archive-ee.com » EE » K » KOHUS.EE

Total: 230

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kohtud - Justiitsministeerium
  kohtuasjadele millega menetlusosaline otseselt seotud on E toimiku kasutamisel tekkivate probleemide korral tuleb pöörduda E toimiku kasutajatoe poole aadressil etoimik just ee Maksekäsuavalduste esitamise X tee teenus on suunatud eelkõige avaldajatele kellel on vajadus esitada kohtule avaldusi suuremas mahus Teenuse kasutuselevõtuks peab avaldust esitada sooviv asutus liituma X teega ning tegema teenuse kasutamiseks vajalikud infotehnoloogilised arendused Täpsemat infot teenuse ja selle kasutamise tingimuste kohta saab siit Maksekäsu kiirmenetluses saab esitada avalduse nii eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõudes võlanõudes kui ka alaealisele lapsele elatise nõudes Põhinõuded avalduse esitamiseks võlanõudes maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei või ületada 6400 eurot avalduses esitatavad kõrvalnõuded nt intressid ja viivised ei tohi ületada põhinõuet esitada ei saa nõuet mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist avalduse saab esitada avaldaja või tema esindaja avaldus tuleb isikutunnistusega digitaalselt allkirjastada avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3 nõudelt kuid mitte vähem kui 45 eurot Põhinõuded avalduse esitamiseks lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluses saab elatist nõuda üksnes alaealisele lapsele nõutava elatise suurus ei või ületada 200 eurot kuus elatist saab nõuda üksnes vanemalt kes on lapse vanemana lapse sünniakti kantud maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt

  Original URL path: http://www.kohus.ee/18139 (2012-11-18)
  Open archived version from archive


 • Kohtud - Justiitsministeerium
  osaühingu Registrisse kantud andmeid kiirmenetluses muuta saavad lisaks neile ka aktsiaselts tulundusühistu ja filiaal Muude kandeavalduste esitamine tavamenetluses Registrisse kandmine FIE täis ja usaldusühing filiaal MTÜ notari või võrgulehe kaudu Registrisse kandmine OÜ AS tulundusühistu sihtasutus Euroopa äriühing ning majandushuviühing notari kaudu Registriandmete muutmine FIE täis usaldusühing OÜ AS tulundusühistu sihtasutus mittetulundusühing notari või võrgulehe kaudu Registriandmete muutmine Euroopa äriühingu ja majandushuviühing notari kaudu Elektrooniliste kandeavalduste esitamine Laevakinnistusraamatu kanne avalduse esitamine notari kaudu või e postiga laadige vorm avalduse muutmine tagasivõtmine uute lisadokumentide esitamine notari kaudu või e postiga laadige vorm nõusolek laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks notari kaudu või e postiga laadige vorm volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks notari kaudu või e postiga laadige vorm Kommertspandiregistri kanne avalduse esitamine notari kaudu või e postiga laadige vorm avalduse muutmine tagasivõtmine uute lisadokumentide esitamine notari kaudu või e postiga laadige vorm nõusolek kommertspandiregistrisse kande tegemiseks notari kaudu või e postiga laadige vorm volikiri registrisse kande tegemiseks notari kaudu või e postiga Aadressid dokumentide esitamiseks e postiga Harju maakohtu registriosakond talar info kohus ee Harjuro digidok kohus ee Tartu maakohtu registriosakond tartu registriosakond kohus ee Pärnu maakohtu registriosakond parnuar info kohus ee Viru maakohtu registriosakond virumk ro info kohus ee Elektrooniline majandusaasta aruanne tuleb esitada

  Original URL path: http://www.kohus.ee/18163 (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Kohtud - Justiitsministeerium
  esitada kinnistamisavaldusi esitada lisadokumente juba menetluses oleva kinnistamisavalduse juurde muuta ja tagasi võtta juba esitatud kinnistamisavaldust ning tasuda riigilõivu Kinnistuportaal on mõeldud kõigile kellel on vaja esitada kinnistamisavaldus millele ei tule lisada notariaalselt tõestatud vormis asjaõiguslepingut Viimasel juhul koostab ja edastab kinnistamisavalduse kinnistusosakonnale notar Alles jääb võimalus esitada kinnistamisavaldus notari vahendusel ka kõigil teistel juhtudel E posti teel esitatud kinnistamisavalduse tagastab kinnistusosakond seda registreerimata Asjaosaliste digiallkirjastatud kandedokumendid on võrdsustatud notariaalse

  Original URL path: http://www.kohus.ee/18166 (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Prinditud: 28. detsember 2011 - http://www.kohus.ee/9725
  HK Jõhvi kohtumaja Tartu HK Tartu kohtumaja Tartu MK Jõgeva kohtumaja Tartu MK kinnistusosakonna Jõgeva jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Põlva jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Tartu linna jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Tartumaa jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Valga jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Viljandi jaoskond Tartu MK kinnistusosakonna Võru jaoskond Tartu MK Põlva kohtumaja Tartu MK registriosakond Tartu MK Tartu kohtumaja Tartu MK Valga kohtumaja Tartu MK Viljandi kohtumaja Tartu MK Võru kohtumaja

  Original URL path: http://www.kohus.ee/?class=document&action=print§ion=9725 (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Kohtud - Justiitsministeerium
  saab otsida järgmiste tunnuste järgi asja number lahendi kuupäeva vahemik valida on võimalik järgmiste kuupäevade seast saabumise kuupäev I astme lahendi kuupäev I astme lahendi jõustumise kuupäev II astme lahendi kuupäev kohus kohtuniku nimi või kood märksõnaotsing märksõnaotsing lahendi teksti seest Võimalik valida kas otsitakse I või II astme lahendi teksti seest Lisaks loetletud tunnustele saab konkreetsete asjade juures otsida veel täiendavate ainult sellele menetlustele omaste tunnuste järgi Haldusasjade otsimine Haldusasjade puhul on võimalik täiendavalt otsida järgmiste tunnuste järgi kaebuse või protesti esitaja nimi asja kategooria asja liik võimalik valida pärast kategooria valikut kaebuse või protestialune institutsioon Väärteoasjade otsimine Väärteoasjade puhul on võimalik täiendavalt otsida järgmiste tunnuste järgi menetlusaluse isiku nimi väärteoasja liik Tsiviilasjade otsimine Tsiviilasjade puhul on võimalik täiendavalt otsida järgmiste tunnuste järgi asjaga seotud isik võimalik on otsida järgmiste osaliste järgi hageja kostja kolmas isik asja kategooria asja liik võimalik valida peale kategooria valikut Kriminaalasjade otsimine Kriminaalasjade puhul on võimalik täiendavalt otsida järgmiste tunnuste järgi kohtualuse nimi paragrahvid saab otsida nii KarS kui KrK paragrahvide järgi ning selle järgi kas isik on vastutusele võetud kohtu alla antud süüdi mõistetud I astmes süüdi mõistetud II astmes õigeks mõistetud I astmes õigeks mõistetud II astmes Tulemuste kuvamine Pärast otsingutingimuste sisestamist

  Original URL path: http://www.kohus.ee/7532 (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Prinditud: 6. veebruar 2012 - http://www.kohus.ee/2622
  2005 ja jaanuaris 2006 jõustunud lahendite puhul võib esineda ka kõrvalekaldumisi antud reeglist seega palume võimalusel otsida mõlemast andmebaasist Vabandame ebamugavuste pärast Andmekogude eesmärk on varustada Justiitsministeeriumi kohtusüsteemi haldamiseks ja õigusloomeks vajaliku statistilise infoga varustada kohtuid kohtu töö juhtimiseks vajaliku statistilise infoga muuta statistiline info operatiivselt kättesaadavaks varustada statistilise infoga avalikkust ja teisi riigiasutusi nende pädevuse piires teha info iga menetluse kohta kohtusiseselt kergesti leitavaks avalikustada jõustunud I ja II

  Original URL path: http://www.kohus.ee/?class=document&action=print§ion=2622 (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Kohtute dokumendiregister //* cdocs 0.4.1.0 beta*\\
  ee kohtuddocs Käesolevat keskregistrit hakati täitma alates 1 märtsist 2002 ning tagasiulatuvad kanded puuduvad Isikuandmete muutmise või eemaldamise sooviga dokumendiregistrist tuleb pöörduda vastava kohtu poole Kohtu nime leiate akna päisest kui vajutate lingile Kõik andmed Kohtute kontaktandmed leiate meie kodulehelt

  Original URL path: http://www.kohus.ee/cdocs/help.php (2012-11-18)
  Open archived version from archive

 • Kohtute dokumendiregister //* cdocs 0.4.1.0 beta*\\
  Sissetulev 820 2002 02 27 Krista Esta Haapsalu Linnavalitsus avaldus av eestkoste seadmiseks L Jermolova üle 2 eks Kõik andmed 78 Sissetulev 2 11 1653 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne V Jagnitš krim hoolduse lõpetamine Kõik andmed 79 Sissetulev 821 2002 03 04 Alar Tomingas kaebus kaebus Lääne PP otsuse peale 2 eks Kõik andmed 80 Väljaminev 2 8 2 40 2004 03 20 2002 03 04 Linnaleht LINNALEHT Lutsu 14 TART teade Uued telefoninumbrid ajlehes avaldada Kõik andmed 81 Sissetulev 687 2002 03 01 Koit Prants Haaslava Vallavalitsus vastus vastus 3 348 01 Tartu Maavanema ap kaebusele Kõik andmed 82 Sissetulev 2 11 1654 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne M Steinberg krim hoolduse lõpetamine 2 Kõik andmed 83 Sissetulev 822 2002 03 01 Haide Rimmel Jõgeva Maakohus kohtuotsus J Haug k otsus Kõik andmed 84 Sissetulev 2 11 1655 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne U Nõmme krim hoolduse lõpetamine 2 eks Kõik andmed 85 Sissetulev 823 2002 03 04 M Sirts Lääne Politseiprefektuur materjalid A Pärna D Mikk R Rõõm HÕS materjalid 7 17 230 2568 Kõik andmed 86 Väljaminev 2 8 2 41 2005 03 20 2005 03 20 Tartu Politseiprefektuur HÕSasi HÕS materjalid A Assori kohta Kõik andmed 87 Sissetulev 2 11 1656 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne R Pihus krim hoolduse lõpetamine 2 eks Kõik andmed 88 Sissetulev 824 2002 03 04 Irina Anatoljeva Lääne Viru Maksuamet nõudekiri taotlus kin raamatu v võtte saamiseks Kõik andmed 89 Sissetulev 2 11 1657 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne M Kanep krim hoolduse lõpetamine 2 eks Kõik andmed 90 Väljaminev 2 8 2 42 2005 03 20 2005 03 20 Tartu Politseiprefektuur HÕSasi HÕS materjalid I Gertsi koht Kõik andmed 91 Sissetulev 825 2002 03 05 Kohtutäitur Enno Kermik materjalid tagastatud täidetud nõuded Kirr T ja Kask J kohta Kõik andmed 92 Sissetulev 2 11 1658 2002 03 05 Leopold Kaupmees Lääne Viru Maakohtu Krimi Korraline ettekanne K Lamp krim hoolduse lõpetamine 2 eks Kõik andmed 93 Sissetulev 826 2002 03 02 Küllike Mitt järelepärimine järelpärimine Reet Paju Kõik andmed 94 Sissetulev 2 11 1659 2002 03 05 Veljo Viiloli Advokaadibü Tallinna Ringkonnakohtu määrus haldusasjas 2 3 182 2002 3 l Kõik andmed 95 Sissetulev 2 11 1660 2002 03 05 Rene Tasane Rakvere Kanarbiku 4 Teatab tunnistajad ts asjas 2 60 02 1l lehel 2 eks Kõik andmed 96 Sissetulev 829 2002 03 04 Heino Busch Pärnu Politseiprefektuur järelepärimine V Aarde kinnisvara kohta Kõik andmed 97 Sissetulev 2 6 140 2002 03 04 esindaja adv Marko Paabumets OÜ Helgus I V kaebuse täiendus kaebuse puuduste kõrvaldamine Kõik andmed 98 Sissetulev 830 2002 03 04 Lääne Maakonna Hooneregis tsiviilasi tõend nr 217 2 59 02 Kõik andmed 99 Sissetulev 2 11 1661 2002 03 05 Urmas Lindma BaltumEhitus OÜ avaldus tõendi saamiseks 1 l lehel Kõik andmed 100 Sissetulev 831 2002 03 04 Sirje Tulp OÜ EM Arenduskeskus kiri kursused Kõik andmed 101 Sissetulev 2 11 1662 2002 03 05 Kaupo Pärnamägi OÜ Õitseng Essu hagiavaldus Hagiavaldus E Mägi vastu väljatõstmise nõudes 1 l lehel Kõik andmed 102 Sissetulev 688 2002 03 01 Boris Saarepuu Keskvangla avaldus avaldus keeldub eestikeelse otsuse vastuvõtmisest ja nõuab Kõik andmed 103 Sissetulev 689 2002 03 05 Vladimir Filippov Keskvangla avaldus avaldus k 0 tõlke nõudes Kõik andmed 104 Sissetulev 690 2002 03 05 Igor Smirnov Keskvangla avaldus toimikuga tutvumise avaldus Kõik andmed 105 Sissetulev 691 2002 03 04 E Saks Viljandi Maakohus Posti 2 tsiviilasi toimik 2 546 01 Kõik andmed 106 Sissetulev 692 2002 03 04 E Korjus Viljandi Maakohus Posti 2 HÕSasi toimi 4 27 02 Kõik andmed 107 Sissetulev 693 2002 03 04 E Korjus Viljandi Maakohus Posti 2 HÕSasi toimik 4 5 02 Kõik andmed 108 Sissetulev 694 2002 03 05 E Korjus Viljandi Maakohus Posti 2 kriminaalasi toimik 1 518 01 O Matjuhhin Kõik andmed 109 Sissetulev 488 2002 03 05 Vladimir ja Raissa Sidorov teatis Apellatsiooniteade 2 1 199 99 Kõik andmed 110 Sissetulev 6 6 66 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja Vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 os Kõik andmed 111 Sissetulev 832 2002 02 07 Kalju Kais avaldus av T Raudver i täitetoimiku väljastamiseks Kõik andmed 112 Sissetulev 2 11 1663 2002 03 05 Kuido Kond VERX RAKVERE OÜ avaldus avaldus tõendi saamiseks 1 l lehel Kõik andmed 113 Väljaminev 2002 03 05 Mati Malein hagiavaldus hagimaterjalid ja kirjaliku vastuse nõue 2 28 02 Kõik andmed 114 Väljaminev 2002 03 05 Reimo Pettai hagiavaldus hagimaterjalid ja kirjaliku vastuse nõue 2 54 02 Kõik andmed 115 Väljaminev 2002 03 05 Georgi Šitov hagiavaldus hagimaterjalid ja kirjaliku vastuse nõue 2 56 02 Kõik andmed 116 Väljaminev 2002 03 05 Ülle Voorel hagiavaldus hagimaterjalid ja kirj vastuse nõue 2 60 02 Kõik andmed 117 Väljaminev 2002 03 05 Natalja Kunevitš hagiavaldus hagimat ja kirj vastuse nõue 2 58 02 Kõik andmed 118 Sissetulev 695 2002 03 04 E Pellja Riigikohus kohtuotsus Heinar Kooli kohtuotsus Kõik andmed 119 Väljaminev 2002 03 05 Elektrolux Eesti AS hagiavaldus kutse k kiri kostja kirj vastus 2 26 02 Kõik andmed 120 Sissetulev 6 6 67 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja Vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 os Kõik andmed 121 Sissetulev 696 2002 03 05 J Kodu Riigikohus kassatsioonkaebus pankrotihaldur Tarmo Tanel Padrik Urmas Murumetsa süüdistusa Kõik andmed 122 Sissetulev 6 6 68 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja Vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 osa Kõik andmed 123 Sissetulev 210 2002 03 05 Mihkel Tuus Pihtla Vallavalitsus täiendav vastus Vastuse täiendus L Leeti kaebuse asjas 3 1 2002 Kõik andmed 124 Sissetulev 2 11 1664 2002 03 05 S Merilo Lääne Viru prokuratuur toimik Krim toimik J Lehtjõe 02259000109 Kõik andmed 125 Sissetulev 6 6 69 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja Vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 osa Kõik andmed 126 Sissetulev 6 6 70 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja Vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 osa Kõik andmed 127 Sissetulev 6 6 71 2002 03 04 Andres Tamm kaebus kaebus Väike Maarja vallavolikogu 30 01 2002 otsuse nr 2 osa Kõik andmed 128 Väljaminev 682 2002 03 05 2002 03 05 Toomas Vahter OÜ Levuur kaebuse täiendus riigilõivu nõue erikaebusele 18 03 02 ks Kõik andmed 129 Väljaminev 2 8 2 43 2002 03 05 2002 03 05 A Kutsar T Piir Tartu Ringkonnakohus taotlus Uue kohtuhoone ruumide paigutuse kooskõlastuse palve Kõik andmed 130 Väljaminev 2 8 2 44 2002 03 05 2002 03 05 sümboolika osakond Riigikantselei taotlus Riigivapiga pitsatite registreerimine Kõik andmed 131 Sissetulev 2 11 1665 2002 03 05 OÜ Oom Konsult arve arve A 691 Kõik andmed 132 Sissetulev 2 11 1666 2002 03 05 A Ploom Lääne Viru prokuratuur apellatsiooniprotest J Afanassjevi krim asjas 4 l lehel 4 ek Kõik andmed 133 Sissetulev 1171 2002 03 05 AS Lapi Metallitööd arve Arve Kõik andmed 134 Sissetulev 1172 2002 03 05 Tiina Kriisa tiina kriisa just ee teade Õppelaenude finantseerimise plaanist Kõik andmed 135 Sissetulev 2 11 1667 2002 03 05 S Merilo Lääne Viru prokuratuur toimik Krim toimik H Nurme R Salme 01934000021 3 kd Kõik andmed 136 Sissetulev 1200 2002 03 04 Alexander Smirnov materjalid Täiendavad dokumendid h asjas 3 491 2002 Kõik andmed 137 Sissetulev 2 11 1668 2002 03 05 Justiitsministeerium Ministri käskkiri nr 111 Rakveres Kungla 4 asuva elamumaa mõ Kõik andmed 138 Sissetulev 1173 2002 03 05 Ain Ivar Tupp Petseri 7a avaldus Avaldus istungile mitteilmumiseks 06 03 2002 1 5 2002 Kõik andmed 139 Sissetulev 11 74 2002 03 05 Valli Kallaste Kallaste Advokaadibüroo vastus Vastus vastuhagile Kõik andmed 140 Sissetulev 1175 2002 03 05 Valli Kallaste Kallaste AB Jüri 32a vastus Vastus vastuhagile Kõik andmed 141 Sissetulev 489 2005 03 02 K Kampus OÜ Proctor Õigusbüroo materjalid Vara ja võlgade nimekiri Kõik andmed 142 Sissetulev 490 2002 03 05 Esko Kuldvee erikaebus Erikaebus tõkendi kohaldamise peale Kõik andmed 143 Sissetulev 2 11 1669 2002 03 05 Villu Kask Viitna Kadrina vald avaldus avaldus A Jõe kriminaalasjas Kõik andmed 144 Väljaminev 759 2002 03 05 2002 03 04 Aira Tross Sõnajala 2 4 Kärdla kinnistamisotsus k asi 1449 2001 Kõik andmed 145 Väljaminev 760 k 2002 03 05 2002 03 04 Peeter Nuutmann Moka k Käina v kinnistamisotsus kinnist asi 1448 2001 Kõik andmed 146 Sissetulev 833 2002 03 05 Helve Tellei hagiavaldus hagiav L Nugis vastu üüri ja kommunaalteenuste võlgnevuse nõ Kõik andmed 147 Sissetulev 2 11 1670 2002 03 05 L Mandel M Keermanni kaitsja vastus vastus apellatsioonprotestile M Keermanni õigeksmõistmises 2 Kõik andmed 148 Väljaminev 760 2002 03 05 2002 03 04 Peeter Nuutmann Moka k Käina v kinnistamisotsus kinnist asi nr 1447 2001 Kõik andmed 149 Väljaminev 2002 03 05 Jõgeva Maakohus teade teade 7 4 243 2774 Kõik andmed 150 Väljaminev 2002 03 05 Lääne Politseiprefektuur teade teade 7 4 244 2775 Kõik andmed 151 Väljaminev 761 2002 03 05 2002 03 04 Andres Tammeveski Pikk 18 1 Kärdla kinnistamisotsus kinnist asi nr 1433 2001 Kõik andmed 152 Väljaminev 762 2002 03 05 2002 03 04 Aasa Tress Ehitajate tee 88 119 Tall kinnistamisotsus kinnist asi nr 1431 2001 Kõik andmed 153 Sissetulev 2 11 1670 2002 03 04 L Mandel M Keermanni kaitsja vastus vastus apellatsioonprotestile M Keermanni õigeksmõistmises 2 Kõik andmed 154 Väljaminev 763 2002 03 05 2002 03 04 Elle Kaljo Viiri k Emmaste v kinnistamisotsus kinist asi nr 1430 2001 Kõik andmed 155 Väljaminev 764 2002 03 05 2002 03 04 Raivo Heinmets Käina tee 14 5 Kõrgessaar kinnistamisotsus kinnist asi nr 1429 2001 Kõik andmed 156 Väljaminev 2002 03 05 Kohtutäitur Marika Põlder akt akt nr 5 Kõik andmed 157 Väljaminev 765 2002 03 05 2002 03 04 Ülo Mikk Kare 4 Kärdla kinnistamisotsus kinnist asi nr 1426 2001 Kõik andmed 158 Väljaminev 766 2002 03 05 2002 03 04 Helmut Maripuu Rootsi kinnistamisasi kinnist asi nr 1439 2001 Kõik andmed 159 Väljaminev 767 k 2002 03 05 2002 03 04 Õie Heinleht Luguse k Käina v kinnistamisotsus kinnist asi nr 1440 2001 Kõik andmed 160 Väljaminev 768 k 2002 03 05 2002 03 04 Richard Maivel Mäeltse k Käina v kinnistamisotsus kinnist asi nr 1441 2001 Kõik andmed 161 Väljaminev 769 k 2002 03 05 2002 03 04 Heino Maivel Mäeltse k Käina v kinnistamisotsus kinnist asi nr 1441 2002 Kõik andmed 162 Väljaminev 770 k 2002 03 05 2002 03 04 Elmo Alas Priidu tee 9 Suuremõisa kinnistamisotsus kinnist asi nr 1423 2001 Kõik andmed 163 Väljaminev 71 k 2002 03 05 2002 03 04 Tiiu Hommik Rootsi kinnistamisotsus kinnist asi 1426 2001 Kõik andmed 164 Väljaminev 772 k 2002 03 05 2002 03 04 Mati Kimber Rootsi kinnistamisotsus kinist asi nr 1426 2001 Kõik andmed 165 Väljaminev 772 K 2002 03 05 2002 03 04 Mati Kimber Rootsi kinnistamisotsus kinnist asi nr 1426 2001 Kõik andmed 166 Väljaminev 773 k 2002 03 05 2002 03 04 Ludmilla Neumann Saksamaa kinnistamisotsus kinist asi nr 1426 2001 Kõik andmed 167 Väljaminev 3 9 2001 2002 03 05 2002 03 05 Muhu Vallavalitsus Liiva küla Muhu vald Saar kohtuotsus Jõustunud kohtuotsuse täitmiseks saatmine Kõik andmed 168 Sissetulev 2 8 2400 2002 03 05 Urve Leemet hagiavaldus elatise nõue K Leo Kallas Kõik andmed 169 Sissetulev 491 2004 03 02 A Lepikult Rapla PP toimik Tagastatakse Al Lõkovi krim toimik 1 1 113 194 01 Kõik andmed 170 Väljaminev 3 14 2002 2002 03 05 2005 03 20 Igor Belugin Narva Esimene AB Malmi 6 kutse kohtukutse Kõik andmed 171 Väljaminev 3 14 2002 2002 03 05 2002 03 05 AS Mai Toidukaubad Pu ki kutse kohtukutse Kõik andmed 172 Väljaminev 3 14 2002 2002 03 05 2002 03 05 Aleksandr Jefimov Paadi 8 Narva 20609 kutse kohtukutse Kõik andmed 173 Väljaminev 3 62 2002 2002 03 05 2002 03 05 Urve Soe Tamme pst 82a 5 Tartu 50 kutse kohtukutse Kõik andmed 174 Väljaminev 3 16 2002 2002 03 05 2002 03 05 Ljudmila Tamar Tallinna mnt 87a 11 Pärnu kutse kohtukutse Kõik andmed 175 Väljaminev 415 3 69 01 2002 03 05 Kati Raudsepp Jõe 3 Tallinn kutse K k ilmumiseks istungile 25 03 02 kaebuse esitaja esindajana Kõik andmed 176 Väljaminev 3 16 2002 2002 03 05 2002 03 05 Jekaterina Kruglova Tõllu 5 3 Tallinn kutse kohtukutse Kõik andmed 177 Sissetulev 834 2002 03 05 Leo Mander AS Harju Helekter AJT Haa kriminaalasi avaldus 1 18 02 Kõik andmed 178 Väljaminev 416 3 69 01 2002 03 05 Ain Pajo Ringi 44 Pärnu kutse K k ilmumiseks 25 03 02 kaebuse esitajana Kõik andmed 179 Väljaminev 417 3 69 01 2002 03 05 Heino Pajo Paistu vald Viljandi mk kutse K k ilmumiseks 25 03 02 3 isikuna Kõik andmed 180 Väljaminev 3 9 2002 2002 03 05 2002 03 05 Veronika Jaksi Ilu pst 10 3 Rakvere kohtuotsus Kõik andmed 181 Väljaminev 2002 03 05 2002 03 05 Hiiumaa Politseiprefektuu teade teade 7 5 245 2784 Kõik andmed 182 Väljaminev 418 3 165 0 2002 03 05 Margit Kõrts Tahkuranna vald Pärnu maa kutse K K 26 03 02 kaebuse esitaja Kõik andmed 183 Väljaminev 3 9 2002 2002 03 05 2002 03 05 Vallavalitsus Pikk10 Väik kohtuotsus Kõik andmed 184 Väljaminev 2002 03 05 2002 03 05 Hiiu Maakohus teade korralise ettekande lõpetamine 7 17 246 2785 Kõik andmed 185 Väljaminev 774 k 2002 03 05 2002 03 04 Erich Voldemar Kimber Rootsi kinnistamisotsus kinnist asi nr 1426 2001 Kõik andmed 186 Väljaminev 2 21 65 2002 03 05 Keskvangla Kalaranna 2 Tallinn andmete edastamine vahi all pidamise tähtaja pikendamine Kukula ja Kask i kohta Kõik andmed 187 Väljaminev 419 3 165 2002 03 05 Merike Saar Tallinn kutse K k 26 03 02 kaebuse esitaja esindaja Kõik andmed 188 Väljaminev 3 16 2002 2002 03 05 2002 03 05 ÕVVTK Ida Viru Maakonnako kutse kohtukutse kaebuse täiendus Kõik andmed 189 Väljaminev 3 16 2002 2002 03 05 2002 03 05 Svetlana Kikkas Tehnika 5 10 Tallinn kutse kohtukutse kaebuse täiendus Kõik andmed 190 Väljaminev 3 16 2002 2002 03 05 2002 03 05 Ida Viru Maavalitsus Jõh kutse kohtukutse kaebuse täiendus Kõik andmed 191 Väljaminev 776 k 2002 03 05 2002 03 04 Hannes Mäehans Kesk Ameerika 5 17 Tallin kinnistamisotsus kinnist asi nr 1425 2001 Kõik andmed 192 Väljaminev 3 62 2002 2002 03 05 2002 03 05 Vaivara Vallavalitsus Pe kutse kohtukutse kaebus Kõik andmed 193 Väljaminev 2002 03 05 K Allas Rapla TÜ kohtuotsus k otsus Kõik andmed 194 Väljaminev 777 k 2002 03 05 2002 03 04 Helen Mäehans Kesk Ameerika 5 17 Tallin kinnistamisotsus kinnist asi nr 1425 2001 Kõik andmed 195 Väljaminev 2002 03 05 Karistusegister õiend õiend Kõik andmed 196 Väljaminev 2002 03 05 kohtumäärus k määrus 2 1 447 01 Kõik andmed 197 Väljaminev 420 3 165 2002 03 05 Tahkuranna Vallavalitsus Tahkuranna vald Pärnumaa kutse K k 26 03 02 vastustaja Kõik andmed 198 Väljaminev 2002 03 05 K Kampus kohtumäärus K määrus 2 1 447 01 Kõik andmed 199 Väljaminev 778 k 2002 03 05 2002 03 04 Värdi Toompuu Kalgi k Pühalepa v kinnistamisotsus kinnist asi 1422 2001 1421 2001 Kõik andmed 200 Väljaminev 421 3 165 2002 03 05 OÜ VALMOS Savi 37 Pärnu kutse K k 26 03 02 3 isik Kõik andmed 201 Väljaminev 422 2002 03 05 Lääne Maakohus järelepärimine Järelepärimine tsiviilasja lahendamise kohta Kõik andmed 202 Sissetulev 2 8 2401 2002 03 05 Tarbijakaitseamet Pärnuma hõr protokoll nr 220018P 04 03 2002 a OÜ Gamm Grupp Kõik andmed 203 Sissetulev 551 2002 03 04 Robert Ilves vastus hagiavaldusele Kõik andmed 204 Väljaminev 423 2002 03 05 Pärnu Linnavolikogu vastuse nõue ap kaebusele Kõik andmed 205 Väljaminev 424 2002 03 05 Pärnu Linnavalitsus vastuse nõue ap kaebusele Kõik andmed 206 Väljaminev 2002 03 05 K Ivanov kohtuotsus K otsus Kõik andmed 207 Väljaminev 2002 03 05 kohtumäärus K määrus Kõik andmed 208 Sissetulev 835 2002 03 05 Sirje Karja Hiiumaa Politseiprefektuu nõudekiri J Steinberg k otsuse nõue Kõik andmed 209 Väljaminev 425 2002 03 05 L Tamar Pärnu materjalid Täiendavad tõendid AS Pärnu Autobaas kaebuse asjas Kõik andmed 210 Väljaminev 426 2002 03 05 AS Tori Hobune pankrotis Tori vald Pärnumaa vastuse nõue ap kaebusele Vastuse nõue Tori VV apellatsioonkaebusele Kõik andmed 211 Väljaminev 2002 03 05 Riigi Statistikaamet Rahv materjalid ab lah lehed 2 26 4 2788 Kõik andmed 212 Sissetulev 2 11 1671 2002 03 06 Reet Relvik Haljala Teraviljaühistu a ettekanne ts asjas 2 59 02 koos lisadega 85 l lehel Kõik andmed 213 Sissetulev 2 8 2402 2002 03 05 konstaabel Aare Talvere Pärnu PP KKO Vändra pol j taotlus taotlus kohtuistungi 4 80 02 edasilükkamiseks 07 03 02 Kõik andmed 214 Sissetulev 2 8 2403 2002 03 05 Pärnu MK KrHO korralised ettekanded k e nr 5 Kalle Roosileht Kõik andmed 215 Sissetulev 1230 2002 03 05 B Allese materjalid täiendavad dokumendid Kõik andmed 216 Sissetulev 1231 2002 03 05 esind I Nurmela Kohila Vallavalitsus materjalid täiendavad tõendid Kõik andmed 217 Sissetulev 1231a 2002 03 05 AS Termoil puuduste kõrvaldamine ja taotlus h a 3 146 2002 Kõik andmed 218 Sissetulev 1231b 2002 03 05 KÜ Sõle 35 vastus vastus k nõudele h asjas 3 513 2002 Kõik andmed 219 Sissetulev 1232 2002 03 05 Martin Künnap kaebuse täiendus puuduste kõrvaldamine h asjas 3 456 2002 Kõik andmed 220 Sissetulev 1233 2002 03 05 Kohtutäitur U Tärna vastus kaebusele vastus kaebusele h asjas 3 520 2002 Kõik andmed 221 Sissetulev 1234 2002 03 05 Tallinna Linnavalitsus teade teade h asjas 3 412 2002 Kõik andmed 222 Sissetulev 1235 2002 03 05 esind P Paas AS AVR Trans taotlus taotlus menetluse lõpetamiseks h a 3 412 2002 Kõik andmed 223 Sissetulev 1236 2002 03 05 Endel Kuusk täiendav vastus täiendav selgitus h a 3 1562 2001 Kõik andmed 224 Sissetulev 1237 2002 03 05 Rahandusministeerium vastus kaebusele vastus kaebusele h a 3 499 2002 Kõik andmed 225 Sissetulev 1238 2002 03 05 Jüri Adamson M M e Omelan OÜ taotlus täpsustus ja taotlus menetluse peatamiseks h a 3 34 2001 Kõik andmed 226 Sissetulev 1239 2002 03 05 Harju Maavalitsus vastus kaebusele vastus U Lüüs kaebusele h a 3 1625 2001 Kõik andmed 227 Sissetulev 1240 2002 03 05 AS Haltransa kaebuse täiendus puuduste kõrvaldamine h a 3 580 2002 Kõik andmed 228 Sissetulev 1241 2002 03 05 ekspert Leo rahumägi kiri küsimused eksperdile h a 3 1181 2002 Kõik andmed 229 Sissetulev 1242 2002 03 05 AB Aivar Pilv vastus kaebusele vastus AS Boliden kaebusele h a 3 423 2002 Kõik andmed 230 Sissetulev 1243 2002 03 05 Ergo Kindlustuse AS apellatsioonkaebus apellatsioonkaebus h a 4 1168 2001 Kõik andmed 231 Sissetulev 1244 2002 03 05 J Kappet AS ETRE taotlus taotlus k istungi edasi lükkamiseks h a 3 243 2002 Kõik andmed 232 Sissetulev 1244 2002 03 05 J Kappet AS ETRE taotlus taotlus k istungi edasi lükkamiseks h a 3 243 2002 Kõik andmed 233 Sissetulev 1245 2002 03 05 T Kriisa Justiitsministeerium kiri õppelaenud Kõik andmed 234 Sissetulev 1176 2002 03 05 Tõnis Tokko Võru Prokuratuur Vabadus kriminaalasi Kriminaalasi Aimer Taavel Kõik andmed 235 Sissetulev 698 2002 03 05 Laur Tõnis avaldus asja arutamise edasilükkamiseks Kõik andmed 236 Sissetulev 699 2002 03 05 Alari Avamägi AS Era Pank pankrotis vastus vastus J Luik erikaebusele 2 425 00 Kõik andmed 237 Sissetulev 700 2002 03 05 I Ingel Tartu Maakohus Lai 33 Tar tsiviilasi toimik 2 174 02 Kõik andmed 238 Sissetulev 701 2002 03 05 Eda Muts Tartu Halduskohus Vanemus haldusasi toimik 3 393 01 Kõik andmed 239 Sissetulev 836 2002 03 05 Ahti Olesk Lääne Politseiprefektuur nõudekiri M Moumets k otsuse nõue Kõik andmed 240 Sissetulev 837 2002 03 05 Ahti Olesk Lääne Politseiprefektuur nõudekiri V Elmik u k otsuse nõue Kõik andmed 241 Sissetulev 838 2002 03 05 M Sirts Lääne Politseiprefektuur materjalid M Sepp a HÕS materjalide väljastamine Kõik andmed 242 Sissetulev 839 2002 03 05 Enno Ilves Lääne Politseiprefektuur HÕSasi V Friberg i HÕS protokoll Kõik andmed 243 Sissetulev 492 2005 03 02 A Lepikult Rapla PP nõudekiri K7otsuse nõue K Nelsoni ja R Kalda kohta Kõik andmed 244 Sissetulev 493 2005 03 02 R Rähni avaldus Avaldus Vello Kõveriku kriminaalasjas Kõik andmed 245 Sissetulev 494 2005 03 02 T Meriste Pärnu PP nõudekiri K otsuse nõue V Zagurski kohta Kõik andmed 246 Sissetulev 495 2005 03 02 M Novatskaja Hansapank vastus OÜ Elgetron a arvest Kõik andmed 247 Sissetulev 496 2004 03 02 E Järve Tallinna LK Registriosako päring K määruse nõue AS Turgel kohta Kõik andmed 248 Sissetulev 497 2005 03 02 P Valvur Sihtasutus Põhja Eesti Re Ekspertiiside hinnakiri Kõik andmed 249 Sissetulev 498 2004 03 02 T Bogdanova Harju Maakohus taotlus Etapeerimise taotlus V Minajevi kohta Kõik andmed 250 Sissetulev 2 8 2415 2002 03 06 AS Pärnu Vesi arve arve Kõik andmed 251 Sissetulev 2 8 2416 2002 03 06 Eesti Energia AS arve arve 04 03 2002 Kõik andmed 252 Sissetulev 2 8 2417 2002 03 06 Keskkonnaministeerium Pär hagiavaldus hagiavaldus võlgnevuse 24 711 45 kr viivise 6 712 60 kr nõu Kõik andmed 253 Sissetulev 499 2002 03 06 Kalle Põhinurm avaldus Vahi alla võtmisest Kõik andmed 254 Sissetulev 500 2005 03 02 M Pruus Rapla Prokuratuur toimik Aleksandra Sazinova kriminaalasi Kõik andmed 255 Sissetulev 841 2002 03 05 Arvo Reedik Pärnu Vangla materjalid A Metsa täitedokumentide tagastamine Kõik andmed 256 Sissetulev 501 2005 03 02 M Pruus Rapla Prokuratuur toimik Rainer Embergi kriminaalasi Kõik andmed 257 Sissetulev 502 2002 03 06 L Piirisalu Rapla Prokuratuur toimik Janno Laasneri kriminaalasi Kõik andmed 258 Sissetulev 842 2002 03 05 Silver Eensaar AS Julianuse Inkasso Agen pankrotiavaldus parandused pankrotiavalduses OÜ EKT Transport vastu 3 eks Kõik andmed 259 Sissetulev 843 2002 03 05 Kauri Rattus FIE Kauri Rattus järelepärimine järelpärimine V Kivi kinnistute kohta Kõik andmed 260 Sissetulev 844 2002 03 05 Lääne Maakonna Hooneregis teatis tõend nr 218 ts asi 2 60 02 Kõik andmed 261 Sissetulev 845 2002 03 05 Lääne Maakonna Hooneregis teade tõend nr 219 ts asi 2 58 02 Kõik andmed 262 Sissetulev 846 2002 03 05 Enno Ilves Lääne Politseiprefektuur HÕSasi A Aas i HÕS materjalid Kõik andmed 263 Sissetulev 2 11 1672 2002 03 05 Aita Kaupmees Põima küla Kadrina vald avaldus avaldus Kõik andmed 264 Sissetulev 2 11 1673 2001 12 28 Reet Vokk Narva mnt 23 26 27 Tallin täitemenetluse lõpetamise otsus HÕS 4 173 01 Kõik andmed 265 Sissetulev 2 11 1674 2002 03 05 Kersti Kaljula Rüütli 2 Pärnu Kohtutäituri tasu ettemaksu arve nr 12 Kõik andmed 266 Sissetulev 847 2002 03 05 Sirle Volt Pärnu Halduskohus nõudekiri k otsuse nõue Kõik andmed 267 Sissetulev 2 11 1675 2002 03 06 Viru Press AS Pikk 8 10 Rakvere arve arve nr 578 Kõik andmed 268 Sissetulev 848 2002 03 05 M Sirts Lääne Politseiprefektuur materjalid A Tominga HÕS materjalide väljastamine Kõik andmed 269 Sissetulev 2 11 1676 2002 03 04 Ats Koppel taotlus taotlus lihtmenetluse kohaldamiseks Kõik andmed 270 Sissetulev 2 11 1677 2002 03 05 Lääne Viru politseiprefek HÕSasi Haldusõigusrikkumise protokoll Ü Peetsi kohta 7 l lehel sa Kõik andmed 271 Sissetulev 849 2002 03 01 Viljo Junolainen Ida Viru Maakohtu KA teade pitsati järjendi ja allkirjanäidised Kõik andmed 272 Sissetulev 850 2002 03 05 Peeter Valvur SA Põhja Eesti Regionaalh avaldus av ekspertiisitasu tasumiseks Kõik andmed 273 Sissetulev 2 11 1678 2002 02 28 Kohtla Järve Linnakohus Järveküla tee 30 saata kohtuotsus S Petrovi kohta Kõik andmed 274 Sissetulev 2 11 1679 2002 02 08 Johannes Kuul Vainupea küla Vihula vald avaldus avaldus kohtuotsuse täitmise kohta 1 l lehel Kõik andmed 275 Sissetulev 2 11 1680 2002 03 06 Keskvangla Kalaranna 2 Tallinn Teatab et A Paju A Orjol H Kask ei viibi nende asutuses Kõik andmed 276 Sissetulev 2002 03 06 Hydro Texaco Eesti AS arve Kõik andmed 277 Sissetulev 2 11 1682 2002 03 05 Narva Politseiprefektuur Vabaduse 5 päring saata kohtuotsus D Rõbin Kõik andmed 278 Sissetulev 967 2002 03 06 Fortum Põltsamaa AS arve Kõik andmed 279 Sissetulev 2 11 1683 2002 03 01 Tallinna Linnakohus Mustamäe kriminaalhooldus Mooni 109 Tallinn teade kohtuotsuse 1 503 01 K Noormetsa kohta täitmisele võtm Kõik andmed 280 Sissetulev 968 2002 03 06 M Ahokas Tartu Postkontor arve Kõik andmed 281 Sissetulev 2 11 1684 2002 03 05 AS Eesti Ühispank Tornimäe 2 Tallinn arve arve nr 20021123 Kõik andmed 282 Sissetulev 2 11 1685 2002 03 05 EMI Personalijuhtimise Keskus OÜ J Sütiste tee 21 Tallinn arve arve nr 108 Kõik andmed 283 Sissetulev 969 2002 03 06 Vallo Kariler Lääne MK kriminaalhooldus teade Jaanis Haugi kohtuotsuse täitmisele võtmine Kõik andmed 284 Sissetulev 970 2002 03 06 Nikolai Kask Keskvangla teatis Rainer Tambetsi karistuse kandmise koht Kõik andmed 285 Väljaminev 302 2002 03 05 2002 03 05 Puurmani VVk Puurmani Pu selgitus Kõik andmed 286 Väljaminev 303 2002 03 05 2002 03 05 G Laine S Karro Värska VV kohtuotsus Kõik andmed 287 Väljaminev II 2 8 19 2002 03 06 2002 03 06 Justiitsministeerium materjalid Dokumentide tagastamine Pariisi kassatsioonikohtust Kõik andmed 288 Väljaminev 304 2002 03 05 2002 03 05 Sotsiaalministeerium Selgituse nõue Kõik andmed 289 Sissetulev 971 2002 03 06 Roza Babajeva Tallinna Politseiprefektu nõudekiri kohtuotsuste ärakirjade nõue Ülo Kernumees Rein Kolks ja Ül Kõik andmed 290 Sissetulev 2 11 1686 2002 03 04 Tallinna Politseiprefektuur Kesklinna Politse Lootsi 15 Tallinn saata kohtuotsus A Zakabludski Kõik andmed 291 Väljaminev 305 2002 03 05 2002 03 05 U Pauts OÜ Rimo Varuosa kohtumäärus Kõik andmed 292 Sissetulev 1177 2002 03 05 E Haas Pärnu Vangla Sillutise 1 materjalid Täitetoimiku saatmine Andi Mets Kõik andmed 293 Sissetulev 2 11 1687 2002 03 06 Kaire Pullerits avaldus avaldus Kõik andmed 294 Sissetulev 972 2002 03 06 Aili Sillar Tartu Maakohtu registrios nõudekiri määruse koopia nõue OÜ Alekto Kaubandus kohta Kõik andmed 295 Sissetulev 2 11 1688 2002 03 04 Märt Rask Justiitsministeerium Käskkiri nr 111 Kõik andmed 296 Väljaminev 306 2002 03 05 2002 03 05 OÜ Taevane kohtumäärus puuduste kõrvaldamiseks Kõik andmed 297 Sissetulev 1178 2002 03 05 Piret Kägo Põlva Politsei Võru 12 nõudekiri Otsuse nõue Priit Uibo Kõik andmed 298 Sissetulev 212 2002 03 06 Tolliamet apellatsiooni teade teade apellatsioonkaebuse esitamise kavatsuse kohta haldusas Kõik andmed 299 Sissetulev 973 2002 03 06 Olev Schasmin Jõgeva Politseiprefektuur teade kohtuotsuse 1 139 99 täitmine Kõik andmed 300 Väljaminev 307 2002 03 05 2002 03 05 ÕVVTK Põlva maakonnakomis järelpärimine Kõik andmed 301 Sissetulev 851 2002 03 06 Tõnis Ulm Keskkonnainspektsiooni LM HÕSasi MTÜ Virtsu sooja ja Veeühistu HÕS materjalid Kõik andmed 302 Sissetulev 1179 2002 03 04 Siret rebane Tartu Politsei Riia 179a nõudekiri Otsuse nõue Tiit Urbanik Kõik andmed 303 Sissetulev 2 11 1689 2002 03 05 Meelis Virgebau AS Eesti Raudtee Pikk 36 materjalide esitamine ts asjas 2 372 01 1 l lehel Kõik andmed 304 Väljaminev 308 2002 03 05 2002 03 05 Võru Maavalitsuse ÕVVTK K E M Makarova taotluse edastamine Kõik andmed 305 Sissetulev 1180 2002 03 05 Signe Trumm Võru Politsei Kreutzwald nõudekiri Otsuse nõue Andris Rohelpuu Kõik andmed 306 Sissetulev 852 2002 03 04 Merike Kutser taotlus taotlused ts asi nr 2 9 02 Kõik andmed 307 Sissetulev 2 11 1690 2002 03 05 Tallinna Linnakohus Kentmanni 13 Tallinn toimik saadab toimiku 2 5 32 966 02 G Kostromini hagi OÜ Narva Poli Kõik andmed 308 Väljaminev 309 2002 03 05 2002 03 05 J Toom S Allas kohtumäärus puuduste kõrvaldamine Kõik andmed 309 Sissetulev 1181 2002 03 05 Riit Serkova VõruPolitsei Kreutzwaldi nõudekiri Otsuse nõue Vello Liinamäe Kõik andmed 310 Sissetulev 2 8 2418 2002 03 06 Pärnu Prokuratuur kriminaalasi Ako Lilloveer Edgar Tohv süüdistus 195 lg2 Kõik andmed 311 Sissetulev 974 2002 03 04 Maie Kattai avaldus Urmas Kattai vabastamiseks kohtukuludest Kõik andmed 312 Sissetulev 2 11 1691 2002 03 06 Gennadi Belokurov Kohtla Järve Mõisa tee 7 saadab Viru Ringkonnakohtu otsuse II 4 20 02 3 l lehel 2 eks Kõik andmed 313 Väljaminev 310 2002 03 05 2002 03 05 H Raska H Raska Tartu LV Tartu Ringkonna apellatsioonkaebus teade apellatsioonkaebuse saabumisest toimik ringkonnakoht Kõik andmed 314 Sissetulev 2 11 1692 2002 02 28 Riigikohus Lossi 17 Tartu toimik tagastab toimiku 1 338 01 A Laanemäe 3 kd Kõik andmed 315 Väljaminev 311 2002 03 05 2002 03 05 M Varul M Masso S Pukk Valgjärve VV kohtumäärus Kõik andmed 316 Väljaminev 312 2002 03 06 2002 03 06 V Murde M Lemetti Tartu Linnavalitsus kohtumäärus Kõik andmed 317 Sissetulev 2 8 2419 2002 03 06 Pärnu Prokuratuur kriminaalasi Janno Vaher 140 lg2 p1 2 Kalle Pärnoja 140 lg2 p1 2 3 süü Kõik andmed 318 Sissetulev 975 2002 03 06 Ivo Ploom Jõgeva Politseiprefektuur HÕSasi liiklusõnnetuse protokoll Tea London Kõik andmed 319 Sissetulev 2 11 1693 2002 03 01 Tallinna Linnakohus Liivalaia 24 Tallinn toimik saadab toimiku 1 1 438 02 I Šmanjovi R Uduranna kohta Kõik andmed 320 Väljaminev 313 2002 03 06 2002 03 06 E Värton S Pukk kohtuotsus Kõik andmed 321 Sissetulev 1182 2002 03 05 Ele Zilmer Võru alaealiste komisjon materjalid Komisjoni otsused Siimo Viimsalu Ragnar Lepiste Kõik andmed 322 Sissetulev 2 11 1694 2002 03 06 Maret Reili avaldus väljastada korduv kohtuotsus 1 l lehel Kõik andmed 323 Sissetulev 976 2002 03 05 Jõgevamaa kohtutäitur Agu taotlus menetluse lõpetamiseks Henrike Ilves Kõik andmed 324 Väljaminev 314 2002 03 06 2002 03 06 Andrus Rull teatis halduskorras karistamatuse kohta Tartu Halduskohtu poolt Kõik andmed 325 Sissetulev 1183 2002 03 10 Janar Muts Oksa 14 Võru avaldus Avaldus istungile mitteilmumiseks Kõik andmed 326 Sissetulev 2 11 1695 2002 03 06 Marko Paabumets Riia 15B Tartu avaldus avaldus ei saa viibida ts asja 2 516 01 arutamisel 1 l lehe Kõik andmed 327 Sissetulev 977 2002 03 07 Anu Arro hagiavaldus Arnold Kalev Arro vastu abiellahutuse nõudes Kõik andmed 328 Sissetulev 978 2002 03 06 Tartu Ringkonnakohus toimik tsiviilasja 2 388 01 Rein Jürisoo hagi Riina Jürisoo vastu Kõik andmed 329 Sissetulev 2 11 1696 2002 03 05 Heikki Peetermann Ülle Peetermann avaldus avaldus 1 l lehel Kõik andmed 330 Sissetulev 1184 2002 03 04 Cardo Soosaar AB Bachman Partnerid Raa materjalid Nõude täpsustus tsiviilasjas nr 2 240 Kõik andmed 331 Sissetulev 2 11 1697 2002 03 04 Kadri Ly Trahv Kungla 5 38 Rakvere kaebus Kaebus Rakvere Linnavalitsuse korralduse nr 54 osaliseks tüh Kõik andmed 332 Sissetulev 2 11 1698 2002 03 05 Kristallkotkas OÜ Posti 5 B Rakvere arve arve 3464 Kõik andmed 333 Sissetulev 2 11 1699 2002 03 05 Kristallkotkas OÜ Posti 5 B Rakvere arve arve 3467 2 l lehel Kõik andmed 334 Sissetulev 853 2002 03 06 Notar Kai Sepp teatis kinnistusregistri registriosa v võtte nõue Kõik andmed 335 Sissetulev 2 11 1700 2002 03 06 Keskvangla tagastab rahalise nõude arestimise akti J Everi k Kõik andmed 336 Sissetulev I 373 2002 03 05 Rein Imala taotlus puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamiseks Kõik andmed 337 Sissetulev 2 11 1701 2002 03 05 OÜ OTO Ehitus Viru 7 Kadrina avaldus avaldus tõendi saamiseks 1 l lehel Kõik andmed 338 Sissetulev I 374 2002 03 06 Valga Maksuamet vastus kaebusele Kõik andmed 339 Sissetulev 2 11 1702 2002 03 06 Kalmer Pere Lääne Viru politseiprefek järelepärimine saata kohtuotsus M Litvinov S Lebedev Kõik andmed 340 Sissetulev 2 11 1703 2002 03 06 Mare Aros avaldus avaldus ts asjas 2 96 02 kohtunik Rootsi taandamiseks 1 l le Kõik andmed 341 Sissetulev 2 11 1704 2002 03 06 Tallinna Majanduskool Tammsaare tee 147 teatis teatis E Veedla kohta 18 03 22 03 1 l lehel Kõik andmed 342 Sissetulev 2 11 1705 2002 03 06 Tallinna Majanduskool Tammsaare tee 147 Tallinn teatis Teatis E Veedla kohta 25 03 29 03 1 l lehel Kõik andmed 343 Sissetulev 2 11 1706 2002 03 06 Tallinna Majanduskool Tammsaare tee 147 Tallinn teatis teatis Ü Juhansoni kohta 25 03 29 03 1 l lehel Kõik andmed 344 Sissetulev 2 11 1707 2002 03 06 Tallinna Majanduskool Tammsaare tee 147 teatis teatis Ü juhansoni kohta 18 03 22 03 1 l lehel Kõik andmed 345 Sissetulev I 375 2002 03 01 Sõmerpalu Vallavalitsus vastus kaebusele Kõik andmed 346 Sissetulev I 376 2002 03 05 AS Ekseko esindaja Karl K vastus kaebusele Kõik andmed 347 Väljaminev 2002 03 06 2002 03 06 Lääne Politseiprefektuur taotlus taotlus S Vetjugov i õiendi väljastamiseks Kõik andmed 348 Sissetulev I 377 2002 03 05 Keskkonnainspektsioon vastus kaebusele Kõik andmed 349 Väljaminev 2002 03 06 2002 03 06 Ahti Olesk Lääne Politseiprefektuur kohtuotsus V Elmik u k otsus Kõik andmed 350 Väljaminev 2002 03 06 2002 03 06 Ahti Olesk Lääne Politseiprefektuur kohtuotsus M Moumetsa k otsus Kõik andmed 351 Väljaminev 2002 03 06 2002 03 06 Sirje Karja Hiiumaa Politseiprefektuu kohtuotsus J Steinbergi k otsus Kõik andmed 352 Sissetulev 2 11 1708 2002 03 06 Tiia Jalakas Vabaduse 5 3 Rakvere avaldus avaldus CV Kõik andmed 353 Sissetulev 2 11 1709 2002 03 06 Piia Pirn Tõrremäe 40 23 Rakvere avaldus avaldus CV Kõik andmed 354 Sissetulev 703 2002 03 04 Sergei Bürger AS Mai Toidukaubad Tapama erikaebus erikaebus Jõhvi HK 20 02 02 määrusele 3 14 02 Kõik andmed 355 Sissetulev 2 11 1710 2002 02 05 Raili Reinvek Kunda Aru avaldus avaldus CV Kõik andmed 356 Sissetulev 705 2002 03 04 Ivailo Siiman Keskvangla kaebus erikaebus tõkendi muutmiseks Kõik andmed 357 Sissetulev 706 2002 03 06 Rein Pärtel Tartu Linnavalitsus Raeko vastus ap kaebus vastus KÜ Mõisavahe 7 ap kaebusele Kõik andmed 358 Sissetulev 707 2002 02 21 Leonhard Molodov erikaebus ts asjas 2 1261 98 2 752 02 Kõik andmed 359 Väljaminev 2002 03 06 Ain Puusepp teatis Teatis apellatsioonkaebuse esitamise kohta Kõik andmed 360 Väljaminev 2002 03 06 Ühispank kohtumäärus Kohtumäärus Kõik andmed 361 Sissetulev 708 2002 03 05 H Rimmel Jõgeva Maakohus HÕSasi Arvi Mikko ap kaebus toimik nr 4 108 10 01 Kõik andmed 362 Sissetulev 709 2002 02 25 H Rimmel Jõgeva Maakohus kriminaalasi toimik 1 249 01 A Nikitini ap kaebus Kõik andmed 363 Sissetulev 710 2002 03 05 Ü Raag Jõgeva Maakohus kriminaalasi Aare Rattaseppa ja Aarne Rattaseppa krim1 12 01 Kõik andmed 364 Väljaminev 3 75 01 2002 03 06 Kihelkonna vallavalitsus toimik Mäeotsa maaüksuse ostueesõigusega erastamise toimik Kõik andmed 365 Väljaminev 3 75 01 428 2002 03 06 Saare Maavalitsus toimik 3 toimikut Kõik andmed 366 Väljaminev 3 143 01 43 2002 03 06 Tallinna Ringkonnakohus apellatsioonkaebus OÜ Pärnu Pilter ja OÜ Petersport ap kaebuste läbivaatamiseks Kõik andmed 367 Sissetulev 2 11 1711 2002 03 06 esindaja Küllike Namm OÜ Kullaaru Agro pankroti hagiavalduse 2 157 01 täpsustamine ja dokumentaalsete tõendi Kõik andmed 368 Sissetulev 2 11 1712 2002 03 06 Reet Relvik teade teade ts asjas 2 47 00 Kõik andmed 369 Sissetulev 854 2002 03 05 Andrus Post Fortum Läänemaa AS avaldus av A Koiksoo elukoha täpsustamine Kõik andmed 370 Sissetulev 855 2002 03 05 Andrus Post Fortum Läänemaa AS avaldus av S Millert i elukoha täpsustamine Kõik andmed 371 Sissetulev 856 2002 03 05 Andrus Post Fortum Läänemaa AS avaldus av T Peigolainen i elukoha täpsustamine Kõik andmed 372 Sissetulev 213 2002 03 06 Jüri Kukk AS HORTUS apellatsiooni teade Teade apellatsioonkaebuse esitamise kohta haldusasjas nr 3 1 Kõik andmed 373 Väljaminev 3 140 01 2002 03 06 Tallinna Ringkonnakohus apellatsioonkaebus Tori Vallavalitsuse ap kaebuse saatmine läbivaatamiseks Kõik andmed 374 Väljaminev 2 21 66 2002 03 06 Lääne Virumaa Haigekassa Tallinna 30 Rakvere andmete edastamine Haiguslehtede saatmine Kõik andmed 375 Väljaminev 2 21 67 2002 03 06 Keskvangla Kalaranna 2 Tallinn andmete edastamine vahi all pidamise tähtaja pikendamine Vecko kohta Kõik andmed 376 Väljaminev 2 21 68 2002 03 06 2002 03 06 Viru Press AS Pikk 8 10 Rakvere kiri kuulutuse avaldamine Kõik andmed 377 Väljaminev 2 21 69 2002

  Original URL path: http://www.kohus.ee/cdocs/index.php?index=1 (2012-11-18)
  Open archived version from archive •