archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Teise astme kohus muutis Narva endiste linnajuhtide kriminaalasja karistusi | Eesti kohtud
  osas otstarbekas kohaldada reaalset vangistust vaid neile tuleb mõista tingimisi vangistus allutamisega käitumiskontrollile Seejuures on katseaeg kõigi puhul pikem kui mõistetud vangistus Ükski süüdistatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud kuritegude toimepanemisest on möödunud neli aastat ning kõigil neil on olemas kindel elu ja töökoht See annab aluse eeldada et tingimisi karistusega on võimalik mõjutada neid seadusekuulekale teele ja saavutada karistamise eesmärk Kohtukolleegiumil ei ole alust eeldada et varem karistamata isikud jätkavad kindlasti kuritegude toimepanemist Ringkonnakohus märkis et maakohtu mõistetud reaalsed vangistused on ka üleriigilise konkurentsisüütegude statistika kohaselt liiga ranged ja põhjendamatud Kohtumenetluse pooled saavad tänase ringkonnakohtu otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul Maakohtu otsus Viru Maakohus tunnistas Andrei Filippovi süüdi altkäemaksu võtmises ametiisikuna ja konkurentsikuriteole kaasaitamises ning mõistis talle ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse millest eelvangistuses on kantud juba 11 päeva Fjodor Ovsjannikovi tunnistas maakohus süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle kaheaastase vangistuse millest eelvangistuses on juba kantud kuus kuud Ovsjannikov mõisteti aga õigeks pistise võtmises kuna prokurör loobus sellest süüdistusest Sergei Hamitski tunnistas maakohus süüdi altkäemaksu andmises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning talle mõisteti ühe aasta ja kaheksa kuu pikkune vangistus millest eelvangistuses on kantud juba 30 päeva Aleksandr Arsentjevi tunnistas maakohus süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ning teda karistati ühe aasta ja kahe kuu pikkuse vangistusega millest kohe kandmisele kuulub kaks kuud Ülejäänud karistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga Viktor Belsneri tunnistas maakohus süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ja teda karistati 4991 eurose rahalise karistusega Kuna karistuse hulka arvati eelvangistuses viibitud aeg tuleb tal kanda 4860 80 eurone rahaline karistus Süüdistus Süüdistuse järgi lõi Fjodor Ovsjannikov aastatel 2008 2011 Narvas olukorra kus ehitusettevõtetel oli võimalik linnavalitsuse rahastatavaid ehitus või remonttöid teostada vaid tingimusel et ettevõtjad tasusid Ovsjannikovile või temaga ühiselt tegutsenud ettevõtjale Gennadile erinevatel varjatud viisidel 10 linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest Raha maksmisega nõustunud ettevõtted lülitati hankekutsete

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/teise-astme-kohus-muutis-narva-endiste-linnajuhtide-kriminaalasja-karistusi (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kohus mõistis oma elukaaslase last peksnud ja vigastanud mehe vangi | Eesti kohtud
  vangistuse Karistuse kandmise algusajaks loetakse Musta kahtlustatavana kinnipidamise päeva 18 septembrit 2014 Mustalt mõisteti kannatanu esindaja kasuks 50 000 eurot ja riigi tuludesse menetluskulud 2922 63 eurot Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud et Egert Must peksis 3 16 septembril 2014 Maardus asuvas majas oma elukaaslase tütart põhjustades talle valu ja tervisekahjustusi nende hulgas ühe eluohtliku vigastuse Kohtuistungil tunnistas Must end süüdi osaliselt Musta kaitsja palus tema kaitsealuse

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-oma-elukaaslase-last-peksnud-ja-vigastanud-mehe-vangi (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Õpetaja tapmise süüdistuse kohtuasja arutamine algab 18. septembril kinnisel istungil | Eesti kohtud
  arutamise algus selle aasta 18 septembrile Eelistungi alguses esitas süüdistatava kaitsja vandeadvokaadi abi Mihkel Gaver taotluse kuulutada nii eelistung kui septembris algav asja sisuline arutamine kinniseks Süüdistatava isa tsiviilkostjana toetas kaitsja taotlust Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene leidis et taotluse võib rahuldada osaliselt ja kohtuistung peaks olema kinnine süüdistatava terviseseisundi andmete avaldamisel Kannatanute esindaja vandeadvokaat Margo Normann leidis et istung peaks olema kinnine tsiviilhagi arutamise osas Kohus rahuldas kaitsja taotluse

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/opetaja-tapmise-suudistuse-kohtuasja-arutamine-algab-18-septembril-kinnisel (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Priit Toobal, Lauri Laasi ja MTÜ Eesti Keskerakond jäid süüdi ka ringkonnakohtus | Eesti kohtud
  Print PDF Jaga Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata Harju Maakohtu 17 oktoobri 2014 süüdimõistva otsuse Priit Toobali Lauri Laasi ja Eesti Keskerakonna suhtes Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse resolutsiooniga kuid lisas otsuse põhiosasse oma põhjendused Toobal ja Laasi kallutasid 2011 aasta kevadel ja suvel mitme kuu jooksul SDE Tallinna linnavolikogu fraktsiooni nõunik Ivor Onksioni koguma salaja andmeid SDE ja selle liikmete kohta Seejuures kihutasid nad Onksioni sisenema varjatult Hannes Rummi elektronpostkasti ja edastama neile postkastis olevate Rummile saadetud sõnumite sisu Priit Toobal ja Lauri Laasi tunnistati süüdi eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises Toobal tunnistati süüdi ka dokumendi võltsimises Eesti Keskerakond tunnistati süüdi selles et Toobal erakonna peasekretäri ning seega juhtivtöötaja ja pädeva isikuna võltsis erakonna kassa sissetuleku ordereid võimaldamaks seadusevastaselt erakonna majandustegevusse kaasata teadmata päritoluga sularaha Maakohus mõistis Laasile karistuseks üheksa kuud vangistust mis jäeti kolmeaastase tähtajaga tingimisi täitmisele pööramata Toobalile määrati liitkaristuseks üks aasta vangistust mis jäeti täitmisele pööramata tingimusel et Toobal ei pane kolme aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu Keskerakonnale mõisteti karistuseks rahaline karistus kümme tuhat eurot Samas kriminaalasjas tunnistati süüdi veel ka Onksion kuid selles osas maakohtu otsuse peale apellatsiooni ei esitatud Apellatsioonis esitati ka taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks ning jätta kohaldamata karistusseadustiku 137

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/priit-toobal-lauri-laasi-ja-mtu-eesti-keskerakond-jaid-suudi-ka (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus mõistis oma last kehaliselt väärkohelnud naisele vangistuse | Eesti kohtud
  millest kuus kuud kannab süüdimõistetu ära kohe ja ülejäänud 2 5 aastat tingimisi kolmeaastase katseajaga Kolmeaastase katseaja jooksul peab süüdimõistetu täitma kontrollnõudeid ning kohustusi osalema sotsiaalprogrammis ning ei tohi tarvitada alkoholi ega narkootilisi või psühhotroopseid aineid Karistuse kandmise algusajaks loetakse Voogre kahtlustatavana kinnipidamise päev 18 september 2014 Kuus kuud reaalset vangistust on Voogrel otsuse kuulutamise ajaks kantud ja Voogre vabastati kohtusaalist Voogrelt mõisteti riigi tuludesse sundraha 585 eurot Kohtuasi lahendati

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-oma-last-kehaliselt-vaarkohelnud-naisele-vangistuse (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Tartu ringkonnakohtu esimehe kommentaar alaealiste juhtumile | Eesti kohtud
  tuvastasid et sündmuste toimumine sel viisil ei ole tõendatud Vägivaldset seksuaalakti ega selle katset ei toimunud Samuti kontrollis kohus kas süüdistavad võivad olla toime pannud kehalise väärkohtlemise või ebaseadusliku vabaduse võtmise Kohus leidis kõiki tõendeid hinnates et ka nendes tegudes ei ole põhjust noormehi süüdi mõista Kannatanut ei viidud tahtevastaselt kaasa ning süüdistatavad ei kasutanud tema suhtes ähvardusi ja füüsilist vägivalda Kohus ei kogu tõendeid vaid langetab otsuse prokuratuuri kogutud tõendite põhjal Kohus ei saa ise tõendeid juurde koguda Seega saavad kohtunikud otsust tehes tugineda üksnes nendele asjaoludele mis on otsustamise ajal teada Seejuures peab kohus arvestama karistusseadustiku printsiibiga mille järgi tõlgendatakse kriminaalmenetluses kõrvaldamata kahtlused süüdistatava süüdiolekus tema kasuks Kui osalised annavad eeluurimise ajal ja kohtus erinevaid ütlusi peab kohus andma hinnangu just kohtus antud ütlustele Kohus hindab nende tõeväärtust kooskõlas teiste osaliste ütluste ja muude tõenditega Kahtlemata ei ole õige ega õiglane teha süüdimõistvat otsust juhul kui kõik tõendid ei kinnita üheselt süüdistuses kirjeldatut Kõnealune kohtuotsus on kuulutatud kinniseks alaealiste kaitseks ja delikaatsete isikuandmete tõttu Tuleb silmas pidada et kõigil kohtuasjaga seotud osalistel puudub varasem õigusrikkumine ja tegemist on osalt ka praegu pea kolm aastat hiljem jätkuvalt alaealiste isikutega Kohtunikud on oma valdkonna professionaalid kes teevad oma tööd õiglaselt

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/tartu-ringkonnakohtu-esimehe-kommentaar-alaealiste-juhtumile (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eesti paistab Euroopas silma tõhusa kohtumõistmisega | Eesti kohtud
  Eestis uuringu järgi 139 päeva mis on tabeli seitsmes tulemus lühim aeg Rumeenias 106 päeva Maltal võtab sarnaste küsimuste lahendamine 2036 päeva ja Kreekas 1148 päeva Eesti on tabelis esimesel kohal infotehnoloogia võimaluste kasutamisel maksekäsu kiirmenetluste puhul saades koos Malta ja Portugaliga maksimumhinnangu kõigi seitsme hinnangukriteeriumi arvestuses kokku 700 punkti Madalaima tulemuse saanud Ungari ja Slovakkia kogusid alla saja punkti Tabelis kõrgel kohal ollakse ka Eesti kohtunike osalemises EL seadusandluse või teiste liikmesriikide seadusandluse alastel koolitustel Samuti paigutus Eestis tulemustabeli esimesse poolde kohtusüsteemi sõltumatuse tajumise osas Kõrgeimad hinnangud kohtute sõltumatusele anti Soome 6 6 Taani 6 5 ja Iirimaa 6 3 puhul Eesti vastav näitaja oli 5 7 Madalaimad näitajad mõõdeti aga Slovakkias 2 3 Bulgaarias 2 3 ja Horvaatias 3 2 Tabeli teise poolde jääb Eesti advokaatide ja kohtunike arvult ning kohtutele kuluva raha osas 2013 aastal oli Eestis 67 advokaati ja 17 kohtunikku saja tuhande elaniku kohta Enim oli advokaate Luksemburgis 400 Kreekas 381 ja Itaalias 379 kõige vähem Soomes 37 Rootsis 56 ja Lätis 66 Kohtunikke oli enim Sloveenias 46 Horvaatias 44 ja Luksemburgis 41 kõige vähem Iirimaal 3 Taanis 6 ja Maltal 10 Eestis kulutatakse kohtutele 25 2 eurot ühe inimese kohta Enim kulutavad kohtutele Luksemburg

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/eesti-paistab-euroopas-silma-tohusa-kohtumoistmisega (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus mõistis Arseni Jakovlevi pikaks ajaks vangi | Eesti kohtud
  ja suures koguses laskemoona ebaseaduslikus omamises ja hoidmises ning mõistis talle liitkaristuseks 15 aasta 9 kuu ja 27 päeva pikkuse vangistuse Jakovlevi eelnev kandmata karistus ja eelvangistusaeg arvati karistusaja hulka ja karistuse kandmise algusajaks loetakse tema kahtlustatavana kinnipidamise päev 30 jaanuar 2014 Jakovlevilt mõisteti riigi tuludesse sundraha 975 eurot ja menetluskulud 18 753 eurot Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt tungis Jakovlev 23 detsembril 2013 aastal kella 20 15 paiku Tallinnas Vilde tee lähedal pargis kallale talle uimastite käitlemisel võlgu jäänud mehele pekstes teda teleskoopnuia ja kasteediga Peksmise tagajärjel koomasse langenud kannatanu toimetati kiirabiga haiglasse kus ta järgmisel päeval suri Ka omandas Jakovlev 2012 aastast kuni 30 jaanuarini 2014 tuvastamata kohas ja isikult korduvalt suures koguses narkootilist ainet amfetamiini ning tuvastamata koguses narkootilist ainet kokaiini mida hoidis oma elukohas ja andis edasi teistele isikutele Samuti omandas Jakovlev ebaseaduslikult ja hoidis oma elukohas tsiviilkäibes keelatud automaattulirelva Kalašnikov ja tsiviilkäibes keelatud laskemoona Relva ja laskemoona andis Jakovlev läbiotsimise käigus vabatahtlikult politseile üle Kohtuistungil tunnistas Jakovlev end süüdi suure koguse narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud tulirelva ja suure koguse laskemoona ebaseaduslikus omandamises ja hoidmises Tapmises Jakovlev end süüdi ei tunnistanud Süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov palus kohtul tema kaitsealune tapmises õigeks mõista

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-arseni-jakovlevi-pikaks-ajaks-vangi (2015-12-04)
  Open archived version from archive