archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Neljas osa. Esimene jagu. PALVE KRISTLASE ELUS
  usklikud keda Püha Vaim palvetama õpetas püsisid apostlite õpetuses ja osaduses leivamurdmises ja palvetes Ap 2 42 549 Kuidas võtab Püha Vaim osa Kiriku palvest 2623 2625 Püha Vaim kui kristliku palve sisemine õpetaja kasvatab Kiriku palveelu ja laseb tal pääseda üha sügavamalt Kristuse sõnulseletamatu saladuse sisekaemusse ja ühendusse sellega Kristliku palve normiks jäävad apostellikes ja kanoonilistes kirjutistes esitatud palvevormid 550 Mis on kristliku palve olemuslikud vormid 2644 Need on õndsakskiitmine kummardamine palumine ning eestpalve tänu ja ülistus Kõiki palvevorme sisaldab ja väljendab püha Missa 551 Mis on õndsakskiitmine 2626 2627 2645 Õndsakskiitmise palve on inimese vastus Jumala andidele me kiidame Kõigeväelist õndsaks sest Tema on meid esimesena õnnistanud ja oma andidega täitnud 552 Mida tähendab kummardamine 2628 Kummardamisega tunnistavad inimesed alandlikult et nad on püha kolmainsa Looja loodud 553 Missugused erivormid on palumise palvel 2629 2633 2646 See võib olla andekspalumine või alandlikult ja usaldusega mis tahes meile vajaliku vaimse või materiaalse vajaduse pärast palumine Esimene asi mida paluda on siiski Jumalariigi tulemine 554 Milles seisneb eestpalve 2634 2636 2647 Eestpalve seisneb kellegi teise eest palumises See ühendab ja kujundab meie palve sarnaseks Jeesuse palvega kes koos Isaga kostab kõikide eriti patuste eest Eestpalvet tuleb pidada ka vaenlaste eest 555 Millal tuuakse Jumalale tänu 2637 2638 2648 Kirik tänab Jumalat lakkamatult eriti püha Missat pühitsedes milles Kristus annab talle võimaluse koos Temaga Isale tänu tuua Kristlasele annab iga elusündmus põhjust Jumalat tänada 556 Mis on ülistuspalve 2639 2643 2649 Ülistus on see palvevorm mis tunnistab kõige otsesemalt Jumala Jumalaks See on täiesti omakasupüüdmatu palve ta toob Jumalale ülistust üksnes Jumala enda pärast ja annab Talle au lihtsalt seepärast et Tema on 2 ptk PALVEPÄRIMUS 557 Kui tähtis on Pärimus palveelu jaoks 2650 2651 2661 Kirikus õpetab Püha Vaim Jumala lapsi palvetama elava Pärimuse raames Palvet ei saa taandada spontaanseks sisemise meeleliigutuse puhanguks vaid sellega käib kaasas sisekaemus õppimine ja kogetava vaimse reaalsuse mõistmine PALVEALLIKATE JUURES 558 Mis on kristliku palve allikad 2652 2660 2662 Need on Jumala sõna mis annab meile Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse Fl 3 8 Kiriku liturgia mis kuulutab toob kohale ja vahendab päästmise müsteeriumi jumalikud voorused ning igapäevased elujuhtumid sest nendes me kohtame Jumalat Issand ma armastan Sind ja ainus arm mida ma Sinu käest palun on armastada Sind igavesti Mu Jumal kui ka mu keel igal silmapilgul ei suuda öelda et Sind armastan korraku mu süda seda igal hingetõmbel Püha Jean Marie Vianney Ars i küree PALVE TEE 559 Kas Kirikus on mitmeid palvetamise viise 2663 Tulenevalt erisugusest ajaloo ühiskonna ja kultuuri taustast leidub Kirikus erinevaid palvetamisviise Kiriku Õpetusameti ülesanne on otsustada selle üle kas need palveviisid vastavad apostlite usu Pärimusele Hingekarjaste ja usuõpetajate ülesanne on selgitada nende tähendust mis osutab alati Jeesusele Kristusele 560 Kes on meie palve tee 2664 2669 2680 2681 Meie palve tee on Kristus sest palve on küll suunatud Jumal Isale ent Temani jõuame üksnes siis kui palvetame Jeesuse nimel isegi kui teeme seda vaikimisi Jeesuse Kristuse inimloomus ongi ainus tee mida mööda Püha Vaim õpetab meid Isa

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/49-katehhees/kompendium/126-neljas-osa-esimene-jagu-palve-kristlase-elus?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Neljas osa. Teine jagu. ISSANDA PALVE – MEIE ISA
  Teda koos Poja ja Püha Vaimuga Kristuses me oleme Tema rahvas ning Tema on meie Jumal nüüd ja igavesti Me ütleme meie Isa ka sellepärast et Kristuse Kirik on suure hulga vendade ja õdede osadus kellel on üks süda ja üks hing Ap 4 32 585 Millises osaduse ja missiooni vaimus palvetame Jumala kui meie Isapoole 2791 2793 2801 Kuna meie Isa poole palvetamine on kõigi ristitute ühine õnnistus tunneme endas suurt tungi ühineda üheskoos Jeesuse palves Tema õpilaste ühtsuse eest Palvetada Meie Isa palvet tähendab palvetada koos kõigi inimestega ja kõigi inimeste eest et nad tunneksid ära ainsa tõelise Jumala ning leiaksid tee ühtsusse 586 Mida tähendab väljend kes Sa oled taevas 2794 2796 2802 See piibliväljend ei tähenda kohta vaid olemise viisi Jumal on teisel pool kõike ja kõrgemal kõigest Väljend viitab Jumala suurusele ja pühadusele ning samuti Tema olemasolule õigete südames Taevas kui Isa kodu on meie tõeline kodumaa mille poole me siin maa peal olles lootusega rändame Elades koos Kristusega Jumalas Kl 3 3 elame sellel kodumaal juba praegu SEITSE PALUMIST 587 Milline on Meie Isa palve ülesehitus 2803 2806 2857 Selles pöördutakse Jumal Isa poole seitsme palumisega Kolm esimest keskenduvad rohkem Jumalale ning juhatavad meid Tema auks Tema suunas armastusele on omane mõelda ennekõike armastatu peale Need pöördumised näitavad mida peaksime Temalt eriti paluma Tema nime pühitsemist Tema riigi tulemist ja Tema tahte täitmist Neli viimast pöördumist toovad halastava Isa ette meie viletsuse ja ootused me palume et Ta meid toidaks meile andestaks toetaks meid kiusatuste ajal ja päästaks Kurjast 588 Mida tähendab pühitsetud olgu Sinu nimi 2807 2812 2858 Jumala nime pühitsemine on ennekõike ülistuspalve mis tunnustab Jumala pühadust Jumal ilmutas oma püha nime Moosesele ning tahtis et Tema rahvas oleks Tema jaoks pühitsetud püha rahvana kelle keskel Ta võib elada 589 Kuidas pühitsetakse Jumala nime meis ja maailmas 2813 2815 2858 Jumal kutsub meid pühitsusele 1Ts 4 7 Tema nime pühitsemine tähendab tahtmist et meie ristimispühitsus hingestaks kogu meie elu Lisaks tähendab see et me palume oma elu ja palvetamisega et Jumala nime tunneks ja õnnistaks iga inimene 590 Mida palub Kirik kui ta palvetab Sinu riik tulgu 2816 2821 2859 Kirik palub Jumalariigi lõplikku saabumist Kristuse Taastulemisega kirkuses Kirik palub samuti et Jumalariik kasvaks juba nüüd inimeste pühitsemise läbi Vaimus ning nende pühendumise läbi õigluse ja rahu teenimisele Õndsakskiitmiste kohaselt See palve on Vaimu ja Mõrsja kutse Tule Issand Jeesus Ilm 22 20 591 Miks palvetame Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas nõnda ka maa peal 2822 2827 2860 Jumal tahab et kõik inimesed pääseksid 1Tm 2 4 Jeesus tuli selleks et Isa päästmisplaan täiuslikult teoks teha Me palume Jumal Isa liita meie tahtmine Tema Poja omaga nii nagu seda tegid Neitsi Maarja ja pühad inimesed Me palume et see armastav kavatsus täituks maa peal täies ulatuses nii nagu see on juba toimunud Taevas Palve läbi saab meile selgeks mis on Jumala tahtmine Rm 12 2 ja kuidas seda tahtmist kannatlikkuses täita Hb 10 36 592 Mis mõte on palumisel meie igapäevast leiba

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/49-katehhees/kompendium/127-neljas-osa-teine-jagu-issanda-palve-meie-isa- (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Neljas osa. Teine jagu. ISSANDA PALVE – MEIE ISA
  me ütleme meie Isa 2786 2790 2801 Sõna meie väljendab täiesti uut suhet Jumalaga Isa poole palvetades me kummardame ja ülistame Teda koos Poja ja Püha Vaimuga Kristuses me oleme Tema rahvas ning Tema on meie Jumal nüüd ja igavesti Me ütleme meie Isa ka sellepärast et Kristuse Kirik on suure hulga vendade ja õdede osadus kellel on üks süda ja üks hing Ap 4 32 585 Millises osaduse ja missiooni vaimus palvetame Jumala kui meie Isapoole 2791 2793 2801 Kuna meie Isa poole palvetamine on kõigi ristitute ühine õnnistus tunneme endas suurt tungi ühineda üheskoos Jeesuse palves Tema õpilaste ühtsuse eest Palvetada Meie Isa palvet tähendab palvetada koos kõigi inimestega ja kõigi inimeste eest et nad tunneksid ära ainsa tõelise Jumala ning leiaksid tee ühtsusse 586 Mida tähendab väljend kes Sa oled taevas 2794 2796 2802 See piibliväljend ei tähenda kohta vaid olemise viisi Jumal on teisel pool kõike ja kõrgemal kõigest Väljend viitab Jumala suurusele ja pühadusele ning samuti Tema olemasolule õigete südames Taevas kui Isa kodu on meie tõeline kodumaa mille poole me siin maa peal olles lootusega rändame Elades koos Kristusega Jumalas Kl 3 3 elame sellel kodumaal juba praegu SEITSE PALUMIST 587 Milline on Meie Isa palve ülesehitus 2803 2806 2857 Selles pöördutakse Jumal Isa poole seitsme palumisega Kolm esimest keskenduvad rohkem Jumalale ning juhatavad meid Tema auks Tema suunas armastusele on omane mõelda ennekõike armastatu peale Need pöördumised näitavad mida peaksime Temalt eriti paluma Tema nime pühitsemist Tema riigi tulemist ja Tema tahte täitmist Neli viimast pöördumist toovad halastava Isa ette meie viletsuse ja ootused me palume et Ta meid toidaks meile andestaks toetaks meid kiusatuste ajal ja päästaks Kurjast 588 Mida tähendab pühitsetud olgu Sinu nimi 2807 2812 2858 Jumala nime pühitsemine on ennekõike ülistuspalve mis tunnustab Jumala pühadust Jumal ilmutas oma püha nime Moosesele ning tahtis et Tema rahvas oleks Tema jaoks pühitsetud püha rahvana kelle keskel Ta võib elada 589 Kuidas pühitsetakse Jumala nime meis ja maailmas 2813 2815 2858 Jumal kutsub meid pühitsusele 1Ts 4 7 Tema nime pühitsemine tähendab tahtmist et meie ristimispühitsus hingestaks kogu meie elu Lisaks tähendab see et me palume oma elu ja palvetamisega et Jumala nime tunneks ja õnnistaks iga inimene 590 Mida palub Kirik kui ta palvetab Sinu riik tulgu 2816 2821 2859 Kirik palub Jumalariigi lõplikku saabumist Kristuse Taastulemisega kirkuses Kirik palub samuti et Jumalariik kasvaks juba nüüd inimeste pühitsemise läbi Vaimus ning nende pühendumise läbi õigluse ja rahu teenimisele Õndsakskiitmiste kohaselt See palve on Vaimu ja Mõrsja kutse Tule Issand Jeesus Ilm 22 20 591 Miks palvetame Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas nõnda ka maa peal 2822 2827 2860 Jumal tahab et kõik inimesed pääseksid 1Tm 2 4 Jeesus tuli selleks et Isa päästmisplaan täiuslikult teoks teha Me palume Jumal Isa liita meie tahtmine Tema Poja omaga nii nagu seda tegid Neitsi Maarja ja pühad inimesed Me palume et see armastav kavatsus täituks maa peal täies ulatuses nii nagu see on juba toimunud Taevas Palve läbi saab meile selgeks mis on Jumala

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/49-katehhees/kompendium/127-neljas-osa-teine-jagu-issanda-palve-meie-isa-?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Kiriku õpetuse lühivorme
  tehke ka neile Õndsakskiitmised Mt 5 3 12 Õndsad on vaimus vaesed sest nende päralt on Taevariik Õndsad on leinajad sest nemad saavad lohutatud Õndsad on tasased sest nemad pärivad maa Õndsad on need kel on nälg ja janu õiguse järele sest nemad saavad küllaga Õndsad on halastajad sest nende peale halastatakse Õndsad on puhtad südamelt sest nemad saavad näha Jumalat Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks Õndsad on need keda taga kiusatakse õiguse pärast sest nende päralt on Taevariik Õndsad olete teie kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist kõike kurja valetatakse Olge rõõmsad ja hõisake sest teie palk Taevas on suur Kolm jumalikku voorust 1 usk 2 lootus 3 armastus Neli inimlikku voorust 1 tarkus 2 õiglus 3 kindlameelsus 4 mõõdukus Seitse Püha Vaimu andi 1 tarkus 2 mõistmine 3 hea nõu 4 meelekindlus 5 tõe tundmine 6 vagadus 7 jumalakartlikkus Kaksteist Püha Vaimu vilja 1 armastus 2 rõõm 3 rahu 4 kannatlikkus 5 lahkus 6 headus 7 püsivus 8 tasadus 9 ustavus 10 vähenõudlikkus 11 enesevalitsus 12 karskus Viis Kiriku käsku 1 Osaleda pühal Missal pühapäeval ja suurematel kirikupühadel ning jätta kõik tööd tegemised mis häiriksid nende päevade pühadust 2 Vähemalt kord aastas meeleparanduse sakramenti vastu võttes pihtida oma patud 3 Käia Armulaual vähemalt ülestõusmisajal 4 Pidada seatud paastu ja lihast loobumise päevi 5 Toetada jõukohaselt Kiriku tegevusi Seitse ihulikku halastustegu 1 Näljaseid toita 2 Janustele juua anda 3 Paljaid riietada 4 Võõrastele öömaja anda 5 Vange lohutada 6 Haigeid külastada 7 Surnuid matta Seitse vaimset halastustegu 1 Harimatut õpetada 2 Kahtlejale head nõu anda 3 Rusutut lohutada 4 Patust manitseda 5 Kartlikku julgustada 6 Solvajale andeks anda 7 Tüütut taluda Seitse põhipattu 1 Uhkus 2 Ihnsus 3 Kadedus 4 Viha 5 Himurus 6 Aplus 7 Laiskus Neli viimset asja 1 Surm

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/49-katehhees/kompendium/129-kiriku-%C3%B5petuse-l%C3%BChivorme (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Kiriku õpetuse lühivorme
  pärivad maa Õndsad on need kel on nälg ja janu õiguse järele sest nemad saavad küllaga Õndsad on halastajad sest nende peale halastatakse Õndsad on puhtad südamelt sest nemad saavad näha Jumalat Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks Õndsad on need keda taga kiusatakse õiguse pärast sest nende päralt on Taevariik Õndsad olete teie kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist kõike kurja valetatakse Olge rõõmsad ja hõisake sest teie palk Taevas on suur Kolm jumalikku voorust 1 usk 2 lootus 3 armastus Neli inimlikku voorust 1 tarkus 2 õiglus 3 kindlameelsus 4 mõõdukus Seitse Püha Vaimu andi 1 tarkus 2 mõistmine 3 hea nõu 4 meelekindlus 5 tõe tundmine 6 vagadus 7 jumalakartlikkus Kaksteist Püha Vaimu vilja 1 armastus 2 rõõm 3 rahu 4 kannatlikkus 5 lahkus 6 headus 7 püsivus 8 tasadus 9 ustavus 10 vähenõudlikkus 11 enesevalitsus 12 karskus Viis Kiriku käsku 1 Osaleda pühal Missal pühapäeval ja suurematel kirikupühadel ning jätta kõik tööd tegemised mis häiriksid nende päevade pühadust 2 Vähemalt kord aastas meeleparanduse sakramenti vastu võttes pihtida oma patud 3 Käia Armulaual vähemalt ülestõusmisajal 4 Pidada seatud paastu ja lihast loobumise päevi 5 Toetada jõukohaselt Kiriku tegevusi Seitse ihulikku halastustegu

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/49-katehhees/kompendium/129-kiriku-%C3%B5petuse-l%C3%BChivorme?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 1. loeng: Sissejuhatus
  ja Päästjaks ning kutsus seeläbi kõik oma Kirikusse et teha nad Püha Vaimu väe läbi oma lasteks ning igavese õndsuse pärijateks 1 ptk INIMESE VÕIME JUMALAT TUNNETADA Suur oled Sina Issand ja ülimat ülistust väärt Sa oled meid loonud enda jaoks ja rahutu on meie süda kuni ta on rahu leidnud Sinus Püha Augustinus 2 Miks inimene igatseb Jumala järele 27 30 44 45 Jumal ise kes lõi inimese enese sarnaseks kirjutas ühtlasi tema südamesse igatsuse näha oma Loojat Kuigi inimene seda igatsust tihti eirab ei lakka Jumal kunagi teda ligi tõmbamast sest ainult Jumalas võib ta leida tõe ja õnne külluse mida ta üha otsib ning selles elada Inimene on seega nii oma loomuse kui ka kutsumuse poolest religioosne olend kes on võimeline astuma osadusse Jumalaga See sisemine ja elav ühendus Jumalaga annab inimesele tema väärikuse aluse 3 Kuidas on võimalik Jumalat ära tunda ainult inimmõistuse valgusel 31 36 46 47 Lähtudes loodust see tähendab maailmast ja inimesest suudab inimene ka üksnes mõistuse abil kindlalt ära tunda Jumala kui kõiksuse algpõhjuse ja eesmärgi ülima hüve lõpmatu tõe ja ilu 4 Kas mõistuse valgus üksinda on piisav Jumala saladuse mõistmiseks 37 38 Kui inimene pürib Jumala mõistmisele ainult mõistuse abil kogeb ta palju raskusi Omal jõul ei ole ta ka võimeline sisenema Jumala saladuse sügavusse Sel põhjusel on Jumalal vaja inimest valgustada oma Ilmutusega mitte ainult nendest asjadest mis ületavad inimmõistust vaid ka religioossetest ja kõlblustõdedest mida mõistus ka iseenesest suudab haarata nii et isegi inimkonna praegust seisundit arvestades võiksid kõik neid teada saada kergesti täie kindlusega ja ilma eksitustesse sattumata 5 Kuidas saab rääkida Jumalast 39 43 48 49 Jumalast saab rääkida kõikidele ja kõikidega võttes lähtepunktiks inimeses ja muus loodus avalduvad täiuslikkuse astmed mis on olgugi et ainult piiratud määral Jumala lõpmatu täiuslikkuse peegeldus Siiski tuleb meil pidevalt

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/174-1-loeng-sissejuhatus (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 1. loeng: Sissejuhatus
  Sina Issand ja ülimat ülistust väärt Sa oled meid loonud enda jaoks ja rahutu on meie süda kuni ta on rahu leidnud Sinus Püha Augustinus 2 Miks inimene igatseb Jumala järele 27 30 44 45 Jumal ise kes lõi inimese enese sarnaseks kirjutas ühtlasi tema südamesse igatsuse näha oma Loojat Kuigi inimene seda igatsust tihti eirab ei lakka Jumal kunagi teda ligi tõmbamast sest ainult Jumalas võib ta leida tõe ja õnne külluse mida ta üha otsib ning selles elada Inimene on seega nii oma loomuse kui ka kutsumuse poolest religioosne olend kes on võimeline astuma osadusse Jumalaga See sisemine ja elav ühendus Jumalaga annab inimesele tema väärikuse aluse 3 Kuidas on võimalik Jumalat ära tunda ainult inimmõistuse valgusel 31 36 46 47 Lähtudes loodust see tähendab maailmast ja inimesest suudab inimene ka üksnes mõistuse abil kindlalt ära tunda Jumala kui kõiksuse algpõhjuse ja eesmärgi ülima hüve lõpmatu tõe ja ilu 4 Kas mõistuse valgus üksinda on piisav Jumala saladuse mõistmiseks 37 38 Kui inimene pürib Jumala mõistmisele ainult mõistuse abil kogeb ta palju raskusi Omal jõul ei ole ta ka võimeline sisenema Jumala saladuse sügavusse Sel põhjusel on Jumalal vaja inimest valgustada oma Ilmutusega mitte ainult nendest asjadest mis

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/52-katehhees/piiskopi-loengud/174-1-loeng-sissejuhatus?tmpl=component&print=1&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Esileht
  nõudmata kes on nõnda maailma armastanud et Ta oma ainusündinud Poja on andnud et maailm Tema läbi päästetaks Jh 3 16 17 Oma Poja ja Püha Vaimu läkitamisega ilmutab Jumal et Ta on igavene vastastikune Armastus 43 Mida tähendab uskuda ühteainsasse Jumalasse 222 227 229 Usuga ühteainsasse Jumalasse käib kaasas Tema suuruse ja ülimuslikkuse tundmine elamine Teda tänades ja usaldades ka raskustes Jumala näo järgi loodud inimeste ühtsuse ja tõelise väärikuse tunnustamine Tema loodud asjade hea kasutamine 44 Mis on kristliku usu ja elu keskne saladus 232 236 261 Kristliku usu ja elu keskne saladus on Pühima Kolmainsuse saladus Kristlane võtab vastu ristimise Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel 45 Kas Pühima Kolmainsuse saladust võib mõista ainuüksi inimmõistuse valgusel 237 Jumal on jätnud mõned jäljed oma kolmainsast olemisest nii loodusse kui ka Vanasse Testamenti aga Tema sisim kolmainus olemine on saladus millele inimmõistus üksi ligi ei pääse Jumala Poja Lihakssaamise ja Püha Vaimu väljavalamiseni jäi see kättesaamatuks ka Iisraeli usule Selle saladuse mis on kõigi teiste ususaladuste algallikas ilmutas alles Jeesus Kristus 46 Mida ilmutas Jeesus Kristus Isa saladusest 238 242 262 Jeesus Kristus ilmutas meile et Jumal on Isa mitte ainult kõiksuse ja inimese Loojana vaid eelkõige seetõttu et Ta sünnitas oma sisimas igavikuliselt Poja kes on Tema Sõna tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju Hb 1 3 3 loeng Kes on Jumal Üks Jumal Avaldatud Kolmapäev 30 Juuli 2014 12 58 Prindi E post 50 Miks öeldakse et Jumal on kõigeväeline 268 278 Jumal ilmutab ennast kui tugev ja vägev Ps 24 8 kelle käes ei ole ükski asi võimatu Lk 1 37 Tema kõikvõimsus on üleüldine ning see on ususaladus seda näitab maailma loomine eimillestki ja inimese loomine armastusest ennekõike aga Tema Poja Lihakssaamine ja Ülestõusmine meie lapseks võtmise kingitus ning pattude andeksandmine Seepärast pöördub Kirik oma palvetes kõigeväelise igavese Jumala poole Omnipotens sempiterne Deus 51 Miks on tähtis rõhutada Alguses lõi Jumal Taeva ja maa 1Ms 1 1 279 289 315 See on tähtis kuna loomine on kogu Jumala päästmisplaani alus Loomine näitab Jumala kõigeväelist ja tarka armastust ning Ta on esimene samm lepingu poole Ainujumala ja Tema rahva vahel Loomisest algab õndsuslugu mis saavutab haripunkti Kristuses See annab esimese vastuse meie peamistele küsimustele inimese päritolu ja eesmärgi kohta 52 Kes lõi maailma 290 292 316 Isa ja Poeg ja Püha Vaim on ühtne ja jagamatu loomisprintsiip isegi kui maailma loomise tegu omistatakse eriliselt Jumal Isale 53 Miks maailm loodi 293 294 319 Jumal on maailma loonud enese auks et ilmutada oma headust tõde ja ilu ning et seda jagada Loomise ülimaks eesmärgiks on see et Jumal oleks Kristuses kõik kõiges 1Kr 15 28 enese auks ja meie õndsuseks Elav inimene teeb Jumalale au inimese elu on Jumala nägemine Püha Irenaeus 54 Kuidas lõi Jumal maailma 295 301 317 318 320 Jumal lõi maailma oma vabast tahtest tarkuse ja armastusega Maailm pole hädavajalikkuse pimeda saatuse ega juhuse tagajärg Jumal lõi eimillestki ex nihilo 2Mak 7 28 maailma mis on korrastatud ja hea ning millest Ta ise on lõputult ülem Jumal hoiab ja kannab loodut olemises laseb loodul toimida ning juhib seda täiuslikkuse poole oma Poja ja Püha Vaimu abiga 55 Mis on Jumala ettehooldus 302 306 321 Jumala ettehooldus seisneb maailma korraldamises millega Jumal juhib oma loodud olendeid nende lõppeesmärgi poole Jumal ise on oma kavatsuste suveräänne haldaja Selle teostamisel kasutab Ta aga ka loodud olendite koostööd Sellega kingib Ta loodud olendeile väärikuse toimida iseseisvalt ning olla üksteisele toimimise põhjuseks 56 Kuidas toimib inimene kooskõlas Jumala ettehooldusega 307 308 322 323 Meie vabadust austades kutsub Jumal meid koostööle ning annab meile võime seda teha tegude palvete ja kannatuste läbi Nii äratab Ta meis soovi tahta ja toimida Jumala hea nõu kohaselt vrdFl 2 13 57 Kui Jumal on kõikvõimas ja ettehooldav miks siis on olemas kurjus 309 310 324 400 Sellele küsimusele nii valus ja mõistatuslik kui ta on saab vastuse anda ainult kogu ristiusk tervikuna Jumal ei ole mitte mingil viisil ei otseselt ega kaudselt kurja põhjus Ta valgustab kurjuse saladust oma Pojas Jeesuses Kristuses kes suri ja tõusis üles selleks et võita ülisuur kõlbeline kurjus inimese patt mis on kõige muu kurja juur 58 Miks Jumal lubab kurja 311 314 324 Usk annab meile kindluse et Jumal ei lubaks kurja kui Ta sellest samast kurjast ei laseks sündida heal See juhtus imelisel viisil Kristuse Surma ja Ülestõusmisega Tegelikult tõi Ta suurimast mõeldavast kõlbelisest kurjusest Jumala Poja tapmisest esile suurima mõeldava hüve Kristuse kirkusse tõstmise ja meie lunastamise 4 loeng Kes on Jumal Kolmainsus Avaldatud Kolmapäev 30 Juuli 2014 12 59 Prindi E post 45 Kas Pühima Kolmainsuse saladust võib mõista ainuüksi inimmõistuse valgusel 237 Jumal on jätnud mõned jäljed oma kolmainsast olemisest nii loodusse kui ka Vanasse Testamenti aga Tema sisim kolmainus olemine on saladus millele inimmõistus üksi ligi ei pääse Jumala Poja Lihakssaamise ja Püha Vaimu väljavalamiseni jäi see kättesaamatuks ka Iisraeli usule Selle saladuse mis on kõigi teiste ususaladuste algallikas ilmutas alles Jeesus Kristus 46 Mida ilmutas Jeesus Kristus Isa saladusest 238 242 262 Jeesus Kristus ilmutas meile et Jumal on Isa mitte ainult kõiksuse ja inimese Loojana vaid eelkõige seetõttu et Ta sünnitas oma sisimas igavikuliselt Poja kes on Tema Sõna tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju Hb 1 3 47 Kes on Püha Vaim keda Jeesus Kristus meile ilmutas 243 248 263j Püha Vaim on Pühima Kolmainsuse kolmas isik Ta on Jumal Isa ja Pojaga üks ja võrdne Ta lähtub Isast Jh 15 26 alguseta algusest kogu Kolmainsuse elu lättest Ta lähtub ka Pojast Filioque sest Isa kingib Ta Pojale igavese annina Püha Vaim läkitatud Isa poolt ja inimeseks sündinud Poja poolt juhatab Kiriku kogu tõesse Jh 16 13 48 Kuidas väljendab Kirik oma usku Kolmainsusse 249 256 265 266 Kirik väljendab oma usku Kolmainsusesse sellega et ta tunnistab ühtainsat Jumalat kolmes isikus Isa ja Poega ja Püha Vaimu Need kolm isikut on ainult üks Jumal sest igaühel neist on üheainsa ja jagamatu jumaliku loomuse täius Reaalne erinevus nende vahel tuleneb nende omavahelistest seostest Isa sünnitab Poja

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/52-cet/tutvustus/katehhees/piiskopi-loengud/this.href, (2015-10-17)
  Open archived version from archive •