archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 6. loeng: Maailma loomine. Mees ja naine
  Kes on inglid 328 333 350 351 Inglid on puhtalt vaimsed kehatud nähtamatud surematud ja isikulised loodud olendid kel on mõistus ja tahe Nad on Jumalaga lakkamatult palgest palgesse ning ülistavad Teda Nad teenivad Teda ning toovad Temalt sõnumeid kõigi inimeste päästmise missioonis 61 Mis osa on inglitel Kiriku elus 334 336 352 Kirik kummardab Jumalat koos inglitega palub neilt abi ning austab mõningaid ingleid oma liturgias Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitsja ja karjane kes aitab tal jõuda Ellu Püha Basilius Suur 62 Mida õpetab Pühakiri nähtava maailma loomise kohta 337 341 Pühakirja kirjeldus maailma loomisest kuue päevaga õpetab meile loodu väärtust ning otstarvet nimelt Jumala kiitmist ja inimese teenimist Iga väikseimgi asi on saanud oma olemasolu Jumalalt kelle käest saab see ka oma headuse ja täiuslikkuse talle omased seadused ja oma õige koha kõiksuses 63 Missugune koht loodu keskel kuulub inimesele 343 344 353 Inimene on nähtava loodu tipp sest ta on loodud Jumala näo järgi ja Jumala sarnaseks 64 Milline side on loodud olendite vahel 342 354 Loodud olendite vahel valitseb Jumala tahte kohaselt vastastikune sõltuvus ja hierarhiline korraldus Samas on loodud olendite vahel ka ühtsus ja solidaarsus kuna kõigil on sama Looja kes neid armastab ja neid oma au poole kutsub Loodusse sisse kirjutatud seaduste ja asjade olemusest tulenevate suhete austamine on seega tarkuse põhimõte ja kõlbluse alus 65 Missugune on loomistöö ja lunastamistöö suhe 345 349 Loomistöö tipneb lunastamistööga mis on veelgi suurem ning mis tegelikult annab alguse uuele loodule milles kõik saavutab oma tõelise tähenduse ja täiuslikkuse 71 Millise suhte on Jumal seadnud mehe ja naise vahele 369 373 383 Jumal on loonud mehe ja naise võrdselt väärikana sest nad on isikud Samas on nad loodud teineteist täiendama Jumala tahtel on nad teineteise jaoks nii et nad moodustavad kahe isiku koosluse Üheskoos

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/188-6-loeng-maailma-loomine-mees-ja-naine (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • 6. loeng: Maailma loomine. Mees ja naine
  ning ülistavad Teda Nad teenivad Teda ning toovad Temalt sõnumeid kõigi inimeste päästmise missioonis 61 Mis osa on inglitel Kiriku elus 334 336 352 Kirik kummardab Jumalat koos inglitega palub neilt abi ning austab mõningaid ingleid oma liturgias Iga uskliku kõrval seisab ingel kui tema kaitsja ja karjane kes aitab tal jõuda Ellu Püha Basilius Suur 62 Mida õpetab Pühakiri nähtava maailma loomise kohta 337 341 Pühakirja kirjeldus maailma loomisest kuue päevaga õpetab meile loodu väärtust ning otstarvet nimelt Jumala kiitmist ja inimese teenimist Iga väikseimgi asi on saanud oma olemasolu Jumalalt kelle käest saab see ka oma headuse ja täiuslikkuse talle omased seadused ja oma õige koha kõiksuses 63 Missugune koht loodu keskel kuulub inimesele 343 344 353 Inimene on nähtava loodu tipp sest ta on loodud Jumala näo järgi ja Jumala sarnaseks 64 Milline side on loodud olendite vahel 342 354 Loodud olendite vahel valitseb Jumala tahte kohaselt vastastikune sõltuvus ja hierarhiline korraldus Samas on loodud olendite vahel ka ühtsus ja solidaarsus kuna kõigil on sama Looja kes neid armastab ja neid oma au poole kutsub Loodusse sisse kirjutatud seaduste ja asjade olemusest tulenevate suhete austamine on seega tarkuse põhimõte ja kõlbluse alus 65 Missugune on loomistöö ja

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/188-6-loeng-maailma-loomine-mees-ja-naine?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 7. loeng: Inimene ja pattu langemine
  ühtsus on sedavõrd sügav et hinge kui vaimse alge toimel saab ainelisest kehast elav inimihu mis osaleb Jumala kuju väärikuses 70 Kust tuleb hing 366 368 382 Inimese vaimne hing ei pärine tema vanematelt vaid on vahetult Jumala loodud ning surematu Hing ei hävi kui ta surmahetkel lahkub ihust ning lõplikul surnute ülestõusmisel ühendatakse ta uuesti ihuga 71 Millise suhte on Jumal seadnud mehe ja naise vahele 369 373 383 Jumal on loonud mehe ja naise võrdselt väärikana sest nad on isikud Samas on nad loodud teineteist täiendama Jumala tahtel on nad teineteise jaoks nii et nad moodustavad kahe isiku koosluse Üheskoos on nad kutsutud edasi andma inimelu kui neist abielus saab üks liha 1Ms 2 24 Samuti on nad Jumala majapidajatena kutsutud valitsema maad 72 Missugune oli inimese algne seisund Jumala kava kohaselt 374 379 384 Kui Jumal lõi mehe ja naise siis andis Ta neile erilise osa oma jumalikust elust pühaduses ja õigluses Jumala kava kohaselt ei tulnud neil kannatada ega surra Lisaks valitses täiuslik kooskõla inimeses endas ning ka loodu ja Looja mehe ja naise esimese inimpaari ja kogu loodu vahel Pattulangemine 73 Kuidas mõista patu tegelikkust 385 390 Inimajaloos on patt selgelt olemas Patu tegelikku tähendust saab mõista alles selles valguses mida annavad Jumala Ilmutus ning esmajoones Kristus kõikide Päästja seal kus oli pattu külluses andis Ta armu seda küllasemalt 74 Mis on inglite langemine 391 395 414 See väljend viitab et Saatan ja teised deemonid kellest räägib Pühakiri ja Kiriku Pärimus olid Jumala poolt headena loodud inglid kes aga pöördusid kurjaks kuna hülgasid oma vabal ja pöördumatul valikul Jumala ja Tema kuningriigi tekitades sel viisil Põrgu Nad üritavad inimesi sellele vastuhakule kaasata ent Jumal on Kristuses kurja kindlalt ära võitnud 75 Milles seisnes inimese esmane patt 396 403 415 417 Kuradi kiusamisest lasksid esimene mees

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/189-7-loeng-inimene-ja-pattu-langemine (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 7. loeng: Inimene ja pattu langemine
  inimeses ühtse terviku 362 365 382 Inimene on ühtaegu kehaline ja vaimne olend Vaim ja aine moodustavad inimeses ühtse loomuse See ühtsus on sedavõrd sügav et hinge kui vaimse alge toimel saab ainelisest kehast elav inimihu mis osaleb Jumala kuju väärikuses 70 Kust tuleb hing 366 368 382 Inimese vaimne hing ei pärine tema vanematelt vaid on vahetult Jumala loodud ning surematu Hing ei hävi kui ta surmahetkel lahkub ihust ning lõplikul surnute ülestõusmisel ühendatakse ta uuesti ihuga 71 Millise suhte on Jumal seadnud mehe ja naise vahele 369 373 383 Jumal on loonud mehe ja naise võrdselt väärikana sest nad on isikud Samas on nad loodud teineteist täiendama Jumala tahtel on nad teineteise jaoks nii et nad moodustavad kahe isiku koosluse Üheskoos on nad kutsutud edasi andma inimelu kui neist abielus saab üks liha 1Ms 2 24 Samuti on nad Jumala majapidajatena kutsutud valitsema maad 72 Missugune oli inimese algne seisund Jumala kava kohaselt 374 379 384 Kui Jumal lõi mehe ja naise siis andis Ta neile erilise osa oma jumalikust elust pühaduses ja õigluses Jumala kava kohaselt ei tulnud neil kannatada ega surra Lisaks valitses täiuslik kooskõla inimeses endas ning ka loodu ja Looja mehe ja naise esimese inimpaari ja kogu loodu vahel Pattulangemine 73 Kuidas mõista patu tegelikkust 385 390 Inimajaloos on patt selgelt olemas Patu tegelikku tähendust saab mõista alles selles valguses mida annavad Jumala Ilmutus ning esmajoones Kristus kõikide Päästja seal kus oli pattu külluses andis Ta armu seda küllasemalt 74 Mis on inglite langemine 391 395 414 See väljend viitab et Saatan ja teised deemonid kellest räägib Pühakiri ja Kiriku Pärimus olid Jumala poolt headena loodud inglid kes aga pöördusid kurjaks kuna hülgasid oma vabal ja pöördumatul valikul Jumala ja Tema kuningriigi tekitades sel viisil Põrgu Nad üritavad inimesi sellele vastuhakule kaasata ent Jumal

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/189-7-loeng-inimene-ja-pattu-langemine?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 8. loeng: Kes on Kristus?
  Pühast Kolmainusest keda Isa ja Püha Vaimuga ühes kiidetakse lunasta meid Püha Johannes Chrysostomuse liturgiast 90 Kas lihakssaanud Jumala Pojal oli inimmõistusega hing 470 474 482 Jumala Poeg võttis omaks ihu mida elustas inimmõistuslik hing Selle inimmõistuse abil õppis Jeesus paljusid asju kogemuste kaudu kuid ka inimesena oli Jumala Pojal sisim ja vahetu teadmine Jumalast oma Isast Ta tajus inimeste salamõtteid ning teadis täiel määral ka Jumala igavesi kavatsusi mida Ta tuli ilmutama 91 Kuidas toimisid lihakssaanud Sõna kaks tahet 475 482 Jeesusel oli jumalik tahe ja inimlik tahe Oma maises elus tahtis Jumala Poeg inimesena sedasama mida Ta oli otsustanud Jumalana koos Isa ja Püha Vaimuga meie päästmiseks ette võtta Kristuse inimlik tahe järgis tema jumalikku tahet vastuseisuta ja tõrkumata teisisõnu allus sellele 92 Kas Kristusel oli tõeline inimihu 476 477 Kristus võttis omaks tõelise inimihu mille abil nähtamatu Jumal muutus nähtavaks Seepärast võib Kristust kujutada ja austada pühapiltidel ja kujudel 93 Mida näitab Jeesuse Süda 478 Jeesus tundis ja armastas meid inimsüdamega Tema Süda mis meie päästmiseks odaga läbi torgati on selle lõputu armastuse märk millega Ta armastab Isa ja igaüht meist 94 Mida tähendab väljend saadud Pühast Vaimust 484 486 See väljend tähendab et Neitsi Maarja üsas eostus igavene Poeg Püha Vaimu väel mehe osaluseta Ingel oli Neitsi Maarjale kuulutades öelnud Püha Vaim tuleb sinu peale Lk 1 35 95 Ilmale toodud Neitsist Maarjast Miks on Maarja tõeliselt Jumala Ema 495 509 Maarja on tõeliselt Jumala Ema sest ta on Jeesuse ema Jh 2 1 19 25 See kelle ta sai Pühast Vaimust ja kes sündis tõeliselt tema pojana on Jumal Isa igavene Poeg Jumal ise 96 Mida tähendab patusüüta saamine 487 492 508 Jumal valis oma tahtest Maarja igavikuliselt oma Poja Emaks Teostamaks temale antud missiooni eostati ta süüvabalt s t Maarja hoiti eostumisest peale pärispatust vaba See sündis Jumala armust ja Jeesuse Kristuse tulevaste teenete nimel 97 Mis osa on Maarjal Jumala päästmisplaanis 493 494 508 511 Jumala armust jäi Maarja kogu oma elu jooksul vabaks mistahes isiklikust patust Ta on armuleidnu Lk 1 28 täis armu ja täiuslikult püha Kui ingel talle kuulutas et ta sünnitab Kõigekõrgema poja Lk 1 32 nõustus ta sellega omast vabast tahtest usukuulekuses Rm 1 5 Nõnda pühendus Maarja täielikult oma Pojale Jeesusele ja Tema tööle ning avas end kõigest südamest Jumala tahtele päästa inimkond 98 Mida tähendab Jeesuse eostumine Neitsist 496 498 503 See tähendab et Jeesus eostati Neitsi üsas ainult Püha Vaimu väel ilma mehe osalemiseta Ta on taevase Isa Poeg jumaliku loomuse järgi ning Maarja poeg inimliku loomuse järgi kuid ometi tõeline Jumala Poeg mõlema loomuse järgi sest Ta on ainult üks jumalik isik 99 Mis mõttes on Maarja alati Neitsi 499 507 510 511 Maarja jäi alati neitsiks selles mõttes et ta oli neitsi kui ta eostas oma poja neitsi ka siis kui ta oli poja ilmale toonud neitsi kui ta teda kandis neitsi ka siis kui ta teda rinnaga toitis neitsi alati Püha Augustinus Evangeeliumides mainitud Jeesuse vennad ja õed tähendavad Pühakirja keelekasutuses Jeesuse

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/190-8-loeng-kes-on-kristus (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 8. loeng: Kes on Kristus?
  Jumala Poeg ja Jumala Sõna Igavene Sina võtsid meie lunastamise pärast lihasse tulla pühast Jumalaemast ja alati Neitsist Maarjast Sina üks Pühast Kolmainusest keda Isa ja Püha Vaimuga ühes kiidetakse lunasta meid Püha Johannes Chrysostomuse liturgiast 90 Kas lihakssaanud Jumala Pojal oli inimmõistusega hing 470 474 482 Jumala Poeg võttis omaks ihu mida elustas inimmõistuslik hing Selle inimmõistuse abil õppis Jeesus paljusid asju kogemuste kaudu kuid ka inimesena oli Jumala Pojal sisim ja vahetu teadmine Jumalast oma Isast Ta tajus inimeste salamõtteid ning teadis täiel määral ka Jumala igavesi kavatsusi mida Ta tuli ilmutama 91 Kuidas toimisid lihakssaanud Sõna kaks tahet 475 482 Jeesusel oli jumalik tahe ja inimlik tahe Oma maises elus tahtis Jumala Poeg inimesena sedasama mida Ta oli otsustanud Jumalana koos Isa ja Püha Vaimuga meie päästmiseks ette võtta Kristuse inimlik tahe järgis tema jumalikku tahet vastuseisuta ja tõrkumata teisisõnu allus sellele 92 Kas Kristusel oli tõeline inimihu 476 477 Kristus võttis omaks tõelise inimihu mille abil nähtamatu Jumal muutus nähtavaks Seepärast võib Kristust kujutada ja austada pühapiltidel ja kujudel 93 Mida näitab Jeesuse Süda 478 Jeesus tundis ja armastas meid inimsüdamega Tema Süda mis meie päästmiseks odaga läbi torgati on selle lõputu armastuse märk millega Ta armastab Isa ja igaüht meist 94 Mida tähendab väljend saadud Pühast Vaimust 484 486 See väljend tähendab et Neitsi Maarja üsas eostus igavene Poeg Püha Vaimu väel mehe osaluseta Ingel oli Neitsi Maarjale kuulutades öelnud Püha Vaim tuleb sinu peale Lk 1 35 95 Ilmale toodud Neitsist Maarjast Miks on Maarja tõeliselt Jumala Ema 495 509 Maarja on tõeliselt Jumala Ema sest ta on Jeesuse ema Jh 2 1 19 25 See kelle ta sai Pühast Vaimust ja kes sündis tõeliselt tema pojana on Jumal Isa igavene Poeg Jumal ise 96 Mida tähendab patusüüta saamine 487 492 508 Jumal valis oma tahtest Maarja igavikuliselt oma Poja Emaks Teostamaks temale antud missiooni eostati ta süüvabalt s t Maarja hoiti eostumisest peale pärispatust vaba See sündis Jumala armust ja Jeesuse Kristuse tulevaste teenete nimel 97 Mis osa on Maarjal Jumala päästmisplaanis 493 494 508 511 Jumala armust jäi Maarja kogu oma elu jooksul vabaks mistahes isiklikust patust Ta on armuleidnu Lk 1 28 täis armu ja täiuslikult püha Kui ingel talle kuulutas et ta sünnitab Kõigekõrgema poja Lk 1 32 nõustus ta sellega omast vabast tahtest usukuulekuses Rm 1 5 Nõnda pühendus Maarja täielikult oma Pojale Jeesusele ja Tema tööle ning avas end kõigest südamest Jumala tahtele päästa inimkond 98 Mida tähendab Jeesuse eostumine Neitsist 496 498 503 See tähendab et Jeesus eostati Neitsi üsas ainult Püha Vaimu väel ilma mehe osalemiseta Ta on taevase Isa Poeg jumaliku loomuse järgi ning Maarja poeg inimliku loomuse järgi kuid ometi tõeline Jumala Poeg mõlema loomuse järgi sest Ta on ainult üks jumalik isik 99 Mis mõttes on Maarja alati Neitsi 499 507 510 511 Maarja jäi alati neitsiks selles mõttes et ta oli neitsi kui ta eostas oma poja neitsi ka siis kui ta oli poja ilmale toonud neitsi kui ta teda kandis neitsi

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/190-8-loeng-kes-on-kristus?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 9. loeng: Missa seletus
  Pildid Kiriku elu Lapsed Maarjamaa800 Kontakt 9 loeng Missa seletus Avaldatud Kolmapäev 30 Juuli 2014 13 36 Prindi E post Viited Püha Tool News va Vatikani Raadio Vatikani TV L Osservatore Romano Rome Reports uudisteagentuur Zenit Administraruur Apostellik Administratuur Eestis Vene 18 10123 Tallinn Kantselei tel 6446367 Eesti Eesti Kirikute Nõukogu Tartu Katoliku Kool Piibel NET Raadio 7 Kirikuelu Vikerraadio Copyright 2015 Katoliku Kirik Eestis All Rights Reserved Goto Top

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/191-9-loeng-missa-seletus (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 9. loeng: Missa seletus
  9 loeng Missa seletus Avaldatud Kolmapäev 30 Juuli 2014 13 36 Prindi

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/191-9-loeng-missa-seletus?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive •