archive-ee.com » EE » K » KJT.EE

Total: 448

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • K&T | Author Archives
  ümber lõigata siis ei ole teil Kristusest mingit kasu Ma tunnistan jälle igale inimesele kes laseb end ümber lõigata et tema kohus on täita kogu Seadust Teie kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu Kirikud ja kirikuosadused viite kirjeldust näidatakse kui hiirekursor on viite kohal Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Evangeelne Kirik Saksamaal Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas Evangeelne Luterlik Kirik Põhja Saksamaal Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas Leuenbergi osaduskond Ingeri kirik Inglise

  Original URL path: http://kjt.ee/author/jaak-a/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Jutlus Tartu Pauluse kiriku pühitsemisel (Mt 17:1-8) | K&T
  oled Messias elava Jumala Poeg Mt 16 16 võime lugeda Peetruse tunnistust Jeesuse kohta tänasele evangeeliumitekstile eelnevast peatükist Sellesama peatüki viimases salmis ütleb Jeesus ise oma jüngritele Tõesti ma ütlen teile on mõned siin seisjatest kes näevad Inimese Poega tulevat oma Kuningriigiga veel enne kui nad maitsevad surma Mt 16 28 Nädalapäevad hiljem kogevad Peetrus Johannes ja Jaakobus Jeesuse tõotuse täitumist Nad näevad Jeesust Inimese Pojana Jumala Messiana taevase kuningriigi valitsejana seisvat nende ees ja kõnelevat Moosese ja Eelijaga Peetrus usub et nüüd ongi käes see hetk mil Jeesus oma valitusajaga alustab Kui sa tahad siis ma teen siia kolm lehtmaja sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe Mt 17 4 lausub ta Jeesusele Kuid siis toimub midagi veelgi üllatavamat ja ülevamat Matteus jutustab Kui ta alles rääkis ennäe helendav pilv varjas neid Ja ennäe hääl ütles pilvest See on minu armas Poeg kellest mul on hea meel teda kuulake Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga Mt 17 5j Peetrus oli kolmele aulisele mehele lehtmaja ehitamise pakkumisega paigutanud Jeesuse võrdsena Vana Testamendi prohvetite Moosese ja Eelija hulka kuid taevast kostev Jumala hääl ütles midagi mis sundis Peetruse aukartusest silmili heitma Jeesus ei ole üks prohvetitest Ta ei ole ei Moosese ega Eelija sarnane Jeesus on Jumala Poeg Mooses esindas vana käsuseadust ja Eelija prohvetite ettekuulutusi Jeesus oli tulnud tooma aga sõnumit mis oli enam kui käsk ja prohvetid Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega Armasta oma ligimest nagu iseennast Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid Mt 22 37 40 ütleb Jeesus ühele seadusetundjale Jeesus Jumala Pojana tuli tooma mitte käsku ja seadust vaid evangeeliumi Armu ja armastust Jeesuse jüngrid kirgastumise mäel pidid saama ise valgustatud et valgustada ka teisi sõnumiga sellest et Jumala Poeg ei kuuluta käsku vaid armastust Hiljem on seda hästi mõistnud apostel Paulus kes oma kirjas roomlastele ütleb Armastus ei tee ligimesele kurja Nii on armastus Seaduse täitmine Rm 13 10 Niisama ootamatult kui kõik algas see imeline ilmutus ka jüngrite jaoks lõppes Aga kui nad oma silmad üles tõstsid ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi kirjutab Matteus Mt 17 8 Kõik oli endine Polnud enam imelist valgust ei kostunud enam jumalikku häält ega viibinud nende juures võõraid tegelasi esiaegadest Jüngrid kogesid Taevariigi lähedust vaid viivu Mis võis olla selle tähendus Iisraelis Tabori mäel seal kus arvatakse et evangelistide kirjeldatud Jeesuse kirgastamine aset leidis seisab Itaalia päritolu frantsiskaani mungast arhitekti Antonio Barluzzi 1884 1960 projekteeritud imekaunis Kirgastumise ehk Kristuse Muundumise kirik Rändaja kes sellele mäele tõuseb ja kirikusse siseneb võib pärast tänast Pauluse kiriku pühitsemisel osalemist tõdeda et pilt mis talle altari suunas vaadates avaneb on üllatavalt sarnane sellele mis avaneb meile täna siin Eliel Saarineni 1873 1950 projekteeritud Tartu Pauluse kirikus Mõlema kiriku kaarjas altariseinas on seitse kitsast vertikaalset akent Lisaks sellele avaneb vaatajale pilt ülestõstetud kätega Jeesusest kelle mõlemal poolel on inimfiguurid Loomulikult on need minu loodavad seosed meelevaldsed ja kunstlikud kuid tahan siiski siduda tänasel

  Original URL path: http://kjt.ee/2015/09/jutlus-tartu-pauluse-kiriku-puhitsemisel-mt-171-8/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • K&T | Author Archives
  hüppas ta ihus Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili Miks saab mulle osaks et Laulupidu meie rituaal meie religioon meie usk Urmas Viilma 26 juuni 2015 Juuli esimestel päevadel Tartus toimuva EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo Maarjamaa Isa maa eel muutub taas aktuaalseks küsimus laulupidude kohast meie kultuuris ning meie identiteedi kujundamisel ja hoidmisel Sellega et iga üldlaulupidu ühel või teisel moel rahva ärksamat osa puudutab ja mõjutab ning on oma hõlmavuses fenomen omaette nõustuvad peaaegu kõik vastuvaidlematult Umbes aasta Aeg täis tõde ja armastust Jh 7 14 18 Urmas Viilma 2 jaanuar 2015 Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas Juudid panid seda imeks ja ütlesid Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata Siis Jeesus vastas neile Minu õpetus ei ole minu vaid tema oma kes minu on saatnud Kui keegi tahab teha tema tahtmist küll ta tunneb õpetusest ära kas see on Jumalast või räägin ma Kirikute Maailmanõukogu ühendab protestantlikud ja õigeusu kirikud Urmas Viilma 25 juuli 2014 2 9 juulini kogunes Genfis oma esimesele korralisele istungjärgule Maailma Kirikute Nõukogu KMN 1 150 liikmeline keskkomitee Keskkomitee näol on tegemist KMN i juhtorganiga

  Original URL path: http://kjt.ee/author/urmasv/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kõnelemine Jumalast ja Jumalaga. Jutlus EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta avajumalateenistusel | K&T
  uurima ning mõtlema loovalt ja vastutustundlikult milline on kristliku usu suhe erinevate olukordade nähtuste valdkondade ja nende teisenemisega Lühidalt usu teadus teoloogiana aitab mõtelda ja mõista mida tähendab millegi tajumine suhtes suhtleva ja kõneleva Jumalaga Oma keskmes on usuteadus teoloogiana alati Jumalast kõnelemise õppimine harjutamine viljelemine Jumalast kõnelemine ei ole meile midagi loomuomast selle võimalikkus on tingitud Jumala enda kõnelemisest Jumalast kõnelemine ei toimu aga kunagi kuidagi eraldi ja isoleeritult vaid see on alati ühtlasi kõnelemine iseendast teistest loodusest kultuurist avades erinevust mille toob kaasa nende elu mitmekesisuse tajumine suhtes Jumalaga Tema ligiolus Nagu juba öeldud ei ole kristliku usu ja kiriku vaatepunktist usu identiteet leitav talletatav ja kaitstav mitte traditsiooni ja õpetusena ega ka isikliku eheda kogemusena vaid usu identiteet on Jumalas kes on kõnelenud mitmesugusel viisil kes kõneleb loomises kes kõneleb Iisraeli rahvaga kõneleb lõpliku kehtivusega kogu inimkonnale Jeesuses Kristuses ning kes läbi ajaloo toimunud evangeeliumi kuulutamist ning armulaua seadmist ja jagamist on kasutanud Püha Vaimu tööriistana äratades ja kinnitades usku Usuteaduse õppimine ja viljelemine toimub alati avalikult ja neid avalikkusi on erinevaid Teoloogiline kõnelus toimub usuteaduslikus avalikkuses kiriklikus avalikkuses suhtluses teiste teadustega kõneluses ühiskonnaga ja kõneluses viimselt alati ka Jumala enda avalikkusega evangeeliumis Oma paljutahulisuse avalikkuste ja kõnelussuhete rikkuse tõttu ei ole teoloogiat võimalik seetõttu viljelda kunagi teisiti kui ühise asjana Erinevad avalikkused kätkevad erinevaid väljakutseid Kus iganes ka usuteadust õpitakse ja viljeldakse kui seda tehakse kristliku teoloogiana on üks asi tunnuslik Vabastav ja julgustav lähtumine Jumalast evangeeliumis avalikult varjatud Jumalast välistab selle et absoluutseks peetakse kirikut konfessiooni usutraditsiooni religiooni aga ka omaenda mina teaduslikku maailmapilti või mõnda muud maist autoriteeti Absoluutne ei ole ükski teoloogia aga ka mitte kiriku õpetus õpetuslausete tähenduses Õpetus ja teoloogia osutavad Temale kes üksi on absoluutne iseendas kõneluses olevale ja meiega kõnelevale Jumalale kes Pojas ütleb Ma olen sinu sina ka mu oma pead olema ei lahuta meid kurat ULR 429 Selles valguses ei saa olla teoloogia teoloogiaõpingute ja teoloogia viljelemisega teisiti kui et see saab õnnestuda üksnes siis kui toimub avatuses kõigile neile avalikkustele otsustavalt Jumalale endale See saab toimuda tundlikkusega nende avalikkuste suhtes samuti pühendumise ja alandlikkusega aga ennekõike armastusega ühise vestluse ja tööna Jumala pöördumine meie poole on teenimatu arm See on pöördumine patuse jumalatu Jumalast ärapöördunu tema põlgaja ja eitaja poole Tema poole sellise inimese ja inimkonna poole täiesti võõraks ja inetuks muutunu poole pöördub Jumal ning kingib end talle Ma olen sinu sina ka mu oma pead olema ei lahuta meid kurat See ei tähenda vähemat kui et Jumala ja tema kõnelemise vaatepunktist jah usu jaoks on kõik inimesed ligimesed keda on lõpmatu armastusega armastatud Millisele elule inspireerib taoline arusaam Jumalast Millisele elule vabastab ja julgustab võõraga armastusesõnu kõnelev Jumal Kõneldes Jumalast ja Jumalaga kristlikul jumalateenistusel ei saa teisti kui tõdeda võõras on Jumala ligimene Ka meie Aamen Jutlus on peetud 9 9 2015 Tallinna toomkirikus i Ps 13 2 6 Hb 1 1 4 8 9 Jh 1 1 5 14 ii Alguslaul KLPR 130 Oh Looja Vaim nüüd hingesse päeva laul ULR 429 1

  Original URL path: http://kjt.ee/2015/09/jutlus-eelk-usuteaduse-instituudi-oppeaasta-avajumalateenistusel/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • K&T | Author Archives
  kaljule Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu toda maja aga ta ei kukkunud kokku sest ta oli rajatud kaljule Ja igaüks kes neid mu sõnu kuuleb ent nende järgi ei tee Eberhard Jüngel 80 laudatio dogmaatika suurmeistrile Thomas Andreas Põder 5 detsember 2014 20 sajandi teise poole dogmaatika suurmeister ja tänapäeva nimekamaid saksa evangeelseid teolooge Eberhard Jüngel tähistab 5 detsembril 80 sünnipäeva Jüngel kuulub nende üleilmselt mõjukate evangeelsete ja katoliku teoloogide ritta kes taas muutsid väikese Tartust väiksemagi ülikoolilinna Tübingeni koos oma kahe evangeelse ja katoliku teoloogia teaduskonnaga maailma üheks suurimaks ja tähtsaimaks teoloogiakeskuseks Enne kõnelemist Jüngelist omaenda vahetu Usupuhastus subjektiivsus ja sotsiaalsus Thomas Andreas Põder 31 oktoober 2014 Teatavasti on reformatsiooni tagasiviimine radikaalsele subjektivismile olnud ajalooliselt osa kontroversteoloogilistest püüdlustest ja poleemikast Subjektivismi ja reformatsiooni olemuslik või isegi konstitutiivne seos avastati või paljastati vaatepunktist mis ei mõistnud end ise reformatsiooni kaudu kütkestatu ja kohustatuna Kui vaadata reformatsiooni pärandile on tõepoolest võimalik üksikisiku otsustav esiletõstmine Näitena toon siinkohal teoreetiliselt kõrgel tasemel arendatud positsiooni millest lähtuvalt Vestlus EELK peapiiskopikandidaatidega 1 osa Thomas Andreas Põder 10 oktoober 2014 Kirjalik vestlus toimus augustis kokkulepitult kahes faasis 16 30 9 ja 3 9 10 2014 Peapiiskopi kandidaatidele oli antud teada vastuste kogumahu alam ja ülempiir Arvestades vastuseid esimeses ringis esitatud küsimustele sai esitatud kolm täiendavat küsimust Praeguse numeratsiooni kohaselt on nendeks küsimused 11 13 1 Eestis on mitmeid kristlikke kirikuid Eestlane võib olla õigeusklik või baptist ning on rida teisigi Vestlus EELK peapiiskopikandidaatidega 2 osa Thomas Andreas Põder 10 oktoober 2014 Kirjalik vestlus toimus augustis kokkulepitult kahes faasis 16 30 9 ja 3 9 10 2014 vt 1 osa ja 3 osa 5 2011 a rahvaloenduse andmetel on luterlaste osakaal pisut alla 10 Võrreldes 2001 a rahvaloendusega on see vähenenud 3 7 Prof Ene Margit Tiidu sõnul ei ole

  Original URL path: http://kjt.ee/author/thomas-a/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Püsige Kristuse vabaduses (Gl 5:1-6) | K&T
  me oleme omal jõul nii ustavad ja head Ega sellepärast nagu lebaks tee selgelt meie ees ja nagu me sellelt korrakski kõrvale poleks eksinud Me püsime usus kuna Kristus on see kes on meile ustav ja kuna Ta on nii armas et hoiab meid usus Kuna Ta end meile ikka ja jälle näitab ja tunda annab ning meie usku kinnitab ja kasvatab Ta ütleb Teie ei ole valinud mind vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks Jh 15 16 Ja apostel Paulus ütleb seda teiste sõnadega niimoodi Kristuses loeb usk Ja meie täiendame seda omalt poolt usk mille Ta on meile kinkinud ja mida Tema kes Ta ise on armastus meie sees elavana hoiab Seda saadab Kristus meie sees korda Ta toob meile usku ja armastust Ja hoiab meid usus ja armastuses Läbi kõigi möödalaskmiste jääb Ta võitjaks ning Tema jõud ja Tema armastus hämmastavad meid ikka ja jälle ja avavad meie suud kiituseks Mis aga oli siis see eksitee millele galaatlased olid sattunud Galaatias oli jutlustajaid kes ütlesid kui sa tahad saada kristlaseks pead sa kõigepealt saama juudiks Sa pead kõigepealt laskma end ümber lõigata Paulus võitleb selle vastu Miks Sest sel juhul oleks ju ümberlõikamine kristlaseks saamise eelduseks Siis saaks see justkui suuremakski kui Kristus Kuna siis ma saaks justkui ise teha midagi mis Kristuse minu juurde tulema paneb Siis poleks Tema armastus ja ustavus ja minu südamesse pandud usk enam kingitused vaid midagi mille ma ära olen teeninud ja mida muide sel juhul üksnes mehed saavad ära teenida Siis saab Kristusest midagi teisejärgulist ümberlõikamine seadusest kinnipidamine saab olulisemaks saab esmatähtsaks Inimesi kes seadused ja reeglid Jeesusest kõrgemale seavad on küllalt igal pool Me kohtame seda suhtumist ka teistes religioonides mis nimetavad vahel Kristust koguni heaks ja eeskujulikuks inimeseks või prohvetiks kuid kelle jaoks on ometi teatud eeskirjadest kinnipidamine Kristusest olulisem Me kohtame seda ka igasugustes sektides kus küll Kristust Issandaks nimetatakse kuid kus on ometi tuhat muud isandat Temast olulisemad olgu selleks siis käsud korrad või teatud kirjutised Me kohtame seda ka kirikus kus usk Kristusesse ja sellest sündinud armastus ikka ja jälle oma keskse koha kaotavad igasugu reeglite käskude ja keeldude olulisemaks pidamise pärast Ja sageli võtavad need seadused ja reeglid Kristuse koha sisse vaikselt peaaegu märkamatult Ja see kõnetab inimesi kuna see on nii lihtne Kas Jumal ei tee seda mida sa tahad Heakene küll siis sunni Teda selleks palu seda ja teist palveta nii ja naa küll Ta siis juba Su palved täidab Ja kui seda ei juhtu siis on põhjuseks see et sa oled midagi valesti teinud siis sa pead laskma end puhastada Ja kui Ta siis ikka veel ei tee mida sa tahad võid sa Tema vastu protestida ja Teda süüdistada Sellist mõtlemist kohtab tihti ka kristlaste juures Ja paljud valivad just selle reeglite ja käskude tee kuna uskumine ja Jumala ootamine on liiga raske Kuna liiga raske on elada seotult Kristusega ja teadmisega et üksnes Kristusest piisabki Kuna

  Original URL path: http://kjt.ee/2015/09/pusige-kristuse-vabaduses-gl-51-6/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • K&T | Author Archives
  Tallinngi on linn kus on palju mälestusmärke ja nagu tallinlased on enamasti uhked enda omade üle on seda ka riialased Üheks neist mälestusmärkidest Riias on skulptuur mis on tegelikult number 800 Riia linn sündis aastal 1201 Sel aastal nagu kirjutab Läti Henrik asutas piiskop Albert von Buxhoeveden Riia Koha valimiseks olid erinevad Kristlus igapäevases elus Luterliku traditsiooni vaimne tugi Matthias Burghardt 14 veebruar 2014 1 Sissejuhatus Minu ettekande teema on ühelt poolt väga üldine samas aga väga oluline Enamuse oma elust elame me igapäevaselt Enamus elust on igapäev Igapäev tähendab mitte ainult tööpäeva vaid tähendab ka seda et me elame erinevates rollides me oleme küll vaimulikud aga igapäevases elus võib olla ka pereliikmed kohaliku kogukonna liikmed tänaval liiklejad kodanikud oma Viha talitsemisest Matthias Burghardt 13 detsember 2013 Veidi enam kui aasta eest suri mu hea sõber Ernst Wilhelm keda ma pean siiani oma vaimulikuks isaks Ta ei olnud pastor vaid hoopis ehitusinsener Tema hobiks olid purilennukid see oli hobi mille algus ulatus suure sõja päevisse sest ta ei olnud sugugi terve oma elu insener olnud Sõja ajal oli ta kõigi aegade Usupuhastuspüha vabastatud selleks et Kristusest rõõmu tunda Matthias Burghardt 25 oktoober 2013 Kuulates või vaadates viimasel ajal mõningaid evangeelseid vaimulikke kipub vägisi meeles mõlkuma üks võrdpilt paljud kõnelevad oma kirikust luterlikust kirikust nagu keegi kes on oma kaasaga juba pikka aega abielus olnud kuid kellele abielu enam midagi ei paku Enam ei võidelda koos ega kannatata koos enam ei rõõmustata ei üheskoos ega üksteise üle midagi ei Suure Reede jutlus Js 53 Matthias Burghardt 29 märts 2013 Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke otsekui juur põuasest maast Ei olnud tal kuju ega ilu et teda vaadata ega olnud tal välimust et teda ihaldada Ta oli põlatud ja inimeste

  Original URL path: http://kjt.ee/author/matthias-b/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Sinu surnud ärkavad ellu (Js 26:12-14, 19) | K&T
  pikale venitada Geenitehnoloogia abil loodetakse luua mingit sorti igavene füüsiline elu Elu kus inimese vananemine on aeglustunud ja kus vanadusega ei käi kaasas tervisehädad Igavese füüsilise elu eliksiiri soovijad ihkavad seda erinevatel põhjustel Üheks põhjuseks on soov igas mõttes võimalikult palju saada Sa pead võimalikult palju kogema võimalikult palju nägema ja tavalisest inimelust ei jätku selle kõige tarvis Teiseks põhjuseks on lihtsalt hirm surma ees lõpu ees mille taga ei usuta enam midagi olevat Mille kohta prohvet Jesaja täna meile ütleb Surnud ei ärka ellu kadunud ei tõuse üles Ja kui kohutav see arusaam surma palge ees võib olla võib endale ette kujutada Kuid inimese füüsilise elu ja surma kõrval eksisteerib ka tema vaimne elu Ega asjata öelda et taevas ja põrgu algavad siitsamast meie maise eksistentsi keskelt Me oleme harjunud mõtlema füüsilisest surmast kui millestki mis inimest elust lahutab Kuid vaimne surm lahutab elust veelgi kaugeleulatuvamalt kuna teeb seda juba siinpoolsuses otse keset meie füüsilist elu Aga ka vastupidi igavene elu algab samuti juba praegu keset meie füüsilist elu Igavesest elust saame me osa siis kui oleme osaduses Jumalaga Eriti selgeks saab see neil hetkedel kui meil õnnestub tunda ja kogeda Jumala armastust Jumala kogemine võib sageli olla märksa tasasem ja õrnem kui me seda ootame See ei pea sündima nii nagu see sündis Paulusega kelle pöördumiskogemus oli nii võimas et see ta Damaskuse teel lausa jalust paiskas Jumala kogemine võib sündida ka nii nagu see juhtus prohvet Eelijaga Hoorebi mäel Prohvet Eelijast möödus tugev tuul maavärisemine ja tuli kuid Issandat ei olnud üheski neist Issand oli hoopis vaikses tasases sahinas mis tuli tule järel Sarnane on lugu naisest kes üha otsis Jumalat ja kõrgeimat tõde Kord oma koduõuel puu all istudes ja mõtiskledes palvetades jõudsid otsekui ülalt antuna temani sõnad armastus Armasta oma ligimest Naine oli selges hämmingus See ei saa ometi olla nii lihtne Selle taga peab kindlasti veel midagi olema Ei ole ju ometi võimalik et see ongi kõik mis Jumalal mulle öelda on Pealtnäha kõige lihtsam asi võibki aga olla just see kõige tähtsam ja keerulisem Sest mis võiks olla tähtsam ja samas keerulisem armastuse topeltkäsust mille kohta ütleb Jeesus et see on suurim ja kõlab selliselt armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga ning oma ligimest nagu iseennast Kui me sellest Jumala armastusest osa saame teda usaldame ja täname seda armastust teistele edasi anname jõuame meiegi osadusele Jumalaga Osadus Jumalaga avab paradiisi juba siinpoolses maailmas Juba siin saame me siis osa igavesest elust mis jätkub pärast meie füüsilist surma See on elu täis rõõmu ja tänu Elu kus mured ja meie endi tumedad varjud ei seisa meil enam tee peal ees Elu kus me teame et tunneli lõpus paistab alati valgus Selle kogemine on praegu veel varjutatud ajas elamisest nagu ütleb apostel Paulus Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist siis aga palgest palgesse 1Kr 13 12 Too palgest palgesse kogemine leiab aga juba aset väljaspool aega Aeg on üksikute sündmuste järgnemine üksteisele

  Original URL path: http://kjt.ee/2015/08/sinu-surnud-arkavad-ellu-js-2612-14-19/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive