archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 19. loeng: Meeleparanduse sakrament
  Need ja paljud muudki meeleparanduse vormid sobivad kristlase igapäevaellu eriti paastuajal ning reedel patukahetsuspäeval 302 Mis on meeleparandussakramendi kesksed osad 1440 1449 Olulisi osi on kaks Püha Vaimu toimel pöördunud patukahetseja toimingud ning pattudest lahtimõistmine vaimuliku poolt kes Kristuse nimel andestab ja määrab hüvitamise viisi absolutsioon 303 Mis on patukahetseja toimingud 1450 1460 1490 1492 1494 Need on hoolikas süümejuurdlus südametunnistuse läbiuurimine pattude kahetsemine mis on täiuslik kui lähtub armastusest Jumala vastu ning ebatäiuslik kui tugineb muudele motiividele ning mis hõlmab kindlat otsust mitte enam pattu teha pihtimine mis on pattude tunnistamine vaimulikule ja hüvitus patukaristus ehk teatud tegude sooritamine mis vaimulik määrab patukahetsejale et hüvitada patust tingitud kahju 304 Missuguseid patte peab pihtima 1456 Pihile tuleb tuua kõik seni pihtimata rasked patud mis hoolikal süümejuurdlusel meelde tulevad Raskete pattude pihtimine on ainus korraline viis nende andekssaamiseks 305 Millal on kohustuslik pihtida surmapatte 1457 Iga mõistuse kasutamise ikka jõudnud usklik peab pihtima oma surmapatud vähemalt kord aastas ja alati enne püha Armulauda 306 Miks võib pihtida ka kergemaid patte 1458 Kirik soovitab kindlasti ka kergemate pattude pihtimist olgugi et see pole rangelt hädavajalik See aitab kujundada õiget südametunnistust ja võidelda halbade kalduvuste vastu See laseb Kristusel meid ravida ning meil vaimulikus elus areneda 307 Kes jagab meeleparandussakramenti 1461 1466 1495 Kristus usaldas lepitamisameti apostlite ja nende järglaste piiskoppide ning preestrite piiskoppide kaastööliste kätte Neist kõigist saavad sellega Jumala halastuse ja õigluse tööriistad Nad kasutavad pattude andestamise meelevalda Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel 308 Kellele kuulub ainuõigus teatud pattudest lahti mõista 1463 Teatud eriti rasketest pattudest nagu need mis toovad kaasa Kiriku osadusest eraldamise ekskommunikatsiooni lahtimõistmise ainuõigus on Apostelliku Aujärje või kohaliku piiskopi või nende poolt määratud preestrite pädevuses Surmaohu korral on aga igal preestril luba lahti mõista mistahes patust või Kiriku osadusest eraldamise karistusest 309 Kas vaimulik on

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/201-19-loeng-meeleparanduse-sakrament (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • 19. loeng: Meeleparanduse sakrament
  301 Mis kujul meeleparandus kristlase elus avaldub 1434 1439 Meeleparandust saab väljendada mitmel eri viisil kuid eelkõige paastumise palvetamise ja almustega Need ja paljud muudki meeleparanduse vormid sobivad kristlase igapäevaellu eriti paastuajal ning reedel patukahetsuspäeval 302 Mis on meeleparandussakramendi kesksed osad 1440 1449 Olulisi osi on kaks Püha Vaimu toimel pöördunud patukahetseja toimingud ning pattudest lahtimõistmine vaimuliku poolt kes Kristuse nimel andestab ja määrab hüvitamise viisi absolutsioon 303 Mis on patukahetseja toimingud 1450 1460 1490 1492 1494 Need on hoolikas süümejuurdlus südametunnistuse läbiuurimine pattude kahetsemine mis on täiuslik kui lähtub armastusest Jumala vastu ning ebatäiuslik kui tugineb muudele motiividele ning mis hõlmab kindlat otsust mitte enam pattu teha pihtimine mis on pattude tunnistamine vaimulikule ja hüvitus patukaristus ehk teatud tegude sooritamine mis vaimulik määrab patukahetsejale et hüvitada patust tingitud kahju 304 Missuguseid patte peab pihtima 1456 Pihile tuleb tuua kõik seni pihtimata rasked patud mis hoolikal süümejuurdlusel meelde tulevad Raskete pattude pihtimine on ainus korraline viis nende andekssaamiseks 305 Millal on kohustuslik pihtida surmapatte 1457 Iga mõistuse kasutamise ikka jõudnud usklik peab pihtima oma surmapatud vähemalt kord aastas ja alati enne püha Armulauda 306 Miks võib pihtida ka kergemaid patte 1458 Kirik soovitab kindlasti ka kergemate pattude pihtimist olgugi et see pole rangelt hädavajalik See aitab kujundada õiget südametunnistust ja võidelda halbade kalduvuste vastu See laseb Kristusel meid ravida ning meil vaimulikus elus areneda 307 Kes jagab meeleparandussakramenti 1461 1466 1495 Kristus usaldas lepitamisameti apostlite ja nende järglaste piiskoppide ning preestrite piiskoppide kaastööliste kätte Neist kõigist saavad sellega Jumala halastuse ja õigluse tööriistad Nad kasutavad pattude andestamise meelevalda Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel 308 Kellele kuulub ainuõigus teatud pattudest lahti mõista 1463 Teatud eriti rasketest pattudest nagu need mis toovad kaasa Kiriku osadusest eraldamise ekskommunikatsiooni lahtimõistmise ainuõigus on Apostelliku Aujärje või kohaliku piiskopi või nende poolt määratud preestrite

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/201-19-loeng-meeleparanduse-sakrament?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 20. loeng: Abielusakrament
  abielu kohta Vana Testament 1609 1611 Jumal aitas oma rahval peamiselt Seaduse ja prohvetite õpetuse kaudu pidevalt süvendada oma arusaama abielu ühtsusest ja lahutamatusest Abieluleping Jumala ja Iisraeli vahel valmistas ette ja andis märgi Uuest Lepingust mille Jumala Poeg Jeesus Kristus sõlmis oma Mõrsja Kirikuga 341 Mida uut andis abielule juurde Kristus 1612 1617 1661 Kristus mitte ainult ei taasta algset korda vaid annab abielule ka sakramendi väärikuse ning kingib abikaasadele erilise armu elada oma abielu nii et see väljendab Kristuse armastust oma Mõrsja Kiriku vastu Mehed armastage naisi nii nagu Kristus on armastanud Kirikut Ef 5 25 342 Kas abielu on kõigile kohustuslik 1618 1620 Abielu ei ole kõigile kohustuslik eriti sellepärast et Jumal kutsub mõningaid mehi ja naisi järgima Issand Jeesust ja elama Taevariigi nimel neitsilikku või tsölibaatset elu Nad loobuvad suurest abieluhüvest et keskenduda Issanda asjadele ning püüda olla Temale meelepärane Nõnda saab neist märk Kristuse armastamise ülimuslikkusest ning Tema aulise tulemise palavast igatsemisest 343 Kuidas pühitsetakse abielusakramenti 1621 1624 1663 Kuna abielu kinnitab abikaasad avaliku elu staatusesse Kiriku raames pühitsetakse abielu avalikult preestri või Kiriku poolt volitatud tunnistaja ja teiste tunnistajate juuresolekul 344 Mis on abielunõusolek 1625 1632 1662 Mees ja naine annavad abielunõusoleku kui nad väljendavad tahet anda ennast pöördumatult teineteisele et elada truu ja viljaka armastuse liidus Kuna nõusolek loob abielu on see tingimata vajalik ja asendamatu Et abielu oleks kehtiv peab nõusoleku sihiks olema tõeline abielu ning nõusolek ise olema inimlik otsus mis on teadlik ja vabatahtlik ning ei põhine ei survel ega sundusel 345 Mis on nõutav kui üks abielupooltest ei ole katoliiklane 633 1637 Segaabielu puhul katoliiklane ja ristitud mittekatoliiklane tuleb sakramendi seaduslikkuse saavutamiseks taotleda luba kirikuvõimult kultusliku lahknevuse katoliiklane ja ristimata inimene puhul tuleb kehtivuse jaoks nõutada teatud reeglitest vabastav otsus dispensatsioon Mõlemal juhul on oluline et osapooled ei välistaks abielu olemuslike eesmärkide ja omadustega nõustumist ning et katoliiklasest kaasa kohustuks säilitama usku laskma ristida oma lapsed ning kasvatama neid katoliiklikult Mittekatoliiklasest kaasa peab olema sellest kohustusest teadlik 346 Mis toime on abielusakramendil 1638 1642 See sakrament loob abikaasade vahel jääva ja ainulise sideme Jumal ise kinnitab abikaasade abielunõusoleku Seepärast pole kahe ristitud inimese sõlmitud abielu ja täideviidud abielu kunagi lahutatav Abielusakrament annab mehele ja naisele vajaliku armu et saavutada abielus pühadus võtta vastutustundlikult vastu neile kingitavad lapsed ning neid kasvatada 347 Millised patud on rängas vastuolus abielusakramendiga 1645 1648 1664 Abielurikkumine ja polügaamia on vastuolus abielusakramendiga kuna nad eitavad mehe ja naise võrdset väärikust ning abielulise armastuse ühtsust ja ainulisust Veel on selliste pattude hulgas tahtlik sigimisest keeldumine mis jätab abielulise armastuse ilma laste kingist ja abielulahutus mis astub vastu abielu lahutamatusele 348 Millistel juhtudel lubab Kirik abikaasadel elada lahus 1629 1649 Kirik võimaldab abikaasadel elada lahus kui kooselu osutub tõsistel põhjustel praktiliselt võimatuks olgugi et veel võib olla lootust ära leppida Uude abiellu ei saa partneri eluajal astuda kumbki välja arvatud juhul kui abielu ei kehti ja Kirik tunnistab seda 349 Kuidas suhtub Kirik inimestesse kes on lahutatud ja siis uuesti abiellunud 1650 1651 1665 Kirik ei saa

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/202-20-loeng-abielusakrament (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 20. loeng: Abielusakrament
  väljendab Kristuse armastust oma Mõrsja Kiriku vastu Mehed armastage naisi nii nagu Kristus on armastanud Kirikut Ef 5 25 342 Kas abielu on kõigile kohustuslik 1618 1620 Abielu ei ole kõigile kohustuslik eriti sellepärast et Jumal kutsub mõningaid mehi ja naisi järgima Issand Jeesust ja elama Taevariigi nimel neitsilikku või tsölibaatset elu Nad loobuvad suurest abieluhüvest et keskenduda Issanda asjadele ning püüda olla Temale meelepärane Nõnda saab neist märk Kristuse armastamise ülimuslikkusest ning Tema aulise tulemise palavast igatsemisest 343 Kuidas pühitsetakse abielusakramenti 1621 1624 1663 Kuna abielu kinnitab abikaasad avaliku elu staatusesse Kiriku raames pühitsetakse abielu avalikult preestri või Kiriku poolt volitatud tunnistaja ja teiste tunnistajate juuresolekul 344 Mis on abielunõusolek 1625 1632 1662 Mees ja naine annavad abielunõusoleku kui nad väljendavad tahet anda ennast pöördumatult teineteisele et elada truu ja viljaka armastuse liidus Kuna nõusolek loob abielu on see tingimata vajalik ja asendamatu Et abielu oleks kehtiv peab nõusoleku sihiks olema tõeline abielu ning nõusolek ise olema inimlik otsus mis on teadlik ja vabatahtlik ning ei põhine ei survel ega sundusel 345 Mis on nõutav kui üks abielupooltest ei ole katoliiklane 633 1637 Segaabielu puhul katoliiklane ja ristitud mittekatoliiklane tuleb sakramendi seaduslikkuse saavutamiseks taotleda luba kirikuvõimult kultusliku lahknevuse katoliiklane ja ristimata inimene puhul tuleb kehtivuse jaoks nõutada teatud reeglitest vabastav otsus dispensatsioon Mõlemal juhul on oluline et osapooled ei välistaks abielu olemuslike eesmärkide ja omadustega nõustumist ning et katoliiklasest kaasa kohustuks säilitama usku laskma ristida oma lapsed ning kasvatama neid katoliiklikult Mittekatoliiklasest kaasa peab olema sellest kohustusest teadlik 346 Mis toime on abielusakramendil 1638 1642 See sakrament loob abikaasade vahel jääva ja ainulise sideme Jumal ise kinnitab abikaasade abielunõusoleku Seepärast pole kahe ristitud inimese sõlmitud abielu ja täideviidud abielu kunagi lahutatav Abielusakrament annab mehele ja naisele vajaliku armu et saavutada abielus pühadus võtta vastutustundlikult vastu neile kingitavad lapsed ning

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/202-20-loeng-abielusakrament?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 21. loeng: Vaimuliku seisuse sakrament
  õiguspärase ametijärglase ja liidab ta piiskoppide kolleegiumisse et kanda koos paavsti ja teiste piiskoppidega hoolt kõikide kirikute eest See annab talle õpetamise pühitsemise ja juhtimise ametid 327 Mis on piiskopi ülesanne tema hoolde usaldatud osakirikus 1560 1561 Piiskop kelle hoolde on usaldatud osakirik on selle kiriku ühtsuse nähtav alus ja pea Selle osakiriku heaks täidab ta kui Kristuse asetäitja oma preestrite ja diakonite abiga karjase ametit 328 Mis toime on preestriks pühitsemisel 1562 1567 1595 Püha Vaimuga salvimine kinnitab preestrile kustutamatu vaimuliku pitseri mis teeb ta Kristuse kui preestri sarnaseks ja võimaldab tal toimida Kristuse kui Pea nimel Piiskopi kaastöölisena on ta pühitsetud kuulutama Evangeeliumi ja pühitsema jumalateenistust eriti Euharistiat millest ta ammutab oma ameti jaoks jõudu ning olema usklikele karjaseks 329 Kuidas viib preester täide oma ametit 1568 Olgugi et preester on pühitsetud ülemaailmseks missiooniks peab ta oma ametit ühes kindlas osakirikus sakramendivendluses koos teiste preestritega kes moodustavad presbüteeriumi preesterkonna Koos piiskopiga ja temale alludes kannavad nad vastutust oma osakiriku eest 330 Mis toime on diakoniks pühitsemisel 1569 1571 1596 Diakon kes saab Kristuse kõikide teenija sarnaseks pühitsetakse Kiriku teenimiseks oma piiskopi alluvuses sõna jumalateenistuse hingehoiu ja heategeva armastuse alal 331 Kuidas toimub vaimuliku seisuse sakramendi pühitsemine 1572 1574 1597 Vaimuliku seisuse sakrament antakse igal astmel edasi nii et piiskop asetab oma käed pühitsetava pea peale ja ütleb pühitsemispalve millega ta palub Jumalalt pühitsetavale erilist Püha Vaimu jagamist ning neid Vaimu ande mis on vajalikud selleks teenistuseks millesse ta pühitsetakse 332 Kellel on õigus seda sakramenti jagada 1575 1576 1600 Vaimuliku seisuse sakramenti võivad jagada üksnes kehtivalt pühitsetud piiskopid kui apostlite ametijärglased 333 Kes võib seda sakramenti vastu võtta 1577 1578 1598 Vaimuliku seisuse sakramenti võib kehtivalt vastu võtta ainult ristitud mees Kirik tunnistab enda seotuks selle valikuga mille tegi Issand ise Vaimuliku seisuse sakramenti ei saa ükski inimene

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/203-21-loeng-vaimuliku-seisuse-sakrament (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 21. loeng: Vaimuliku seisuse sakrament
  diakoniseisus 326 Mis toime on piiskopiks pühitsemisel 1555 1559 1594 Piiskopiks pühitsemine annab vaimuliku seisuse sakramendi täiuse See teeb piiskopist apostlite õiguspärase ametijärglase ja liidab ta piiskoppide kolleegiumisse et kanda koos paavsti ja teiste piiskoppidega hoolt kõikide kirikute eest See annab talle õpetamise pühitsemise ja juhtimise ametid 327 Mis on piiskopi ülesanne tema hoolde usaldatud osakirikus 1560 1561 Piiskop kelle hoolde on usaldatud osakirik on selle kiriku ühtsuse nähtav alus ja pea Selle osakiriku heaks täidab ta kui Kristuse asetäitja oma preestrite ja diakonite abiga karjase ametit 328 Mis toime on preestriks pühitsemisel 1562 1567 1595 Püha Vaimuga salvimine kinnitab preestrile kustutamatu vaimuliku pitseri mis teeb ta Kristuse kui preestri sarnaseks ja võimaldab tal toimida Kristuse kui Pea nimel Piiskopi kaastöölisena on ta pühitsetud kuulutama Evangeeliumi ja pühitsema jumalateenistust eriti Euharistiat millest ta ammutab oma ameti jaoks jõudu ning olema usklikele karjaseks 329 Kuidas viib preester täide oma ametit 1568 Olgugi et preester on pühitsetud ülemaailmseks missiooniks peab ta oma ametit ühes kindlas osakirikus sakramendivendluses koos teiste preestritega kes moodustavad presbüteeriumi preesterkonna Koos piiskopiga ja temale alludes kannavad nad vastutust oma osakiriku eest 330 Mis toime on diakoniks pühitsemisel 1569 1571 1596 Diakon kes saab Kristuse kõikide teenija sarnaseks pühitsetakse Kiriku teenimiseks oma piiskopi alluvuses sõna jumalateenistuse hingehoiu ja heategeva armastuse alal 331 Kuidas toimub vaimuliku seisuse sakramendi pühitsemine 1572 1574 1597 Vaimuliku seisuse sakrament antakse igal astmel edasi nii et piiskop asetab oma käed pühitsetava pea peale ja ütleb pühitsemispalve millega ta palub Jumalalt pühitsetavale erilist Püha Vaimu jagamist ning neid Vaimu ande mis on vajalikud selleks teenistuseks millesse ta pühitsetakse 332 Kellel on õigus seda sakramenti jagada 1575 1576 1600 Vaimuliku seisuse sakramenti võivad jagada üksnes kehtivalt pühitsetud piiskopid kui apostlite ametijärglased 333 Kes võib seda sakramenti vastu võtta 1577 1578 1598 Vaimuliku seisuse sakramenti võib kehtivalt vastu

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/203-21-loeng-vaimuliku-seisuse-sakrament?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 22. loeng: Haigete salvimise sakrament - matused
  võib seda vastu võtta mitu korda uuesti kui haigus süveneb või kui lisandub veel mõni raske haigus Kui võimalik peab haige enne selle sakramendi pühitsemist isiklikult pihtima 317 Kes jagab seda sakramenti 1516 1530 Seda sakramenti võivad jagada ainult piiskopid või preestrid 318 Kuidas pühitsetakse seda sakramenti 1517 1519 1531 Selle sakramendi pühitsemise juures on keskne salvimine õliga kui võimalik piiskopi pühitsetud õliga kusjuures salvitakse haige laupa ja käsi rooma riitus või ka veel muid kehaosi teised riitused mida saadab vaimuliku palve selle sakramendi erilise armu eest 319 Mis toime on sellel sakramendil 1520 1523 1532 See sakrament annab erilise armu mis liidab haige tihedamini Kristuse Kannatusega tema enda ja Kiriku hüvanguks See toob talle lohutust südamerahu julgust ja ka pattude andeksandmise kui ta ise ei suuda enam pihtida Kui see on Jumala tahtmine võib see sakrament tuua kehalise tervenemise Igal juhul valmistab salvimine ette haige teekonda Isa koju 320 Mis on viaatikum ld viaticum 1524 1525 Viaatikum on püha Armulaud mida võtavad vastu need kes valmistuvad lahkuma sellest elust igavesse Osadus surnud ja ülestõusnud Kristuse Ihu ja Verega siit maailmast Isa juurde mineku hetkel on igavese elu seeme ja ülestõusmise vägi 4 ptk MUUD LITURGILISED PÜHITSUSED SAKRAMENTAALID 351 Mis on sakramentaalid 1667 1672 1677 1678 Sakramentaalid on Kiriku seatud pühad märgid erinevate elujuhtumite pühitsemiseks Nad koosnevad palvest ja seda saatvast ristimärgist või muudest märkidest Tähtsamad sakramentaalid on õnnistamised mis ülistavad Jumalat ja paluvad Temalt ande isikute pühitsemine ning esemete pühendamine Jumala teenimiseks 352 Mis on eksortsism 1673 Kui Kirik palub oma meelevallaga Jeesuse nimel et keegi isik või mingi ese oleks kaitstud Kurja väe eest ning saaks tema võimusest vabastatud räägime eksortsismist Tavapärane eksortsism toimub igal ristimistalitusel Erakordset nn suurt eksortsismi tohib ette võtta vaid piiskopi volitatud preester 353 Missugused rahvavagaduse vormid saadavad Kiriku sakramentaalset elu 1674 1676 1679

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/204-22-loeng-haigete-salvimise-sakrament-matused (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 22. loeng: Haigete salvimise sakrament - matused
  1514 1515 1528 1529 Seda sakramenti võib vastu võtta iga usklik kohe kui teda haiguse või vanadusnõtruse tõttu ähvardab surmaoht Usklik võib seda vastu võtta mitu korda uuesti kui haigus süveneb või kui lisandub veel mõni raske haigus Kui võimalik peab haige enne selle sakramendi pühitsemist isiklikult pihtima 317 Kes jagab seda sakramenti 1516 1530 Seda sakramenti võivad jagada ainult piiskopid või preestrid 318 Kuidas pühitsetakse seda sakramenti 1517 1519 1531 Selle sakramendi pühitsemise juures on keskne salvimine õliga kui võimalik piiskopi pühitsetud õliga kusjuures salvitakse haige laupa ja käsi rooma riitus või ka veel muid kehaosi teised riitused mida saadab vaimuliku palve selle sakramendi erilise armu eest 319 Mis toime on sellel sakramendil 1520 1523 1532 See sakrament annab erilise armu mis liidab haige tihedamini Kristuse Kannatusega tema enda ja Kiriku hüvanguks See toob talle lohutust südamerahu julgust ja ka pattude andeksandmise kui ta ise ei suuda enam pihtida Kui see on Jumala tahtmine võib see sakrament tuua kehalise tervenemise Igal juhul valmistab salvimine ette haige teekonda Isa koju 320 Mis on viaatikum ld viaticum 1524 1525 Viaatikum on püha Armulaud mida võtavad vastu need kes valmistuvad lahkuma sellest elust igavesse Osadus surnud ja ülestõusnud Kristuse Ihu ja Verega siit maailmast Isa juurde mineku hetkel on igavese elu seeme ja ülestõusmise vägi 4 ptk MUUD LITURGILISED PÜHITSUSED SAKRAMENTAALID 351 Mis on sakramentaalid 1667 1672 1677 1678 Sakramentaalid on Kiriku seatud pühad märgid erinevate elujuhtumite pühitsemiseks Nad koosnevad palvest ja seda saatvast ristimärgist või muudest märkidest Tähtsamad sakramentaalid on õnnistamised mis ülistavad Jumalat ja paluvad Temalt ande isikute pühitsemine ning esemete pühendamine Jumala teenimiseks 352 Mis on eksortsism 1673 Kui Kirik palub oma meelevallaga Jeesuse nimel et keegi isik või mingi ese oleks kaitstud Kurja väe eest ning saaks tema võimusest vabastatud räägime eksortsismist Tavapärane eksortsism toimub igal ristimistalitusel Erakordset

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/204-22-loeng-haigete-salvimise-sakrament-matused?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive •