archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 710

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tagasiside vorm | Eesti kohtud
  Liigu edasi põhisisu juurde Otsinguvorm Otsing EST ENG RUS Eesti kohtud Kohtumenetlus Andmebaasid Ajakirjanikule Avaleht Tagasiside vorm Tagasiside vorm A A A Jaga Print PDF Jaga E post Tagasiside

  Original URL path: http://www.kohus.ee/tagasiside (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kohtute tõhusus | Eesti kohtud
  Euroopa Nõukogu riikide esimese astme kohtutes 2012 a tsiviilasjades Eesti keskmine 167 Euroopa Nõukogu riikide keskmine 246 Euroopa Nõukogu riikide mediaan 188 Kui Eestis oli 2012 a tsiviilasjade lahendamise kujundatud keskmine menetlusaeg 167 päeva mis oli väiksem kui Euroopa Nõukogu riikide keskmine ja mediaan siis näiteks Lätis oli see 252 päeva Soomes 325 päeva Hispaanias 264 päeva Prantsusmaal 311 päeva ja Itaalias 590 päeva Kujundatud keskmine menetlusaeg päevades haldusasjade lahendamisel Euroopa Nõukogu riikide esimese astme kohtutes 2012 a haldusasjades Eesti keskmine 108 Euroopa Nõukogu riikide keskmine 356 Euroopa Nõukogu riikide mediaan 245 Ka haldusasjade kujundatud keskmine menetlusaeg oli Eestis 2012 a oluliselt lühem kui Euroopa Nõukogu riikide keskmine ja mediaan Sama näitaja oli näiteks Soomes 248 päeva Lätis ja Prantsusmaal 302 päeva ja Hispaanias 427 päeva Keskmine menetlusaeg päevades pankroti abielulahutus ja töövaidlusasja lahendamisel Euroopa Nõukogu riikide esimese astme kohtutes 2012 a pankrotiasjades abielulahutuse asjades töövaidluse asjades Eesti keskmine 100 180 316 Euroopa Nõukogu riikide keskmine 675 191 256 Euroopa Nõukogu riikide mediaan 286 162 214 Kui Eestis kestab pankrotimenetlus kohtus keskmiselt 100 päeva siis enamikes riikides on see näitaja oluliselt pikem Näiteks Soomes kestab pankrotimenetlus kohtus keskmiselt 219 päeva Lätis 570 päeva Prantsusmaal 690 päeva Hispaanias 1044 päeva ja Itaalias 2566 päeva Abielulahutusega seotud vaidluse lahendamise keskmine aeg on Euroopa Nõukogu riikides veidi ühtlasem Eestis lahendatakse abielulahutusasi kohtus keskmiselt 180 päevaga mis jääb Euroopa Nõukogu riikide keskmisele tasemele Soomes kestab abielulahutuse asi kohtus keskmiselt 240 päeva Lätis 249 päeva Hispaanias 283 päeva Prantsusmaal 636 päeva ja Itaalias 676 päeva Töövaidluse lahendamise menetlus kestab Eesti kohtutes keskmiselt 316 päeva See on mõnevõrra pikem kui Euroopa Nõukogu riikide keskmine samuti ületab see Läti 148 päevast ja Soome 276 päevast keskmist menetlusaega töövaidluste lahendamisel Paljud riigid aga töövaidluse lahendamise puhul keskmist menetlusaega ei mõõda Ka Eesti kohtute jõudlus on kasvanud Raporti andmetel

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtute-tohusus (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtusse pöördumine | Eesti kohtud
  Tsiviilasjad Haldusasjad Väärteoasjad Kriminaalasjad Isikuandmete töötlemine Riigilõivud Õigusabi Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Kohtuotsus Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Kohtusse pöördumine A A A Jaga Print PDF Jaga Kohtusse pöördumise toimingud on kohtuastmete lõikes erinevad ning sõltuvad sellest kas tegemist

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/kohtusse-poordumine (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Riigilõivud | Eesti kohtud
  Kontod ja viitenumbrid Riigilõivu tagastamine Riigi tugiteenuste keskus Õigusabi Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Kohtuotsus Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Riigilõivud A A A Jaga Print PDF Jaga Kohtusse pöördumisel peab arvestama sellega kaasnevate kuludega Üldjuhul tuleb maksta riigilõivu mille suurus sõltub taotletavast menetlustoimingust Riigilõivuks nimetatakse menetlustoimingu tegemise eest seaduse kohaselt Eesti Vabariigile tasutavat rahasummat Riigilõivuga seonduvat reguleerib tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS halduskohtumenetluse seadustik HKMS ja riigilõivu seadus RLS Riigilõiv tuleb

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/riigiloivud (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Õigusabi | Eesti kohtud
  Õigusabi Kohtusse pöördumine Riigilõivud Õigusabi Riigi õigusabi Riigipoolne menetlusabi Tasuta õigusabi Advokaadid Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Kohtuotsus Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Õigusabi A A A Jaga Print PDF Jaga Esimese ja teise astme kohtus erinevalt riigikohtust ei ole tingimata vajalik kasutada professionaalse õigusnõustaja abi küll aga hõlbustab esindaja õigushariduseta inimesel menetluses toimetulekut Vähekindlustatud inimestel on võimalik taotleda õigusteenuse osutamist riigi kulul ehk riigi õigusabi Tsiviilkohtumenetluseks on võimalik taotleda

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/oigusabi (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Dokumentide vormistamisest | Eesti kohtud
  andmete loetelu sissetuleku vara ja majandusliku seisundi kohta elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil Dokumendivormid on järgmised Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses Võlgniku andmete loetelu sissetuleku vara ja majandusliku seisu kohta Vastuväite ja võlgniku andmete loetelu võib kohtule esitada kas paberil või digitaalallkirjastatud e kirjaga Dokumendid võib kohtule esitada ka portaali e toimik kaudu E toimiku kaudu dokumentide esitamisel on vaja teada kohtuasja numbrit Maksekäsu kiirmenetluse avaldustele tuleb vastuväide esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas asuvale maksekäsuosakonnale Maksekäsuosakonna menetlusposti aadress maksekask kohus ee Võlgade ümberkujundamise menetluses Dokumendivormid võlgade ümberkujundamise menetluses Võlgade ümberkujundamise avaldus Võlanimekiri Varanimekiri Ümberkujundamiskava Vaata ka dokumendivormide täitmise juhiseid Füüsilise isiku menetlusabi taotlus Juriidilise isiku menetlusabi taotlus Avaldus riigilõivu tagastamiseks tsiviilkohtumenetluses Avaldus hagist loobumiseks Avaldus apellatsioonkaebusest loobumiseks Kohtuistungi edasilükkamise taotluse vorm tsiviilasjades Äriregistri mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kommertspandiregistri kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu asjas AVALDUSED JA MUUD DOKUMENDID KOHTU REGISTRIOSAKONNALE äriregistri mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri asjad Kandeavaldus esitatakse kohtu registriosakonnale kas notari kaudu või digitaalallkirjastatult Kui digitaalallkirjastatud kandeavaldus tuleb esitada ettevõtjaportaali kaudu siis on keelatud seda esitada e postiga E postiga esitatud avaldused tagastatakse läbivaatamata Äriregistri kiirmenetlusse saab kandedokumente esitada üksnes ettevõtjaportaali kaudu Kiirmenetlusse saab avalduse esitada äriseadustiku 53 lg 5 nõuetele vastavad ettevõtjad Nõuete kirjelduse leiate ettevõtjaportaalist Äriregistrisse kanda saab kiirmenetluses FIE täis usaldus ja osaühingu Registrisse kantud andmeid kiirmenetluses muuta saavad lisaks neile ka aktsiaselts tulundusühistu ja filiaal Muude kandeavalduste esitamine tavamenetluses Registrisse kandmine FIE täis ja usaldusühing filiaal MTÜ notari või võrgulehe kaudu Registrisse kandmine OÜ AS tulundusühistu sihtasutus Euroopa äriühing ning majandushuviühing notari kaudu Registriandmete muutmine FIE täis usaldusühing OÜ AS tulundusühistu sihtasutus mittetulundusühing notari või võrgulehe kaudu Registriandmete muutmine Euroopa äriühingu ja majandushuviühing notari kaudu Elektrooniliste kandeavalduste esitamine Kommertspandiregistri kanne avalduse esitamine notari kaudu või e postiga vormi leiab Riigi Teatajast avalduse muutmine tagasivõtmine uute lisadokumentide esitamine notari kaudu või e postiga vormi leiab Riigi Teatajast nõusolek kommertspandiregistrisse kande tegemiseks notari kaudu või e postiga vormi leiab Riigi Teatajast Aadress dokumentide esitamiseks e postiga registriosakond kohus ee Elektrooniline majandusaasta aruanne tuleb esitada aruande koostamise ja esitamise keskkonnas mis asub ettevõtjaportaalis Aruanne tuleb registrit pidavale kohtule esitada kas digitaalallkirjastatult või PDF vormingus mille on allkirjastanud kõik ettevõtja esindusõiguslikud isikud Digitaalallkirjastatud aruandele vormistab audiitor vandeaudiitori aruande keskkonnas ja digitaalallkirjastab selle Rohkem informatsiooni aruande koostamise ja esitamise kohta leiate siit Aruannet ei või esitada e postiga Paberil võivad majandusaasta aruande esitada aruandekohustuslased kelle majandusaasta algas enne 2009 aasta 1 jaanuari Paberil majandusaasta aruande esitamisel kehtivad erinõuded 1 esitatakse trükitud kujul ühepoolselt täidetud kokku köitmata nummerdatud lehtedel 2 esimene leht on majandusaasta aruande tiitel Digitaalallkirjastatult või netipangas isiku tuvastamisega saab võrgulehe kaudu esitada veel erakonna liikmete nimekirja ettevõtja ühingu ja sihtasutuse sidevahendite muutmise teate äriühingu ja sihtasutuse uue nõukogu nimekirja ja uue audiitori andmed teate ettevõtja tegevusala andmete muutmiseks äriühingud kes esitavad registrit pidavale kohtule majandusaasta aruande ei esita seda teadet vaid kajastavad muudatused aruandes AVALDUSED JA MUUD DOKUMENDID KOHTU KINNISTUSOSAKONNALE Elektrooniliste kandeavalduste esitamine Kinnistusraamatu kanne digitaalselt allkirjastatud kinnistamisavaldusi saab esitada Kinnistuportaalis L aevakinnistus raamatu kanne avalduse esitamine notari kaudu või

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtuasjade menetlused | Eesti kohtud
  Ajakirjanikule Avaleht Kohtumenetlus Kohtuasjade menetlused Kohtusse pöördumine Riigilõivud Õigusabi Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Tsiviilkohtumenetlus Halduskohtumenetlus Väärteomenetlus Kriminaalmenetlus Maksekäsu kiirmenetlus Kohtuotsus Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Kohtuasjade menetlused A A A Jaga Print PDF Jaga Menetlemise tähtajad ja nõuded on

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/kohtuasjade-menetlused (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kohtuotsus | Eesti kohtud
  Kohtuotsus Kohtusse pöördumine Riigilõivud Õigusabi Dokumentide vormistamisest Kohtuasjade menetlused Kohtuotsus Tsiviilasjades Haldusasjades Väärteoasjades Kriminaalasjades Infomaterjalid Kinnistus ja registriosakond Rahvusvaheline õiguskoostöö Kohtuotsus A A A Jaga Print PDF Jaga Kõik jõustunud kohtuotsused on avalikud välja arvatud juhul kui lahendi suhtes on rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiirang Jõustunud maa haldus ning ringkonnakohtute otsustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel Riigikohtu otsuste tekstid on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel Kohtupraktikate analüüsid ehk ülevaated esimese teise

  Original URL path: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/kohtuotsus (2015-12-04)
  Open archived version from archive