archive-ee.com » EE » K » KESKKONNAINFO.EE

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veevõtt: pinnavesi ja põhjavesi
  eramute juurde rajatud kaevudest millest vee võtmiseks ei ole vaja vee erikasutusluba Pinnaveest võetakse vett Tallinna ja Narva linnade veevarustuseks Mujal kasutatakse peamiselt põhjavett Seoses veevajaduse vähenemise veearvestuse paranemise tootmise vähenemise ning kodumajapidamiste ja tööstuse säästlikuma veekasutusega on veevõtt langenud veerandini 1990 aastaga võrreldes Põhjavesi on Eestis tähtis mageveeallikas Pärast Teist maailmasõda toimus kiire põhjaveevarude kasutamise suurenemine millega kaasnes põhjaveetaseme langus Seoses majanduse ümberkorraldamisega on alates 1990 te aastate algusest

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/481?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Veevaru kasutamine - olme, tootmine ja põllumajandus
  algul moodustades 2012 aastal ligi kolmandiku 1992 aasta kogusest Veevajadus on vähenenud nii elektritootmises tööstuses põllumajanduses kui ka inimeste igapäevases olmekasutuses Veekasutamise vähenemise põhjuseks oli 1990 aastate alguses majanduslik langus edasist vähenemist mõjutasid veehinna tõus investeeringud veevarustusele ja majanduslik poliitilised meetmed mis sundisid vee säästvale kasutamisele Ettevõtted muutsid tootmistehnoloogiat vee kokkuhoiu suunas Hoogustus vee korrektne mõõtmine ja torude ja sanitaartehnika uuendamine Pärast kolhoosikorra lagunemist vähenes põllumajanduslik tootmine tuues kaasa märgatava

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/480?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Vee ja kanalisatsiooniteenuste arvestuslik keskmine hind
  on tehtud suuremahulisi kulutusi ühisveevärgile ning ka kanalisatsioonile Tänaseks on veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste keskmine hind tõusnud 2 52 eurot kuupmeetri eest 2012 aasta 31 detsembri seisuga oli keskmine veehind elanikkonnale 2 54 eurot Kõige rohkem 4 61 eurot maksab veeteenus Vihula vallas Rakvere Sillamäe Kiviõli Saku Tartu Rapla Viljandi Järvakandi Türi Vändra Tallinn Paldiski Põlva Haapsalu Keila Pärnu Tapa Tõrva asulas maksab veeteenuse kuupmeeter 1 6 2 5 eurot Vahemikus

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/478?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Veekvaliteet üldfosfori osas jõgede seirejaamades
  Sarnaselt lämmastikühenditele on ka fosforiühendid taimetoiteaineteks mille kõrge sisaldus põhjustab veekogude fütoplanktoni ja põhjataimestiku vohamise ehk eutrofeerumise Eesti jõgede üldfosfori suundumuste iseloomustamiseks on joonisel toodud 62 s hüdrokeemia riiklikus seirejaamas mõõdetud aastakeskmised koondandmed Jõgede aastakeskmise üldfosfori sisalduse suundumus on aastate

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/477?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Veekvaliteet üldlämmastiku osas jõgede seirejaamades
  Veekvaliteet üldlämmastiku osas jõgede seirejaamades Indikaator näitab üldlämmastiku sisaldust jõgede seirejaamades milligrammides liitri kohta

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/476?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Veekvaliteet bioloogilise hapnikutarbe (BHT7) osas jõgede seirejaamades
  seirejaamades mõõdetud aastakeskmised koondandmed Eesti jõgede hüdrokeemia seiret tehakse 62 seirejaamas mis enamasti paiknevad jõe suudme lähedal Jõgede aastakeskmine BHT7 sisaldus on ajavahemikus 1992 2012 pisut vähenenud olles 2 mg l taseme lähedal Vooluveekogude ökoloogiliste seisundiklasside piirid füüsikalis keemiliste väärtuste osas on määratud Keskkonnaministri 28 juuli 2009 aasta määruse nr 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik mille seisundiklass tuleb määrata pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/475?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Reoveepuhastus: füüsikalis-keemiline ning II ja III aste
  reoveepuhastite Puhastamist vajav kuid suhteliselt puhas kaevandus ja karjäärivesi läbib mehhaanilise puhastuse settebasseinides Jahutusvesi puhastamist ei vaja Seoses süvapuhastuse rakendumisega ning suuremahuliste investeeringutega on Eestis alates eelmise kümnendi algusest tõusnud reovee puhastamise tõhusus Alates 1993 aastast toimub Tallinnas kus elab ligi kolmandik Eesti elanikkonnast reovee süvapuhastamine bioloogilis keemiliselt 2008 aastal läbis süvapuhastuse ligi 4 5 puhastamist vajavast elanike ja tootmise reoveest 2012 aasta veekasutuse aastaaruannete põhjal on levinuimaks põhipuhasti tüübiks

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/474?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Punktreostusallikate reostuskoormus üldfosfori, üldlämmastiku ja bioloogilise hapnikutarbe (BHT7) järgi
  mineraalidest ja mullast Inimtegevusest satub veekeskkonda fosforit orgaaniliste ainete pesuainete ja väetistega Liigne fosfor põhjustab taimplanktoni ja kõrgema veetaimestiku vohamise mis toob kaasa veekogu seisundi halvenemise Veekogude eutrofeerumise ennetamiseks peaks reoveepuhastites toimima fosforiärastus Ühe inimese fosforipanus ööpäevas on keskmiselt 1 4 grammi millele lisandub umbes samavõrra pesuainete kasutamisest Fosforiheide punktreostusallikatest on käesolevaks ajaks kahanenud moodustades võrreldes 1992 aastaga alla veerandi Reostuskoormuse vähenemise 90 ndate algul tingis suures osas üldise tootmistegevuse

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/473?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive •