archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Missa korra erinevad vormid ja ajalooline areng
  hulgaliselt erinevaid Missa elementide variatsioone kasutati uusi palveviise ja psalme ja kasutati palveid teatud vajalike sündmuste korral kas kohalike piiskoppide sinodite otsusel või Missa pühitsejate vagaduse tulemusena Samuti tekkisid palved mida preester luges teatud liturgilist talitusi läbi viies näiteks käte pesemise palve või viiruki õnnistamise palved elavate memento ja seejärel surnute memento jne Need uued tingimused nagu Karolingide impeeriumi lõpp taanlaste normannide ja araablaste sissetungid impeeriumisse ning reisimise raskused samamoodi kui nad aitasid kaasa feodalismi sünnile aitasid kaasa erinevate riituste ja tseremooniade tekkimisele kohalikes kirikutes mis ei olnud omavahel väga tihedalt kontaktis 7 Kui kolmeteistkümnendal sajandil paavst Innocentius III kehtestas Missa korra Rooma kiriku jaoks ehk täpsemalt paavsti kabeli jaoks rajas Püha Franciscus Assisist Vähemate Vendade Ordu mis järgis paavsti poolt sisseseatud Missa korda ja tunnipalvet seda sama mida Innocentius III oli kehtestanud Rooma jaoks Selle tulemusema läbi frantsiskaanide ordu levikuga levis ka Rooma Kirikus kehtestatud Missa kord mis omandas seeläbi peaaegu ametlikku iseloomu Siiski erinevused kohalike liturgiliste rituaalide vahel püsisid ja isegi kasvasid nii palju et mõnede piiskoppide poolt ja mitte väheste sinodide poolt tehti ettepanek paavstile lõpetada valitsev liturgiline anarhia Sooviga arvestati lõpuks Tridenti Kirikukogul kus võeti päevakorda Missaraamatu reformimine 1562 aastal Moodustati komisjon mille tööd järgis Paavst Püha Pius X kuni 1570 aastani ja tehtud lõpetatud komisjoni töö tulemused kinnitati paavsti Bullaga Quo primum sama aasta juulis Mõningate eranditega kõik tekstid ja Missa kord said kinnitatud kõikide ladina Kirikute jaoks üheselt 8 Sellisel viisil lõpetas püha Pius V väljakuulutatud reform pika ajajärgu Rooma Missa arengu Missa kord lähtudes alati oma olemuslikest osadest konsekratsioon Armaulaud mis ei muutu ja ilma milleta ei saaks enam rääkida Missast oli arenenud oma mitte olemuslike elementide kaudu ja seda erinevatel põhjustel vahel seotud konkreetse vajadusega kätepesemine peale offertooriumit vahel teatud sobivusega näiteks pühade riiete kasutamine vahel teatud sümbolismiga viiruki kasutamine On selge et neid pühitsemisi ja talitusi on kergem mõista kui on teada milleks need on kasutusele võetud sest siis need omistavad tähenduse ja liturgilised žestid ei ole enam arusaamatud Missa erinevate osade arengu kohta vrd Mario Righetti Liturgia ajalugu II 9 Aga püha Pius V Missaraamat ei piirdunud ainult pühade tekstide kinnitamisega ta kinnitas ka rubriigid selle kohta kuidas tuleb Missat pühitseda Teadlikkus ohverduse väärikusest Missal Jeesus Kristuse reaalses kohalolus altaril peale konsekratsioonisõnu püha liturgia par excellence nõuab preestrilt teatud vastavust austust pühima Sakramendi vastu erilist tähelepanu kõikide žestide vastu mis väljendavad adoratsiooni Jumalale ja ohverduse Ohvrile Seega on mõningad üksikasjad võimalik et esmapilgul tähtsusetud ja kasutud kuid mis tegelikkuses on armastuse ja austuse väljendused mida on ettekirjutatud nagu käte väljasirutus asend või kehaline hoiak peaga kummardamine ristimärgi tegemine ohvri kohal selleks kindlaks määratud momendil 10 Tridenti Kirikukogu kord oli kehtiv nelisada aastat Kogu selle aja Missa oli identne igas maailmanurgas kasutades sama teksti sama tseremooniat ja ühte sama keelt mis oli tuttav igale usklikule kuulata seda igal pool igal aastal igas kohas maailmas ja oma kodu koguduses kus leidis aset Missa pühitsemine 11 Teine Kirikukogu Vatikani Teine Kirikukogu lisas aga mõningad variatsioonid Püha Missa säilib sellisena nagu ta oli Pius V ajal keskajal keiser Constantinus Suure ajastul ning katakombides Aga samamoodi kui mõningad asjaolud mida me oleme eelnevalt maininud on soodustanud liturgia arengut teatud suunas nagu näiteks nn privaatmissa pühitsemine ja kõikide tema osade lugemine preestri poolt uued asjaolud ja liturgia teadusliku uurimise areng põhjustasid seda et Kirikukogu Isad kehtestasid liturgilist konstitutsiooni Sacrosanctum Concilium mille alusel on loodud nii nagu Tridenti Kirikukogul komisjon mis pidi uurima ja kavandama Rooma Missaraamatu reformimist Selle komisjon poolt töötatud reform kuulutati välja paavst Paulus VI poolt 3 aprillil 1969 Rooma Missa Apostellikku Konstitutsioonina Missale Romanum 12 Kõige olulisemad muudatused lisaks muudatustele kalendripühades ja liturgilistes tsüklites erinevatele Missa tüüpidele ja mõningatele muudetud pühadele parameetritele on järgmised suur tähtsus anti lugemistele eemaldati mõningad palved ja pühitsemised mida privaatmissa levimine oli kaasa toonud suur tähtsus anti rahva aktiivsele osalusele Missal suurendati tänuohvripalvete ja missakaanonite arvu lisaks rooma kaanonile mis pärineb Pius V Missast aga tegelikult varajasest ajast IV ja V sajandist soovitati pidada mõningaid hetkelisi pause ja vaikushetki anti suuremat paindlikust pühitsemisele ja palvete ning lugemiste ning palvete valikule 13 On selge et kui öelda tänane Missa või Püha Pius V Missa siis räägime me ainult mõningatest vormidest ja mitte olulistest tseremooniadest sest Missa on alati sisult sama kas Missal on kõik olemuslikud osad ja elemendid või vastasel juhul ei ole tegemist üldse Missaga Seetõttu kolmeteistkümnendal sajandil püha Aquino Thomase poolt loetletud Missa elementide nimekiri sisuliselt vastab tänasel päeval pühitsetud Missa osadele Püha Aquino Thomas ütles esimene osa on sissejuhatus lugemised mis on ettevalmistav osa kuni offertooriumini praeguses Missas sissejuhatus ja sõnaliturgia teine osa mis algab offertooriumiga kuni armulaua jagamiseni sisaldab andide toomist konsekratsiooni ja Armulauda mis kokku moodustavad püha ohverduse tänane Armulaualiturgia viimane ja kolmas osas on tänupalve mida tänane liturgia tähistab suure väljenduslikusega jäädes minutiteks vaikusesse seda peale Armulaua karika puhastamist ning enne lõpu palvet tõlgitud Federico Suarez El Sacrificio del altar Kirjastus Patmos B Institutio Generalis Missalis Romani 2000 a Üldseletus Rooma Missaraamatu kohta nn 6 15 Tunnistus katkematust traditsioonist 6 Kui Vatikani Teine Kirikukogu esitas oma juhised Missa korra ülevaatamiseks kasutas ta seejuures sama sõnastust mida kasutas püha Pius V Apostellikus Konstitutsioonis Quo primum mis kuulutati välja 1570 aastal Tridenti Missa jaoks ning palus muuhulgas taastada osa riituseid kirikuisade originaalse normi järgi Sacrosanctum Concilium n 50 Asjaolu et mõlemas Rooma Missales on kasutusel sama sõnastus näitab et kuigi kahe teksti koostamise vahepeal on möödunud neli sajandit on traditsioon siiski üks ja seesama Lisaks kui arutleme selle traditsiooni seesmiste elementide üle näeme selgesti kui väljapaistvalt ja õnnestunult vanem Rooma Missaraamat uues raamatus täitub 7 Keerulisel perioodil mil Katoliku usuõpetus Missa olemuse kui ohverduse ministeriaalse preesterluse ning Kristuse reaalse ja püsiva kohalolu kohta Euharistias oli ohus püüdis püha Pius V traditsiooni eriti hoida ja säilitada kui usku ebaõiglaselt rünnati kehtestas ta pühas riituses ainult väga väheseid muudatusi On selge et 1570 aasta Rooma Missaraamat erineb tõesti väga vähe 1474 aasta omast mis omakorda järgib truult paavst Innocentius III ajast saati kasutatud Püha Missa korda Kuigi Vatikani raamatukogus olevad käsikirjad võimaldasid parandada mõned väljendid ei võimalda

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/emissa/746-missa-korra-erinevad-vormid-ja-ajalooline-areng (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Püha Missa kord ladina keeles
  humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi Domine Deus 23 Et pro opportunitate incensat oblata et altare Postea vero diaconus vel minister incensat sacerdotem et populum 24 Deinde sacerdos stans ad latus altaris lavat manus dicens secreto Lava me Domine ab iniquitate mea et a peccato meo munda me 25 Stans postea in medio altaris versus ad populum extendens et iungens manus dicit Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem Populus respondet Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae 26 Deinde manibus extensis sacerdos dicit orationem super oblata qua finita populus acclamat Amen 27 Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam PREX EUCHARISTICA II V Dominus vobiscum R Et cum spiritu tuo V Sursum corda R Habemus ad Dominum V Gratias agamus Domino Deo nostro R Dignum et iustum est Vere dignum et iustum est aequum et salutare nos tibi sancte Pater semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuae Iesum Christum Verbum tuum per quod cuncta fecisti quem misisti nobis Salvatorem et Redemptorem incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens extendit manus cum pateretur ut mortem so1veret et resurrectionem manifestaret Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam praedicamus una voce dicentes Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis 28 Sacerdos manibus extensis dicit Vere Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis 29 Iungit manus easque expansas super oblata tenens dicit Haec ergo dona quaesumus Spiritus tui rore sanctifica iungit manus et signat semel super panem et calicem simul dicens ut nobis Corpus et Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi Iungit manus 30 In formulis quae sequuntur verba Domini proferantur distincte et aperte prouti natura eorundem verborum requirit Qui cum Passioni voluntarie traderetur accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur accepit panem et gratias agens fregit deditque disci pulis suis dicens parum se inclinat Accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim Corpus meum quod pro vobis tradetur Hostiam consecratam ostendit populo reponit super patenam et genuflexus adorat 31 Postea prosequitur Simili modo postquam cenatum est accipit calicem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur acci piens et calicem iterum gratias agens dedit disci pulis suis dicens parum se inclinat Accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix Sanguinis mei novi et aeterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum Hoc facite in meam commemorationem Calicem ostendit populo deponit super corporale et genuflexus adorat 32 Deinde dicit Mysterium fidei Et populus prosequitur acclamans Mortem tuam annuntiamus Domine et tuam resurrectionem confitemur donec venias 33 Deinde sacerdos extensis manibus dicit Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus gratias agentes quia nos dignos habuisti astare

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/emissa/241-p%C3%BCha-missa-kord-ladina-keeles (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Püha Missa kord eesti keeles
  Jumal olgu kiidetud igavesti Preester või diakon valab veini armulauakarikasse lisab veidi vett ja ütleb seejuures vaikselt Preester Selle vee ja veini müsteeriumi läbi lase meil osa saada Kristuse jumalikkusest nii nagu Temal on osa meie inimloomusest Veini toomine Preester tõstab karika altari kohale ja ütleb Preester Ole kiidetud Issand kõige oleva Jumal sest Sina oled meile andnud veini mille me Sulle ohvriks toome inimeste töö ja viinapuu vilja et see saaks meile vaimujoogiks Kogudus Jumal olgu kiidetud igavesti Preester kummardub ja palvetab vaikselt Preester Issand me tuleme Sinu juurde alandliku vaimu ja kahetseva südamega et meie ohver oleks Sulle meelepärane Ta peseb käsi ja lausub vaikselt Preester Issand pese mind mu süüst ja tee mind puhtaks mu patust KOGUDUS TÕUSEB PÜSTI Preester Palvetagem vennad ja õed et Jumal kõigeväeline Isa minu ja teie ohvri vastu võtaks Kogudus Võtku Issand see ohver sinu käest vastu Oma nime auks ja kiituseks õnnistuseks meile ja kogu Oma Pühale Kirikule Palve ohvriandide kohal Preester loeb palve mille teksti ta võtab missa propriumiosast ja mille lõppedes kogudus vastab Kogudus Aamen II MISSAKANOON Preester Issand olgu teiega Kogudus Ja Sinu vaimuga Preester Ülendagem oma südamed Kogudus Me oleme nad ülendanud Issanda poole Preester Tänagem Issandat meie Jumalat Kogudus See on väärikas ja õige Selle kaanoni puhul kasutatakse enamasti järgnevat tänuohvripalvet Preester See on tõesti väärikas ja õige et me alati ja kõikjal täname Sind Issand püha Isa Sinu armastatud Poja meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi Tema on Sinu Sõna Kelle läbi Sa oled kõik loonud kelle Sa oled saatnud meile Lunastajaks ja õnnistegijaks kes sai inimeseks Püha Vaimu läbi ja sündis ilmale Neitsist Sinu tahtel on Ta Sulle kätte võidelnud püha rahva kui Ta laskis End risti lüüa et võita ära surm ja ilmutada ülestõusmise väge Seepärast kuulutame koos inglite ja pühakutega Sinu kirkust ning laulame Sulle kõik koos kiituse laulu Preester laulab või loeb koos kogudusega Kõik Püha püha püha on Issand taevavägede Jumal Taevas ja maa on täis Sinu kirkust hoosianna kõrges Kiidetud olgu Kes tuleb Issanda nimel hoosianna kõrges Preester Tõesti Sa oled püha Issand kõige pühaduse läte KOGUDUS PÕLVITAB Preester hoiab peopesi andide kohal ja palvetab Preester Seepärast palume Sind pühitse need annid Oma Vaimu hingusega Ta õnnistab ohvriande öeldes et nad saaksid meile Jeesuse Kristuse meie Issanda Ihuks ja Vereks Sel õhtul kui Ta Ennast Ise Oma tagakiusajate kätte andis Preester võtab leiva kätte hoiab seda veidi tõstetult altari kohal ja jätkab võttis Ta leiva tänas Sind murdis leivast ulatas Oma jüngritele ja ütles Ta kummardub altari kohale Preester VÕTKE JA SÖÖGE SELLEST TEIE KÕIK SEE ON MINU IHU MIS TEIE EEST ANTAKSE Ta tõstab Pühitsetud Leiva kogudusele näha asetab selle tagasi altarile põlvitab tõuseb ja ütleb Samal kombel võttis Ta pärast õhtusöömaaega karika Preester võtab karika kätte hoiab seda veidi tõstetult altari kohal ja jätkab tänas veelkord ulatas Oma jüngritele ja ütles Ta kummardub altari kohale Preester VÕTKE JA JOOGE SELLEST TEIE KÕIK SEE ON UUE JA IGAVESE LEPINGU KARIKAS MINU VERI MIS TEIE JA PALJUDE EEST VALATAKSE PATTUDE

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/emissa/242-p%C3%BCha-missa-kord-eesti-keeles (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Püha Isa sõnum Eestimaa pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale
  Neitsi Maarjale Avaldatud Esmaspäev 07 September 2015 22 17 Prindi E post Tema Ekstsellents Piiskop Philippe Jourdan Pertusa titulaarpiiskop Eesti Apostellik Administraator Eestimaa piduliku pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale meenutamaks esimest kaheksasada aastat tagasi aset leidnud pühitsemist Terra Mariana nime all mille aastal 1215 kinnitas paavst Innocentius III loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus vaimses ühenduses selle kalli rahvaga kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku tugevat lootust ja tegusat armastust Nende soovidega kutsub Püha Isa selle maa peale mida on pühitsenud niivõrd eriline ja halastav ligiolek erilised armud ja taevased soosingud viljakaks rännakuks rahu ja kristliku õitsengu teel ning paludes teie püsivat palvet oma ülemaailmse teenimistöö toetuseks annab Ta Teie Ekstsellentsile Riia Peapiiskopile osalevatele piiskoppidele vaimulikele konsekreeritud vendadele ja õdedele ning kõikidele ustavatele kes selles austavas pöördumises Maarja poole osalevad oma apostelliku õnnistuse laiendades seda rõõmuga kogu rahvale Kardinal Pietro Parolin Tema Pühaduse Riigisekretär Viited Püha Tool News va Vatikani Raadio Vatikani TV L Osservatore Romano Rome Reports uudisteagentuur Zenit Administraruur Apostellik Administratuur Eestis Vene 18 10123 Tallinn Kantselei tel 6446367 Eesti Eesti Kirikute Nõukogu Tartu Katoliku Kool Piibel NET

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/paavstid/franciscus/906-p%C3%BCha-isa-s%C3%B5num-eestimaa-p%C3%BChitsemise-uuendamise-puhul-p%C3%BChimale-neitsi-maarjale (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Püha Isa sõnum Eestimaa pühitsemise uuendamise puhul Pühimale Neitsi Maarjale
  1215 kinnitas paavst Innocentius III loodab Tema Pühadus Paavst Franciscus vaimses ühenduses selle kalli rahvaga kes tänulikult meenutades Jumala Ema jätkuvat kaitset toetub uuenenud armastusega Tema taevasele eestkostele et see tähendusrikas aastapäev kinnitab perekondades uutes põlvkondades ja kõigis usklikes elavat usku tugevat lootust ja tegusat armastust Nende soovidega kutsub Püha Isa selle maa peale mida on pühitsenud niivõrd eriline ja halastav ligiolek erilised armud ja taevased soosingud viljakaks rännakuks rahu

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/paavstid/franciscus/906-p%C3%BCha-isa-s%C3%B5num-eestimaa-p%C3%BChitsemise-uuendamise-puhul-p%C3%BChimale-neitsi-maarjale?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Paavst Franciscuse uuest magisterium'ist Laudato Si'
  Laudato si Laudato si tuleneb püha Franciscuse 1182 1226 palvesõnadest Loojale Kiidetud ole Sina milles keskaegne pühak ülistab Loojat kõige loodu eest Nõnda püüab ka püha isa omakorda pühaku kelle järgi ta oma pontifikaadi nime võttis palvega pöörduda inimkonna poole et viimane piiraks ja lõpetaks loodu hävitamise Loe lähemalt ajalehest Eesti Kirik SIIT Viited Püha Tool News va Vatikani Raadio Vatikani TV L Osservatore Romano Rome Reports uudisteagentuur Zenit Administraruur

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/paavstid/franciscus/887-paavst-franciscuse-uuest-magisteriumist-laudato-si (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Paavst Franciscuse uuest magisterium'ist Laudato Si'
  uue magisterium i oma teise entsüklika Laudato si Laudato si tuleneb püha Franciscuse 1182 1226 palvesõnadest Loojale Kiidetud ole Sina milles keskaegne pühak ülistab Loojat kõige loodu eest Nõnda püüab ka püha isa omakorda pühaku kelle järgi ta oma pontifikaadi

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/paavstid/franciscus/887-paavst-franciscuse-uuest-magisteriumist-laudato-si?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Paavst Franciscuse kõne, AD LIMINA APOSTOLORUM, 11.06.2015
  ja kasvamiseks on nii sama tähtis pühitsetud meeste ja naiste kohalolu Eriti praegusel neile pühendatud aastal on kohane anda neile mõista et neid ei hinnata vaid panuse eest mida nad annavad vaid nende armude rikkuse ja tunnistuse pärast et nad kaitsevad Jumala rahva keskel Kristust järgides evangeelseid nõuandeid Kõigest olenemata ka pühendunuid on tarvis toetada nii materiaalselt kui ka spirituaalselt tarvilike kokkusaamiste ja tugeva vaimsusega soodustamaks kiriklikku perekondlikkust ja üksteise paremat tundmist Samuti tugevdada piiskopist lähtuvat tunnet et ollakse osa Kirikust ja selle ehitamisest Ka ilmikkristlaste kaasamine Evangeeliumi sõnumi levitamiseks on ülioluline Tänu Jumalale saate erinevate kiriklike tegevuste puhul toetuda paljudele tublidele katoliiklastele Teie lähedus ja tähelepanu aitab neil kanda vastutust mida nad Vatikani II Kirikukogu õpetuse järgi on kutsutud kandma seda kultuuri sotsiaal ja poliitsfääris aga ka almuslikus ja õpetuslikus vallas Teie kätte on usaldatud ülesanne olla tähelepanelik ja innustada et nii piiskopkonna ja koguduse kui ka erinevate kiriklike organisatsioonide ja liikumiste tasemel pöörataks rohkem tähelepanu südametunnistuse koolitamisele ning samuti Kiriku ja eriti selle sotsiaaldoktriini paremale tundmaõppimisele Ilmikkristlased on elav ühendus selle vahel mida meie karjastena jutlustame Tundku nad endid alati Kiriku südamena Samas nii teie kui ka nemad puutute igapäevaselt kokku teiste teie riikides tegutsevate kristlike kirikutega Üheskoos võite hoida kristliku dialoogi mis praegusel ajal on eriti vajalik ühiskondliku rahu valguses mida tihti kõigutavad erinevad etnilised ja keelelised erimeelsused Tahan jagada ka teiega kindlat soovi kaitsta perekonda seda Jumala andi mille mees ja naine loovad Jumala näo järgi mis on ühiskonna tuumrakuke paik kus õpitakse koos eksisteerima erimeelsustes teistega kõrvuti elama ning kus vanemad annavad oma usu edasi lastele Evangelii Gaudium 66 Peame tõdema et tänapäeval kiputakse abielu pidama armastuse väljenduseks mida võib sõlmida ükskõik millisel viisil ja muuta vastavalt iga ühe tundmusele ibid Samasugune tendents on levimas ka kristlaste tõekspidamistes millest tulenevalt võetakse liiga kergekäeliselt vastu otsus

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/paavstid/franciscus/821-paavst-franciscuse-k%C3%B5ne-ad-limina-apostolorum-11062015 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •