archive-ee.com » EE » K » KESKKONNAINFO.EE

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jäätmeteke
  seonduvad jäätmed viimasel viiel aastal on nende osakaal kogu jäätmetekkest olnud keskmiselt 72 Ehitusjäätmeid tekib aastas veidi üle 10 puidutööstuse jäätmeid mis lähevad pea 100 taaskasutusse 8 olmejäätmeid keskmiselt 3 ja põllumajandusjäätmeid 2 Juhtivaks jõuks jäätmehulkade suurenemisel on üldine majanduskasv ja kaubanduse edenemine SKP suhteline muutus püsivhindades võrrelduna jäätmetekke suhtelise muutusega näitab et jäätmetekke suurenemine on jäänud kuni 2007 aastani alla majanduskasvule SKP kasvutempo eelmise aasta suhtes oli 2008 ja

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/489?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Ohtlike jäätmete teke
  andmetel elektrienergia müük suurenenud peaaegu veerandi võrra Suurenenud on ka soojusenergia ja põlevkiviõli tootmine Tootmismahtude tõus põlevkivitööstuses ei ole toonud kaasa olulist suurenemist jäätmemahtudes kuna AS Eesti Energia on teinud märkimisväärseid investeeringuid vähendamaks energia tootmise ja ülekande negatiivset keskkonnamõju uued keevkihtkatlad Eesti ja Balti Elektrijaamas tuhaärastuse ja ladestamise vastavusse viimine parima võimaliku tehnoloogiaga tihepulp tuhaärastuse seade heitgaaside monitooringusüsteem jne Samas on ja jääb põlevkivil baseeruv energiatootmine jäätmemahukaimaks tööstusharuks Eestis kui

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/488?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Olmejäätmete kogumine
  sellest et alates 2005 aastast pöörati suurt tähelepanu jäätmete eriti pakendijäätmete jäätmenimistus jaotis 15 õigele klassifitseerimisele Olmejäätmetena käsitleb antud indikaator jäätmenimistu jaotisesse 20 kuuluvaid jäätmeid kuigi olmejäätmete definitsiooni kohaselt kuulub olmejäätmete hulka ka suur osa kodumajapidamises ja mujal tekkinud pakendijäätmetest Jäätmenimistu liigitussüsteemi järgi registreeritakse pakendijäätmed aga alajaotisesse 15 01 ning siin seega olmejäätmetena ei kajastu Viimasel viiel aastal on suurenenud liigiti kogutud olmejäätmete jäätmenimistu alajaotis 20 01 osakaal moodustades keskmiselt

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/487?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Tavajäätmeprügilate arv
  ning võib ladestada ka stabiilseid mittereageerivaid näiteks tahkestatud klaasistatud ohtlikke jäätmeid sh asbestijäätmeid mille leostumise käigus eralduvate ohtlike ainete kogus on samaväärne tavajäätmete leostumisel eralduvate ohtlike ainete kogusega 2009 aastal oli kasutusel 15 tavajäätmete prügilat millest viis vastas keskkonnaministri määrusega ja Euroopa Liidu direktiiviga kehtestatud nõuetele Jõelähtme Uikala Väätsa Torma ja Paikuse Tulenevalt jäätmeseaduse rakendussättest 131 mille kohaselt pidid 2009 aasta 16 juuliks prügilad vastama kehtestatud nõuetele või olema samaks

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/486?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Kasutusel olevate prügilate arv
  sh korduskasutada ja ringlusse võtta nii et ladestamisele läheks minimaalsel hulgal jäätmeid Prügilate sulgemine ja korrastamine ning uute ajakohaste prügilate rajamine on selle protsessi üheks näiteks Nõuetele mittevastavate prügilate massilise sulgemise aluseks oli keskkonnaministri määruse nr 34 26 juuni 2001 Nõuded prügilate rajamiseks kasutamiseks ja sulgemiseks kehtestamine mis esitas prügilate rajamise kasutamise sulgemise ja järelhoolduse nõuded Määruse uuendatud versiooni jõustumise ja Eesti Euroopa Liiduga ühinemise ajaks 1 mail 2004 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/485?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • I kategooria kaitsealuste soontaimeliikide vitaalsus 2009. aastal
  I kategooria kaitsealuste soontaimeliikide vitaalsus 2009 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/elurikkus/99?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Elus ja surnud ebapärlikarbi isendite suhe seirekohtades 2004. ja 2009. aastal
  Elus ja surnud ebapärlikarbi isendite suhe seirekohtades 2004 ja 2009 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/keskkond-ja-tervis/100?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Apteegikaani arvukus 2010. aastal
  Apteegikaani arvukus 2010 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/elurikkus/101?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive •