kus või kellega Kaziks nimetatud ajavahemikul viibis on võimalikud ja samas ka oletuslikud Samuti leidis ringkonnakohus et kuna puuduvad igasugused tõendid selle kohta kuidas neiu oletatav vägistamine ja tapmine toimus ei ole võimalik Kaziksi süü tõendatuse põhjendamisel tugineda ka süüdistatava poolt varasemalt ja hilisemalt toimepandud seksuaalkuritegude viisile Tõendite puudumise tõttu ei ole võimalik teha järeldusi kuritegude toimepanemise asjaolude kokkulangemise kohta ega järeldusi kuriteo toimepanemise kohta sama isiku poolt Ringkonnakohtu arvates tähendaks see olukorda kus isik tunnistataks süüdi näiteks varguses vaid sellel alusel et ta on varem varastanud Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Guntars Kaziksit 2006 aasta veebruaris teadmata kadunuks jäänud 17

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/guntars-kaziksi-seotus-17-aastase-neiu-kadumisega-ei-leidnud-toendamist-ka (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Ringkonnakohus rahuldas osaliselt Yana Toomi kaebuse vaidluses KAPO-ga | Eesti kohtud
  aastaraamatus Yana Toomi puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse Kohus kohustas Kaitsepolitseiametit kustutama või katma kinni 12 04 2012 avaldatud digitaalses aastaraamatus sisalduvad laused Üleminekuvastase tegevuse võttis 2011 Riigikogu valimiste eel enda peale Tallinna abilinnapea haridus ja kultuuriküsimustes Yana Toom Koostöös Venemaa kaasmaalaspoliitikas osaleva Inimõiguste Teabekeskusega survestati Tallinna vene koole esitama linnavolikogule taotlusi jätkamaks vene õppekeelega ka pärast 2011 a 1 septembrit mil venekeelsed gümnaasiumid pidid õpetama 60 õppeainetest eesti keeles Samuti kohustas kohus Kaitsepolitseiametit avaldama järgmise sisuga pressiteade Kaitsepolitseiamet teatab et on 12 04 2012 avaldatud aastaraamatus avaldanud Yana Toomi kohta õigusvastaselt alljärgneva väite Yana Toom on koostöös Inimõiguste Teabekeskusega survestanud Tallinna koole esitama linnavolikogule taotlusi Tegemist on ebakohase väärtushinnanguga mille avaldamine Kaitsepolitsei poolt oli õigusvastane Kaebus jäeti rahuldamata osas millega Yana Toom soovis kohustada Kaitsepolitseiametit kõrvaldama aastaraamatu eksemplarid raamatukogudest ja milles taotles mittevaralise kahju hüvitamist rahas Yana Toom vaidlustas KAPO aastaraamatus teda puudutavate lausete avaldamise kuna leidis et isikuandmed on avaldatud õigusliku aluseta ja eesmärgipäratult lisaks polnud avaldatud teave õige ning kahjustas tema mainet Samuti leidis ta et riik on sekkunud tema eraellu ja on teotanud tema au ning head nime Ringkonnakohus leidis et KAPO käitus vaidlusaluseid lauseid avaldades õigusvastaselt sest isikuandmete avalikustamine polnud tema ülesannete täitmiseks vajalik Samuti pidas

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/ringkonnakohus-rahuldas-osaliselt-yana-toomi-kaebuse-vaidluses-kapo-ga (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus tunnistas viis isikut süüdi konkurentsialastes ja aususe kohustuse rikkumist puudutavates kuritegudes | Eesti kohtud
  üks aasta seitse kuud ja 19 päeva vangistust Ovsjannikovil üks aasta ja kuus kuud vangistust ning Hamitskil üks aasta ja seitse kuud vangistust Aleksandr Arsentjev 55 tunnistati süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ning teda karistati ühe aasta ja kahe kuu pikkuse vangistusega millest kohe kandmisele kuulub kaks kuud Ülejäänud karistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga Vangistuse saanud süüdistatavate puhul loetakse karistuse kandmise algust nende vanglasse saabumise ajast Viktor Belsner 61 tunnistati süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ja teda karistati 4991 eurose rahalise karistusega Kuna karistuse hulka arvati eelvangistuses viibitud aeg tuleb tal kanda 4860 80 eurone rahaline karistus Filippovilt mõisteti konfiskeerimise asendamiseks välja 459 44 eurot Menetluskulude katteks peab Filippov tasuma 28 000 eurot Ovsjannikov 554 75 eurot Hamitskilt 554 75 eurot Belsner 669 81 eurot ja Arsentjev 30 045 52 eurot Süüdistuse järgi lõi Fjodor Ovsjannikov Narva Linnavolikogu ja linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni liikmena aastatel 2008 2011 Narvas olukorra kus ehitusettevõtetel oli võimalik linnavalitsuse rahastatavaid ehitus või remonttöid teostada vaid tingimusel et ettevõtjad tasusid Ovsjannikovile või temaga ühiselt tegutsenud ettevõtjale Gennadile erinevatel varjatud viisidel 10 linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest Raha maksmisega nõustunud ettevõtted lülitati hankekutsete saajate nimekirja Seejärel tagati konkurentsi kahjustavate kokkulepete või hanketingimustega manipuleerimise abil pakkujatele hankevõit Süüdistus on esitatud ka endisele Narva

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-tunnistas-viis-isikut-suudi-konkurentsialastes-ja-aususe-kohustuse (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kaks noormeest tunnistati süüdi Tõrva vabaõhulava hävitamises | Eesti kohtud
  pikkus on mõlema puhul kaks aastat mille jooksul peavad nad alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele Süüdistatavad ei tohi lisaks tavapäraste kontrollnõuete järgimisele katseajal tarvitada alkoholi ja narkootikume ning alaealine süüdistatav peab omandama ka üldhariduse Kohus arvestas karistuse mõistmisel kergendava asjaoluna süüdistatavate kahetsust Samuti arvestas kohus seda et noormehed on varem karistamata ja üks neist on alaealine Menetluskulude katteks peab Laanejõe tasuma kokku üle 2400 euro ja alaealine süüdistatav üle 1200 euro Kannatanu Tõrva linnavalitsuse esitatud 43 266 96 eurose tsiviilhagi rahuldas kohus osaliselt ja mõistis süüdistatavatelt solidaarselt välja 34 274 40 eurot Kohus pidas põhjendatuks täielikult välja mõista kulutused mis on linnavalitsus teinud lammutustöödeks ja elektri välisvõrgu taastamiseks Laululava taastamise kulude puhul pidas aga kohus põhjendatuks nende osalist väljamõistmist Kohus arvestas võlaõigusseadusest tulenevalt sellega et asja väärtus oli hävimise hetkel võrreldes uue samaväärse asja väärtusega oluliselt vähenenud Alaealise süüdistatava puhul peab rahalised kohustused piisavate vahendite puudumisel kuni tema täisealiseks saamiseni hüvitama tema seaduslik esindaja Eelmise aasta 13 juulil hävis tulekahjus Tõrva vabaõhulava Asjaolude väljaselgitamiseks alustas Valga kriminaaltalitus kriminaalmenetlust Koostöös linnavalitsuse töötajatega ja linna aktiivsete kodanikega õnnestus välja selgitada neljast isikust koosnev grupp Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin ütles et menetluse käigus on kogutud tõendid mis viitavad sellele et noormehed tungisid sisse Tantsumäel

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kaks-noormeest-tunnistati-suudi-torva-vabaohulava-havitamises (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus jättis MTÜ Spordiklubi Martin Reim Jalgpallikool kaebuse rahuldamata | Eesti kohtud
  Martin Reimi Jalgpallikool kaebuse Maksu ja Tolliameti maksuotsuse peale millega nõuti jalgpallikoolilt enam kui 18 000 euro suuruse maksusumma tasumist Maksuotsuses leidis Maksu ja Tolliamet et jalgpallikooli poolt 2011 aastal laste ja noorte treeningrühmasid juhendanud treeneritele makstud maksuvabade stipendiumite näol oli tegemist töötasudega Sellelt aga kuuluvad kinnipidamisele ja tasumisele tulumaks sotsiaalmaks töötuskindlustusmaksed ning kohustusliku kogumispensioni maksed Halduskohus nõustus maksuhalduri lõppjäreldusega märkides et maksuvaba stipendiumi ei saa maksta isikule kes teeb stipendiumi maksja kasuks tööd ja et vaidlusaluseid stipendiume saanud treenerid olid majanduslikus mõttes jalgpallikooli töötajad Neil aga oli kohustus viia läbi treeninguid jalgpallikooli juhi kehtestatud ajakavade alusel Kohus ei nõustunud aga kaebaja väitega et treenerid olid oma tegevuses täiesti vabad ning said stipendiumi üksnes enese arendamise ja kvalifikatsiooni säilitamise eesmärgil Kohus leidis ka et konkreetselt 2011 aastal ei olnud stipendiumite maksmine jalgpallikooli põhikirjaliseks tegevuseks mis tulumaksuseadusest ja selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrusest tulenevalt oli maksuvabade stipendiumite maksmise üheks eelduseks Samuti ei nõustunud kohus maksuhalduri seisukohaga et treeneritele pole põhimõtteliselt võimalik stipendiumi maksta Nimelt leidis maksuhaldur et maksuvaba stipendiumi saab maksta vaid sporditegevuses osalemiseks ent treenerid sporditegevuses ei osale vaid juhendavad ja abistavad sportlasi Selles osas leidis kohus et treenerid osalevad sporditegevuses samamoodi nagu võistlevad sportlasedki või sportlaste teised abimehed

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-jattis-mtu-spordiklubi-martin-reim-jalgpallikool-kaebuse-rahuldamata (2015-12-04)
  Open archived version from archive