archive-ee.com » EE » K » KATOLIKU.EE

Total: 804

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 1.2.1. Mina usun Jumalasse
  vrd Mk 1 12 Mt 4 11 kinnitavad Teda surmahirmus vrd Lk 22 43 ning oleksid Teda ka nagu kord Iisraeli vrd Mak 10 29 30 11 8 vaenlase käest päästa suutnud vrd Mt 26 53 Inglid on ka evangeliseerijad kuulutades Rõõmusõnumit Kristuse inimesekssaamisest vrd Lk 2 8 14 ja ülestõusmisest vrd Mk 16 5 7 saadavad Teda taastulemisel ja teenivad viimsepäeva kohtus vrd Mt 13 41 25 31 Lk 12 8 9 559 Inglid Kiriku elus 334 Samamoodi kuni Kristuse taastulemiseni tuleb inglite salapärane ja vägev abi heaks ka Kirikule vrd Ap 5 18 20 8 26 29 10 3 8 12 6 11 27 23 25 335 Kirik ühineb inglitega liturgias et ülistada kolmekordselt püha Jumalat vrd MR Sanctus Ta meenutab nende kohalolu matuseliturgias laulus In paradisum deducant te angeli Kandku inglid sind paradiisi palub neilt tuge Rooma kaanoni palves Supplices te rogamus Me palume sind alandlikult ja püha Johannes Chrysostomose liturgia Kerubiinlikus hümnis ning pühitseb eriliselt teatavate inglite mälestust peainglid Miikael Gabriel ja Rafael ning pühad kaitseinglid 1138 336 Lapsepõlvest vrd Mt 18 10 surmatunnini vrd Lk 16 22 ümbritsevad inglid inimese elu oma hoolitsuse vrd Ps 34 8 91 10 13 ja eestpalvega vrd Ii 33 23 24 Sk 1 12 Tb 12 12 Iga uskliku kõrval seisavad kaitsjate ja karjastena inglid et teda juhatada igavesse ellu p Basilius Suur Adversus Eunomium 3 1 PG 29 656 B Juba siinpoolsuses on kristlik elu usus Jumalaga ühendatud inglite ja inimeste õndsas elus osalemine 1020 II Nähtav maailm 337 Jumal ise lõi nähtava maailma kogu selle rikkuses mitmekesisuses ning korrastatuses Pühakiri kujutab loomist piltlikult kuue jumaliku tööpäevana mis lõpevad seitsmenda päeva rahuga vrd 1 Ms 1 1 2 4 Pühakiri õpetab loomise kohta Jumala ilmutatud õndsusvajalikke tõdesid vrd DV 11 mis võimaldavad tunnetada kõige loodu sügavaimat olemust tema väärtust ning suunatust Jumala ülistamisele LG 36 290 293 338 Pole olemas midagi mis poleks oma olemise eest tänu võlgu Loojale Maailm sai alguse siis kui ta Jumala Sõna läbi eimillestki olemisse toodi Kõikide olemasolevate olendite kogu looduse terve inimsoo juured on selles algsündmuses läbi selle Genesise kujundati maailm ning algas aeg vrd P Augustinus De Genesi contra Manicheos I 2 4 PL 35 175 297 339 Igal loodul on talle eriomane headus ning täiuslikkus Iga kuue päeva jooksul loodu kohta on kirjas Ja Jumal nägi et see oli hea Loomise fakti enese jõul on kõik asjad varustatud neile eriomase püsivuse tõesuse ja headusega ning samas ka eriomaste seaduste ning korrastatusega GS 36 2 Kõige erinevaimad loodu vormid peegeldavad Jumalast tahetud iseolemises igaüks omal viisil Jumala lõpmatu tarkuse ning headuse kiirgust Seepärast peab inimene austama ning kaitsma iga loodu head loomust ja hoiduma kasutamast asju vastu nende korrastatust Vastasel juhul põlatakse Loojat ning tagajärjed inimesele ja keskkonnale on hukutavad 2501 299 226 340 Loodu vastastikune sõltuvus onJumala tahe Päike ja kuu seeder ja lilleke väljal kotkas ja varblane loodu lõpmatud erinevused ja ebavõrdsused tunnistavad et ühelgi loodul ei piisa iseendast loodu saab olemas olla vaid vastastikuses sõltuvuses et üksteise teenimises

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/391-121-mina-usun-jumalasse?showall=&start=5 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • 1.2.1. Mina usun Jumalasse
  Jh 15 13 või tervet inimisiksust vrd Ap 2 41 Kuid samuti tähistab ta seda mis on inimeses kõige sügavamat vrd Mt 26 38 Jh 12 27 ja kõige väärtuslikumat vrd Mt 10 28 2 Mak 6 30 seda mille poolest ta kõige enam Jumala kujuga sarnaneb Hingeks nimetatakse inimeses asuvat vaimset eluprintsiipi 1703 364 Inimese keha osaleb Jumala näo väärikuses inimkeha on ta seetõttu et teda elustab vaimne hing ja Kristuse Ihus on inimisikule tervikuna ette nähtud saada Püha Vaimu templiks vrd 1 Kr 6 19 20 15 44 45 1004 Moodustades keha ja hinge ühtsuse koondab inimene oma kehalises olemuses materiaalse maailma osi et need saavutaksid temas oma haripunkti ja võiksid vabast tahtest oma Loojat kiita Järelikult on inimesele keelatud kehalist elu ära põlata Vastupidi ta peab hindama ja austama oma keha kuna see on Jumala loodud ja viimsel päeval taas ülestõusmisele määratud GS 14 1 2289 365 Hinge ja keha ühtsus on nii sügav et hinge tuleb vaadelda keha vormina Viini Kirikukogu 1312 a DS 902 see tähendab et mateeriast koosnev keha on elav inimkeha tänu vaimsele hingele ning et vaim ja mateeria inimeses ei kujuta endast mitte kaht ühendatud loomust vaid et nende ühendus moodustab üheainsa loomuse 366 Kirik õpetab et iga vaimne hing on vahetult Jumala loodud vrd Pius XII ringkiri Humani generis DS 3896 SPF 8 ta ei ole vanemate tekitatud ja et ta on surematu vrd Lateraani V Kirikukogu DS 1440 ta ei hävi surma hetkel pärast kehast lahutamist ning ühineb kehaga taas lõpliku ülestõusmise päeval 1005 997 367 Mõnikord eristatakse hinge vaimust Nii palvetab püha Paulus Jumal pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks 1 Ts 5 23 Kirik õpetab et see eristamine ei tähenda hinge kahestamist vrd Konstantinoopoli IV Kirikukogu DS 657 Vaim tähendab seda et inimene on alates loomisest suunatud oma üleloomulikule lõppeesmärgile vrd Vatikani I Kirikukogu DS 3005 GS 22 5 ja et tema hing on võimeline saama tasuta ülendatud osadusse Jumalaga vrd Pius XII ringkiri Humani generis DS 3891 2083 368 Kiriku vaimulik traditsioon räägib ka südamest selle piibellikus tähenduses olemise aluse või sisemusena Jr 31 33 kus isiksus otsustab Jumala poolt või vastu vrd 5 Ms 6 5 29 3 Js 29 13 Hs 36 26 Mt 6 21 Lk 8 15 Rm 5 5 478 582 1431 1764 2517 2562 2843 III Meheks ja naiseks lõi ta nad Jumala tahetud võrdsus ja erinevus 369 Mees ja naine on loodud see tähendab Jumala tahetud täielikus võrdõiguslikkuses ühelt poolt inimisiksustena ja teiselt poolt meheks ja naiseksolemises Olla mees ja olla naine on hea ja Jumala tahetud mehel ja naisel on võõrandamatu väärikus mille nad on saanud otse Jumalalt oma Loojalt vrd 1 Ms 2 7 22 Mees ja naine on loodud võrdses väärikuses Jumala näo järgi Oma meheks olemises ja naiseks olemises peegeldavad nad Looja tarkust ja headust 370 Jumal ei ole mingilgi moel inimese näo järgi Ta ei ole ei mees ega naine Jumal on

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/391-121-mina-usun-jumalasse?showall=&start=6 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 1.2.1. Mina usun Jumalasse
  saada Jumala sarnaseks 1 Ms 3 5 ent ilma Jumalata üle Jumala ja vastuolus Jumalaga Maximus Usutunnistaja Ambiguorum liber PG 91 1156C 2084 2113 399 Pühakiri näitab selle esimese sõnakuulmatuse hukatuslikke tagajärgi Aadam ja Eeva kaotavad otsemaid algse pühaduse armu vrd Rm 3 23 Nad kardavad Jumalat vrd 1 Ms 3 9 10 ja on teinud jumalanimelise väärpildi nähes Temas kedagi kes kadedalt oma õigustest kinni hoiab vrd 1 Ms 3 5 400 Algsele õiglusele rajanev harmoonia milles elasid esimesed inimesed on hävinud vaimsete hingevõimete valitsemine keha üle on murtud vrd 1 Ms 3 7 mehe ja naise vahelised suhted on pingestunud vrd 1 Ms 3 11 13 nende suhteid märgistab himurus ja võimutahe Ka harmoonia looduga on hävinud nähtav loodu on muutunud inimesele võõraks ja vaenulikuks vrd 1 Ms 3 17 19 Inimese tõttu on kogu loodu allutatud kaduvusele Rm 8 20 Lõpuks saab teoks see mida sõnakuulmatuse tagajärjena ühemõtteliselt ennustati Sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama 1 Ms 3 19 Inimkonna ajaloos hakkab valitsema surm vrd 1 Ms 6 5 12 Rm 1 18 32 1607 2514 602 1008 401 Esimesele patule järgneb tõeline pattude vohamine maailmas Kain mõrvab oma venna Aabeli vrd 1 Ms 4 3 15 patu tagajärjel on kõik inimesed üdini rikutud vrd 1 Ms 6 5 12 Rm 1 18 22 Ka Iisraeli ajaloos esineb patt sageli see ilmneb eelkõige truudusetusena Lepingu Jumala vastu ja Moosese käskudest üleastumisena Isegi pärast lunastamist Kristuse läbi patustavad ka kristlased mitmel moel vrd 1 Kr 1 6 Ilm 2 3 Pühakiri ning Kiriku Pärimus meenutavad ikka ja jälle et patt on olemas ning inimkonna ajaloos üleüldiselt levinud 1739 See mis saab meile teatavaks jumaliku ilmutuse alusel langeb kokku kogemusega Sest oma südamesse vaadates teadvustab inimene et ta kaldub kurja poole ning on mässitud mitmesugusesse halba mis ei saa pärineda healt Loojalt Sageli tõrgub ta Jumalat oma alglätteks tunnistamast Sellega murrab ta õige suunatuse oma lõppeesmärgile ning lõhub samas kogu korrastatuse iseenda ligimeste ja kõigi loodud asjade suhtes GS 13 1 Aadama patu tagajärjed inimkonna jaoks 402 Kõik inimesed on haaratud Aadama patust Püha Paulus ütleb Ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud inimesed saanud patuseks Rm 5 19 Üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse kuna kõik on pattu teinud Rm 5 12 Patu ja surma universaalsusele vastandab apostel Kristuses teoks saanud lunastuse universaalsuse Nõnda siis nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine nii on ka selle ühe Kristuse õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks Rm 5 18 430 605 403 Koos püha Paulusega on Kirik alati õpetanud et inimestel lasuv mõõtmatu viletsus ning tema kalduvus kurjale ja surmale pole mõistetav lahus Aadama patust ning tõsiasjast et ta on meile edastanud patu millest oleme juba sündides nakatatud ja mis kujutab endast hinge surma vrd Tridenti Kirikukogu DS 1512 Selle usutõe kindluse tõttu ristib Kirik isegi väikseid lapsi kel pole isiklikku pattu vrd Tridenti Kirikukogu DS 1514 2606 1250 404 Mil moel on Aadama patt

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/391-121-mina-usun-jumalasse?showall=&start=7 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • 1.2.2. Mina usun Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse
  tundsid Jeesuses ära Jumala poolt Iisraelile lubatud messiaanliku Taaveti poja põhijooned vrd Mt 2 2 9 27 12 23 15 22 20 30 21 9 15 Jeesus nõustus Messiase tiitliga millega Teda kõnetati vrd Jh 4 25 26 11 27 kuid mitte tingimusteta sest paljud Tema kaasaegsed mõistsid Messiat liiga inimlikust vrd Mt 22 41 46 peamiselt poliitilisest vaatenurgast lähtuvalt vrd Jh 6 15 Lk 24 21 528 529 547 440 Jeesus võttis vastu usutunnistuse Peetruselt kes tunnustas Teda kui Messiat kuid seejärel kuulutas Ta Inimese Poja peatset kannatust vrd Mt 16 16 23 Oma messiaanliku kuninglikkuse ehtsa sisu avaldas Ta ühtaegu nii Inimese Poja kes on tulnud taevast alla Jh 3 13 jumalikus identiteedis vrd Jh 6 62 Tn 7 13 kui ka oma lunastustöös kannatava Jumala sulasena Inimese Poeg ei ole tulnud et lasta ennast teenida vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest Mt 20 28 vrd Js 53 10 12 Seepärast saab Tema kuninglikkuse tõeline olemus ilmsiks alles ristil vrd Jh 19 19 22 Lk 23 39 43 Alles pärast Ülestõusmist võib Peetrus jumalarahva ees kuulutada Tema messiaanlikku kuninglikkust Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks sellesama Jeesuse kelle teie risti lõite Ap 2 36 552 550 445 III Jumala ainusündinud Poeg 441 Vanas Testamendis antakse Jumala Poja tiitel inglitele vrd 5 Ms 32 8 LXX Ii 1 6 valitud rahvale vrd 2 Ms 4 22 Hs 11 1 Jr 3 19 Srk 36 11 Trk 18 13 Iisraeli lastele 5 Ms 14 1 Hs 2 1 ja nende kuningatele vrd 2 Sm 7 14 Ps 82 6 Siin tähendab see lapsendavat sugulust mis seab Jumala ja Tema loodud olendi vahel sisse eriliselt lähedased suhted Kui lubatud Messias Kuningat nimetatakse Jumala pojaks vrd 1 Aj 17 13 Ps 2 7 siis ei tähenda see nende tekstide sõnasõnalises tähenduses tingimata seda et ta oleks midagi enamat kui lihtsalt inimene Need kes Jeesust selliselt Iisraeli Messiaks vrd Mt 27 54 nimetasid ei mõelnud võib olla sellega midagi enamat vrd Lk 23 47 442 Nii ei olnud see aga Peetruse puhul kui ta tunnistab Jeesust kui Kristust elava Jumala Poega Mt 16 16 sest viimane vastab talle pühalikkusega Seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri vaid minu Isa kes on taevas Mt 16 17 Sama ütleb Paulus oma Damaskuse tee pöördumise kohta Kui aga Jumalale kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud oli meelepärane ilmutada mulle oma Poega et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega Gl 1 15 16 Ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest et see on Jumala Poeg Ap 9 20 Juba algusest vrd 1 Ts 1 10 peale saab sellest tõest mida Peetrus esimesena Kiriku alusena tunnistas vrd Mt 16 18 apostelliku usu kese vrd Jh 20 31 552 424 443 Kui Peetrus suutis Jeesuse Messia jumaliku pojalikkuse transendentaalse iseloomu ära tunda siis sellepärast et viimane seda selgelt teada andis

  Original URL path: http://katoliku.ee/index.php/et/etutvustus/74-katehhees/kateksimus/392-122-mina-usun-jeesusesse-kristusesse-jumala-ainus%C3%BCndinud-pojasse?showall=&start=1 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •