archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kohus mõistis mehe tapmise eest pikaks ajaks vangi | Eesti kohtud
  mõisteti riigi tuludesse sundraha esimese astme kuriteo eest 975 eurot menetluskulud 1679 eurot ning kannatanule 30 000 eurot mittevaralise ja 954 58 eurot varalise kahju katteks Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud et mullu 8 novembril kella 14 00 paiku sisenes Ilinogorskiy Harjumaal Paldiskis asuvasse korterisse kus nõudis korteris viibinud mehelt et ta vabandaks oma venna ees ning peksis ja kägistas teda Sündmust nägi pealt kannatanu ema kes

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-mehe-tapmise-eest-pikaks-ajaks-vangi (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Tartu maakohtus alustavad tööd uued rahvakohtunikud | Eesti kohtud
  kohtu üldkogu ees vande mis on eelduseks õigusemõistmisel osalemiseks Tartu maakohtu esimees Liivi Loide ütles et rahvakohtunike kaasamine õigusemõistmisesse tuleneb seadusest ja võiks lisada kohtuasjade lahendamisele elulist inimlikku vaatenurka samas ka teadmisi teistest eluvaldkondadest Uutest ametisse nimetatud rahvakohtunikest on 55 Tartumaalt 25 Viljandimaalt 20 Valgamaalt 20 Võrumaalt 20 Põlvamaalt ja 20 Jõgevamaalt Neist 118 on naised ja 42 mehed Rahvakohtunikud tegutsevad põhitegevusena väga erinevatel elualadel Nende seas on inimesi nii era kui avalikust sektorist kuid ka tööotsijaid üliõpilasi ja pensionäre Rahvakohtunike hulgas on ka pedagooge ning mitmeid linna ja vallavalitsuste töötajaid Rahvakohtunikud andsid samasuguse vande nagu kohtunikud nende ametisse nimetamisel Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega Rahvakohtunikke kaasatakse õigusemõistmisesse ainult kriminaalasjades esimese astme kuritegude läbivaatamisel ning seda vaid üldmenetluses ehk nn võistlevas menetluses Rahvakohtunikul on õigusemõistmisel võrdsed õigused kohtunikuga ning talle laienevad ka kõik kohtuniku põhilised kohustused erapooletu õigusemõistmise nõupidamissaladuse hoidmise ja vaikimiskohustus Rahvakohtunikukandidaadid valivad kohalike omavalitsusüksuste volikogud ning kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv komisjon mille koosseisu kinnitab kohtu esimees Kohtute seaduse järgi võib rahvakohtunikuks nimetada 25 70aastase teovõimelise Eesti kodaniku kes on selleks tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega Samuti sätestab seadus mitmeid

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/tartu-maakohtus-alustavad-tood-uued-rahvakohtunikud (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtute aastaraamat keskendub halduskohtumenetlusele | Eesti kohtud
  täpsemalt keskendub seekordne aastaraamat halduskohtumenetluse rollile ühiskonnas Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving toob oma artiklis Arutlusi halduskohtumenetluse ökonoomiast välja et lahendades konkreetse isiku vaidlust osutab halduskohus kõrvalproduktina teenust tervele ühiskonnale Sellega pannakse ametnikud täitma seadust demokraatlikult valitud rahvaesinduse tahet ning arvestama üldist huvi märgib riigikohtunik Ka Riigikohtu esimees Priit Pikamäe rõhutab aastaraamatu eessõnas et sisukas halduskohtu lahend milles antakse täitevvõimule suuniseid seaduse tõlgendamise ja faktide tuvastamise kohta võimaldab ära hoida

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohtute-aastaraamat-keskendub-halduskohtumenetlusele (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Uudised
  jQuery this parent css display jQuery ul first jQuery this parent slideDown Menu complete to show or not if show 1 showMenu Function Use to show menu whether loaded or not function showMenu if jQuery body mobile menu ul length 1 loadMenu 1 console log läks laadimisele else console log läks näitamisele jQuery mobile menu fadeIn 200 jQuery body fadeOut 300 jQuery social fadeOut 300 jQuery mobile wrapper css top jQuery body offset top px jQuery html css overflow y scroll Make telephone numbers to telephone links function telephoneLinks jQuery td each function var klass jQuery this attr class jQuery this attr class kui td klassi sees on string telefon teeme sisust telefoni lingi if klass search telefon 1 jQuery this wrapInner Check if is front page also adds front page class to html element function isFrontPage if jQuery front blocks length 0 jQuery html addClass front page return 1 else return 0 Improving search capabilities for both versions function improveSearch Wrap search with div conteiner if jQuery search wrapper header search length 1 jQuery header search wrap if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi Switch between Mobile and Desktop views function switchBetweenViews if override 0 if jQuery window width 1070 isMobileActive 1 jQuery html addClass mobile var wrapper length jQuery mobile wrapper length if wrapper length 1 jQuery html hasClass front page showMenu else if wrapper length 1 loadMenu 0 else jQuery html removeClass mobile Initialize main mobile view functionality function initializeThis to mobile button if jQuery to mobile length 1 jQuery body append jQuery to mobile click function mobiili versiooni toggle jQuery html addClass mobile override 1 setCookie isMobile 1 365 window name 1 jQuery html css overflow y scroll if jQuery mobile wrapper length 1 loadMenu 0 if jQuery html hasClass front page showMenu if jQuery otsingu liik length 1 jQuery header search append ÜldotsingTöötaja otsing jQuery search block form submit function event if jQuery header otsingu liik val tootaja otsing event preventDefault otsisona jQuery edit search block form 2 val otsi to desktop button if jQuery to desktop length 1 jQuery body append jQuery body to desktop click function jQuery otsingu liik remove mobiili versiooni toggle jQuery html removeClass mobile override 1 setCookie isMobile 0 365 window name 0 jQuery html css overflow y auto Open menu button if jQuery open menu length 1 jQuery body append jQuery open menu click function showMenu Main controller Automatically switching versions jQuery window resize function switchBetweenViews jQuery document ready function Initialize main mobile view functionality initializeThis var frontPage isFrontPage Cross page memory of mobile desktop preference Preference mobile Current page not frontpage if isMobileActive 1 frontPage 0 loadMenu 0 jQuery html addClass mobile telephoneLinks Preference mobile Current page frontpage else if isMobileActive 1 frontPage 1 showMenu jQuery html addClass mobile else telephoneLinks Switch between views depending on browser

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/print/90?date_filter[min]=&date_filter[max]=&page=3 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Neinar Seli jäi süüdi ka ringkonnakohtus | Eesti kohtud
  jättis Neinar Seli karistuse samaks kuid tühistas maakohtu otsuse osas millega Seli oli mõistetud süüdi toimingupiirangu rikkumise katses ning tegi selles osas uue otsuse Kohus tunnistas Seli süüdi lõpuleviidud kuriteo koosseisus KarS 3001 lg 1 järgi mis tähendab korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvat rikkumist suures ulatuses Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata Selit süüdistatakse selles et ta ASi Tallinna Sadam nõukogu esimehena rikkus teadvalt korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangut suures ulatuses

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/neinar-seli-jai-suudi-ka-ringkonnakohtus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 22. mail saab Põlva, Valga ja Võru kohtumajas tasuta õigusnõu | Eesti kohtud
  saab Põlva Valga ja Võru kohtumajas tasuta õigusnõu A A A Jaga Print PDF Jaga Reedel 22 mail annavad SA Õigusteenuste Büroo ÕTB juristid soovijatele tasuta õigusnõu kolmes Lõuna Eesti kohtumajas Nõustamised toimuvad Põlva kohtumajas Võru 12 kell 11 00 15 00 Võru kohtumajas Vabaduse 13 kell 11 30 15 30 Valga kohtumajas Vabaduse 10 kell 12 30 16 30 Eelregistreerimist nõustamistele ei toimu ÕTB pakub juriidilist abi vähekindlustatud inimestele

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/22-mail-saab-polva-valga-ja-voru-kohtumajas-tasuta-oigusnou (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus tegi konkurentsi kahjustava kokkuleppe kohtuasjas otsuse | Eesti kohtud
  1aastase katseajaga Rimi Eesti Food AS ile mõistis kohus rahalise karistuse 3 584 000 eurot millest tuleb kohe tasuda 358 400 eurot ülejäänud summa tuleb tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Maxima Eesti OÜ le mõistis kohus rahalise karistuse 1 907 000 eurot millest kohe 190 700 eurot ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Selver AS ile mõistis kohus rahalise karistuse 2 956 000 eurot millest tuleb kohe tasuda 295 600 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Kärt Ragnar Kitsele 40 mõistis kohus rahalise karistuse 210 päevamäära s o 29 400 eurot millest tuleb kohe tasuda 2940 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Ivar Grossevile 40 mõistis kohus rahalise karistuse 210 päevamäära s o 16 485 eurot millest tuleb kohe tasuda 1648 50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Rando Galinile 34 mõistis kohus rahalise karistuse 180 päevamäära s o 10 206 eurot millest tuleb kohe tasuda 1020 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Hallar Rängale 37 mõistis kohus rahalise karistuse 180 päevamäära s o 9540 eurot millest tuleb kohe tasuda 954 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Tiiu Valgule 45 mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära s o 27 135 eurot millest tuleb kohe tasuda 2713 50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Vaido Padumäele 36 mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära s o 11 100 eurot millest tuleb kohe tasuda 1110 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Marko Krusbergile 33 mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära s o 2655 eurot millest tuleb kohe tasuda 265 50 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Robert Sibulale 32 mõistis kohus rahalise karistuse 120 päevamäära s o 4380 eurot millest tuleb kohe tasuda 438 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Marge Salustele 42 mõistis kohus rahalise karistuse 150 päevamäära s o 8250 eurot millest tuleb kohe tasuda 825 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi 1aastase katseajaga Süüdimõistetud peavad tasuma riigi tuludesse sundraha 585 eurot Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on kohtueelses menetluses tuvastatud et 2009 aasta juunis ja juulis sõlmis AS Liviko koos samasse kontserni kuuluva AS iga Selver konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja määras koos konkureerivate ettevõtetega Rimi Eesti Food AS Maxima Eesti OÜ Prisma Peremarket AS ja AS Helter R kindlaks 40 protsendilise alkoholisisaldusega pooleliitristes pudelites madalama hinnaklassi viinade hinnatingimused Sellise tegevusega rikuti konkurentsiseadust mille kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe ja kooskõlastatud tegevus sealhulgas otsene ja kaudne kolmandate isikute suhtes hinna ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine Kohtuistungil keegi süüdistatavatest oma süüd ei tunnistanud Kaitsjad palusid kohtul nende kaitsealused õigeks mõista AS i Helter R ja Kivipalu kaitsja palus rahuldada prokuröri taotlus kriminaalasi nende kahe süüdistatava suhtes lõpetada Kohus selgitab et kuna kehtiv seadus näeb ette karistuse KarS 400 lg 4 kuriteo eest 5 10 käibest siis peaks niisuguse arvestuse järgi olema karistused arvestades süüdistatavate aastakäibeid vahemikus 4 25 miljonit kuni 35 8 miljonit eurot Sealjuures tuleb siiski arvestada et vastavalt KarS ile saab juriidilisele isikule mõistetava rahalise karistuse ülemmäär olla kuni 16

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-tegi-konkurentsi-kahjustava-kokkuleppe-kohtuasjas-otsuse (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohus mõistis mehe mõrva eest pikaks ajaks vangi | Eesti kohtud
  päev 13 oktoober 2014 Kusmalt mõisteti riigi tuludesse sundraha esimese astme kuriteo eest 975 eurot menetluskulud 3051 eurot ja kannatanu kasuks 59 50 eurot Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud et Kusma tappis mullu 16 ja 20 septembri vahelisel ajal Paldiskis asuvas suvilas meesterahva lüües teda kirvega vähemalt 13 korda Kannatanu suri saadud vigastuste tõttu sündmuskohal Kohtuistungil tunnistas Kusma et lõi kannatanut kirvega sellepärast et kannatanu teda ründas

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-moistis-mehe-morva-eest-pikaks-ajaks-vangi (2015-12-04)
  Open archived version from archive