archive-ee.com » EE » K » KESKKONNAINFO.EE

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaardikihid allalaadimiseks
  Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Kaardid Kaardikihid allalaadimiseks Kaardikihid allalaadimiseks Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast ArcExplorer ProViewer TatukGIS GPS Utility kaartide GPSi laadimise programm 1 Metsaregistri eralduste piirjooned MapInfo Andmed uuendatakse iga kuu esimesel nädalal Harjumaa shp tab Hiiumaa shp tab

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/kaardikihid-allalaadimiseks (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Teemakaardid
  infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Kaardid Teemakaardid Teemakaardid Elurikkus Hunt Karu Ilves Kaljukotkas Kalakotkas Enam kui 100 aastaste puistute osakaal maakondade lõikes Jäätmed Prügilatesse ladestatud jäätmekogused tonnides 2010 aastal Segaolmejäätmete teke maakondades 2010 aastal Ohtlike jäätmete teke maakondades 2010 aastal Jäätmeteke maakondades 2010 aastal Jäätmeteke maakondades 2009 aastal Ohtlike jäätmete teke maakondades 2009 aastal Segaolmejäätmete kogumine maakondades 2009 aastal Omavalitsuste korraldatud jäätmevedu seisuga veebruar 2009 Prügilatesse ladestatud jäätmekogused tonnides 2008 aastal Prügilatesse ladestatud jäätmekogused tonnides 2009 aastal Kaardid trükistest Eesti keskkonnaseire 2007 2010 Keskkonnaseire 2007 Keskkonnaseire 2008 Keskkonnaseire 2009 Keskkond ja tervis 137Cs aktiivsuskontsentraat AS A L A R A objektide lähiümbruses ning Kirde Eestis kasvavates seentes 2010 Põllumuldade huumusevaru riikliku keskkonnaseire aladel 2009 ja 2010 Raskmetallide keskmine sisaldus ahvena ja räime maksas rannikumere piirkondades 2010 Pestitsiidijääkide leidumine põllumuldades 2007 2010 Raskmetallide Cd Hg Pb sisaldus ahvena maksas Harju Ida ja Lääne Virumaa jõgede suudmealadel Orgaaniliste ühendite sisaldus Kirde Eesti tööstuspiirkonna põhjavee seirejaamades 2008 aastal Naftasaaduste sisaldus põhjavees Oriküla ja Tapa endiste sõjaväeobjektide alal Jääkreostusobjektid endise Nõukogude Liidu militaarobjektid 2006 aasta seisuga Jääkreostusobjektid endised asfaltbetoonitehased 2006 aasta seisuga Põllumuldade fosforisisaldus riikliku keskkonnaseire aladel 2009 aastal Põllumuldade kaaliumisisaldus riikliku keskkonnaseire aladel 2009 aastal Mõnede nitraaditundliku ala püsiseire kaevude nitraatiooni keskmise sisalduse muutus 2007 ja 2009 Kliima Hapestavate ioonide aastased saastekoormused metsaseire jaamade ning kompleksseire jaamade avamaa sademetes 2010 aastal Hapestavate ioonide aastased saastekoormused metsaseire jaamade ja kompleksseire jaamade puude võravees 2010 aastal Kaaliumiooni keskmine sisaldus sadevees 2007 2010 Nitraatiooni keskmine sisaldus sadevees 2007 2010 pH kõrvalekalle saastumata sadevee normist 2007 2010 Aasta keskmine temperatuur mõõtejaamades 2007 2012 Veebruarikuu keskmiste õhutemperatuuride jaotus ja absoluutsed miinimumid aastatel 2005 2012 1961 2004 Aasta keskmise sademete hulga territoriaalne jaotus ja aasta ööpäevane maksimaalne sademete hulk aastatel 2005 2012 1961 2004 Aasta keskmised gammakiirguse doosikiirguse väärtused Sademete hulk ja hapestavate ioonide keskmine sisaldus sademete keemia seirejaamades Sademete hulk ja katioonide keskmine sisaldus sademete keemia seirejaamades Looduskaitse Euroopa naaritsa tegevusjäljed Hiiumaal 2008 2010 Öö ja Päevaliblikad 2010 Apteegikaani arvukus 2010 aastal I kat kaitsealused soontaimeliigid 2010 I kategooria kaitsealuste soontaimeliikide vitaalsus 2009 aastal Euroopa naaritsa tegevusjäljed Hiiumaal 2008 2010 Elus ja surnud ebapärlikarbi isendite suhe seirekohtades 2004 ja 2009 aastal Vingerja asurkondade seisund Sookure pesitsusaegsed loendustulemused 2009 aastal Metsislaste asustustihedus Vähipopulatsioon 2010 aastal Rangema kaitsekorraga vööndid Kaitstavad alad Loodusvarad Hästilagunenud turba varu ja toodang 2010 Vähelagunenud turba toodang ja varu 2010 Maavarade mäeeraldiste jaotus maakondade arvestuses aastal 2008 Maakasutus Kasutatav põllumajandusmaa 2010 aastal Kaarma Kaiu Nissi ja Räpina seirealade kõlvikuline struktuur 2009 aastal Kaarma Kaiu Nissi ja Räpina seirealade kõlvikuline struktuur 2004 aastal Tammneeme Salinõmme ja Kumari seirealade paigaseline struktuur 1999 ja 2009 Vaindloo Suur Pakri Reigi ja Rannametsa seirealade paigaseline struktuur 2008 aastal Ahli Ridala Viiratsi Karula ja Kaika seirealade kõlvikuline struktuur 2003 ja 2008 aastal Muutused Võrtsjärve suurtaimestiku leviku ulatuses aastatel 1988 2009 Õhne jõe suudmeala näitel Muutused mereranniku roostike leviku ulatuses 1986 2009 Kurkse väina näitel Muutused mereranniku roostike leviku ulatuses aastatel 1986 2006 Matsalu

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/teemakaardid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • INSPIRE metaandmed
  metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/inspire-metaandmed (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Teenused
  ESTMAR Viru Peipsi veemajanduskava projekt Tööpakkumised Vaba tahte lepingud Koostööpartnerid ja viited Kaardid Interaktiivsed kaardid Kaardikihid allalaadimiseks Teemakaardid INSPIRE metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • EL ökomärgis
  Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Teenused EL ökomärgis EL ökomärgis Mis on ökomärgis Keskkonnamärgised on võetud kasutusele selleks et lihtsustada tarbijal valiku tegemist kaupade ja teenuste seas ning leida keskkonnale vähimat negatiivset mõju avaldav artikkel Ökomärgis on keskkonnasõbralikele toodetele vabatahtlikkuse alusel taotletav märgistus mis võimaldab neid eristada teistest samaotstarbelistest kuid keskkonnale suuremat kahjulikku mõju avaldavatest toodetest Ökomärgis antakse erapooletu institutsiooni poolt tootele või teenusele mis vastab ökomärgise andmise kriteeriumidele Kehtestatud kriteeriumid on ranged ning neid vaadatakse pidevalt üle ning karmistatakse kuna kriteeriumid peavad tagama toodete järjest paraneva keskkonnahoidlikkuse Ökomärgise ja teiste keskkonnamärgiste eesmärk on edendada tooteid mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale võrreldes sama tooterühma muude toodetega aidata sellega kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse tõstmine mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas Milleks ökomärgis Lisaks keskkonna säästmisele on tootjal ökomärgise taotlemiseks veel mitmeid majanduslikke põhjusi Ökomärgise andmise süsteeme on küll erinevaid kuid üldjuhul annavad need tootjale järgmisi eeliseid Ökomärgis tõestab tarbijale et sinu toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted Ökomärgis on usaldusväärne kuna selle annab välja sõltumatu organisatsioon toetudes adekvaatsele teabele ja teadusuuringutele Ökomärgis teavitab tarbijat et tootja hoolib keskkonnast ning tõstab ettevõtte mainet Keskkonnateadlikud tarbijad on sageli lojaalsed ökomärgisega toodetele Ökomärgis eristab toote teistest samaväärsetest ning annab turueelise Ökomärgise kriteeriume võidakse kasutada riigi hangete dokumentides seega on lihtne tõestada ökomärgisega toote keskkonnanäitajaid Toote keskkonnamõju hindamine ökomärgise taotlemise protsessis toob esile parendamise võimalused nt tehnoloogia muutmine ning üldjuhul tõhustab ka ressursikasutust s t hoiab kokku raha Ökomärgise omamine tootel vähendab teatud keskkonnamakse ja lõive Ökomärgis on seega ettevõtjale toote tutvustamise reklaamimise ja

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • EL ökomärgise kasutajad Eestis
  Teemakaardid INSPIRE metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis/el-oekomaergise-kasutajad-eestis (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • EL ökomärgisega seotud õigusaktid
  Kaardid Interaktiivsed kaardid Kaardikihid allalaadimiseks Teemakaardid INSPIRE metaandmed Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise kasutajad Eestis EL ökomärgisega seotud õigusaktid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid Detergentide koostisainete A osa loend EL Ökomärgise abimaterjalid Detergentide koostisainete B osa loend EMAS Euroopa EMAS register ISO 14001 sertifitseeritud ettevõtted EMAS sertifikaadi omandanud ettevõtted Eestis Materjalid EMAS sertifikaadi taotlejale Muud EMAS materjalid Metsakorraldustööde teostajate atesteerimine Väljaanded ja ülevaated Väljaanded ja ülevaated Raamatukogu andmebaas Riiklik metsainventeerimine SMI Esita andmed Jäätmed Metsandus Riikliku keskkonnaseire aruanded Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid Vesi Välisõhk Teabenõue Kontaktid Registrid ja infosüsteemid Juhul kui teie veebilehitseja annab infosüsteemi sisenedes sertifikaadi certificate veateate palume lugeda juhendit millega tutvumiseks klõpsake siia Avalikku infot sisaldavad infosüsteemid Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem Keskkonnaregistri avalik teenus Keskkonnaseire veebileht Kütuseseire andmebaas Loodusvaatluste andmebaas Metsaregistri avalik veebiteenus Saasteainete heite ja ülekanderegister Parooliga kaitstud infosüsteemid E metsateatis eraisikule ettevõttele E kava atesteeritud metsakorraldajatele Jäätmearuandluse infosüsteem Probleemtooteregister Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Heitveeanalüüside infosüsteem Veekasutuse infosüsteem Avalikud infopäringud Jäätmete infopäring Digitaalsete andmete Metsaregistrile esitamise infosüsteem E kava Probleemtooteregister Jäätmearuandluse infosüsteem Riiklik pakendiregister Õhu saasteallikate infosüsteem Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku veebileht EELIS infoleht Ehitusala sobivuse hindamise teenus Kalanduse infosüsteem Keskkonnalubade infosüsteem

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis/el-oekomaergisega-seotud-oigusaktid (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid
  Metsaregistri avalik veebiteenus Heitveeanalüüside infosüsteem Ohtlike jäätmete saatekirjade register Loodusvaatluste andmebaas Skip to content Teenused EL ökomärgis EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid EL ökomärgist saavad taotleda ettevõtted kelle toode teenus kuulub tooterühma millele on loodud ökomärgise kriteeriumid EL ökomärgise kasutusõiguse saamiseks tuleb esitada pädevale asutusele taotlus Lisainfo See e posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu E posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud tel 673 7596 Ökomärgise andmise kriteeriumid kehtestatakse eraldi igale tooterühmale Kõik ühesuguse otstarbega tooted arvatakse ühte tooterühma Kriteeriumide väljatöötamist võivad juhtida liikmesriigid komisjon pädevad asutused või muud sidusrühmad kes esitavad eelnõu EUEB le Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjon aruteluks EUEB koosneb liikmesriikide pädevate asutuste esindajatest ning nõuandvast foorumist kuhu kuuluvad isikud kelle huve võivad väljatöötatavad ökomärgise kriteeriumid puudutada nagu näiteks keskkonnaorganisatsioonide tööstuse teenuste osutajate hulgimüüjate importijate jt esindajad Peale arutelusid läheb eelnõu hääletamisele milles osalevad kõik EL liikmesriigid ja kandidaatriigid Kõik kriteeriumid vaadatakse peale kehtestamist regulaarselt läbi ning vajadusel muudetakse ja karmistatakse nõudeid et kaasas käia tehnoloogia arenguga ning tagada tootest tuleneva keskkonnamõju vähendamine Kriteeriumide kehtivuse aeg sõltub tooterühmast kuid üldjuhul vaadatakse kõik kriteeriumid üle iga 4 5 aasta tagant Kõigi olemasolevate tooterühmade kriteeriumid on kinnitatud Euroopa Komisjoni otsusega mis on EL ökomärgise määruse 66 2010 EÜ alamaktid Käesoleval ajal on kriteeriumid kehtestatud järgmistele tooterühmadele Puhastusvahendid Tööstuslike ja asutustes kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 14 november 2016 Tööstuslikud ja asutustes kasutatavad pesupesemisvahendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 14 november 2016 Universaalpuhastusvahendid ja sanitaarsõlmede puhastusvahendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 28 juuni 2015 Nõudepesumasinates kasutatavad pesuvahendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 28 aprill 2015 Muudatus ensüümide klassifitseerimine Käsinõudepesuvahendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 24 juuni 2015 Pesumasinates kasutatavad detergendid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 28 aprill 2015 Muudatus ensüümide klassifitseerimine Seebid šampoonid ja juuksepalsamid Kriteeriumid Kriteeriumid kehtivad kuni 31 detsember 2013 Taotlusvorm Seadmed Valgusallikad

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis/el-oekomaergise-tooteruehmad-ja-kriteeriumid (2014-02-05)
  Open archived version from archive •