archive-ee.com » EE » K » KESKKONNAINFO.EE

Total: 315

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Segeolmejäätmete kogumine maakondades 2009. aastal
  Segeolmejäätmete kogumine maakondades 2009 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/jaeaetmed/72?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive


 • Omavalitsuste korraldatud jäätmevedu seisuga veebruar 2009
  Omavalitsuste korraldatud jäätmevedu seisuga veebruar 2009

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/jaeaetmed/73?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Prügilatesse ladestatud jäätmekogused (tonnides) 2008. aastal
  Prügilatesse ladestatud jäätmekogused tonnides 2008 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/jaeaetmed/75?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Prügilatesse ladestatud jäätmekogused (tonnides) 2009. aastal
  Prügilatesse ladestatud jäätmekogused tonnides 2009 aastal

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/jaeaetmed/76?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Jäätmete ladestamine prügilatesse
  tootmisel Põlevkivi kaevandamise ja energeetikaga seonduvaid jäätmeid ladestati vaadeldaval perioodil prügilatesse keskmiselt 87 kogu ladestatud jäätmete hulgast Veel 2007 aastani oli see 95 ning nende jäätmete ladestamise osakaal on langenud just aastatel 2008 ja 2009 moodustades keskmiselt veidi üle 60 ladestatud jäätmetest Just viimastel aastatel on otsitud uusi võimalusi põlevkivituha taaskasutamise suurendamiseks teedeehituses tsemenditootmises happeliste põllumajandusmaade neutraliseerimisel ja tulevikus ka allamaakaevanduste täitmisel Kui prügilatesse ladestatavad jäätmekogused on aastatel 2003 2009

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/493?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Pakendijäätmete taaskasutamine
  2001 aastal jõudis taaskasutusse 12 kogu aasta jooksul hinnanguliselt tekkinud pakendijäätmetest siis 2006 aastal juba 50 Sellega suudeti esmakordselt täita ka Euroopa Liidu kehtestatud taaskasutamise sihtarvud Kui 2007 aastal jõudis taaskasutusse 52 ni pakendijäätmeid siis 2008 aastal kahanes taaskasutatud pakendijäätmete hulk 45 ni Kuigi taaskasutatud pakendijäätmete hulk on võrreldes eelneva aastaga tõusnud on pakendijäätmete teke tõusnud veel kiiremini mis toob taaskasutamise protsendi alla Pakendijäätmete taaskasutamise tõusule on kaasa aidanud uue

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/492?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Jäätmete taaskasutamine
  taaskasutuse kogust suurendas oluliselt Horizon Tselluloosi ja Paberi AS tekkinud reovee kohtpuhastussete mille kuivaineprotsent oli 0 06 Seega oli tegemist pigem reoveega mida ei peaks käsitlema jäätmena ja mille taaskasutamine ei toimunud selle toimingu tavapärases mõistes pigem oli tegemist tootmistehnoloogiast tulenevalt nn ettevõttesisese taaskasutamisega 2009 aasta jäätmete taaskasutuse vähenemine on osaliselt mõjutatud sellest et jäätmeteke on vähenenud just nende jäätmeliikide osas mille taaskasutusprotsent on olnud suhteliselt suur puidujäätmed õli ja vedelkütusejäätmed ehitusjäätmed Samas põlevkivijäätmete mille taaskasutusmäära suurendamiseks alles otsitakse läbi uringute uusi võimalusi osakaal jäätmetekkes ei ole oluliselt langenud ja see avaldab negatiivset mõju kogu taaskasutusmäärale Tegelik jäätmete taaskasutamine võib olla suuremgi sest taaskasutuse arvestusest jäävad välja jäätmed mis antakse kasutamiseks eraisikutele või ettevõtjatele kes ei ole jäätmearuande kohuslased saepuru puidujäätmed ehitusjäätmed klinkritolm vadak jm Viiel viimasel aastal on keskmiselt 24 jäätmete taaskasutusest toimunud pinnastöötlusena põllumajanduses või keskkonnaseisundi parendamise eesmärgil Materjalide ringlussevõtt või taasväärtustamine moodustas keskmiselt 64 jäätmete kasutamine kütuse või muu energiaallikana 5 ning ka jäätmete taaskasutamiseks ettevalmistav tegevus mida loetakse samuti jäätmete taaskasutamiseks 7 kogu jäätmete taaskasutusest Taaskasutatakse suur osa tekkinud puidujäätmetest kaevandamis ja pinnasejäätmetest veekäitluse setetest metalli ja ehitusjäätmetest põllumajandus ja toiduainetetööstuse jäätmetest Alates 2004 aastast on oluliselt suurenenud paberi ja pakendijäätmete suunamine taaskasutusse Suurenenud on ka

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/491?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive

 • Pakendijäätmete teke
  2001 2008 tekkinud ühe elaniku kohta 107 kg pakendijäätmeid aastas Alates 2008 aastast on pakendijäätmete tekke arvutamisel aluseks võetud SEI Tallinn poolt 2008 aastal läbi viidud Olmejäätmete sortimisuuring mis andis uue hinnangu segaolmejäätmete hulgas olevate pakendijäätmekoguste arvestamiseks Selle uuringu põhjal on pakendijäätmete osakaal kogutud ja prügilasse ladestatud segaolmejäätmetes tunduvalt suurem kui eelnevates 2000 2005 aasta sortimisuuringutes Seega uue arvestusmetoodika järgi on 2008 aastal pakendijäätmete teke võrreldes 2007 aastaga kasvanud 32

  Original URL path: http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/490?tmpl=component (2014-02-05)
  Open archived version from archive