archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 3.1.3. Jumal päästab: Seadus ja Arm
  1 3 Kolmas peatükk JUMAL PÄÄSTAB SEADUS JA ARM 1949 Õndsusele kutsutuna kuid patust haavatuna vajab inimene Jumala päästet Jumalik abi antakse talle Kristuses seaduse kaudu mis teda juhatab ning armu läbi mis ta tugevaks teeb Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga Sest Jumal on see kes teis tegutseb et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt Fl 2 12 13 Eelmine Järgmine Viited Püha Tool News va Vatikani

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/408-3-1-3-jumal-p%C3%A4%C3%A4stab-seadus-ja-arm (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • 3.2.1. Armasta Issandat, oma Jumalat ...
  1962 2059 Kümme sõna lausub Jumal teofaania raames Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tule keskelt 5 Ms 5 4 Kümme sõna on osa Jumala enese ja Tema auhiilguse ilmutusest Käskudes mida Ta annab kingib Jumal iseenese ja oma püha tahte Andes teada oma tahtmise ilmutab Jumal ennast oma rahvale 707 2823 2060 Käskude ja seaduste and on osa Lepingust mille Jumal oma rahvaga sõlmis Vastavalt Teisele Moosese raamatule toimub kümne sõna ilmutamine Lepingu ettekuulutamise vrd 2 Ms 19 ja Lepingu sõlmimise vrd 2 Ms 24 vahel pärast seda kui rahvas oli tõotanud Kõik mida Issand on käskinud me teeme ja võtame kuulda 2 Ms 24 7 Dekaloog antakse edasi alles siis kui eelnevalt oli meelde tuletatud Lepingut Issand meie Jumal sõlmis meiega Hoorebil lepingu 5 Ms 5 2 62 2061 Käsud saavad oma täie tähenduse Lepingu raames Vastavalt Pühakirjale saab inimese moraalne tegutsemine oma mõtte Lepingu raames ja Lepingu läbi Esimene kümnest sõnast tuletab meelde et Jumal on oma rahvast esimesena armastanud Kuna pattude eest karistust kandes on inimene sattunud vabaduse paradiisist selle maailma orjuse alla räägib ka dekaloogi esimene käsk Jumala käskude esimene sõna vabadusest Mina olen Issand sinu Jumal kes sind tõi välja Egiptusemaalt orjusekojast 2 Ms 20 2 5 Ms 5 6 Origenes hom in Ex 8 1 2086 2062 Tegelikud käsud järgnevad alles teisena Nad kõnelevad sellest mida tuleb teha Lepinguga seatud Jumalale kuulumise alusel Kõlbeline eluviis on vastuseks Issanda armastavale algatusele See on Jumala tunnustamine lugupidamisavaldus ja tänuavaldus See on kaastöö plaanis mida Jumal ajaloos teostab 142 2002 2063 Lepingust ja dialoogist inimese ja Jumala vahel annab tunnistust ka asjaolu et Jumal seadusandjana kõneleb alati esimeses isikus Mina olen Issand ning pöördub sealjuures alati üksikisiku poole Sina Kõikides Jumal käskudes tähistab saajat ainsuses olev isikuline asesõna Sellal kui Jumal annab oma tahtmisest teada tervele rahvale teeb Ta selle teatavaks igale üksikule inimesele 878 Issand kirjutas ette armastuse Jumala vastu ja nõudis õiglust kaasinimese suhtes et inimene oleks õiglane ning Jumala vääriline Dekaloogi kaudu valmistas Ta teda ette sõpruseks Temaga ja üksmeeleks kaasinimestega Dekaloogi sõnad kehtivad ka meie kristlaste suhtes sest Issanda saabumisel neid täideti ja täiendati kuid ei kaotatud p Irenaeus Adversus haereses IV 16 3 4 Dekaloog Kiriku Pärimuses 2064 Ustavana Pühakirjale ja järgides Jeesuse eeskuju on Kiriku Pärimus dekaloogile alati olulist tähtsust omistanud 2065 Alates pühast Augustinusest on kümnel käsul alati olnud oluline koht ristimise taotlejate ja kristlaste ettevalmistamisel XVI sajandil tekkis tava dekaloogi käske esitada positiivses sõnastuses ja kergesti mällu jäävas luulevormis See tava püsib osaliselt veel tänagi Kiriku katekismused esitasid kristlikku kõlblusõpetust sageli kümne käsu alusel 2066 Ajaloo vältel on käske mitmeti jaotatud ja nummerdatud Käesolev katekismus järgib püha Augustinuse tehtud jaotust mis on katoliku Kirikus saanud traditsiooniks Seda jaotust järgib ka luterlik usutunnistus Kreeka kirikuisadel on veidi teistsugune jaotus mida kasutatakse ortodokssetes kirikutes ja reformeeritud usutunnistustes 2067 Kümme käsku esitavad Jumala ning ligimese armastamise nõude Esimesed kolm käsku puudutavad eelkõige Jumala armastamist seitse järgmist on suunatud ligimese armastamisele 1853 Nagu armastus hõlmab kahte käsku mille kohta Issand ütleb et

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/409-3-2-1-armasta-issandat,-oma-jumalat (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 3.2.2. Armasta oma ligimest ...
  VIIES KÄSK 6 artikkel KUUES KÄSK 7 artikkel SEITSMES KÄSK 8 artikkel KAHEKSAS KÄSK 9 artikkel ÜHEKSAS KÄSK 10 artikkel KÜMNES KÄSK Kõik leheküljed Lehekülg 1 8 Teine peatükk ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST Jeesus ütles oma jüngritele Armastage üksteist Nõnda nagu mina teid olen armastanud armastage teiegi üksteist Jh 13 34 2196 Küsimusele milline on esimene käsk vastas Jeesus Esimene on Kuule Iisrael Issand meie Jumal on ainus Issand ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga Teine on see Armasta oma ligimest nagu iseennast Mingit muud neist suuremat käsku ei ole Mk 12 29 31 Püha apostel Paulus meenutab seda Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada sest kes armastab teist on Seaduse täitnud Sest käsk Sa ei tohi rikkuda abielu sa ei tohi tappa sa ei tohi varastada sa ei tohi himustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas Armasta oma ligimest nagu iseennast Armastus ei tee ligimesele kurja Nii on armastus Seaduse täitmine Rm 13 8 10 2822 Eelmine Järgmine Viited Püha Tool News va Vatikani Raadio Vatikani TV L Osservatore Romano Rome Reports uudisteagentuur

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/410-3-2-2-armasta-oma-ligimest (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 4.1. Palve kristlikus elus
  vastu palve andi peame olema alandliku meelega inimene on Jumala ees kerjus vrd p Augustinus Sermones 56 6 9 PL 38 381 2613 2736 2560 Kui sa ainult teaksid Jumala kinki Jh 4 10 Palve ime saab ilmsiks just seal kaevu ääres kust inimesed vett toovad Seal kohtub Kristus iga inimesega Ta otsib meid enne kui meie Teda otsime ning palub Anna mulle juua Jeesusel on janu Tema palve tuleb Jumala sügavusest kes meie järgele igatseb Kas me seda teame või mitte palves kohtub Jumala janu meie januga Jumal januneb selle järele et meie Tema järele januneksime vrd p Augustinus De diversis questionibus octoginta tribus 64 4 PL 40 56 2561 Sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett Jh 4 10 Meie palved on salapärasel viisil vastus vastus elava Jumala kaebehüüule Mu rahvas minu elava vee allika jätsid nad maha et raiuda enestele kaevusid pragulisi kaevusid mis ei pea vett Jr 2 13 Palve on usu vastus teenimatule õndsustõotusele vrd Jh 7 37 39 Js 12 3 51 1 armastuse vastus ainusündinud Poja janule vrd Jh 19 28 Sk 12 10 13 1 Palve kui leping 2562 Kust lähtub inimese palve Sõltumatult sellest millised on teod liigutused ja sõnad milles palve väljendub palvetab alati kogu inimene Kuid selleks et tähistada paika kust palve lähtub räägib Pühakiri vahel hingest või vaimust enamasti aga rohkem kui tuhat korda südamest Süda palvetab Kui süda on Jumalast kaugel on palve mõttetu 2563 Süda on kodu kus ma olen ja milles ma elan semiitlikus või piibellikus kõnepruugis kuhu ma laskun See on meie varjatud kese mida ei suuda haarata ei meie mõistus ega teised inimesed Üksnes Jumala Vaim suudab seda uurida ja seda lõpuni tunda Meie sügavaimate püüdluste puhul on süda otsustamise paik Ta on tõe paik kus me valime elu ja surma

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/441-4-1-palve-kristlikus-elus (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 4.2. Issanda palve: “Meie Isa”
  MEIE ISA 2759 Ja sündis kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas et kohe kui ta oli lõpetanud üks ta jüngritest ütles talle Issand õpeta meidki palvetama nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid Lk 11 1 Vastusena sellele palvele usaldab Jeesus oma jüngritele ning oma Kirikule kristliku põhipalve Püha Luukas edastab lühivariandi viie palvega vrd Lk 11 2 4 püha Matteus põhjalikuma seitsme palvega vrd Mt 6 9 13 Meie Isa kes Sa oled taevas pühitsetud olgu Sinu nimi Sinu Riik tulgu Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse vaid päästa meid ära kurjast 2760 Väga vara hakkas liturgia seda Issanda palvet lõpetama doksoloogiaga Didache s VIII 2 kõlab see nõnda Sest sinu on vägi ja au igavesti Apostellikud konstitutsioonid 7 24 1 lisavad algusesse rRiik See formuleering kehtib tänapäeval oikumeenilise palve sõnastuses Bütsantsi traditsioon lisab enne au veel Isa Poja ja Püha Vaimu Rooma missaraamat täiendab viimast palvet vrd MR embolism rõhutatud õndsa lootuse Tt 2 3 täitumise ja meie Issanda Jeesuse Kristuse taastulemise ootamisega Sellele järgneb kristliku koguduse akklamatsioon millesse on võetud Apostellikest konstitutsioonidest

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/442-4-2-issanda-palve-%E2%80%9Cmeie-isa%E2%80%9D (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Katehheesi loengud (Isa Pedro)
  Püha Vaim tegutseb meie elus Miks ja kuidas palvetada Mis on suretamine Vaimulik juhendamine kas see on tõesti vajalik Miks on Püha Missa nii oluline Elada Püha Missat Euharistiline vagadus Meeleparandussakrament ehk kuidas andeks paluda Töötamine Jumala lapsena Kristlik perekonnaelu Kuidas Jumalast teiste inimestega rääkida Südametunnistuse uurimine Oleme Neitsi Maarja lapsed Lisalugemist Viisteist minutit koos Jeesusega Altarisakramendis Viited Püha Tool News va Vatikani Raadio Vatikani TV L Osservatore Romano Rome

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/ekatehhees/teised-loengud/485-katehheesi-loengud-isa-pedro (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Katehheesi loengud (Isa Pedro)
  loengute materjalid Head mõtisklemist Mil viisil Püha Vaim tegutseb meie elus Miks ja kuidas palvetada Mis on suretamine Vaimulik juhendamine kas see on tõesti vajalik Miks on Püha Missa nii oluline Elada Püha Missat Euharistiline vagadus Meeleparandussakrament ehk kuidas andeks

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/ekatehhees/teised-loengud/485-katehheesi-loengud-isa-pedro?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Mil viisil Püha Vaim tegutseb meie elus?
  meie kohustused on väga seotud Jumala tahtega Jumal tahab et töötaja hästi töötaks et ema ja isa oleksid head vanemad Mis kasu on õpilasest kes ei õpi Jumala tahtmine on alati meie igapäevaste kohustuste poolt Kui midagi räägib selle vastu siis ei ole tavalist tegemist ka Jumala tahtega Aga mõnikord ei ole lihtne teada kas see on tõesti meie kohustuste vastu või mitte See on põhjus miks Püha Vaim räägib väga selgelt vaimses juhendamises ja pihtimise ajal Vaimne juhendamine on kasulik sellepärast et sel hetkel kes räägib ei ole preester vaid Püha Vaim tema kaudu Ja preestrid teavad kogemusest et väga tihti seda mida Püha Vaim tahab et inimesed mõistavad ei ole täpselt sama mida tema ütles Loomulikult Püha Vaim räägib sakramentide kaudu See on ka põhjus et miks on liturgia oluline Ei tohi unustada et Püha Vaim kõneleb meiega ka Piibli kaudu Kui loetakse Evangeeliumit Missa ajal peame olema tähelepanelikud ning kuulama Jumala häält selle Evangeeliumi teksti kaudu Lõpetuseks Püha Vaim tahab meiega vestelda palvetamise ajal aga sellest räägime järgmisel loengul Lisa lugemist PHILIPPE Jacques À l école du Saint Esprit RIAUD Alexis L action du Saint Esprit dans nos âmes TRESE Leo The Holy Spirit and His work VALLE Francisca Javiera del Aboult the Holy Spirit http www stmaryswestmelbourne org books About the Holy Spirit pdf Teated Piiskop Philippe Jourdani loeng Sinodi teemal toimub järgmisel pühapäeval 18 oktoobril Peeter Pauli kirikus Kõik on oodatud Maarjamaa konverentsi 6 september kõned ja videod on leitavad Maarjamaa 800 leheküljelt Vastseliina Püha Risti Palverännak pildid Tallinna Katedraali teated Järgmine isa Pedro tund toimub pühapäeval 25 oktoobril Johannes Paulus II saalis peale pühapäevast Missat orienteeruvalt kell 13 00 Tallinna Katedraali tegevuskava Pühapäev 11 30 Lastemissa iga kuu 1 ja 3 pühapäev eesti keeles Pühapäev 12 45 Pühapäevakool lastele eesti keeles Pühapäev 15 00 Pühapäevakool lastele poola keeles Pühapäev 16 30 Pühapäevakool lastele vene keeles Teisipäev 19 00 Neokatehhumeenide grupp Jumalasõna eesti keeles Kolmapäev 18 30 Katehhees algajatele eesti keeles Neljapäev 19 00 Piibliring vene keeles Laupäev 19 30 Neokatehhumeenide grupp Pühapäeva eelõhtu Missa eesti keeles Info ja registreerimine kantseleist tel 644 6367 või kontaktvormi kaudu Kogudused kabelid ja kirikud TALLINN Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kogudus Ukraina Kreeka katoliku Kiriku Kolme Käe Jumalaema kogudus Birgitiinide kloostri kabel Dominikaani Vendade Ordu Püha Katariina kloostri kabel TARTU Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kogudus PÄRNU Püha Apostel Johannese kogudus VALGA Püha Vaimu kogudus LÄÄNE ja IDA VIRUMAA Ahtme Püha Joosepi kogudus Narva Püha Antoniuse kogudus Sillamäe Püha Jüri Georgi ja p Adalberti kogudus Rakvere Püha Peaingli Miikaeli kogudus Kiviõli Püha Clara kirik Katehhees täiskasvanutele 2015 2016 Katehhees süstemaatiline õpetus tutvustab kristlust ja Kristuse õpetust Pühakirja roomakatoliku kiriku õpetuse ja Kiriku traditsiooni alusel Katehhees puudutab usu põhitõdesid Jumal maailm inimene Kiriku liturgiat ja sakramente moraaliõpetust ning palveelu mis on palve palveviisid ja palvekombed 2015 2016 aasta katehees täiskasvanutele algab 23 septembril 2015 Tunnid toimuvad Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides Vene tn 22 Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 või helistades telefonil 6446367 või registreeruda kontaktvormi

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/2-uncategorised/486-mil-viisil-p%C3%BCha-vaim-tegutseb-meie-elus (2015-10-17)
  Open archived version from archive